Спосіб оцінки безпеки і ефективності відновлювального лікування хворих, що перенесли інфаркт міокарда

Завантажити PDF файл.

Формула / Реферат

Спосіб оцінки безпеки і ефективності відновлювального лікування хворих, які перенесли інфаркт міокарда, за яким здійснюють візуалізацію серця шляхом проведення ехокардіографічного дослідження серця та визначення величини фракції викиду, який відрізняється тим, що на початку та в кінці кожного етапу фізичних тренувань відновлювального лікування хворих на велоергометрі - 1 місяць, 1,5 місяця, 2 місяці, 4 місяці, додатково визначають частоту серцевих скорочень (ЧСС), систолічний артеріальний тиск (АТС), виконують велоергометрію, зокрема визначають порогову потужність (Wmax), рівень виконаної роботи (А), тривалість педалювання (Т)1 та коефіцієнт економічності виконаної роботи (Ке), за формулою:

Ке = DДП/А,

де DДП = ДП max - ДП вих,

ДП max - максимальне значення серцево-судинних показників на піку навантаження,

ДП вих - базове значення серцево-судинних показників,

ДП = (ЧСС∙АТС)/100,

ЧСС - частота серцевих скорочень,

АТС - систолічний артеріальний тиск,

та при збереженні початкової величини фракції викиду або збільшенні її на 10 % і більше і приросту порогової потужності W max на 2-му етапі на 25 % і більше, на 4-му етапі на 100 % і більше і при зменшенні коефіцієнта економічності виконаної роботи (Ке) на 2-му етапі на 50 % і більше і на 4-му - 50 % і більше вважають здійснення застосованого курсу відновлювального лікування хворих безпечним, а при зіставленні початкових даних з отриманими в кінці курсу лікування при збереженні фракції викиду в межах нормальної величини, приросту порогової потужності Wmax з 50 Вт до 100 Вт (100 %), рівня виконаної роботи А з 63 кДж до 128 кДж (100 %) і зменшенні коефіцієнта економічності виконаної роботи (Ке) з 1,69 ум. од до 0,64 ум. од. (більше, ніж на 100 %) вважають проведений курс відновлювального лікування хворих ефективним.

