Вакцина “ссіт” інактивована для специфічної профілактики захворювань стрептококової, ентерококової та стафілококової етіології

Завантажити PDF файл.

Формула / Реферат

Вакцина інактивована для специфічної профілактики захворювань стрептококової, ентерококової і стафілококової етіології, що включає як культуральний антиген - інактивовану суспензію клітин патогенних штамів, ад'ювант - гідроокис алюмінію, інактиватор – формалін, яка відрізняється тим, що як культуральний антиген використовують інактивовану суспензію клітин виробничих штамів Enterococcus faecalis № 1, Streptococcus pneumoniae № 2, Staphylococus aureus № 44, Streptococcus pyogenes № 3.

Текст

Реферат: Вакцина інактивована для специфічної профілактики захворювань стрептококової, ентерококової і стафілококової етіології, що включає як культуральний антиген - інактивовану суспензію клітин патогенних штамів, ад'ювант - гідроокис алюмінію, інактиватор - формалін. Як культуральний антиген використовують інактивовану суспензію клітин виробничих штамів Enterococcus faecalis № 1, Streptococcus pneumoniae № 2, Staphylococus aureus № 44, Streptococcus pyogenes № 3. UA 117089 U (12) UA 117089 U UA 117089 U 5 10 15 20 25 30 35 40 45 50 55 60 Корисна модель належить до галузі ветеринарної медицини, біотехнології, імунології, мікробіології і зокрема до виробництва і застосування біологічних препаратів. Вакцина зареєстрована Державною службою України з питань безпечності харчових продуктів та захисту споживачів (реєстраційне посвідчення № ВВ-00333-02-11, від 10.10.2016). Вакцина призначена для специфічної профілактики шлунково-кишкових та респіраторних інфекційних захворювань у тварин, маститів та ендометритів, які спричинені стрептококами, ентерококами та стафілококами. Відома вакцина асоційована проти стрептококозу та ентерококової інфекції нутрій (Патент РФ RU 2301680, МПК А61К 39/116, А61К 39/09, А61Р 31/04. Вакцина ассоциированная против стрептококкоза и энтерококковой инфекции нутрий 2006 г.) Вакцина як антигени містить суспензію клітин чистих культур збудників стрептококозу (Streptococcus pneumoniae) і ентерококової інфекції (Streptococcus fecalis), виділених з суспензії, виготовленої з уражених органів полеглих нутрій з епізоотичного вогнища. Недоліком даної вакцини є те, що вона спроможна забезпечити імунний захист тільки проти двох зазначених збудників. При використанні даної вакцини в господарствах необхідно отримати спеціальний дозвіл на її застосування, тому що використовуються епізоотичні штами, що не пройшли стандартної процедури випробування та депонування. Згідно із стандартною процедурою, штами повинні пройти ретельний відбір на предмет їх антигенної активності та імуногенності, а вакцина, виготовлена з них, не повинна мати імуносупресивних властивостей, її застосування повинно стимулювати розвиток специфічного імунітету. Найбільш близьким за технічною суттю до рішення, що заявляється, є інактивована вакцина проти стрептококозу великої рогатої худоби (Патент РФ № 2179861 МПК А61К 39/09. Вакцина против стрептококкоза крупного рогатого скота, опубликовано: 27.02.2002). Але для виготовлення вакцини авторами запропоновано використовувати стрептококи -5 серогрупи В, С та Д, що мають ступінь патогенності DLM 10 , зокрема стрептококів ізольованих від хворих тварин з господарств. Недоліком вакцини є також і те, що вона забезпечує захист тварин тільки проти інфекцій стрептококової етіології. В основу корисної моделі поставлена задача розробити вакцину "ССІТ" інактивовану для специфічної профілактики захворювань стрептококової, ентерококової і стафілококової етіології, що включає як культуральний антиген - інактивовану суспензію клітин патогенних штамів, ад'ювант - гідроокис алюмінію, інактиватор - формалін шляхом використання як культурального антигену - інактивованої суспензії клітин виробничих штамів Enterococcus faecalis, № 1 Streptococcus pneumoniae № 2, Staphylococus aureus № 44, Streptococcus pyogenes № 3, щоб забезпечити ефективність вакцини. За результатами роботи були отримані високоімуногенні та антигенно-активні епізоотичноактуальні для тваринницьких господарств України штами Enterococcus faecalis № 1 (реєстраційний номер 543, свідоцтво про депонування у ДНКІБШМ від 27.08.2012 р.), Streptococcus pneumoniae № 2 (реєстраційний номер 544, свідоцтво про депонування у ДНКІБШМ від 27.08.2012 р.), Streptococcus pyogenes № 3 (реєстраційний номер 542, свідоцтво про депонування у ДНКІБШМ від 27.08.2012 р.)