Завантажити PDF файл.

Формула / Реферат

Водовипуск насосної станції, що містить кінцевий оголовок трубопроводу, запірний затвор, виконаний у вигляді порожнистого циліндра з конічною нижньою частиною, обмежувач відкриття, який відрізняється тим, що кінцевий оголовок напірного трубопроводу виконано у вигляді комбінованого переходу з круглого поперечного перерізу трубопроводу до прямокутного в поєднанні з вертикальною циліндричною частиною, при цьому діаметр сідла затвора прийнято більшим ніж діаметр трубопроводу для забезпечення допустимої вихідної швидкості потоку води, а обмежувач відкриття затвора утворено вертикальним циліндричним стояком, який жорстко з'єднаний з кінцевим оголовком трубопроводу і внутрішнім стаканом з двома напрямними антифрикційними кільцями або суцільною антифрикційною втулкою, і внутрішньою циліндричною вертикальною камерою затвора, яка герметизована верхньою кришкою з можливістю переміщення запірного затвора відносно стакана.

Текст

Реферат: Водовипуск насосної станції, що містить кінцевий оголовок трубопроводу, запірний затвор, виконаний у вигляді порожнистого циліндра з конічною нижньою частиною, обмежувач відкриття. Кінцевий оголовок напірного трубопроводу виконано у вигляді комбінованого переходу з круглого поперечного перерізу трубопроводу до прямокутного в поєднанні з вертикальною циліндричною частиною, діаметр сідла затвора прийнято більшим ніж діаметр трубопроводу для забезпечення допустимої вихідної швидкості потоку води. Обмежувач відкриття затвора утворено вертикальним циліндричним стояком, який жорстко з'єднаний з кінцевим оголовком трубопроводу і внутрішнім стаканом з двома напрямними антифрикційними кільцями або суцільною антифрикційною втулкою, і внутрішньою циліндричною вертикальною камерою затвора, яка герметизована верхньою кришкою з можливістю переміщення запірного затвора відносно стакана. UA 117827 U (54) ВОДОВИПУСК НАСОСНОЇ СТАНЦІЇ UA 117827 U UA 117827 U 5 10 15 20 25 30 35 40 45 50 55 60 Водовипуск насосної станції належить до гідротехніки, а саме до споруд, які призначені для випуску води з трубопроводу в канал, водосховище або басейн регулювання і попередження зворотної течії води при зупинці насоса. Відомий затвор для перекриття глибинного отвору гідротехнічної споруди у вигляді дзвона з ущільненням в нижній частині [Авторське свідоцтво СРСР № 275854, МПК Е02В7/44], керування рухом якого здійснюється шляхом заповнення його внутрішнього простору водою, що передбачає примусове переміщення його внутрішнього клапана. Затвор гідроспоруди для перекриття глибинних отворів [Авторське свідоцтво СРСР № 594240, МПК Е02В 7/50] має герметичний корпус з конічною нижньою частиною. Процеси самоспливання і самозанурення здійснюються при керування двосидельним клапаном, яким перекриваються нижні або верхні отвори корпусу. Найближчим аналогом є водовипуск, [Авторське свідоцтво СРСР №1086061, МПК Е 02 В 9/06] обладнаний порожнистим затвором циліндричної форми з конічною нижньою частиною, який має нульову плавучість і занурюється і спливає самостійно під дією прямого і зворотного потоку води через водовипуск. Недоліком водовипуску є формування складної гідравлічної структури потоку при проходженні води через водовипуск, при якій струмини потоку вимушено здійснюють два і більше поворотів потоку у вертикальній і горизонтальній площині. Задачею запропонованої корисної моделі є створення сприятливої гідравлічної структури потоку в межах водовипускної споруди. Поставлена задача вирішується тим, що у водовипуску насосної станції, що містить кінцевий оголовок трубопроводу, запірний затвор, виконаний у вигляді порожнистого циліндра з конічною нижньою частиною, обмежувач відкриття, згідно з корисною моделлю, виконано кінцевий оголовок напірного трубопроводу у вигляді комбінованого переходу з круглого поперечного перерізу трубопроводу до прямокутного в поєднанні з вертикальною циліндричною частиною, при цьому діаметр сідла затвора прийнято більшим ніж діаметр трубопроводу для забезпечення допустимої вихідної швидкості потоку води, а обмежувач відкриття затвора утворено вертикальним циліндричним стояком, який жорстко з'єднаний з кінцевим оголовком трубопроводу і внутрішнім стаканом з двома напрямними антифрикційними кільцями або суцільною антифрикційною втулкою, і внутрішньою циліндричною вертикальною камерою затвора, яка герметизована верхньою кришкою з можливістю переміщення запірного затвора відносно стакана. Запропонована конструкція водовипуску створює сприятливу гідравлічну структуру потоку, тому що струмини потоку виконують плавні повороти наближені до прямотечійних і цим забезпечують зниження гідравлічних втрат напору і економію електроенергії при експлуатації