Барокомплекс для лікування захворювань нижніх кінцівок

Завантажити PDF файл.

Формула / Реферат

Барокомплекс для лікування захворювань нижніх кінцівок, що містить локальну барокамеру з вузлом герметизації кінцівки, пристрій вимірювання тиску, пристрій зниження тиску в барокамері, магістраль подачі кисню в локальну барокамеру, магістраль подачі кисню в маску, маску для вдихання суміші кисню, внутрішній знімний тримач кінцівки, який відрізняється тим, що додатково введені пристрій підвищення тиску в барокамері, генератор озону, генератор синглетного кисню, випромінювачі електромагнітного випромінювання видимого та(або) інфрачервоного діапазонів спектра, електро- та(або) постійні магніти, постійні магніти.

Текст

Реферат: Барокомплекс для лікування захворювань нижніх кінцівок містить локальну барокамеру з вузлом герметизації кінцівки, пристрій вимірювання тиску, пристрій зниження тиску в барокамері, магістраль подачі кисню в локальну барокамеру, магістраль подачі кисню в маску, маску для вдихання суміші кисню, внутрішній знімний тримач кінцівки. Додатково введені пристрій підвищення тиску в барокамері, генератор озону, генератор синглетного кисню, випромінювачі електромагнітного випромінювання видимого та (або) інфрачервоного діапазонів спектра, електро- та (або) постійні магніти, постійні магніти. UA 117125 U (54) БАРОКОМПЛЕКС ДЛЯ ЛІКУВАННЯ ЗАХВОРЮВАНЬ НИЖНІХ КІНЦІВОК UA 117125 U UA 117125 U 5 10 15 20 25 30 35 40 45 50 55 60 Корисна модель належить до фізіотерапії, а саме до магнітотерапії, і може використовуватися для відновлення працездатності м'язів спортсменів, лікування, реабілітації та профілактики захворювань нижніх кінцівок хворих та інвалідів. Відомі локальні барокамери для імпульсного впливу на нижню кінцівку змінним тиском газу з вузлом герметизації у вигляді однієї або декількох еластичних манжет [а.с. № 240941, оп. 01.04.1969 р, а.с. 419 226, оп. 15.03.1974 р.]. Відома барокамера, яка містить вузол герметизації з жорстким корпусом, що фіксують діафрагмами і ущільнювачів манжетами [а.с. № 1599005, оп. 15.10.1990 р]. Однак ці барокамери призначені для лікування судинних захворювань нижніх кінцівок людини, але не дозволяють досить ефективно насичувати киснем тканини нижніх кінцівок. Відомий Барокомплекс, який використовується при лікуванні і профілактиці судинних захворювань кінцівок [патент 2062085, RU, опублікований 20.06.1996 р]. Він містить локальну барокамеру з вузлом герметизації у вигляді еластичної манжети. У локальну барокамеру подається газ. Як газ може бути використаний кисень, що значно підвищує насичення крові киснем. Цей комплекс призначений для лікування судин нижніх кінцівок гіпербаричної оксигенації організму пацієнта з одночасним імпульсною дією на нижню кінцівку підвищеним тиском кисню. Після проведення навантажень в м'язах спортсмена розвивається втома, що супроводжується накопиченням неокислених продуктів енергетичної діяльності м'язів. Це призводить до зниження їх здатності до збудження і прояву сили. Крім цього втома м'язів супроводжується звуженням просвіту їх кровоносних судин (спазм) і погіршенням кровопостачання, що призводить до уповільнення процесів відновлення в м'язах. Прискорити відновлення працездатності м'язів можна шляхом зняття спазму кровоносних судин, збільшення припливу крові і вмісту в ній кисню. Тому в відновлювальному періоді більшість спортсменів використовують метод гіперемії із застосуванням сауни або масажу. Сауна викликає гіперемію (розширення кровоносних судин і почервоніння шкірного покриву) всього тіла, що проявляється додатковим навантаженням на серцево-судинну систему, а після важких змагальних навантажень це не бажано. Масаж викликає тільки місцеву гіперемію, яка не є суттєвим навантаженням для серцевосудинної системи. Як сауна, так і масаж не збільшують вміст кисню в крові нижніх кінцівок, необхідного для відновлення працездатності м'язів. Було відмічено, що найбільш ефективна гіперемія виникає при зниженні барометричного тиску навколо кінцівки в барокамері, при цьому знімається спазм кровоносних судин і збільшується приплив крові [див., Наприклад, Bier A. Hiperemie als Heilmittel. Bonn, 1906]. Відома барокамера В.А.Кравченко активної гіперемії для лікувально-профілактичного впливу на кінцівку [а.