Текст

Реферат: Винахід стосується способу оцінки безпеки і ефективності відновлюваного лікування хворих, які перенесли інфаркт міокарда, за допомогою здійснення візуалізації серця шляхом проведення ехокардіографічного дослідження серця та визначення величини фракції викиду, при якому на початку та в кінці кожного етапу фізичних тренувань відновлювального лікування хворих на велоергометрі - 1 місяць, 1,5 місяця, 2 місяці, 4 місяці, додатково визначають частоту серцевих скорочень (ЧСС), систолічний артеріальний тиск (АТС), виконують велоергометрію, зокрема UA 115849 C2 (12) UA 115849 C2 визначають порогову потужність (Wmax), рівень виконаної роботи (А), тривалість педалювання (Т) та коефіцієнт економічності виконаної роботи (Ке), причому при збереженні початкової величини фракції викиду або збільшенні її на 10 % і більше і приросту порогової потужності W max на 2-му етапі на 20 % і більше, на 3-й етапі на 30 % і більше і при зменшенні коефіцієнта економічності виконаної роботи (Ке) на 2-му на 60 % і більше і на 4-му - 40 % і більше вважають здійснення застосованого курсу відновного лікування хворих безпечним, а при зіставленні початкових даних з отриманими в кінці курсу лікування при збереженні фракції викиду в межах нормальної величини, приросту порогової потужності Wmax з 50 Вт до 100 Вт (100 %), рівня виконаної роботи А з 63 кДж до 128 кДж (100 %) і зменшенні коефіцієнта економічності виконаної роботи (Ке) з 1,69 ум. од до 0,64 ум. од. (більше, ніж на 100 %) вважають проведений курс відновлюваного лікування хворих ефективним. UA 115849 C2 5 10 15 20 25 30 35 40 45 50 55 60 Розробка належить до області медицини, а саме кардіології, і може бути використана для оцінки безпеки і ефективності відновлювального лікування пацієнтів, що перенесли інфаркт міокарда. Для відновлювального лікування хворого, що переніс інфаркт міокарда, потрібні певні фізичні навантаження. Пацієнти, що перенесли інфаркт міокарда (IМ), аорто-коронарне шунтування, ендоваскулярную реканалізацію ураженої коронарної артерії із стабільною стенокардією напруги або хронічною сердечною недостатністю потрібні фізичні тренування, і вони повинні виконувати аеробні фізичні тренування які в цілому недетально визначаються, як навантаження середньої інтенсивності і тривалістю по 30 хв не менше 3 раз на тиждень (Рекомендації ESC.2012). Відомий спосіб оцінки ефективності відновлювального лікування хворих, які перенесли інфаркт міокарда (UА 52134, МПК: А61В 8/00, дата публікації: 10.08.2010), за яким здійснюють візуалізацію серця шляхом проведення ехокардіографічного дослідження серця та визначають кінцево-систолічній об'єм лівого шлуночка (КСО), до початку та після відновлювального лікування досліджують індекс скоротливої функції (ІСФ) за формулою: ІСФ = УО/КСО, де УО ударний об'єм лівого шлуночка; КСО - кінцево-систолічній об'єм, а після відновлювального лікування додатково досліджують показник дистанції швидкісної ходьби за 6 хвилин, та у випадку, коли після відновлювального лікування кінцево-систолічний об'єм лівого шлуночка зменшується більш ніж на 20 %, та індекс скоротливої функції збільшується не менше ніж на 30 %, а показник дистанції швидкісної ходьби за 6 хвилин знаходиться у межах 500-800 метрів, вважають відновлювальне лікування хворих, які перенесли інфаркт міокарда, ефективним. Відомий спосіб дозволяє певним чином оцінити ефективність проведеного відновлювального лікування, але при оцінці не бере до уваги динаміку змін функціонального стану серця упродовж лікування, та безпечність режимів відновлювального лікування. Задачею винаходу є створення Способу оцінки безпеки і ефективності відновлювального лікування хворих, що перенесли інфаркт міокарда, в якому за рахунок здійснення нових дій, вимірювання та визначення нових показників, та застосування визначених емпіричним шляхом їх граничних значень забезпечується визначення наявності безпеки відновлювального лікування хворих, та забезпечується більш об'єктивне та індивідуальне визначення ефективності відновлювального лікування хворих, що перенесли інфаркт міокарда. Для вирішення цієї задачі Спосіб оцінки безпеки і ефективності відновлювального лікування хворих, що перенесли інфаркт міокарда включає здійснення візуалізації серця шляхом проведення ехокардіографічного дослідження серця та визначення величини фракції викиду. Новим у способі є те, що на початку та кінці кожного етапу фізичних тренувань відновлювального лікування хворих на велоергометрі - 1 місяць, 1,5 місяця, 2 місяці, 4 місяці, додатково визначають частоту серцевих скорочень (ЧСС), систолічний артеріальний тиск (АТС), виконують велоергометрію, зокрема визначають порогову потужність (Wmax), рівень виконаної роботи (А), тривалість педалювання (Т) та коефіцієнт економічності виконаної роботи (Ке), за формулою: Ке=ДП/А, де ДП=ДП max-ДП вих, ДП=(ЧССАТС)/100, ЧСС - частота серцевих скорочень, АТС - систолічний артеріальний тиск) та при збереженні початкової величини фракції викиду або збільшенні її на 10 % і більше і приросту порогової потужності W max на 2-му етапі на 25 % і більше, на 4-му етапі на 100 % і більше і при зменшенні коефіцієнта економічності виконаної роботи (Ке) на 2-му на 50 % і більше і на 4-му 50 % і більше вважають здійснення застосованого курсу відновлювального лікування хворих безпечним, а при зіставленні початкових даних з отриманими у кінці курсу лікування