Спосіб оцінки інтеграції трансплантата передньої хрестоподібної зв’язки

Завантажити PDF файл.

Формула / Реферат

Спосіб оцінки інтеграції трансплантата передньої хрестоподібної зв'язки, що включає проведення магніто-резонансної томографії та визначення якості інтеграції трансплантата на межі "сухожилок-кістка" на PDW та STIR послідовностях, який відрізняється тим, що використовують шкалу оцінки МР-критеріїв, яка включає в себе наявність синовіальної рідини у каналах стегнової та великогомілкової кісток, кісткового набряку та інтеграцію трансплантата на межі "сухожилок-кістка", при цьому наявність синовіальної рідини в каналі оцінюють в 1 бал, відсутність - 2 бали; наявність кісткового набряку - 1 бал, відсутність - 2 бали; інтеграцію трансплантати на межі "сухожилок-кістка" оцінюють по ступенях: 1 ступінь - 3 бали, 2 ступінь - 2 бали, 1 ступінь - 1 бал, інтеграцію трансплантата передньої хрестоподібної зв'язки вважають незадовільною при кількості балів 3-4, задовільною - 5-6, та відмінною при кількості балів 7.

Текст

Реферат: Спосіб оцінки інтеграції трансплантата передньої хрестоподібної зв'язки включає проведення магніто-резонансної томографії та визначення якості інтеграції трансплантата на межі "сухожилок-кістка" на PDW та STIR послідовностях. Використовують шкалу оцінки МР-критеріїв, яка включає в себе наявність синовіальної рідини у каналах стегнової та великогомілкової кісток, кісткового набряку та інтеграцію трансплантата на межі "сухожилок-кістка". Наявність синовіальної рідини в каналі оцінюють в 1 бал, відсутність - 2 бали; наявність кісткового набряку - 1 бал, відсутність - 2 бали; інтеграцію трансплантати на межі "сухожилок-кістка" оцінюють по ступенях: 1 ступінь - 3 бали, 2 ступінь - 2 бали, 1 ступінь - 1 бал, інтеграцію трансплантати передньої хрестоподібної зв'язки вважають незадовільною при кількості балів 3-4, задовільною - 5-6, та відмінною при кількості балів 7. UA 116186 U (12) UA 116186 U UA 116186 U 5 10 15 20 25 30 35 40 45 50 55 60 Корисна модель належить до медицини, а саме ортопедії і травматології, і може бути використана для оцінки інтеграції трансплантата передньої хрестоподібної зв'язки в кісткових каналах за допомогою магнітно-резонансної томографії. На сьогоднішній день існує декілька способів оцінки інтеграції трансплантата передньої хрестоподібної зв'язки в кісткових каналах за допомогою магнітно-резонансної томографії, які засновані на аналізі різних критеріїв, які можуть впливати на цей процес: динаміка зміни діаметра кісткових каналів в стегновій та великогомілковій кістці, наявність синовіальної рідини в кісткових каналах, ознаки перебудови трансплантата на межі "сухожилок-кістка". Всі ці критерії дозволяють зробити висновок про повноцінність інтеграції трансплантата в кістковому каналі, від чого залежить міцність фіксації зв'язки та можливість навантаження на колінний суглоб. Основними недоліками цих способів є те, що оцінка інтеграції трансплантата передньої хрестоподібної зв'язки базується тільки на аналізі окремих критеріїв, а не на їх сукупності, що може вплинути на достовірність отриманих результатів та привести до розвитку ускладнень в післяопераційному періоді. Найбільш близьким за технічною суттю та результатом, що досягається, є спосіб, який полягає у використанні аналізу двох ознак якості інтеграції трансплантата передньої хрестоподібної зв'язки у кісткових каналах (Yunshen G. Comparison of tendon-bone healing between autografts and allografts after anterior cruciate ligament reconstruction using magnetic resonance imaging / G. Yunshen, L. Hong, T. Hongyue et al // Knee Surg Sports Traumatol Arthrosc (2015) 23:954-960). Для визначення якості інтеграції трансплантата передньої хрестоподібної зв'язки аналізували магнітно-резонансні зображення колінних суглобів пацієнтів в PDW та STIR послідовностях після оперативного втручання та оцінювали два критерії: динаміку зміни діаметра кісткового каналу та МР-ознаки інтеграції трансплантата на межі "сухожилок-кістка". Для цього досвідченим лікарем рентгенологом у сліпій послідовності (при відсутності інформації про час оперативного втручання) на основі аналізу зображень магнітно-резонансної томографії визначали