Завантажити PDF файл.

Формула / Реферат

1. Активний електрод для високочастотної електрохірургії, що має прямокутну, у вигляді кола, або іншу традиційну форму контактної поверхні, який відрізняється тим, що має збільшений не менше, ніж в 1,5 рази периметр.

2. Активний електрод для високочастотної електрохірургії за п. 1, який відрізняється тим, що може використовуватись для всіх електрохірургічних інструментів з робочою контактною поверхнею, площиною не менше, ніж 0,3 мм2 та не більше, ніж 400 мм2.

3. Активний електрод для високочастотної електрохірургії за будь-яким з п. 1, 2, який відрізняється тим, що форма контактної поверхні виконується профілюванням або у вигляді пакету окремих електродів, ізольованих один від одного діелектриком.

Текст

Реферат: Активний електрод для високочастотної електрохірургії, що має прямокутну, у вигляді кола, або іншу традиційну форму контактної поверхні, причому має збільшений не менше, ніж в 1,5 рази периметр. UA 117691 U (12) UA 117691 U UA 117691 U 5 10 15 20 25 30 35 40 45 50 55 60 Дана заявка на корисну модель належить до медицини і ветеринарії, а саме, до хірургії і присвячена розробці і впровадженню нових форм активних електродів для високочастотної електрохірургії. В теперішній час в нашій країні і в світі все ширше застосовуються нові методи високочастотної електрохірургії, що, завдяки своїм перевагам, замінюють традиційні хірургічні методи, в яких застосовують хірургічні нитки та скобки: Б.Е. Патон. Электрическая сварка мягких тканей в хирургии // Автоматическая сварка. - 2004 г. - № 9. - С. 7-12; Пат. РСТ 94/24951, А61 В 17/39. Электрохирургический аппарат с импедансной обратной связью и возможностью регулирования импеданса. Каталог электрохирургических генераторов (аксессуары для электрохирургии) фирмы Valleylab, 2002; Долецкий С.Я., Драбкин Р.Л., Ленюшкин А.И. Высокочастотная электрохирургия. - М.: Медицина, 1980 г; Белов С.В. Исследование принципов электрохирургических воздействий и разработка научных основ проектирование аппаратов и устройств для высокочастотной электрохирургии // Дисс. на соискание ученой степени д.т.н., М. 2004. - 255 с.; Тканесохраняющая высокочастотная электросварочная хирургия, - Атлас под ред. Б.Е. Патона и О.Н. Ивановой, К, 2009-197с; Патент на корисну модель № 72577 Україна. Електрокоагулятор високочастотний зварювальний ЕКВЗ - 300 /Б.Є. Патон, Г.С. Марийський, С.Є. Подпрятов і др. - пріор. 24.01.2012, опубл. 27.08.2012, Бюл. №16. Впровадження нових методів високочастотної електрохірургії, що мають ряд суттєвих переваг перед традиційними методами, стикається з труднощами отримання позитивного результату при впливі високочастотного струму із-за перекоагуляції, тобто перегрівання тканин. Недопустимість цього має особливе значення при операціях в офтальмології, нейрохірургії тому, що обумовлює важкі незворотні післяопераційні наслідки (ушкодження зорового нерву, що викликає сліпоту, або неврологічні проблеми). У високочастотній електрохірургії традиційно застосовують активні електроди, що мають прямокутну, круглу та інші відомі форми. Відомі біполярні пінцети для високочастотного зварювання живих тканин в нейрохірургії, що застосовують для коагуляції судин головного мозку після видалення різних новоутворень, в тому числі, і злоякісних: Ирген И.М., Белов С.В. "Новые вопросы нейрохирургии" № 1987 г., № 6, с. 50. Існують пінцети для біполярної коагуляції живих тканин: Пат. США № 4.686.980 "Disposable bipolar instrument", автори: Роджер В. Вильямс, Лэрри Дж. Морган та ін., oп. в Б.В. № 3, 18.08.87 р., які використовують для хірургічних операцій в офтальмології; вони дозволяють виконувати "тонкі" хірургічні втручання на очах хворого завдяки електродам спеціальної форми, що виступають за проксимальні кінці консолей пінцета. Складність цієї конструкції не рятує від проблем перекоагуляції, а позитивний результат операції часто залежить від кваліфікації хірурга. Існує інструмент для біполярного високочастотного зварювання живих тканин розробки Інституту електрозварювання ім. Є.