Приводна станція горизонтально-замкненого конвеєра

Номер патенту: 116832

Опубліковано: 12.06.2017

Автори: Чабан Віталій Васильович, Піпа Борис Федорович

Завантажити PDF файл.

Формула / Реферат

Приводна станція горизонтально-замкненого конвеєра, що містить раму, на якій встановлені з'єднані між собою електродвигун та редуктор з черв'ячною передачею, що містить черв'як та черв'ячне колесо з черв'ячним вінцем, яка відрізняється тим, що черв'ячна передача обладнана додатковим черв'яком та циліндричною зубчастою передачею, що з'єднує черв'як з додатковим черв'яком, причому черв'ячне колесо обладнане додатковим черв'ячним вінцем, з'єднаним з додатковим черв'яком.

Текст

Реферат: UA 116832 U UA 116832 U 5 10 15 20 25 30 35 40 45 50 55 60 Корисна модель належить до підйомно-транспортного машинобудування, а саме до приводної станції горизонтально-замкненого ланцюгового конвеєра. Відома приводна станція горизонтально-замкненого конвеєра, що містить раму, на якій встановлені з'єднані між собою електродвигун та редуктор з черв'ячною передачею, що містить черв'як та черв'ячне колесо з черв'ячним вінцем (Патент України на корисну модель № 61171, МПК: В65G 23/00, 2011 p.). Черв'ячне зачеплення черв'яка з черв'ячним вінцем черв'ячного колеса зумовлює появу значних навантажень, що діють на вали редуктора та його опори, що призводить до зниження довговічності роботи приводної станції горизонтально-зaмкненого конвеєра. Таким чином в основу корисної моделі поставлена задача створити таку приводну станцію горизонтально-замкненого конвеєра, в якій введенням нових елементів та їх зв'язків забезпечилось би підвищення довговічності роботи приводної станції горизонтально-замкненого конвеєра. Поставлена задача вирішується тим, що в приводній станції горизонтально-замкненого конвеєра, що містить раму, на якій встановлені з'єднані між собою електродвигун та редуктор з черв'ячною передачею, що містить черв'як та черв'ячне колесо з черв'ячним вінцем, згідно з корисною моделлю, редуктор обладнаний додатковим черв'яком та циліндричною зубчастою передачею, що з'єднує черв'як з додатковим черв'яком, причому черв'ячне колесо обладнане додатковим черв'ячним вінцем, з'єднаним з додатковим черв'яком. Обладнання приводної станції горизонтально-замкненого конвеєра додатковим черв'яком та циліндричною зубчастою передачею, що кінематично з'єднує черв'як з додатковим черв'яком, та обладнання черв'ячного колеса додатковим черв'ячним вінцем, з'єднаним з додатковим черв'яком, дозволяє розподілити потужність, що передається черв'ячному колесу, на два потоки та взаємно компенсувати осьове навантаження, що діє на черв'ячне колесо та на його вал і опори, що забезпечує підвищення довговічності роботи приводної станції горизонтальнозамкненого конвеєра. На фіг. 1 представлена схема приводної станції горизонтально-замкненого конвеєра. На фіг. 2 представлена кінематична схема редуктора приводної станції горизонтальнозамкненого конвеєра. На фіг. 3 представлено вид А редуктора. На фіг. 4 представлено вид Б редуктора. Приводна станція горизонтально-замкненого конвеєра містить раму 1 з встановленими на ній електродвигуном 2 та редуктором 3 з вихідним валом 4, з'єднаними між собою за допомогою муфти 5, вертикальний приводний вал 6, встановлений в підшипниках 7, 8 рами 1, на вертикальному приводному валу 6 закріплена тягова зірочка 9, з'єднана з тяговим ланцюгом 10, циліндрична зубчаста передача 11 кінематично з'єднує редуктор 3 з вертикальним приводним валом 6, містить шестірню 12, закріплену на вихідному валу 4 редуктора 3, та зубчасте колесо 13, закріплене на вертикальному приводному валу 6. Редуктор 3 містить черв'як 14, додатковий черв'як 15 та черв'ячне колесо 16 з черв'ячним вінцем 17 та додатковим черв'ячним вінцем 18. Черв'як 14 та додатковий черв'як 15 зв'язані між собою за допомогою