Спосіб диференційної діагностики рецидивуючого обструктивного бронхіту у дітей в періоді ремісії

Завантажити PDF файл.

Формула / Реферат

Спосіб диференційної діагностики рецидивуючого обструктивного бронхіту у дітей в періоді ремісії, що включає лабораторні дослідження, який відрізняється тим, що у слині дітей, що мали в анамнезі повторні епізоди бронхітів, що перебігали з явищами бронхообструкції, визначають рівні інтерлейкіну 6 (IL-6), інтерлейкіну 10 (IL-10), імуноглобуліну Е (IgE), інтерферону гамма (IFN-g) імуноферментним методом, далі визначають D - дискримінантний показник, значення якого дозволяє віднести дитину до однієї з груп за формулою:

D=-2,854+17,221 IL-6+5,925 IL-10+0,339 IgE-0,246 IFN-g, де:

IL-6 - рівень інтерлейкіну 6 у пг/мл;

IL-10 - рівень інтерлейкіну 10 у пг/мл;

IFN-g - інтерферону гамма у пг/мл,

IgE - рівень імуноглобуліну Е у міжнародних одиницях/мл (МО/мл)

-2,854 - коефіцієнт, обрахований методом покрокового дискримінантного аналізу:

17,221 - коефіцієнт, обрахований методом покрокового дискримінантного аналізу;

5,925 - коефіцієнт, обрахований методом покрокового дискримінантного аналізу;

0,339 - коефіцієнт, обрахований методом покрокового дискримінантного аналізу;

0,246 - коефіцієнт, обрахований методом покрокового дискримінантного аналізу;

та у випадку, коли D є більшими 0, роблять висновок про розвиток у пацієнта алергічного варіанта рецидивуючого обструктивного бронхіту, у випадку, коли D менше 0, роблять висновок про розвиток інфекційно-асоційованого різновиду захворювання, у випадку, коли D дорівнює 0, роблять висновок, що відношення дитини до однієї з груп є невизначеним.

