Шарнірний механізм для перетворення постійного обертального руху на обертальний з вистоєм

Номер патенту: 115677

Опубліковано: 25.04.2017

Автори: Залюбовський Марк Геннадійович, Панасюк Ігор Васильович

Завантажити PDF файл.

Формула / Реферат

1. Шарнірний механізм для перетворення постійного обертального руху на обертальний з вистоєм, який містить кривошипно-коромисловий механізм, що складається з шатуна, кінематично з'єднаного з кривошипом та коромислом, який відрізняється тим, що додатково оснащений напрямною, повзуном, встановленим на напрямній з можливістю зворотно-поступального переміщення, муфтою вільного ходу, що включає ролики, ведучу обойму, закріплену на коромислі, та кільцеву ведену обойму, з'єднану з ведучою обоймою за допомогою роликів, та кінематичним шарнірним ланцюгом другого класу другого порядку, що містить шатун, кінематично з'єднаний з кривошипом та повзуном.

2. Шарнірний механізм для перетворення постійного обертального руху на обертальний з вистоєм за п. 1, який відрізняється тим, що додатково має пази, розташовані на зовнішньому контурі кільцевої веденої обойми, в які заходить повзун.

Текст

Реферат: Шарнірний механізм для перетворення постійного обертального руху на обертальний з вистоєм містить кривошипно-коромисловий механізм, що складається з шатуна, кінематично з'єднаного з кривошипом та коромислом, причому додатково оснащений напрямною, повзуном, встановленим на напрямній з можливістю зворотно-поступального переміщення, муфтою вільного ходу, що включає ролики, ведучу обойму, закріплену на коромислі, та кільцеву ведену обойму, з'єднану з ведучою обоймою за допомогою роликів, та кінематичним шарнірним ланцюгом другого класу другого порядку, що містить шатун, кінематично з'єднаний з кривошипом та повзуном. UA 115677 U (54) ШАРНІРНИЙ МЕХАНІЗМ ДЛЯ ПЕРЕТВОРЕННЯ ПОСТІЙНОГО ОБЕРТАЛЬНОГО РУХУ НА ОБЕРТАЛЬНИЙ З ВИСТОЄМ UA 115677 U UA 115677 U 5 10 15 20 25 30 35 40 45 50 55 60 Корисна модель належить до машинобудування та приладобудування, зокрема до шарнірних механізмів. Відомий шарнірний кривошипно-коромисловий механізм (В.О. Пищиков, Б.В. Орловський, "Проектування швейних машин" - К.: Видавничо-поліграфічний дім "Формат", 2007. - С. 67), що складається з шатуна, кінематично з'єднаного з кривошипом та коромислом. Однак, такий механізм не реалізує на веденій ланці обертальне з вистоєм переміщення. Відомий також шарнірний механізм (патент України № 8916 МПК F16H 21/52, 2005 p.), що складається з шатуна, кінематично з'єднаного з кривошипом та з коромислом. Однак, відома конструкція шарнірного механізму зі встановленими співвідношеннями довжин ланок призводить до створення двох "мертвих точок", які утворюються у крайніх положеннях коромисла, що негативно впливає на експлуатаційні властивості механізму, призводить до його заклинювання та не реалізує на веденій ланці обертальне з вистоєм переміщення. В основу корисної моделі поставлена задача створити такий шарнірний механізм, в якому введенням нових елементів та їх зв'язків забезпечилась би реалізація обертального закону кутової швидкості з необхідною кількістю зупинок та вистоїв на веденій ланці. Поставлена задача вирішується тим, що шарнірний механізм для перетворення постійного обертального руху на обертальний з вистоєм, який містить кривошипно-коромисловий механізм, що складається з шатуна, кінематично з'єднаного з кривошипом та коромислом, згідно з корисною моделлю, додатково оснащений напрямною, повзуном, встановленим на напрямній з можливістю зворотно-поступального переміщення, муфтою вільного ходу, що включає ролики, ведучу обойму, закріплену на коромислі, та кільцеву ведену обойму, з'єднану з ведучою обоймою за допомогою роликів, та кінематичним шарнірним ланцюгом другого класу другого порядку, що містить шатун, кінематично з'єднаний з кривошипом та повзуном. Доцільно, щоб кільцева ведена обойма, на своєму зовнішньому контурі, мала пази, в які заходить повзун. Встановлення муфти вільного ходу дає можливість отримати обертальне з вистоєм переміщення на веденій обоймі, застосування кінематичного шарнірного ланцюга другого класу другого порядку унеможливлює обертання кільцевої веденої обойми за інерцією, забезпечує своєчасну її зупинку у точно визначеному положенні після того, як буде розірваний кінематичний контакт між роликами, які належать ведучій обоймі, та кільцевою веденою обоймою, що, в свою чергу, дозволяє реалізувати на веденій ланці обертальний закон кутової швидкості з необхідною кількістю зупинок та вистоїв за один повний її оберт. Корисна модель представлена на кресленнях, де: Фіг. 1 - шарнірний механізм для перетворення обертального руху на обертальний з вистоєм в момент, коли коромисло наближається до свого крайнього правого положення; фіг. 2 шарнірний механізм для перетворення обертального руху на обертальний з вистоєм в момент, коли коромисло наближається до свого крайнього лівого положення. Шарнірний механізм для перетворення постійного обертального руху на обертальний з вистоєм містить корпус 1, в якому встановлений кривошип 2, який за допомогою подвійної обертальної кінематичної пари 3 рухомо з'єднаний з шатуном 4 кривошипно-коромислового механізму та шатуном 5 шарнірного ланцюга другого класу