Завантажити PDF файл.

Формула / Реферат

Спосіб діагностики та лікування психічних розладів, що включає реєстрацію електроенцефалограми (ЕЕГ), транспонування сигналів ЕЕГ в звуковий діапазон і вплив на пацієнта звуковими сигналами, при цьому проводять спектральний аналіз ЕЕГ, виділяють локальні екстремуми отриманого частотного спектра ЕЕГ, визначають частоти виділених екстремумів максимумів і мінімумів, з отриманих значень частот екстремумів вибирають частоти, кратні мінімальній частоті, з коефіцієнтом кратності 2n, де n - ціле число, і задають вплив звуковими сигналами з частотою, яка кратна одночасно частотам екстремумів максимумів і екстремумів мінімумів частотного спектра ЕЕГ, який відрізняється тим, що аналіз стану психічних розладів та встановлення діагнозу проводять по зміні спектральної щільності коливань в діапазоні (a,b,q,g)-ритмів біопотенціалів кори головного мозку методом кореляційно-екстремального аналізу з розподілом спектральної щільності аналогічних ритмів в підтверджених класах функціонального стану пацієнта, а для формування дії визначається різниця спектральної щільності частот, отриманих з пацієнта, та еталонних, умовно здорової людини, і даний сигнал використовується для формування сигналу дії на відповідну частину кори головного мозку.