насосної станції На фіг. 1 показано водовипуск, поздовжній переріз; на фіг. 2 - те ж, вигляд зверху; на фіг. 3 затвор у відкритому положенні. Водовипуск містить кінцевий оголовок трубопроводу 1 з сідлом 2; запірний затвор 3, виконаний у вигляді порожнистого циліндра з конічною нижньою частиною, обмежувач відкриття затвора 4; ущільнюючу стрічку 5; бетонну опору оголовка 6; ремонтний затвор 7; повітряну трубу 8. Обмежувач відкриття затвора 4 складається з вертикального циліндричного стояка 9, який жорстко з'єднаний з кільцевим оголовком трубопроводу і внутрішнім стаканом 10 з двома напрямними антифрикційними кільцями 11 або суцільною антифрикційною втулкою, і внутрішньої циліндричної вертикальної камери 12 запірного затвора 3, яка герметизується верхньою кришкою 13 з можливістю переміщення запірного затвора 3 відносно стакана 10. Пристрій працює наступним чином. При вимкнутому насосі вода в напірний трубопровід не подається і запірний затвор 3 притиснутий до сідла 2 гідростатичним тиском води. В процесі пуску насоса напірний трубопровід заповнюється водою і повітря витісняється з нього повітряною трубою 8. В момент повного заповнення трубопроводу виникає гідродинамічна сила, яка напрямлена вверх і намагається підняти запірний затвор 3. Через те що запірний затвор 3 має майже нульову плавучість, то відкриття відбувається при невеликих втратах напору. Дуже швидкому підняттю затвора перешкоджає гальмівне зусилля, яке виникає при заповненні водою внутрішньої камери 12. Величина відкриття запірного затвора 3, визначається обмежувачем 4, причому швидкість потоку на виході з водовипуску повинна бути не вище рекомендованої, а максимальне відкриття запірного затвора 3 повинно бути не менше ¼ діаметра сідла 2. Після вимикання насоса швидкість витікання води зменшується, одночасно зменшується гідродинамічна дія потоку на запірний затвор 3, і він повільно починає опускатися на сідло 2, перешкоджаючи зворотному потоку води. При цьому з одного боку виникає значне підсмоктуюче зусилля, яке прискорює закриття запірного затвора 3; з другого боку при 1 UA 117827 U 5 10 15 20 25 витіснення води з внутрішньої камери 12 виникає гальмівне зусилля, яке уповільнює закриття запірного затвора 3. Для зменшенні сили тертя при переміщенні запірного затвора 3 кільця внутрішнього стакана 10 або суцільна втулка можуть бути виконані, застосовуючи будь-який антифрикційний матеріал - капрон, фторопласт, тордон, вуглепластик і ін. При опускання запірного затвора 3 на сідло 2 зворотна течія води припиняється. При подальшому спорожненні трубопроводу вакуум в ньому не утворюється, тому що повітря заповнює трубопровід через повітряну трубу 8. При опущеному затворі ущільнення між запірним затвором 3 і сідлом 2 забезпечується за рахунок деякої деформації ущільнюючої стрічки 5. Як показують попередні дослідження водовипуск створює сприятливі впливи на характер гідродинамічних перехідних процесів в насосній установці і може застосовуватися при значних коливаннях рівня води у відвідному каналі, водосховище або басейні регулювання. При цьому в порівнянні з сифонним водовипуском забезпечується економія електроенергії, металевих конструкцій і будівельного бетону. ФОРМУЛА КОРИСНОЇ МОДЕЛІ Водовипуск насосної станції, що містить кінцевий оголовок трубопроводу, запірний затвор, виконаний у вигляді порожнистого циліндра з конічною нижньою частиною, обмежувач відкриття, який відрізняється тим, що кінцевий оголовок напірного трубопроводу виконано у вигляді комбінованого переходу з круглого поперечного перерізу трубопроводу до прямокутного в поєднанні з вертикальною циліндричною частиною, при цьому діаметр сідла затвора прийнято більшим ніж діаметр трубопроводу для забезпечення допустимої вихідної швидкості потоку води, а обмежувач відкриття затвора утворено вертикальним циліндричним стояком, який жорстко з'єднаний з кінцевим оголовком трубопроводу і внутрішнім стаканом з двома напрямними антифрикційними кільцями або суцільною антифрикційною втулкою, і внутрішньою циліндричною вертикальною камерою затвора, яка герметизована верхньою кришкою з можливістю переміщення запірного затвора відносно стакана. 2 UA 117827 U Комп’ютерна верстка А. Крижанівський Міністерство економічного розвитку і торгівлі України, вул. М. Грушевського, 12/2, м. Київ, 01008, Україна ДП “Український інститут інтелектуальної власності”, вул. Глазунова, 1, м. Київ – 42, 01601 3

Дивитися

Додаткова інформація

МПК / Мітки

МПК: E02B 9/06

Мітки: водовипуск, насосної, станції

Код посилання

<a href="http://uapatents.com/5-117827-vodovipusk-nasosno-stanci.html" target="_blank" rel="follow" title="База патентів України">Водовипуск насосної станції</a>

Подібні патенти