Текст

Реферат: UA 116185 C2 (12) UA 116185 C2 Винахід стосується способу диференційної діагностики рецидивуючого обструктивного бронхіту у дітей в періоді ремісії, який включає лабораторні дослідження у слині дітей, що мали в анамнезі повторні епізоди бронхітів, що перебігали з явищами бронхообструкції, визначають рівні інтерлейкіну 6 (IL-6), інтерлейкіну 10 (IL-10), імуноглобуліну Е (IgE), інтерферону гамма (IFN-) імуноферментним методом, далі визначають D - дискримінантний показник, значення якого дозволяє віднести дитину до однієї з груп. UA 116185 C2 5 10 15 20 25 30 35 40 45 50 55 60 Винахід належить до медицини, а саме до педіатрії та дитячих інфекційних хвороб та може знайти застосування в розмежуванні дітей що мають інфекційно-асоційований та алергічний варіанти розвитку рецидивуючого обструктивного бронхіту під час ремісії. Патологія респіраторного тракту займає чільні місця серед захворювань дитячого віку [1]. Одним з найбільш серйозних різновидів захворювання є обструктивний бронхіт. Виникнувши одного разу це захворювання має тенденцію до рецидивування, в цьому разі мова йде про рецидивуючий обструктивний бронхіт (РОБ) [2]. На сьогоднішній день встановлено, що існують два провідних варіанти розвитку захворювання: інфекційно-асоційований та алергічний [3]. У разі інфекційно-асоційованого РОБ розвиток повторних епізодів респіраторних інфекцій призводить до формування хронічного запального процесу стінки бронхів, алергічний варіант захворювання відповідає розвитку алергічного ураження бронхіального дерева [4]. Визначення варіанта розвитку РОБ у дітей має важливе значення для проведення диференційованого лікування цих пацієнтів. Так, пацієнти з інфекційно-асоційованим різновидом РОБ потребують протизапальної терапії, тоді як хворі з алергічним варіантом хвороби вимагають протиалергічного лікування [3,4]. Обидва варіанти захворювання реалізуються шляхом змін в імунній системі організму, тому визначення окремих показників імунітету може допомогти у визначенні провідної ланки патогенезу РОБ. Зміни, що відбуваються в імунній системі стосуються не лише біологічноактивних речовин, що циркулюють у крові, але й цитокінів, що присутні у секретах слизових оболонок, зокрема слині [5]. Відомим є спосіб прогнозування розвитку хронічного бронхіту у дітей та підлітків [6]. При даному способі для прогнозування розвитку хронічного бронхіту у дітей використовуються визначення клінічних факторів ризику розвитку захворювання в поєднанні з визначенням у сироватці крові дітей трансформуючого фактора росту бета, альфа 1 антитрипсину з подальшою оцінкою показників за спеціально розробленою бальною шкалою. Недоліками даного способу є вплив суб'єктивного фактора при оцінці клінічних показників, необхідність венепункції з метою отримання сироватки крові для проведення визначення вмісту запропонованих біологічно-активних речовин. Найбільш близьким є спосіб діференційної діагностики бронхообструктивного синдрому у дітей [7], який диференційно діагностує гострий обструктивний бронхіт або бронхіальну астму шляхом визначення кортизолу та циклічного гуанозінмонофосфату в плазмі крові та аналізу росту цих показників. Недоліками цього способу є необхідність забору крові, що є досить травматичною процедурою для дитини. Технічною задачею винаходу є створення диференційної діагностики рецидивуючого обструктивного бронхіту у дітей в періоді ремісії в якому за рахунок введення нових дій досягається підвищення точності діагностики, що дозволяє своєчасно призначити ефективне лікування хворим відповідно до визначеної патології. Спосіб диференційної діагностики рецидивуючого обструктивного бронхіту у дітей в періоді ремісії включає лабораторні дослідження. Новим є те, що у слині дітей, що мали в анамнезі повторні епізоди бронхітів, що перебігали з явищами бронхообструкції, визначають рівні інтерлейкіну 6 (IL-6), інтерлейкіну 10 (IL-10), імуноглобуліну