Текст

Реферат: Спосіб діагностики та лікування психічних розладів включає реєстрацію електроенцефалограми (ЕЕГ), транспонування сигналів ЕЕГ в звуковий діапазон і вплив на пацієнта звуковими сигналами, при цьому проводять спектральний аналіз ЕЕГ, виділяють локальні екстремуми отриманого частотного спектра ЕЕГ, визначають частоти виділених екстремумів максимумів і мінімумів, з отриманих значень частот екстремумів вибирають частоти, кратні мінімальній частоті, з коефіцієнтом кратності 2n, де n - ціле число, і задають вплив звуковими сигналами з частотою, яка кратна одночасно частотам екстремумів максимумів і екстремумів мінімумів частотного спектра ЕЕГ. Аналіз стану психічних розладів та встановлення діагнозу проводять по зміні спектральної щільності коливань в діапазоні (,,,)-ритмів біопотенціалів кори головного мозку методом кореляційно-екстремального аналізу з розподілом спектральної щільності аналогічних ритмів в підтверджених класах функціонального стану пацієнта. Для формування дії визначається різниця спектральної щільності частот, отриманих з пацієнта, та еталонних, умовно здорової людини, і даний сигнал використовується для формування сигналу дії на відповідну частину кори головного мозку. UA 116897 U (12) UA 116897 U UA 116897 U 5 10 15 20 25 30 35 40 45 50 55 60 Корисна модель належить до медичної діагностики та терапії головного мозку та може бути використана для діагностики при електроенцефалографії та лікуванні, шляхом корекції функціонального стану людини при психічних розладах. Так немедикаментозні способи нормалізації психофізіологічного стану організму можуть бути використані в період стресових навантажень, психоемоційного та інтелектуального напруження, а також при лікуванні функціональних порушень центральної нервової системи, психосоматичних захворювань і тривожно-депресивних станів. Найбільш близьким до заявленого способу є спосіб лікування психічних розладів, що включає реєстрацію електроенцефалограми (ЕЕГ), транспонування сигналів ЕЕГ в звуковий діапазон і вплив на пацієнта звуковими сигналами, при цьому проводять спектральний аналіз ЕЕГ, виділяють локальні екстремуми отриманого частотного спектра ЕЕГ, визначають частоти виділених екстремумів максимумів і мінімумів, з отриманих значень частот екстремумів вибирають частоти, кратні мінімальній частоті, з коефіцієнтом кратності 2n, де n - ціле число, і задають вплив звуковими сигналами з частотою, яка кратна одночасно частотам екстремумів максимумів і екстремумів мінімумів частотного спектра ЕЕГ.[1] Недоліком відомого способу є те, що отримання діагностуючих сигналів та формування сигналів коригуючого впливу проводять в різні часові періоди біоелектричної активності мозку і спектральний аналіз ЕЕГ та виділені локальні екстремуми частотного спектру ЕЕГ і частоти впливу не відповідають дійсним терапевтичним резонансним частотам фактичного захворювання. Задачею корисної моделі є розширення функціональних можливостей як в діагностиці захворювань, так і в підвищенні ефективності лікувального впливу за рахунок відповідності дії виділених сигналів діагностики - резонансним частотам фактичного захворювання. Поставлена задача вирішується за рахунок того, що запропонований спосіб діагностики та лікування психічних розладів, що включає реєстрацію електроенцефалограми, транспонування сигналів ЕЕГ в звуковий діапазон і вплив на пацієнта звуковими сигналами, при цьому проводять спектральний аналіз ЕЕГ, виділяють локальні екстремуми отриманого частотного спектра ЕЕГ, визначають частоти виділених екстремумів максимумів і мінімумів, з отриманих значень частот екстремумів вибирають частоти, кратні мінімальній частоті, з коефіцієнтом кратності 2n, де n - ціле число, і задають вплив звуковими сигналами з частотою, яка кратна одночасно частотам екстремумів максимумів і екстремумів мінімумів частотного спектра ЕЕГ, при цьому аналіз стану психічних розладів та встановлення діагнозу проводять по зміні спектральної щільності коливань в діапазоні (α,β,θ,γ)-ритмів біопотенціалів кори головного мозку методом кореляційно-екстремального аналізу з розподілом спектральної щільності аналогічних ритмів в підтверджених класах функціонального стану пацієнта, а для формування дії визначається різниця спектральної щільності частот, отриманих з пацієнта, та еталонних, умовно здорової людини, і даний сигнал використовується для формування сигналу дії на відповідну частину кори головного мозку. Новим є те, що для аналіз стану психічних розладів та встановлення діагнозу проводиться спектральний аналіз виміряної ЕЕГ, який базується на швидкому перетворенні Фур'є, і проводиться в режимі реального часу домінуючі вузькочастотні ЕЕГ осцилятори, після чого вимірюється спектральну щільність коливань ритмів біопотенціалів кори головного мозку пацієнта в діапазонах α (альфа) (8-13Гц), β (бета) (14-З0Гц), θ (тета) (4-8Гц) та γ (гамма) (22-30 Гц) та методом кореляційно-екстремального аналізу з розподілом спектральної щільності аналогічних ритмів в підтверджених класах функціонального стану пацієнта порівнюють її з еталонним зразком, умовно здорової людини. При відмінностях активності зон кори головного мозку від зразкової активності, формують сигнал дії на відповідну частину кори головного мозку. На рис. 1 зображена структурна схема установки для діагностики та лікування