та Stahpylococcus aureus № 44 (реєстраційний номер 541, свідоцтво про депонування у ДНКІБШМ від 27.08.2012 р.). Використання при виготовленні вакцини зазначених штамів дозволило розробити інактивовану вакцину проти стрептококових, ентерококових та стафілококових захворювань тварин, що забезпечує 3 утворення досить напруженого імунітету. В 100 см вакцини міститься: 70 % суспензії анатоксинів та соматичних антигенів виробничих штамів; 30 % гідроокису алюмінію; 0,05 % формаліну. Вакцину готують таким чином. Одержання матричних розплодок виробничих штамів проводять культивуванням з початку у окремих флаконах, а потім у бутлях з бульйоном Хоттінгера. Матричну розплодку перед засіванням у бутлі перевіряють мікроскопією мазків, що пофарбовані по Граму, і висіванням на кров'яний агар для контролю чистоти росту. Культивування виробничих штамів проводять за температури 37 °C впродовж 12 годин.Починаючи з 3-ї години культивування, контролюють рН та рівень накопичення бактеріальної маси. Рівень рН доводять до (7,5-10)% розчином їдкого натру. За весь час культивування його вносять до (0,7-0,8)% від об'єму поживного середовища. 3 3 Отриманий матеріал, що міститься у бутлях, обробляють формаліном (5 см на 1000 см рідини - 0,5 %) та герметично закривають гумовими пробками з вмонтованими в них сифонами й гумовими трубками. Інактивують мікроорганізми - 5 діб за температури 37 °C. Інактивовані суспензії мікроорганізмів виробничих штамів стандартизують фізіологічним розчином до 8 3 концентрації 3×10 КУО/см . Для отримання комплексного антигену матричні розплоди виробничих штамів змішують в одній стерильній ємності. До комплексного антигену додають 1 UA 117089 U 5 10 15 20 25 30 35 40 45 50 при постійному перемішуванні стерильний гідроксал (30 % від об'єму антигену), та ще перемішують 10-15 хвилин. Перевіряють рН і підтитровують його до 7,2-1,4 за допомогою 10 %го розчину їдкого натру; відбирають пробу для контролю стерильності і нешкідливості вакцини. Після цього бутлі з вакциною охолоджують до 4 °C і залишають до одержання результатів контролю. Приклад 1. Вакцину "ССІТ" вводять тваринам внутрішньом'язово двічі з інтервалом між інфекціями 10-14 діб. Тільним коровам, свиноматкам та вівцематкам перше щеплення проводять за 60-30 діб, друге за 15-30 діб до передбачуваних родів. При щепленні вагітних тварин утворюються специфічні антитіла, які з молозивом передаються новонародженим тваринам (колостральний специфічний імунітет). Розробка сприяє підвищенню рівня та ефективності у боротьбі з стрептококовими, ентерококовими та стафілококовими інфекціями тварин. Забезпечує збереженість молодняку тварин, зменшує вибракування високопродуктивних тварин внаслідок ураження молочної залози, респіраторних і репродуктивних органів та шлунково-кишкового тракту. Приклад 2. Для формування специфічного активного імунітету телятам, поросятам та ягнятам вводять вакцину внутрішньом'язово з 10-добового віку у дозах, що наведені в таблиці. Після введення в організм тварин антигени, що містяться у вакцині "ССІТ", сприймаються як чужорідні речовини і активізують численні механізми імунної системи (макрофаги, опсоніни, інтерлейкіни, В-лімфоцити тощо), що приймають участь у формуванні клітинного та гуморального специфічного активного імунітету. У стаціонарно неблагополучних господарствах щодо гострих шлунково-кишкових респіраторних захворювань вакцину необхідно вводити на першу добу після пологів та новонародженим тваринам з 1-доби життя. "Вакцина ССІТ" за 3 дворазового внутрішньом'язового введення з інтервалом 14 діб в об'ємі 10 cм