Е (IgE), інтерферону гамма (IFN-γ) імуноферментним методом, далі визначають D – дискримінант ний показник, значення якого дозволяє віднести дитину до однієї з груп за формулою: D=-2,854+17,221 IL-6+5,925 IL-10+0,339 IgE-0,246 IFN-, де: IL-6 - рівень інтерлейкіну 6 у пг/мл; IL-10 - рівень інтерлейкіну 10 у пг/мл; IFN- - інтерферону гамма у пг/мл, IgE - рівень імуноглобуліну Е у міжнародних одиницях/мл (МО/мл); -2,854 - коефіцієнт, обрахований методом покрокового дискримінантного аналізу; 17,221 - коефіцієнт, обрахований методом покрокового дискримінантного аналізу; 5,925 - коефіцієнт, обрахований методом покрокового дискримінантного аналізу; 0,339 - коефіцієнт, обрахований методом покрокового дискримінантного аналізу; 0,246 - коефіцієнт, обрахований методом покрокового дискримінантного аналізу; та у випадку, коли D є більшими 0, роблять висновок про розвиток у пацієнта алергічного варіанта РОБ, у випадку, коли D менше 0, роблять висновок про розвиток інфекційноасоційованого різновиду захворювання, у випадку, коли D дорівнює 0, роблять висновок, що відношення дитини до однієї з груп є невизначеним. Технічним результатом є точне визначення інфекційно-асоційований або алергічного варіанта рецидивуючого обструктивного бронхіту під час ремісії, що дозволяє своєчасно призначити ефективне лікування хворим відповідно до визначеної патології. 1 UA 116185 C2 5 10 15 20 25 30 35 40 45 50 55 60 Приклади виконання способу: Приклад 1. Дитина В., 3 роки 6 місяців, хлопчик. Хворіє на РОБ з 1 річного віку. Упродовж останнього року у дитини спостерігалося 5 епізодів бронхообструкції, які вимагали застосування бронхолітичної терапії. Було визначено рівні інтерлейкіну 6 (IL-6), інтерлейкіну 10 (IL-10), імуноглобуліну Е (IgE), інтерферону гамма (IFN-) імуноферментним методом у слині дитини. Визначено наступні рівні IL-6 0,06 пг/мл, IL-10 0,01 пг/мл, IgE 0,14 МО/мл, IFN- 10,23 пг/мл. Проведений розрахунок: D=-2,854+17,221 0,06+5,925 0,01+0,339 0,14-0,246 10,23= -4,23. Відповідно значення критерію D= -4,23, роблять висновок про розвиток інфекційноасоційованого РОБ. Приклад 2. Дитина М. 3 роки 5 місяців, дівчинка. Хворіє на РОБ з 2 років 6 місяців. Упродовж останнього року у дитини спостерігалося 4 епізоди бронхообструкції, які вимагали застосування бронхолітичної терапії. Було визначено рівні інтерлейкіну 6 (IL-6), інтерлейкіну 10 (IL-10), імуноглобуліну Е (IgE), інтерферону гамма (IFN-) імуноферментним методом у слині дитини. Визначено наступні рівні IL-6 0,01 пг/мл, 1L-10 1,22 пг/мл, IgE 2,53 МО/мл, IFN- 3,42 пг/мл. Проведений розрахунок: D= -2,854+17,221 0,01+5,925 1,22+0,339 2,53-0,246 3,42-7,41. Відповідно, значення критерію D=7,41, роблять висновок про розвиток алергічного РОБ. Приклад 3. Дитина С. 6 років 4 місяці, дівчинка. Хворіє на РОБ з 1 річного віку. Упродовж останнього року у дитини спостерігалося 4 епізоди бронхообструкції, які вимагали застосування бронхолітичної терапії. Було визначено рівні інтерлейкіну 6 (IL-6), інтерлейкіну 10 (IL-10), імуноглобуліну Е (IgE), інтерферону гамма (IFN-) імуноферментним методом у слині дитини. Визначено наступні рівні IL-6 0,05 пг/мл, IL-10 0,07 пг/мл, IgE 0,37 МО/мл, IFN- 10,71 пг/мл. Проведений розрахунок D= -2,854+17,221 0,05+5,925 0,07+0,339 0,37-0,246 10,71 =-1,23. Відповідно, значення критерію D=-1,23, роблять висновок про розвиток інфекційноасоційованого РОБ. Приклад 4. Дитина О. 4 роки 10 місяців, дівчинка. Хворіє на РОБ з 3 річного віку. Упродовж останнього року у дитини спостерігалося 3 епізоди бронхообструкції, які вимагали застосування бронхолітичної терапії. Було визначено рівні інтерлейкіну 6 (IL-6), інтерлейкіну 10 (IL-10), імуноглобуліну Е (IgE), інтерферону гамма (IFN-) імуноферментним методом у слині дитини. Визначено наступні рівні IL-6 0 пг/мл, IL-10 1,82 пг/мл, IgE 5,01 МО/мл, IFN- 6,38 пг/мл. Проведений розрахунок: D=-2,854+17,221 0+5,925 1,82+0,339 5,01-0,246 