О. Патона НАН України: "Інструмент для з'єднання м'яких біологічних тканин", автори: Патон Б.Є., Лебедєв В.К, Лебедєв О.В. та ін. - Патент України № 74881, опубл. В Б.В., № 2, 2006 р. - 6 стор., ПРОТОТИП даної заявки на корисну модель. Однією з технічних задач прототипу є отримання зварних з'єднань високої якості. Це вирішується за рахунок застосування контактора, розташованого на браншах інструмента, для включення високочастотного струму при стисканні тканини робочими поверхнями електродів інструменту. Вищеперелічені технічні рішення конструкцій електрохірургічних інструментів з традиційними формами електродів - АНАЛОГІВ даної запропонованої заявки на корисну модель і ПРОТОТИПУ - застосовуються тільки для вирішення конкретної вузької хірургічної задачі, тому вони не можуть бути впроваджені для вирішення широкого кола проблем отримання якісних зварних з'єднань без втручання "людського" фактору, тобто конкретного оперуючого хірурга. Однією з основних складових високочастотного впливу на біологічні тканини є змінний струм, який викликає нерівномірний розподіл його густини в поперечному перерізі електродів електрохірургічних інструментів (поверхневий ефект). В роботах: Сидорець В.М. Розподіл струму в електродах електрохірургічних інструментів при зварюванні біологічних тканин / В.М. Сидорець, А.Г. Дубко // Восточно-Европейский журнал передових технологий. - 2015. - № 3. - С. 24-28. doi:10.15587/1729-4061.2015.43372; 1 UA 117691 U 5 10 15 20 25 30 35 40 45 50 55 60 V. Sydorets, A. Lebedev and A. Dubko, "Mathematical Modeling of the Current Density Distribution in a High-Frequency Electrosurgery" 16th International Conference on Computational Problems of Electrical Engineering (CPEE), Lviv, Ukraine, pp. 215-217, 2015 р. показано, що струм високої частоти всередині активного електроду не тече. Це явище призводить до нерівномірного розподілу температур в біологічній тканині, яка контактує з активним електродом, що, в свою чергу, викликає перекоагуляцію тканин по периметру електроду, а, іноді, і їх некроз. В зв'язку з цим, технічною задачею даної заявки на запропоновану корисну модель є створення нової форми активних електродів для високочастотної електрохірургії, яка сприяє рівномірному розподілу високочастотного струму при електрохірургічних втручаннях та відсутності перекоагуляції біологічних тканин по периметру активного електрода і, як результат - отриманню якісних зварних з'єднань живих тканин в електрохірургії. Традиційні форми активних електродів (АНАЛОГИ даної заявки на корисну модель) не можуть забезпечити рівномірну коагуляцію біологічних тканин, в зв'язку з нерівномірним розподілом температур і нерівномірним нагріванням зварюваних тканин в зоні впливу високочастотного струму. В зв'язку з цим, отримання якісних зварних з'єднань викликає певні труднощі. В свою чергу, це призводить до збільшення часу проведення операційних втручань, що може спровокувати ряд серйозних післяопераційних ускладнень для хворих. Вирішенням технічної задачі даної заявки на запропоновану корисну модель є створення, розробка і впровадження в хірургічну практику нових форм активних електродів для високочастотної електрохірургії, що дають можливість підвищити ефективність роботи активних електродів, знизити перегрівання живих біологічних тканинах та їх некроз, зменшити ризик негативних післяопераційних наслідків, підвищити якість праці оперуючих хірургів. Основною відмінністю запропонованих активних електродів для електрохірургії від згаданих аналогів є нова форма їх контактної поверхні, яка сприяє значному зменшенню дії поверхневого ефекту, що виникає при протіканні по ній високочастотного струму в момент здійснення електрохірургічних втручань. Це сприяє рівномірному