зазначені критерії. Були розроблені 3 ступеня якості інтеграції трансплантата на межі "сухожилок-кістка". В доповненні до цього оцінювали збільшення діаметра кісткового каналу в порівнянні з його діаметром одразу після операції. Якщо діаметр кісткового каналу залишався незмінним, а якість перебудови оцінили як 1 чи 2 ступінь, то вважали, що інтеграція трансплантата достатня. При збільшенні діаметра каналу на 1 мм чи більше, а якість перебудови оцінили як 1 чи 2 ступінь, то перебудову трансплантата вважали недостатньою. Суттєві ознаки прототипу і корисної моделі, що збігаються, є такі: - проведення МРТ дослідження; - використання PDW та STIR послідовностей; - визначення якості інтеграції трансплантата на межі "сухожилок-кістка". Незважаючи на дуже раціональну ідею, цей спосіб не в усіх випадках дозволяє коректно оцінити стан інкорпорації трансплантата передньої хрестоподібної зв'язки у кісткових каналах, тому що він базується тільки на оцінці якості інтеграції трансплантата на межі "сухожилоккістка", та не бере до уваги затікання синовіальної рідини у кістковий канал. А це дуже важливий показник інтеграції трансплантата з кісткою. Також, при застосуванні цього методу не враховується наявність кісткового набряку, що також є дуже важливим критерієм інтеграції трансплантата в каналі стегнової та великогомілкової кістки. Натомість, при наведеній методиці оцінки беруть до уваги динаміку зміни діаметра кісткового каналу, що не єдостовірним критерієм при оцінці інтеграції зв'язки і має залежність від виду імплантату для фіксації передньої хрестоподібної зв'язки. Але спосіб оцінки інтеграції трансплантата передньої хрестоподібної зв'язки є дуже важливим в післяопераційному періоді, тому що від цього залежить міцність фіксації трансплантата, а саме це є ключовим фактором початку раннього навантаження на колінний суглоб під час реабілітації. Необхідно зауважити що неадекватне за часом навантаження на колінний суглоб після реконструкції передньої хрестоподібної зв'язки може призвести до такого тяжкого ускладнення, як пошкодження трансплантата та розвитку передньої нестабільності колінного суглоба, що можливо розцінювати як незадовільний результат лікування. В основу корисної моделі поставлена задача удосконалення способу оцінки інтеграції трансплантата передньої хрестоподібної зв'язки шляхом використання шкали оцінки МРкритеріїв, що забезпечить підвищення якості оцінки інтеграції трансплантата передньої хрестоподібної зв'язки та дозволить своєчасно розпочати навантаження на колінний суглоб для відновлення його функції. Поставлена задача вирішується тим, що у способі оцінки інтеграції трансплантата передньої хрестоподібної зв'язки шляхом проведення магнітно-резонансної томографії та визначення якості інтеграції трансплантата на межі "сухожилок-кістка" на PDW та STIR послідовностях, 1 UA 116186 U 5 10 15 20 25 30 35 40 45 новим є те, що використовують шкалу оцінки МР-критеріїв, яка включає в себе наявність синовіальної рідини у каналах стегнової та великогомілкової кістки, кісткового набряку та інтеграції трансплантата на межі "сухожилок-кістка". Наявність синовіальної рідини в каналі оцінюють в 1 бал, відсутність - 2 бали; наявність кісткового набряку - 1 бал, відсутність - 2 бали. Інтеграцію трансплантата оцінюють по ступеням: 1 ступінь - 3 бали, 2 ступінь - 2 бали, 1 ступінь - 1 бал. Інтеграцію трансплантата передньої хрестоподібної зв'язки вважали незадовільною при кількості балів 3-4, задовільною - 5-6, та відмінною при кількості балів 7. Причинно-наслідковий зв'язок між сукупністю ознак, що заявляються, та технічним результатом полягає в тому, що за рахунок використання шкали оцінки МР-критеріїв інтеграції трансплантата для аналізу МР-зображень до уваги беруться на один, а декілька критеріїв, при урахування яких, якості інтеграції трансплантата надається певна кількість балів і таким чином поліпшується кінцевий результат оцінки інтеграції трансплантата передньої хрестоподібної зв'язки. Сукупність вищеназваних переваг дозволяє підвищити клінічну ефективність післяопераційної реабілітації хворих після реконструкції передньої хрестоподібної зв'язки. Таким чином, відомості, які наведені в даному описанні, свідчать