Завантажити PDF файл.

Формула / Реферат

Пристрій для термічної обробки бобів сої, що містить остов, завантажувальний бункер, термокамеру, інфрачервоні лампи, транспортер, який відрізняється тим, що транспортер складається з окремих, розділених між собою обмежувальними пластинами, термостійких керамічних стержнів циліндричної форми з гвинтовою поверхнею по всій довжині.

Текст

Реферат: (72) Винахідник(и): Леоненко Олександр Володимирович (UA), Пугач Вадим Володимирович (UA), Плавинська Олександра Володимирівна (UA), Плавинський Володимир Іванович (UA) (73) Власник(и): Леоненко Олександр Володимирович, вул. Реміснича, 10а, кв. 25, м. Суми, 40004 (UA), Пугач Вадим Володимирович, пр. Лушпи, 11, кв. 215, м. Суми, 40035 (UA), Плавинська Олександра Володимирівна, вул. Кірова, 136/2, кв. 58, м. Суми, 40021 (UA), Плавинський Володимир Іванович, вул. Кірова, 136/2, кв. 58, м. Суми, 40021 (UA) (56) Перелік документів, взятих до уваги експертизою: UA 99680 C2, 26.03.2012 UA 78817 U, 10.04.2013 SU 522844 A1, 12.11.1976 SU 1711779 A1, 15.02.1992 SU 1666035 A1, 30.07.1991 UA 90123 C2, 12.04.2010 SU 1684578 A1, 15.10.1991 Бандура В.М. Розвиток інфрачервоної техніки для обробки зерна. Процеси та обладнання переробних та харчових виробництв / В.М. Бандура, О.О. Кірієнко // Техніка, енергетика, транспорт АПК - 2015. №3 (92). - С. 53-57 Новикова В.А. Микронизация кормового зерна как способ подготовки его к скармливанию. Энергообеспечение и энерготехнологии / В.А. Новикова // Весник КрасГАУ - 2008. - №2. - С. 275-278 RU 95103855 A1, 20.03.1997 KR 20070088874 A, 30.08.2007 RU 2556899 C1, 20.07.2015 UA 116138 C2 (12) UA 116138 C2 Винахід належить до обладнання для термічної обробки насіння зернобобових культур інфрачервоними променями і може бути використаний при переробці сільськогосподарської продукції. Пристрій для термічної обробки бобів сої містить остов, завантажувальний бункер, термокамеру, інфрачервоні лампи, транспортер. Транспортер складається з окремих, розділених між собою обмежувальними пластинами, термостійких керамічних стержнів циліндричної форми з гвинтовою поверхнею по всій довжині. Застосування термостійких керамічних стержнів для транспортування бобів сої по термокамері виключає можливість зміни їх геометричних розмірів, тим самим підвищує стабільність і в цілому ефективність термічної обробки. UA 116138 C2 5 10 15 20 25 30 35 40 Винахід належить до обладнання для термічної обробки насіння зернобобових культур інфрачервоними променями і може бути використаний при переробці сільськогосподарської продукції. Відомий пристрій для мікронізації зерна, що містить камеру опромінення, завантажувальний бункер, дозатор, сітчастий транспортер, привід транспортера та ін. [А.С. SU № 1684578 А1, F26B3/30, 17/12, A23L1/18, 1/20, 1991 бюлетень № 38]. Недоліком такого пристрою є те, що металевий сітчастий транспортер під дією високої температури розширюється, змінюються його геометричні розміри і технологічний процес порушується. Найбільш близьким за технічною суттю до пристрою для термічної обробки бобів сої, що пропонується, є пристрій для термічної обробки бобів сої [Патент на винахід UA № 90123, A23N 5/00, A23N 12/00, опубл. 12.04.2010 р. бюлетень № 7]. До недоліків такого пристрою можна віднести наступне. При термічній обробці бобів сої, для повної інактивації антипоживних речовин необхідна достатньо висока температура 200 °C…250 °C у термокамері. Ланцюги пруткового транспортера, що знаходяться безпосередньо в термокамері, при такій температурі видовжуються, змінюється їх крок, рівномірний рух прутків транспортера, а відповідно і бобів сої порушується, що призводить до нерівномірної їх термічної обробки і в цілому - зниження ефективності технологічного процесу. В основу винаходу поставлено задачу шляхом зміни конструкції відомого пристрою, забезпечити отримання нового технічного результату, що полягає у підвищенні ефективності термічної обробки бобів сої за рахунок зниження її нерівномірності. Поставлена задача вирішується наступним чином. У відомому пристрої для термічної обробки бобів сої, що містить остов, завантажувальний бункер, термокамеру, інфрачервоні лампи, транспортер відповідно до винаходу, що пропонується, транспортер складається з окремих, розділених між собою обмежувальними пластинами, термостійких керамічних стержнів циліндричної форми з гвинтовою поверхнею по всій довжині. На кресленні (Фіг. 1) зображений пристрій для термічної обробки бобів сої. На Фіг. 2 - вигляд А розташування бобів сої на транспортері. На Фіг. 3 - вигляд Б - збоку на пристрій. Пристрій містить остов 1, завантажувальний бункер 2, термокамеру 3, інфрачервоні лампи 4, транспортер з керамічними стержнями 5, обмежувальні пластини 6, привод 7 транспортера, відбивачі 8 інфрачервоних променів та ін. Запропонований пристрій для термічної обробки бобів сої працює наступним чином. Після включення приводу 7 боби сої транспортуються з бункера 2 в термокамеру 3 і далі на вихід (Фіг. 1, 3). Рівномірний рух бобів з постійним перекочуванням забезпечується однаковою швидкістю обертання всіх керамічних стержнів 5, їх гвинтовою поверхнею і встановленням обмежувальних пластин 6. Під дією інфрачервоних променів ламп 4 (лінійних типу КГТ) антипоживні речовини у бобах сої інактивуються, а відбивачі 8 віддзеркалюють ІЧ-промені і посилюють їх дію. Під дією достатньо високої температури (200 °C…250 °C) термостійкі керамічні стержні 5 не змінюють своїх геометричних розмірів і технологічний процес термічної обробки не порушується. Таким чином, відсутність металевих, з високим коефіцієнтом теплового розширення деталей транспортера і використання термостійких керамічних стержнів значно підвищує ефективність термічної обробки бобів сої. 45 ФОРМУЛА ВИНАХОДУ 50 Пристрій для термічної обробки бобів сої, що містить остов, завантажувальний бункер, термокамеру, інфрачервоні лампи, транспортер, який відрізняється тим, що транспортер складається з окремих, розділених між собою обмежувальними пластинами, термостійких керамічних стержнів циліндричної форми з гвинтовою поверхнею по всій довжині. 1 UA 116138 C2 2 UA 116138 C2 Комп’ютерна верстка М. Мацело Міністерство економічного розвитку і торгівлі України, вул. М. Грушевського, 12/2, м. Київ, 01008, Україна ДП “Український інститут інтелектуальної власності”, вул. Глазунова, 1, м. Київ – 42, 01601 3

Дивитися

Додаткова інформація

МПК / Мітки

МПК: A23J 1/14, A23N 12/00, F26B 3/30, A23L 3/16

Мітки: термічної, сої, бобів, обробки, пристрій

Код посилання

<a href="http://uapatents.com/5-116138-pristrijj-dlya-termichno-obrobki-bobiv-so.html" target="_blank" rel="follow" title="База патентів України">Пристрій для термічної обробки бобів сої</a>

Подібні патенти