Пристрій для перетворення механічної енергії руху відкатних частин артилерійської гармати в електричну енергію

Завантажити PDF файл.

Формула / Реферат

Пристрій для перетворення механічної енергії руху відкатних частин артилерійської гармати в електричну енергію, що складається з артилерійської гармати з відкатними частинами, який відрізняється тим, що додатково введені магнітоелектричний лінійний генератор, причому магнітоелектричний лінійний генератор складається з ротора, який виконаний з постійних магнітів, які механічно закріплені через діамагнітні прокладки на відкатних частинах гармати і статора, який виконаний у вигляді котушки, яка механічно закріплена на нерухомій частині гармати, причому ротор під час відкату лінійно переміщується всередині статора.

Текст

Реферат: Пристрій для перетворення механічної енергії руху відкатних частин артилерійської гармати в електричну енергію складається з артилерійської гармати з відкатними частинами. Додатково введені магнітоелектричний лінійний генератор. Магнітоелектричний лінійний генератор складається з ротора, який виконаний з постійних магнітів, які механічно закріплені через діамагнітні прокладки на відкатних частинах гармати і статора, який виконаний у вигляді котушки, яка механічно закріплена на нерухомій частині гармати. Ротор під час відкату лінійно переміщується всередині статора. UA 117451 U (12) UA 117451 U UA 117451 U 5 10 15 20 25 30 35 40 45 50 55 60 Корисна модель належить до галузі озброєння та генерування електричної енергії. Відомий електромагнітний пристрій для перетворення механічної енергії віддачі [патент US № 2720819, 18.10.1955 р.]. Його суть полягає в тому, що лінійний зворотно-поступальний рух відкатних частин артилерійської гармати через зубчасту передачу "рейка-колесо" перетворюється в обертальний рух, який передається на вал електромагнітного генератора, який виробляє електричну енергію. Недоліком такого пристрою є його низька надійність через те, що рух відкатних частин під час пострілу має імпульсний характер та буде здійснювати ударну дію на зубчасту передачу, що з часом призведе до її механічного руйнування. Найбільш близьким за технічною суттю є спосіб і пристрій для отримання електричної енергії на основі використання розсіюваної енергії гарматного пострілу [патент України на винахід № 110392, 22.12.2015 р.]. Його суть полягає в тому, що на відкатних пристроях закріплюються натискні ролики, які під час відкату і накату механічно натискають на пружну прокладку, яка передає натискне зусилля на п'єзоелектричні елементи, в результаті чого на їх клемах генерується електрична енергія. Недоліком даного винаходу є його низька енергетична ефективність, а також те, що п'єзоелектричні елементи генерують електричну енергію у вигляді імпульсів високої напруги, які технічно складно перетворювати в електричну енергії придатну для накопичення і збереження. В основу корисної моделі поставлена задача створення пристрою для перетворення механічної енергії руху відкатних частин артилерійської гармати в електричну енергію, який складається з артилерійської гармати з відкатними частинами та магнітоелектричного лінійного генератора. Магнітоелектричний лінійний генератор складається з ротора, який виконаний з постійних магнітів, які механічно закріплені через діамагнітні прокладки на відкатних частинах гармати і статора, який виконаний у вигляді котушки, яка механічно закріплена на нерухомій частині гармати, причому ротор під час відкату лінійно переміщується всередині статору. Поставлена задача вирішується тим, що у пристрої для перетворення механічної енергії руху відкатних частин артилерійської гармати в електричну енергію пропонується встановити на відкатні частини артилерійської гармати магнітоелектричний лінійний генератор, який складається з ротора, який виконаний з постійних магнітів, які механічно закріплені через діамагнітні прокладки на відкатних частинах гармати і статора, який виконаний у вигляді котушки, яка механічно закріплена на нерухомій частині гармати, причому ротор під час відкату та накату лінійно переміщується