другого порядку. Шатун 4 рухомо з'єднаний з коромислом 6, яке жорстко з'єднане з ведучою обоймою 7 муфти вільного ходу. О 1 центр обертання кривошипа 2, О2 - центр обертання коромисла 6. Ведуча обойма 7 муфти вільного ходу містить отвори 8, в котрі вставлені підпружинені штовхачі 9, що тиснуть на ролики 10, які, в свою чергу, розміщені в порожнинах 11 муфти вільного ходу та контактують з кільцевою веденою обоймою 12 муфти вільного ходу, котра на своєму зовнішньому контурі має спеціально виконані пази 13. Шатун 5 кінематично з'єднаний з повзуном 14, котрий рухомо встановлений на напрямній 15. Шарнірний механізм для перетворення постійного обертального руху на обертальний з вистоєм працює наступним чином. Постійний обертальний рух кривошипа 2 за допомогою шатуна 4 кривошипно-коромислового механізму перетворюється у коливний рух коромисла 6 та ведучої обойми 7 муфти вільного ходу. Коли ведуча обойма 7 разом з коромислом 6 обертаються проти годинникової стрілки, ролики 10 входять у розширену частину порожнин 11, не перешкоджаючи обертанню ведучої обойми 7, обертаються навколо своїх осей або проковзують. Контакт між ведучою обоймою 7 та кільцевою веденою обоймою 12 муфти вільного ходу відсутній, кільцева ведена обойма 12 муфти вільного ходу знерухомлена. В той час, як ведуча обойма 7 разом з коромислом 6 обертаються за годинниковою стрілкою, ролики 10 під тиском підпружинених штовхачів 9 входять у звужену частину порожнин 11, і здійснюють таким чином зчеплення обойм 7 та 12. Крутний момент від ведучої обойми 7 передається на 1 UA 115677 U 5 10 15 20 25 кільцеву ведену обойму 12 лише тоді, коли ведуча обойма 7 разом з коромислом 6 обертаються за годинниковою стрілкою. Постійний обертальний рух кривошипа 2 за допомогою шатуна 5 перетворюється у зворотно-поступальне переміщення повзуна 14, який рухається вздовж напрямної 15. В той час, як коромисло 6, обертаючись за годинниковою стрілкою, досягає свого крайнього правого положення втрачається контакт між обоймами 7 та 12 муфти вільного ходу. Своєчасну зупинку кільцевої веденої обойми 12 забезпечує повзун 14, який, в цей же час, досягаючи свого крайнього правого положення, входить у спеціально виконаний паз 13 на зовнішньому контурі кільцевої веденої обойми 12 та знерухомлює її. Повзун 14 почне рухатися у зворотному напрямі тоді, коли й коромисло 6 обертатиметься проти годинникової стрілки. Таким чином, кільцева ведена обойма 12 буде виконувати обертальне з вистоєм переміщення проти годинникової стрілки, при цьому неважливо, в якому напрямі обертатиметься кривошип 2, за чи проти годинникової стрілки. Кількість зупинок з вистоями кільцевої веденої обойми 12 за один повний оберт кривошипа 2 залежить від величини кута коливання коромисла 6 та може бути лише кратним 360, однак, не може бути менше ніж 2 зупинки з вистоєм за один повний оберт кривошипу 2. Заявлена конструкція шарнірного механізму забезпечує коливальне переміщення коромисла 6, так як найкоротшою ланкою в механізмі є кривошип 2, а найдовшою - шатун 4 або відстань О1О2 між осями обертання кривошипа 2 та коромисла 6. Крім того, сума довжин найдовшої та найкоротшої ланок є меншою за суму двох інших ланок кривошипнокоромислового механізму. Запропонована конструкція створює всі необхідні умови для реалізації обертального закону кутової швидкості з необхідною кількістю зупинок та вистоїв на веденій ланці та забезпечує довговічну роботу механізму. Даний механізм може бути використаний у машинобудування та приладобудуванні як компонент, що входить у склад машини чи приладу. ФОРМУЛА КОРИСНОЇ МОДЕЛІ 30 35 1. Шарнірний механізм для перетворення постійного обертального руху на обертальний з вистоєм, який містить кривошипно-коромисловий механізм, що складається з шатуна, кінематично з'єднаного з кривошипом та коромислом, який відрізняється тим, що додатково оснащений напрямною, повзуном, встановленим на напрямній з можливістю зворотнопоступального переміщення, муфтою вільного ходу, що включає ролики, ведучу обойму, закріплену на коромислі, та кільцеву ведену обойму, з'єднану з ведучою обоймою за допомогою роликів, та кінематичним шарнірним ланцюгом другого класу другого порядку, що містить шатун, кінематично з'єднаний з кривошипом та повзуном. 2. Шарнірний механізм для перетворення постійного обертального руху на обертальний з вистоєм за п. 1, який відрізняється тим, що додатково має пази, розташовані на зовнішньому контурі кільцевої веденої обойми, в які заходить повзун. 2 UA 115677 U Комп’ютерна верстка Л. Литвиненко Державна служба інтелектуальної власності України, вул. Василя Липківського, 45, м. Київ, МСП, 03680, Україна ДП “Український інститут інтелектуальної власності”, вул. Глазунова, 1, м. Київ – 42, 01601 3

Дивитися

Додаткова інформація

МПК / Мітки

МПК: F16H 21/52, F16H 29/00

Мітки: руху, обертального, механізм, шарнірний, перетворення, вистоєм, обертальний, постійного

Код посилання

<a href="http://uapatents.com/5-115677-sharnirnijj-mekhanizm-dlya-peretvorennya-postijjnogo-obertalnogo-rukhu-na-obertalnijj-z-vistoehm.html" target="_blank" rel="follow" title="База патентів України">Шарнірний механізм для перетворення постійного обертального руху на обертальний з вистоєм</a>

Подібні патенти