6,38=10,91. Відповідно, значення критерію D=10,91, роблять висновок про розвиток алергічного РОБ. Таким чином, використання запропонованого способу дозволяє ефективно розмежовувати дітей з рецидивуючим обструктивним бронхітом в залежності від механізму розвитку уражень респіраторного тракту на дітей з інфекційно-асоційованим та алергічним варіантами захворювання, що дозволяє рекомендувати його широке використання в медицині. Джерела інформації: 1. Ершова И. Б Проблемы и перспективы лечения острых респираторных вирусных заболеваний в педиатрии / Ершова И. Б., Кунегина Е. К, Литус В. И., Федосеев Б. А. // Здоровье ребенка. - 2007. - № 5 (8). - С. 79-81. 2. Сенаторова А.С. Дифференциальная диагностика бронхообструктивного синдрома у детей / А.С. Сенаторова, Д.А. Хоружевский//Здоровье Украины.-2007.-№ 18/1.-С. 59-61. 3. Германова, О.Н. Обструктивные бронхиты у детей с инфекциями респираторного тракта / О.Н. Германова // Педиатрическая фармакология. -2010.-Т. 7, №5.-С. 106. 4. Курбачева О.М., Павлова К.С. Фенотипы и эндотипы бронхиальной астмы: от патогенеза и клинической картины к выбору терапии // Российский аллергологический журнал. - 2013. - № 1. - С. 15-24 5. Абатуров О.Є. Клінічні особливості перебігу та стан місцевого імунітету в дітей раннього віку, які хворіють на гострий обструктивний бронхіт//Перинатология и педиатрия. - 2012. -№ 1. С. 106-108 6. Патент України 99175 МПК А61В 5/08, А61В 5/145, А61В 10/00, дата публікації 25.05.2015, бюл. № 10/2015. 2 UA 116185 C2 7. Патент України 10152 А МПК А61В 10/00, G01N 33/49, G01N 33/50, дата публікації 30.09.1996, бюл. № 3/1996. ФОРМУЛА ВИНАХОДУ 5 10 15 20 25 Спосіб диференційної діагностики рецидивуючого обструктивного бронхіту у дітей в періоді ремісії, що включає лабораторні дослідження, який відрізняється тим, що у слині дітей, що мали в анамнезі повторні епізоди бронхітів, що перебігали з явищами бронхообструкції, визначають рівні інтерлейкіну 6 (IL-6), інтерлейкіну 10 (IL-10), імуноглобуліну Е (IgE), інтерферону гамма (IFN-) імуноферментним методом, далі визначають D - дискримінантний показник, значення якого дозволяє віднести дитину до однієї з груп за формулою: D=-2,854+17,221 IL-6+5,925 IL-10+0,339 IgE-0,246 IFN-, де: IL-6 - рівень інтерлейкіну 6 у пг/мл; IL-10 - рівень інтерлейкіну 10 у пг/мл; IFN- - інтерферону гамма у пг/мл; IgE - рівень імуноглобуліну Е у міжнародних одиницях/мл (МО/мл); -2,854 - коефіцієнт, обрахований методом покрокового дискримінантного аналізу; 17,221 - коефіцієнт, обрахований методом покрокового дискримінантного аналізу; 5,925 - коефіцієнт, обрахований методом покрокового дискримінантного аналізу; 0,339 - коефіцієнт, обрахований методом покрокового дискримінантного аналізу; 0,246 - коефіцієнт, обрахований методом покрокового дискримінантного аналізу; та у випадку, коли D є більшими 0, роблять висновок про розвиток у пацієнта алергічного варіанта рецидивуючого обструктивного бронхіту, у випадку, коли D менше 0, роблять висновок про розвиток інфекційно-асоційованого різновиду захворювання, у випадку, коли D дорівнює 0, роблять висновок, що відношення дитини до однієї з груп є невизначеним. Комп’ютерна верстка В. Мацело Міністерство економічного розвитку і торгівлі України, вул. М. Грушевського, 12/2, м. Київ, 01008, Україна ДП “Український інститут інтелектуальної власності”, вул. Глазунова, 1, м. Київ – 42, 01601 3

Дивитися

Додаткова інформація

МПК / Мітки

МПК: G01N 33/535, A61B 10/00

Мітки: бронхіту, періоди, ремісії, диференційної, рецидивуючого, діагностики, дітей, обструктивного, спосіб

Код посилання

<a href="http://uapatents.com/5-116185-sposib-diferencijjno-diagnostiki-recidivuyuchogo-obstruktivnogo-bronkhitu-u-ditejj-v-periodi-remisi.html" target="_blank" rel="follow" title="База патентів України">Спосіб диференційної діагностики рецидивуючого обструктивного бронхіту у дітей в періоді ремісії</a>

Подібні патенти