про те, що спосіб, який заявляється, дозволяє на достатньо точному рівні оцінити стан інтеграції трансплантата передньої хрестоподібної зв'язки на основі аналізу МР-зображень та забезпечує своєчасне навантаження на кінцівку та покращення результатів реабілітації хворих після реконструкції передньої хрестоподібної зв'язки, має додаткові переваги над прототипом та характеризується новизною. Спосіб здійснюють таким чином: Пацієнту після реконструкції передньої хрестоподібної зв'язки виконують МРТ у різний проміжок часу після операції. Далі, на PDW та STIR послідовностях визначають наведені вище МР-критерії за запропонованою шкалою. Далі, залежно від наявності чи відсутності певних ознак інтеграції трансплантата передньої хрестоподібної зв'язки кожному пацієнту надають певну кількість балів, керуючись запропонованою шкалою. При наявності у пацієнта 3 чи 4 бали, вважають, що інтеграція трансплантата незадовільна та навантаження на колінний суглоб не розпочинали. Якщо пацієнту надають 5 чи 6 балів, то інтеграцію вважають задовільною та поступово починають реабілітаційну програму з дозованим навантаженням на колінний суглоб. Коли при обстеженні пацієнту надають 7 балів, то інтеграцію трансплантата передньої хрестоподібної зв'язки вважають відмінною та дозволяють повне навантаження на кінцівку. Приклад. Хворий Т., 1976 року народження, звернувся до відділення ортопедії, артрології та спортивної травми Запорізької обласної клінічної лікарні 14.04.16 зі скаргами на біль та почуття нестабільності в правому колінному суглобі при фізичному навантаженні. При обстеженні був встановлений діагноз: пошкодження передньої хрестоподібної зв'язки правого колінного суглоба. Хворому виконана артроскопія правого колінного суглоба, аутопластика передньої хрестоподібної зв'язки. Хворий був обстежений за допомогою магнітно-резонансної томографії через 6 місяців після хірургічного втручання. На PDW та STIR послідовностях визначали наявність чи відсутність синовіальної рідини у каналах стегнової та великогомілкової кістки, кісткового набряку та ступінь інтеграції трансплантата на межі "сухожилок-кістка". При обстеженні у пацієнта виявили відсутність синовіальної рідини у кісткових каналах, відсутність кісткового набряку стегнової та великогомілкової кістки, та 2 ступінь інтеграції трансплантата. За загальною оцінкою пацієнт отримав 6 балів, а якість інтеграції трансплантата була оцінена як задовільна. За результатами обстежень пацієнту було рекомендовано дозоване навантаження на прооперовану кінцівку. 2 UA 116186 U ФОРМУЛА КОРИСНОЇ МОДЕЛІ 5 10 Спосіб оцінки інтеграції трансплантата передньої хрестоподібної зв'язки, що включає проведення магніто-резонансної томографії та визначення якості інтеграції трансплантата на межі "сухожилок-кістка" на PDW та STIR послідовностях, який відрізняється тим, що використовують шкалу оцінки МР-критеріїв, яка включає в себе наявність синовіальної рідини у каналах стегнової та великогомілкової кісток, кісткового набряку та інтеграцію трансплантата на межі "сухожилок-кістка", при цьому наявність синовіальної рідини в каналі оцінюють в 1 бал, відсутність - 2 бали; наявність кісткового набряку - 1 бал, відсутність - 2 бали; інтеграцію трансплантати на межі "сухожилок-кістка" оцінюють по ступенях: 1 ступінь - 3 бали, 2 ступінь - 2 бали, 1 ступінь - 1 бал, інтеграцію трансплантата передньої хрестоподібної зв'язки вважають незадовільною при кількості балів 3-4, задовільною - 5-6, та відмінною при кількості балів 7. 15 Комп’ютерна верстка Т. Вахричева Державна служба інтелектуальної власності України, вул. Василя Липківського, 45, м. Київ, МСП, 03680, Україна ДП "Український інститут інтелектуальної власності", вул. Глазунова, 1, м. Київ – 42, 01601 3

Дивитися

Додаткова інформація

МПК / Мітки

МПК: A61B 5/00, A61B 8/13, A61B 6/00, A61F 5/00

Мітки: зв'язки, трансплантата, спосіб, хрестоподібної, оцінки, передньої, інтеграції

Код посилання

<a href="http://uapatents.com/5-116186-sposib-ocinki-integraci-transplantata-peredno-khrestopodibno-zvyazki.html" target="_blank" rel="follow" title="База патентів України">Спосіб оцінки інтеграції трансплантата передньої хрестоподібної зв’язки</a>

Подібні патенти