розподілу по ній високочастотного струму і, відповідно, - дає можливість отримати якісні післяопераційні з'єднання живих тканин. Рівномірно розподілити струм в активних електродах можна за рахунок збільшення периметру активних електродів зміною їх форми. На Фіг. 1 (а, б, в) представлено робочі поверхні активних електродів із збільшеними, в порівнянні з традиційними формами активних електродів, периметрами. Збільшення периметру активного електрода для високочастотної електрохірургії досягається його профілюванням. Отримання нової профільованої форми активного електроду обумовлено технологічними можливостями відповідного технічного обладнання. Дослідним шляхом встановлено, що таким чином збільшити периметр активного електроду можна не менше, ніж в 1,5 рази. Запропоновано, згідно даної заявки на корисну модель, активний електрод для високочастотної електрохірургії, що має прямокутну, у вигляді кола, або іншу традиційну форму контактної поверхні, який відрізняється тим, що має збільшений не менше, ніж в 1,5 рази периметр. Активний електрод для високочастотної електрохірургії, згідно даної заявки на корисну модель, відрізняється тим, що може використовуватись для всіх електрохірургічних інструментів 2 2 з робочою контактною поверхнею, площею не менше, ніж 0,3 (мм ) та не більше, ніж 400 (мм ). Зменшити дію скін-ефекту, згідно даної заявки на корисну модель, можна також за рахунок виконання активного електроду для високочастотної електрохірургії, який відрізняється тим, що форма контактної поверхні виконується профілюванням або у вигляді пакету окремих електродів, ізольованих один від одного діелектриком. На кресленні: а) - електрод прямокутної форми, виконаний за допомогою профілювання; б) - електрод круглої форми, виконаний за допомогою профілювання. в) - активний електрод у вигляді пакету окремих електродів, ізольованих один від одного діелектриком (1 - метал або сплав активного електроду, 2 - діелектрик). Застосування активного електроду, розробленого для електрохірургічних інструментів, згідно з даною заявкою на корисну модель, дасть можливість значно покращити якість хірургічних втручань, зменшити їх негативні наслідки, особливо в спеціальних областях хірургії (офтальмології та нейрохірургії) і значно полегшити працю хірургів. Технічне рішення форми активних електродів, згідно запропонованої заявки на корисну модель, може бути застосоване для всіх відомих високочастотних технологій (коагуляція, трансмуральна абляція, зварювання та інш.). 2 UA 117691 U ФОРМУЛА КОРИСНОЇ МОДЕЛІ 5 10 1. Активний електрод для високочастотної електрохірургії, що має прямокутну, у вигляді кола, або іншу традиційну форму контактної поверхні, який відрізняється тим, що має збільшений не менше, ніж в 1,5 рази периметр. 2. Активний електрод для високочастотної електрохірургії за п. 1, який відрізняється тим, що може використовуватись для всіх електрохірургічних інструментів з робочою контактною 2 2 поверхнею, площиною не менше, ніж 0,3 мм та не більше, ніж 400 мм . 3. Активний електрод для високочастотної електрохірургії за будь-яким з пп. 1, 2, який відрізняється тим, що форма контактної поверхні виконується профілюванням або у вигляді пакету окремих електродів, ізольованих один від одного діелектриком. Комп’ютерна верстка Г. Паяльніков Міністерство економічного розвитку і торгівлі України, вул. М. Грушевського, 12/2, м. Київ, 01008, Україна ДП “Український інститут промислової власності”, вул. Глазунова, 1, м. Київ – 42, 01601 3

Дивитися

Додаткова інформація

МПК / Мітки

МПК: B23K 13/00, A61B 18/12, A61B 17/04

Мітки: активний, високочастотної, електрохірургії, електрод

Код посилання

<a href="http://uapatents.com/5-117691-aktivnijj-elektrod-dlya-visokochastotno-elektrokhirurgi.html" target="_blank" rel="follow" title="База патентів України">Активний електрод для високочастотної електрохірургії</a>

Подібні патенти