циліндричної зубчастої передачі 19, що містить дві шестерні 20, 21, жорстко встановлені на черв'яку 14 та додатковому черв'яку 15 відповідно. Черв'ячне колесо 16 жорстко встановлене на вихідному валу 4 редуктора 3 та за допомогою черв'ячних вінців 17, 18 зв'язане з черв'яком 14 та додатковим черв'яком 15, відповідно. Обидва черв'яки 14, 15 розташовані з одного боку черв'ячного колеса 16. Принцип роботи приводної станції горизонтально-замкненого конвеєра полягає в наступному. При вмиканні електродвигуна 2 його обертальний рух за допомогою муфти 5 передається редуктору 3 та його вихідному валу 4. Обертальний рух вихідного вала 4 передається шестірні 12, що жорстко встановлена на вихідному валу 4. Далі обертальний рух шестірні 12 за допомогою зубчастого зачеплення передається зубчастому колесу 13 і вертикальному приводному валу 6, на якому воно жорстко встановлене. Обертальний рух вертикального приводного вала 6, встановленого в підшипниках 7, 8, передається тяговій зірочці 9, закріпленій на вертикальному приводному валу 6. Тягова зірочка 9 шляхом зачеплення з тяговим ланцюгом 10 приводить в рух останній, тобто горизонтально-замкнений конвеєр в цілому. Приводна станція горизонтально-замкненого конвеєра працює таким чином. При вмиканні електродвигуна 2 його обертальний рух за допомогою муфти 5 передається черв'яку 14 черв'ячної передачі редуктора 3 з жорстко закріпленою на черв'яку 14 шестірнею 20. Обертальний рух шестірні 20 шляхом зубчастого зачеплення передається шестірні 21 та жорстко зв'язаному з нею додатковому черв'яку 15. Обертальний рух черв'яків 14, 15 одночасно 1 UA 116832 U 5 10 15 20 передається черв'ячному вінцю 17 та додатковому черв'ячному вінцю 18 відповідно, приводячи в обертальний рух черв'ячне колесо 16 та вихідний вал 4, на якому воно жорстко встановлено. При цьому, оскільки черв'яки 14, 15 обертаються в різні боки, а черв'ячні вінці 17, 18 повинні обертатися в одному напрямі, напрямок ліній витків черв'яків 14, 15 і відповідні їм напрямки ліній зубів черв'ячних вінців 17, 18 черв'ячного колеса 16 виконуються різними - лівими та правими. Таким чином передача потужності від електродвигуна 2 до вихідного вала 4 здійснюється двома потоками: перший потік черв'як 14 - черв'ячний вінець 17 - вихідний вал 4; другий потік черв'як 14 - шестірня 20 - шестірня 21 - додатковий черв'як 15 - додатковий черв'ячний вінець 18 - вихідний вал 4. Розташування черв'яків 14, 15 з одного боку черв'ячного колеса 16 дозволяє взаємно компенсувати осьове навантаження, що діє на черв'ячне колесо 16 та на його вал і опори, що також призводить до підвищення довговічності роботи редуктора 3 і, відповідно приводної станції горизонтально-замкненого конвеєра в цілому. ФОРМУЛА КОРИСНОЇ МОДЕЛІ Приводна станція горизонтально-замкненого конвеєра, що містить раму, на якій встановлені з'єднані між собою електродвигун та редуктор з черв'ячною передачею, що містить черв'як та черв'ячне колесо з черв'ячним вінцем, яка відрізняється тим, що черв'ячна передача обладнана додатковим черв'яком та циліндричною зубчастою передачею, що з'єднує черв'як з додатковим черв'яком, причому черв'ячне колесо обладнане додатковим черв'ячним вінцем, з'єднаним з додатковим черв'яком. 2 UA 116832 U Комп’ютерна верстка В. Мацело Міністерство економічного розвитку і торгівлі України, вул. М. Грушевського, 12/2, м. Київ, 01008, Україна ДП “Український інститут інтелектуальної власності”, вул. Глазунова, 1, м. Київ – 42, 01601 3

Дивитися

Додаткова інформація

МПК / Мітки

МПК: B65G 23/00

Мітки: приводна, конвеєра, станція, горизонтально-замкненого

Код посилання

<a href="http://uapatents.com/5-116832-privodna-stanciya-gorizontalno-zamknenogo-konveehra.html" target="_blank" rel="follow" title="База патентів України">Приводна станція горизонтально-замкненого конвеєра</a>

Подібні патенти