с. № 240941, оп. 01.04.1969]. Відома барокамера дозволяє створювати активну гіперемію. Гіперемія, що отримується шляхом зниження тиску навколо кінцівки в барокамері, дозволяє значно збільшити кількість крові, що притікає до кінцівок. При використанні цієї барокамери людина знаходиться в умовах звичайного атмосферного тиску, а його кінцівку поміщається в барокамеру. Найбільш близьким до пропонованої корисної моделі є Гіпобаричний пристрій для впливу на кінцівку людини киснем [патент RU 2409340, опублікований 20.01.2011], що містить локальну барокамеру з вузлом герметизації кінцівки, пристрій вимірювання тиску і пристрій зниження тиску в барокамері, магістраль подачі кисню до барокамері і магістраль подачі кисню в маску, яка повинна розміщуватись на відстані від особи для вдихання суміші кисню і повітря, внутрішній знімний тримач кінцівки, виконаний у вигляді мату. Ця барокамера вибрана як аналог. Недоліком наведених пристроїв є їх низька ефективність для відновлення працездатності м'язів спортсменів, лікування, реабілітації та профілактики захворювань нижніх кінцівок хворих та інвалідів через спазм кровоносних судин і капілярів, низькою плинності рідких середовищ в нижніх кінцівках, низькою кисневої ємності крові і низького окисного властивості кисню або повітря, що подається в барокамеру. Задача, яка вирішується пропонованою корисною моделлю, полягає в створенні пристрою, що дозволяє виконати відновлення працездатності м'язів спортсменів, лікування, реабілітації та профілактики захворювань нижніх кінцівок хворих та інвалідів за рахунок збільшення окислювальної здатності газу всередині камери - застосування озону, поліпшення капілярного ефекту і проникності шкіри і м'язової тканини, підвищення плинності рідини всередині м'язів - за рахунок застосування магнітного поля, підвищення кисневої ємності крові, підвищення швидкості біохімічних процесів усередині м'язів і шкіри - за рахунок застосування фотоактиватора видимого і (або) інфрачервоного діапазонів спектра. 1 UA 117125 U 5 10 15 20 25 30 35 40 45 50 55 60 Поставлена задача вирішується тим, що в пропонований Барокомплекс для лікування нижніх кінцівок, що містить локальну барокамеру з вузлом герметизації кінцівки, пристрій вимірювання тиску, пристрій зниження тиску в барокамері, магістраль подачі кисню в локальну барокамеру, магістраль подачі кисню в маску, маску для вдихання суміші кисню, внутрішній знімний тримач кінцівки, додатково введені пристрій підвищення тиску в барокамері, генератор озону, генератор синглетного кисню, випромінювачі електромагнітного випромінювання видимого та (або) інфрачервоного діапазонів спектру, електро- та (або) постійні магніти, постійні магніти. Структурна схема пропонованого пристрою приведена на кресленні. Барокомплекс для лікування захворювань нижніх кінцівок (див. кресленні ), складається з: 1. Магістралі подачі кисню в барокамеру, призначеної для подачі кисню в барокамеру. 2. Генератора озону, призначеного для генерації озону. 3. Пристрої підвищення тиску в барокамері, призначеного для підвищення тиску в барокамері. 4. Локальної барокамери з вузлом герметизації кінцівки, призначеної для розміщення кінцівки і створення локального розрядження або надлишкового тиску. 5. Внутрішнього знімного власника кінцівки, виконаного у вигляді мату, призначеного для підтримки кінцівки. 6. Випромінювачі електромагнітного випромінювання видимого та (або) інфрачервоного діапазонів спектра, призначених для формування електромагнітного випромінювання всередині барокамери. 7. Електро- та (або) постійних магнітів, призначених для створення магнітного поля всередині барокамери. 8. Пристрої зниження тиску в локальній барокамері, призначеного для зниження тиску в барокамері. 9. Пристрої вимірювання тиску, призначеного для вимірювання тиску в локальній барокамері. 10. Постійних магнітів, призначених для створення магнітного поля в області ендоназального дихання. 11. Магістралі подачі кисню в маску, призначеної для подачі кисню в маску. 12. Генератора синглетного кисню, призначеного для виробництва синглетно-кисневої суміші. 13. Маски для вдихання суміші кисню, призначеної для вдихання синглетно-кисневої суміші. Введення в конструкцію барокомплексу для лікування захворювань нижніх кінцівок пристрої підвищення тиску 3 в барокамері забезпечує підвищення тиску в барокамері для виконання гіпербаричної терапії нижніх кінцівок. Введення в конструкцію генератора озону 2, забезпечує генерацію озону, з кисню або повітря, які надходять на його вхід. Застосування озону значно прискорює окислювальновідновні процеси всередині тканини, виконує внутрішню стерилізацію камери. Введення в конструкцію випромінювачів електромагнітного випромінювання видимого та(або) інфрачервоного діапазонів спектра 6, забезпечує формування оптичного