всередині статора. На Фіг. 1 наведено загальний вигляд пристрою для перетворення механічної енергії руху відкатних частин артилерійської гармати в електричну енергію. На зображенні прийняті наступні позначення: 1 відкатні частини артилерійської гармати, 2 статор магнітоелектричного лінійного генератора, 3 постійні магніти, 4 діамагнітна прокладка, 5 нерухомі частини артилерійської гармати. На Фіг. 2 наведено зображення в поздовжньому розрізі пристрою для перетворення механічної енергії руху відкатних частин артилерійської гармати в електричну енергію. На зображенні прийняті наступні позначення: 1 відкатні частини артилерійської гармати, 2 статор магнітоелектричного лінійного генератору, 3 постійні магніти, 4 діамагнітна прокладка, 5 нерухомі частини артилерійської гармати, 6 котушка статора. На Фіг. 3 наведено зображення в поперечному розрізі пристрою для перетворення механічної енергії руху відкатних частин артилерійської гармати в електричну енергію. На зображенні прийняті наступні позначення: 1 відкатні частини артилерійської гармати, 2 статор магнітоелектричного лінійного генератора, 3 постійні магніти, 4 діамагнітна прокладка, 5 нерухомі частини артилерійської гармати, 6 котушка статора. Пристрій працює наступним чином. Під час пострілу, під дією реактивної сили, відкатні частини гармати 1 здійснюють зворотній рух у напрямку протилежному польоту снаряду на довжину відкату та під дією накатнику здійснюють поступальній рух, тобто повертається у вихідне положення. Таким чином, в результаті пострілу закріплений на відкатних частинах гармати 1 ротор здійснює лінійний зворотно-поступальний рух. Переміщення відкатних частин гармати 1 із закріпленими на них через діамагнітну прокладку 4 постійними магнітами 3, які виконують роль ротора, всередині статору 2, який закріплений до нерухомих частин гармати 5 призводять до зміни магнітного поля та наведенні індукційної електрорушійної сили в котушці статора 6 запропонованого пристрою, в результаті чого відбувається генерація електричної енергії. Таким чином, використання даного пристрою дозволить отримати додаткове джерело електричної енергії за рахунок використання механічної енергії руху відкатних частин гармати. В подальшому отримана енергія може використовуватись в системі електроживлення 1 UA 117451 U артилерійської системи, застосування даного пристрою дозволить зменшити витрату паливномастильних матеріалів, що призведе до підвищення автономності артилерійського підрозділу. Крім цього застосування даного пристрою зменшить довжину і силу відкату під час пострілу, що позитивно вплине на живучість артилерійської системи. 5 ФОРМУЛА КОРИСНОЇ МОДЕЛІ 10 Пристрій для перетворення механічної енергії руху відкатних частин артилерійської гармати в електричну енергію, що складається з артилерійської гармати з відкатними частинами, який відрізняється тим, що додатково введені магнітоелектричний лінійний генератор, причому магнітоелектричний лінійний генератор складається з ротора, який виконаний з постійних магнітів, які механічно закріплені через діамагнітні прокладки на відкатних частинах гармати і статора, який виконаний у вигляді котушки, яка механічно закріплена на нерухомій частині гармати, причому ротор під час відкату лінійно переміщується всередині статора. 2 UA 117451 U Комп’ютерна верстка Г. Паяльніков Міністерство економічного розвитку і торгівлі України, вул. М. Грушевського, 12/2, м. Київ, 01008, Україна ДП “Український інститут промислової власності”, вул. Глазунова, 1, м. Київ – 42, 01601 3

Дивитися

Додаткова інформація

МПК / Мітки

МПК: F03G 3/00, H02N 2/18

Мітки: гармати, перетворення, відкатних, частин, механічної, електричну, енергії, пристрій, енергію, руху, артилерійської

Код посилання

<a href="http://uapatents.com/5-117451-pristrijj-dlya-peretvorennya-mekhanichno-energi-rukhu-vidkatnikh-chastin-artilerijjsko-garmati-v-elektrichnu-energiyu.html" target="_blank" rel="follow" title="База патентів України">Пристрій для перетворення механічної енергії руху відкатних частин артилерійської гармати в електричну енергію</a>

Подібні патенти