забезпечує зниження на 35,2-42,8 % захворюваності корів на мастити та ендометрити, при імунізації телят забезпечує формування гуморального імунітету з 14 доби після вакцинації та скорочення в 6,5 разів захворюваності телят на пневмоентерити. Приклад 3. Вакцина має виражену антигенну (титр специфічних антитіл вищі 7log), імуногенну та протективну активність (після вакцинації відбувається захист лабораторних тварин від контрольного зараження летальними дозами збудників вище 80 %, сироватка крові, отримана від вакцинованих корів, має виражені протективні властивості (захист від контрольного зараження від 80 % і вище). Імуногенність серії вакцини перевіряли на 80 білих мишах, вагою від 18 г до 20 г. Тварини, що використовувались для досліду, не повинні були бути носіями збудників ентерококових, стрептококових та стафілококових інфекцій. Були сформовані чотири дослідні та чотири контрольних групи по 10 мишей у кожній групі. Дослідним мишам вакцину вводили підшкірно у 3 дозі 0,5 см дворазово з інтервалом 10-14 діб. Мишей контрольних груп не вакцинували. Кожну тварину в дослідах використовували лише один раз. Через 10-14 діб після ревакцинації одну групу дослідних та одну групу контрольних мишей заражали виробничим штамом Enterococcus faecalis № 1 в дозі 2 LD50, одну дослідну групу та контрольну групу - Str. рnеumoniaе № 2 в дозі 2 LD50, одну групу дослідних та одну групу контрольних мишей заражали виробничим штамом Str. pyogenes №3 в дозі 2 LD50, одну групу дослідних та одну групу контрольних мишей заражали виробничим штамом St. aureus № 44 в дозі 2 LD50. За дослідними тваринами вели спостереження впродовж 10 діб, обліковуючи випадки захворюваності та загибелі тварин. Вакцина була імуногенною, після контрольного зараження більше 80 % вакцинованих мишей залишилися здоровими та живими, а миші контрольних груп загинули в 100 % випадків за 10 діб спостереження. Таким чином, вакцину можна використовувати для профілактики захворювань стрептококової, стафілококової, ентерококової етіології в неблагополучних господарствах різної форми власності, які спеціалізуються на скотарстві, вівчарстві, свинарстві, хутровому звіроводстві. 2 UA 117089 U Таблиця Вакцина "ССІТ" інактивована для специфічної профілактики захворювань стрептококової, ентерококової і стафілококової етіології Тварини Корови тільні Телята старше 10-добового віку Телята старше 2-х місячного віку Свиноматки Поросята старше 10-добового віку Поросята старше 2-місячного віку Вівцематки Ягнята старше 10-добового віку Ягнята старше 2-місячного віку Доза вакцини, см 10,0 3,0 5,0 10,0 1,5 2,5 10,0 1,5 2,5 ФОРМУЛА КОРИСНОЇ МОДЕЛІ 5 10 Вакцина інактивована для специфічної профілактики захворювань стрептококової, ентерококової і стафілококової етіології, що включає як культуральний антиген - інактивовану суспензію клітин патогенних штамів, ад'ювант - гідроокис алюмінію, інактиватор - формалін, яка відрізняється тим, що як культуральний антиген використовують інактивовану суспензію клітин виробничих штамів Enterococcus faecalis № 1, Streptococcus pneumoniae № 2, Staphylococus aureus № 44, Streptococcus pyogenes № 3. Комп’ютерна верстка А. Крулевський Міністерство економічного розвитку і торгівлі України, вул. М. Грушевського, 12/2, м. Київ, 01008, Україна ДП “Український інститут інтелектуальної власності”, вул. Глазунова, 1, м. Київ – 42, 01601 3

Дивитися

Додаткова інформація

МПК / Мітки

МПК: C12R 1/46, A61K 39/116, A61K 33/06, C12R 1/00, C12R 1/445, A61K 39/09, C12N 1/00

Мітки: стафілококової, ссіт, інактивована, вакцина, профілактики, ентерококової, стрептококової, етіології, захворювань, специфічно

Код посилання

<a href="http://uapatents.com/5-117089-vakcina-ssit-inaktivovana-dlya-specifichno-profilaktiki-zakhvoryuvan-streptokokovo-enterokokovo-ta-stafilokokovo-etiologi.html" target="_blank" rel="follow" title="База патентів України">Вакцина “ссіт” інактивована для специфічної профілактики захворювань стрептококової, ентерококової та стафілококової етіології</a>

Подібні патенти