при збереженні фракції викиду в межах нормальної величини, приросту порогової потужності Wmax с 50 Вт до 100 Вт (100 %), рівню виконаної роботи А з 63 кДж до 128 кДж (100 %) і зменшення коефіцієнта економічності виконаної роботи (Ке), з 1,69 ум. од до 0,64 ум. од. (більше ніж на 100 %) вважають проведений курс відновлювального лікування хворих ефективним. Внаслідок здійснення в способі нових дій, вимірювання та визначення нових показників, та застосування визначених емпіричним шляхом їх граничних значень забезпечується визначення наявності безпеки відновлювального лікування хворих, та забезпечується більш об'єктивне та індивідуальне визначення ефективності відновлювального лікування хворих, що перенесли інфаркт міокарда, в тому числі за рахунок врахування динаміки змін функціонального стану серця упродовж лікування. Спосіб ілюструється прикладом його використання. При здійсненні способу у прикладах, показники визначали із застосуванням велоергометри (Велоергометр BE 02, електрокардіологічний прилад BTL 08 LC Plus), вимірювання 1 UA 115849 C2 5 10 артеріального тиску, частоти серцевих скорочень, ЕКГ (Bioset 3700 електрокардіограф) та ехокардіографічного дослідження серця (Ультразвуковий діагностичний сканер SA 9900) визначення величини фракції викиду. Пацієнт Д, 33 роки, чоловік, зріст 170 см, вага 92 кг. Діагноз: ІХС: гострий Q-інфаркт міокарда передньоперетинкової області лівого шлуночка (3.02.2015) КВГ (7.02.2015) оклюзія проксимального відділу ПМШГ. Стентування (1DES). Гостра аневризма верхівки лівого шлуночка середніх розмірів. Рідкісна шлуночкова екстрасистолія (Lown Π). СН IIа стадії зі зниженою фракцією викиду (ФВ41 %). Пацієнту здійснювали традиційну програму відновлювального лікування із застосуванням фізичних тренувань на велоергометрі, та в терміни, зазначені в таблиці, визначали показники, зазначені в таблиці. Етап № 1 2 3 4 15 20 25 30 35 40 45 Тривалість (міс.) 1 1.5 2 4 Порогова потужність Рівень виконаної роботи Коефіцієнт економічності виконаної роботи Тривалість педалювання Фракція викиду Wmax (Вт) А (кДж) ДП/А (ум. од) Τ хвил. ФВ % 75 100 125 150 45 75 112,5 120 2,1 0,4 0,6 0,5 15 20 25 30 41 43 47 49 Висновок: приріст Wмах на 2-му на 25 % і на 4-му на 100 %, приріст А на 2-му більш ніж на 50 % (66 %) і на 4-му більш ніж на 100 % (166 %), Τ на 2-му більш ніж на 25 % (33 %) і на 4-м на 100 %, зниження ДП/А на 2-му ніж на 50 % (425 %) і на 4-му більш ніж на 100 % (320 %) свідчить про безпеку курсу лікування із застосуванням фізичних тренувань. Збільшення Wmax на 50 % і більше, А на 50 % і більше і зменшення ДП/А більш ніж на 100 % дозволяє оцінити курс лікування як ефективний. ФОРМУЛА ВИНАХОДУ Спосіб оцінки безпеки і ефективності відновлювального лікування хворих, які перенесли інфаркт міокарда, за яким здійснюють візуалізацію серця шляхом проведення ехокардіографічного дослідження серця та визначення величини фракції викиду, який відрізняється тим, що на початку та в кінці кожного етапу фізичних тренувань відновлювального лікування хворих на велоергометрі - 1 місяць, 1,5 місяця, 2 місяці, 4 місяці, додатково визначають частоту серцевих скорочень (ЧСС), систолічний артеріальний тиск (АТС), виконують велоергометрію, зокрема визначають порогову потужність (Wmax), рівень виконаної роботи (А), тривалість педалювання (Т)1 та коефіцієнт економічності виконаної роботи (Ке), за формулою: Ке=ДП/А, де ДП=ДП max-ДП вих, ДП max - максимальне значення серцево-судинних показників на піку навантаження, ДП вих - базове значення серцево-судинних показників, ДП=(ЧСС∙АТС)/100, ЧСС - частота серцевих скорочень, АТС - систолічний артеріальний тиск, та при збереженні початкової величини фракції викиду або збільшенні її на 10 % і більше і приросту порогової потужності W max на 2-му етапі на 25 % і більше, на 4-му етапі на 100 % і більше і при зменшенні коефіцієнта економічності виконаної роботи (Ке) на 2-му етапі на 50 % і більше і на 4-му - 50 % і більше вважають здійснення застосованого курсу відновлювального лікування хворих безпечним, а при зіставленні початкових даних з отриманими в кінці курсу лікування при збереженні фракції викиду в межах нормальної величини, приросту порогової потужності Wmax з 50 Вт до 100 Вт (100 %), рівня виконаної роботи А з 63 кДж до 128 кДж (100 %) і зменшенні коефіцієнта економічності виконаної роботи (Ке) з 1,69 ум. од. до 0,64 ум. од. (більше ніж на 100 %) вважають проведений курс відновлювального лікування хворих ефективним. 2 UA 115849 C2 Комп’ютерна верстка А. Крулевський Міністерство економічного розвитку і торгівлі України, вул. М. Грушевського, 12/2, м. Київ, 01008, Україна ДП “Український інститут інтелектуальної власності”, вул. Глазунова, 1, м. Київ – 42, 01601 3

Дивитися

Додаткова інформація

Автори англійською

Malynovska Iryna Edmundivna

Автори російською

Малиновская Ирина Эдмундовна

МПК / Мітки

МПК: A61B 8/02, A61B 5/024, A61B 8/04, A61B 5/02

Мітки: ефективності, спосіб, відновлювального, оцінки, перенесли, інфаркт, міокарда, лікування, безпеки, хворих

Код посилання

<a href="http://uapatents.com/5-115849-sposib-ocinki-bezpeki-i-efektivnosti-vidnovlyuvalnogo-likuvannya-khvorikh-shho-perenesli-infarkt-miokarda.html" target="_blank" rel="follow" title="База патентів України">Спосіб оцінки безпеки і ефективності відновлювального лікування хворих, що перенесли інфаркт міокарда</a>

Подібні патенти