шляхом корекції функціонального стану головного мозку. Установка складається з електродів 1 розташованих в шапочці-сітці, закріпленій на голові пацієнта. Отриманий сигнал ЕЕГ пацієнта α, β-, θ- та γ-ритмів підсилюється в блоці 2 підсилювачів ЕЕГ. Сигнали з цього блока надходять в блок фільтрів 3, де відфільтровується сигнали α-, β-, θ- та γ-ритмів та після обробки аналоговоцифровим перетворювачем (АЦП) 4 подається на процесор цифрової спектральної обробки сигналу 5, за який слугує комп'ютер. В режимі реального час на моніторі 6 фіксується спектральна характеристика сигналів, проводиться кореляційно-екстремальний аналіз з розподілом спектральної щільності аналогічних ритмів. Встановлення діагнозу проводять по зміні спектральної щільності коливань в діапазоні (α, β, θ, γ)-ритмів біопотенціалів кори головного мозку методом кореляційно-екстремального аналізу з розподілом спектральної щільності аналогічних ритмів в підтверджених класах функціонального стану пацієнта. Ці класи функціонального стану пацієнта вибираємо згідно з методикою [2]. Отримані сигнали 1 UA 116897 U 5 10 15 20 25 порівнюють з еталонними сигналами умовно здорової людини. Різницевий сигнал відмінностей активності зон кори головного від зразкової активності використовується для формування сигналу дії в блоці стимуляції 7 і надходить на вихідний генератор імпульсів 8. Випромінювачіелектроди 9 цього генератора закріплені на відповідну частину кори головного мозку. В блоці стимуляції задається сформоване значення величини сигналу впливу на пацієнта відповідно узгодженої частоти та амплітуди. Генератор імпульсів з'єднаний з випромінювачами 9, що закріплені на адаптивній шапочці-сітці на голові пацієнта для дії на попередньо визначених ділянках головного мозку. Наприклад, основний ритм на електроенцефалограмі здорової людини -альфа-ритм, його частота варіюється від 8 до 13 Гц (в середньому близько 10 Гц). При деяких захворюваннях нервової системи, коли відсоткове відношення альфа-ритму, порівняно з іншими (дельта-, бета, тете-) ритмами, рекомендується використовувати частоту модуляції - 10±0,7 Гц.[2] На фіг.2 - приведена відповідно отримана спектрограма. На фіг. 3 - спектрограма після акустичного впливу лікувально-коригуючого сигналу. Так із-за більш точного аналізу, проведеного за сигналам спектральної щільності коливань в діапазоні (α, β, θ, γ)-ритмів біопотенціалів кори головного мозку методом кореляційноекстремального аналізу та розподілом спектральної щільності аналогічних ритмів в підтверджених класах функціонального стану пацієнта, то для формування дії визначається різниця спектральної щільності частот, отриманих з пацієнта, та еталонних, умовно здорової людини, і даний сигнал використовується для формування сигналу лікувальної дії на відповідну частину кори головного мозку, досягається розширення функціональних властивостей як в діагностиці захворювань, так і в підвищенні ефективності лікувального впливу за рахунок резонансної дії сигналів на відповідні ділянки кори головного мозку. Джерела інформації: 1. Патент на винахід РФ № 2462181, МПК А61В 5/0476. Спосіб лікування психічних розладів// опубл. 27.09.2012. Бюл. №27. 2. Низкочастотная резонансная физиотерапия. Способы и средства. Резонансные принципы воздействия в медицинской реабилитации, физиотерапии и курортологии / Б.И.Леонов, И.З.Самосюк, Н.В.Чухраев, Ю.А.Артюхов. - НИИ "Мединтех", Киев. 2006 г. с. 148. С. 108-137. 30 ФОРМУЛА КОРИСНОЇ МОДЕЛІ 35 40 45 Спосіб діагностики та лікування психічних розладів, що включає реєстрацію електроенцефалограми (ЕЕГ), транспонування сигналів ЕЕГ в звуковий діапазон і вплив на пацієнта звуковими сигналами, при цьому проводять спектральний аналіз ЕЕГ, виділяють локальні екстремуми отриманого частотного спектра ЕЕГ, визначають частоти виділених екстремумів максимумів і мінімумів, з отриманих значень частот екстремумів вибирають частоти, кратні мінімальній частоті, з коефіцієнтом кратності 2n, де n - ціле число, і задають вплив звуковими сигналами з частотою, яка кратна одночасно частотам екстремумів максимумів і екстремумів мінімумів частотного спектра ЕЕГ, який відрізняється тим, що аналіз стану психічних розладів та встановлення діагнозу проводять по зміні спектральної щільності коливань в діапазоні (,,,)-ритмів біопотенціалів кори головного мозку методом кореляційноекстремального аналізу з розподілом спектральної щільності аналогічних ритмів в підтверджених класах функціонального стану пацієнта, а для формування дії визначається різниця спектральної щільності частот, отриманих з пацієнта, та еталонних, умовно здорової людини, і даний сигнал використовується для формування сигналу дії на відповідну частину кори головного мозку. 2 UA 116897 U Комп’ютерна верстка В. Мацело Міністерство економічного розвитку і торгівлі України, вул. М. Грушевського, 12/2, м. Київ, 01008, Україна ДП “Український інститут інтелектуальної власності”, вул. Глазунова, 1, м. Київ – 42, 01601 3

Дивитися

Додаткова інформація

МПК / Мітки

МПК: A61B 5/0476, A61N 1/00

Мітки: спосіб, розладів, лікування, діагностики, психічних

Код посилання

<a href="http://uapatents.com/5-116897-sposib-diagnostiki-ta-likuvannya-psikhichnikh-rozladiv.html" target="_blank" rel="follow" title="База патентів України">Спосіб діагностики та лікування психічних розладів</a>

Подібні патенти