потоку в заданому діапазоні, який стимулює фотохімічні реакції всередині тканини і підвищує ефективність проведення процедури [1]. Введення в конструкцію електро- та (або) постійних магнітів 7, забезпечує створення магнітного поля всередині барокамери, які забезпечують поліпшення капілярного ефекту, підвищення проникності шкіри і м'язової тканини, підвищення плинності рідини всередині шкіри і м'язів, підвищенню кисневої ємності крові [1]. Введення в конструкцію постійних магнітів 10, забезпечує створення магнітного поля, яке призводить до поліпшення капілярного ефекту, проникності шкіри і м'язової тканини, підвищенню плинності рідини всередині шкіри і м'язів, підвищенню кисневої ємностікрові [1]. Введення в конструкцію генератора синглетного кисню 12, забезпечує виробництво синглетно-кисневої суміші і його подачу в маску для виконання ендонозального дихання в магнітному полі. Застосування ендоназального дихання синглетно-кисневої суміші в магнітному полі підвищує ефективність проведення процедур [2]. Застосування синглетно-кисневої суміші виключає перенасичення організму киснем. Робота барокомплексу для відновлення працездатності м'язів спортсменів, лікування, реабілітації та профілактики захворювань нижніх кінцівок хворих та інвалідів здійснюється наступним чином. Нижня кінцівка розміщується всередині локальної барокамери 4 на внутрішньому найманому тримачі кінцівки, виконаному у вигляді мату 5. Відповідно до медичних призначень, 2 UA 117125 U 5 10 15 20 за допомогою пристрою підвищення тиску в локальній барокамері 3 або пристрою зниження тиску в локальній барокамері 8 створюється відповідний тиск або розрідження. За допомогою пристрою вимірювання тиску 10, вимірює і контроль тиску в локальній барокамері. Відповідно до медичних призначень, за допомогою магістралі подачі кисню 1 і генератора озону 2 в камеру подається озон. Відповідно до медичних призначень, за допомогою магістралі подачі кисню в маску 11, генератора синглетного кисню 12 і маски для вдихання суміші кисню 13, призначеної для вдихання синглетно-кисневої суміші. Відповідно до медичних призначень, за допомогою випромінювачів електромагнітного випромінювання видимого та (або) інфрачервоного діапазонів спектра 6, призначених для формування електромагнітного випромінювання всередині барокамери. Відповідно до медичних призначень, за допомогою електро- і (або) постійних магнітів 7 створюється магнітне поле всередині барокамери. Відповідно до медичних призначень, за допомогою постійних магнітів 10 створюється магнітне поле в масці 13 в області ендоназального дихання синглетно-кисневої суміші. Пропонований пристрій знижує період відновлення працездатності м'язів спортсменів, збільшує ефективність лікування, реабілітації та профілактики захворювань нижніх кінцівок хворих та інвалідів. Джерела інформації: 1. Магнитолазероультразвуковая терапия. Новые технологии физиотерапевтического лечения / Самосюк И.З., Владимиров А.А., Чухраев Н.В., Стукалин В.А., Гунько М.А. - К., 2016. 320 с. 2. Патент України на корисну модель №109330 "Спосіб ендоназального дихання в магнітному полі". - Чухраєв М.В.; Чухраєва О.М.; Владимиров А.О., Уніченко А.В., Паначук А.Ю. - Зареєстровано в ДРП України 25.08.2016. - Опубл. бюл. № 16, 25.08.2016. 25 ФОРМУЛА КОРИСНОЇ МОДЕЛІ 30 Барокомплекс для лікування захворювань нижніх кінцівок, що містить локальну барокамеру з вузлом герметизації кінцівки, пристрій вимірювання тиску, пристрій зниження тиску в барокамері, магістраль подачі кисню в локальну барокамеру, магістраль подачі кисню в маску, маску для вдихання суміші кисню, внутрішній знімний тримач кінцівки, який відрізняється тим, що додатково введені пристрій підвищення тиску в барокамері, генератор озону, генератор синглетного кисню, випромінювачі електромагнітного випромінювання видимого та (або) інфрачервоного діапазонів спектра, електро- та (або) постійні магніти, постійні магніти. Комп’ютерна верстка А. Крижанівський Міністерство економічного розвитку і торгівлі України, вул. М. Грушевського, 12/2, м. Київ, 01008, Україна ДП “Український інститут інтелектуальної власності”, вул. Глазунова, 1, м. Київ – 42, 01601 3

Дивитися

Додаткова інформація

МПК / Мітки

МПК: A61N 2/00

Мітки: нижніх, барокомплекс, лікування, захворювань, кінцівок

Код посилання

<a href="http://uapatents.com/5-117125-barokompleks-dlya-likuvannya-zakhvoryuvan-nizhnikh-kincivok.html" target="_blank" rel="follow" title="База патентів України">Барокомплекс для лікування захворювань нижніх кінцівок</a>

Подібні патенти