Стоянкове гальмо ліфтової підйомної машини

Номер патенту: 115596

Опубліковано: 27.11.2017

Автор: Проців Володимир Васильович

Завантажити PDF файл.

Формула / Реферат

1. Стоянкове гальмо ліфтової підйомної машини, яка містить раму, двигун, барабан та гальмівний елемент, який відрізняється тим, що гальмівний елемент має форму циліндра і розташований без можливості обертання на валу, встановленому у рамі ліфтової підйомної машини з можливістю обертання відносно осі, що паралельна осі барабана, який, у свою чергу, приводиться в дію за допомогою двигуна та має грані на ребордах, що у момент гальмування стикаються з циліндричною частиною гальмівного елемента.

2. Стоянкове гальмо ліфтової підйомної машини за п. 1, яке відрізняється тим, що гальмівний елемент має одну або декілька лисок, крізь які можуть проходити реборди барабана.

3. Стоянкове гальмо ліфтової підйомної машини за п. 1, яке відрізняється тим, що сума радіусів циліндричної частини гальмівного елемента та реборди барабана більша за міжосьову відстань між осями барабана та вала з гальмівним елементом.

Текст

Реферат: Винахід належить до гальм і, зокрема, до гальм підйомної машини. Стоянкове гальмо ліфтової підйомної машини, яка містить раму, двигун, барабан та гальмівний елемент. Згідно з винаходом, гальмівний елемент має форму циліндра і розташований без можливості обертання на валу, встановленому з можливістю обертання відносно осі, що паралельна осі барабана. Барабан приводиться в дію за допомогою двигуна та має грані на ребордах, що у момент гальмування стикаються з циліндричною частиною гальмівного елемента. Крім того, гальмівний елемент має одну або декілька лисок, крізь які можуть проходити реборди барабана. Винахід забезпечує ефективне гальмування та наступне розгальмування підйомної машини. UA 115596 C2 (12) UA 115596 C2 UA 115596 C2 5 10 15 20 25 30 35 40 45 50 55 Винахід в цілому належить до гальм і, зокрема, до гальм підйомної машини. Підйомні системи використовуються повсюдно. Типова конфігурація включає кабіну (кліть) підйомника, яка переміщається між площадками поверхів у споруді (у будинку або у шахті під землею), наприклад, для перевезення пасажирів або вантажу між різними поверхами (горизонтами). Підйомна машина з двигуном переміщує елемент каната, ременя або гумометалевого каната, який зазвичай підтримує кабіну і перемішує її в шахті підйомника. Підйомна машина включає вал підйомної машини, який приводиться в обертання двигуном. На валу підйомної машини зазвичай закріплений шків або барабан, який обертається разом з валом. Канати, ремені або гумометалеві канати рухаються по шківах таким чином, що при обертанні шківа силовим механізмом в одному напрямку кабіна опускається, а при обертанні шківа в іншому напрямку кабіна піднімається. Підйомна машина зазвичай містить гальмо із ручним приводом для нерухомого утримання кабіни під час ремонтних і/або аварійних робіт та обслуговування підйомника. Гальмо фіксує вал підйомної машини, утримуючи його нерухомо, коли кабіна зупиняється у потрібному положенні (на заданий майданчик). Відома підйомна машина [патент РФ № 2460912 МПК В66В B66D F16D "Способ управления тормозом подъемной машины (варианты) и подъемная машина" від 26 лютого 2005 р.] містить двигун, що приводить в обертання її вал. Гальмо підйомної машини прикладає гальмуючу силу до диска, що з'єднаний з валом підйомної машини, для уповільнення або зупинки обертання вала підйомної машини. В одному з варіантів, гальмо підйомної машини включає зсувний елемент, що прикладає зсувний тиск до гальмівного механізму кліщового типу для прикладання гальмівної сили до диска. Привід гальма має матеріал, що деформується, переміщується, протидіючі зсувному тиску для управління зчепленням між гальмівним механізмом кліщового типу і диском. Близьким технічним рішенням є конструкція згідно із патентом СРСР №3193, Клас 35а, 1216 "Стопорное приспособление к подъемным машинам или лифтам" від 20 жовтня 1925 р., де стопорний пристрій складається з канатного шківа із гранованим виступом та зубцями для собачки, що містить перекриваючий зубці ролик, закріплений своєю віссю обертання у качельно підвішеній на осі шківа обоймі та з'єднаний сергою із кривошипом управляючим ексцентриковим затискачем. Вказаний пристрій хоч і має грановані виступи на барабані, але фіксує не сам барабан, а канат через складний роликово-важільний механізм з фігурною собачкою. Задачею пропонованого винаходу є удосконалення стоянкового гальма ліфтової підйомної машини, шляхом розміщення гальмівного елемента у формі циліндра без можливості обертання на валу, встановленому паралельно з барабаном, де на ребордах зроблені грані. Поставлена задача розв'язується таким чином. Стоянкове гальмо ліфтової підйомної машини містить гальмівний елемент, що має одну або декілька лисок, крізь які можуть проходити реборди барабана. На ребордах вказаного барабана виконані грані, при цьому сума радіусів циліндричної частини гальмівного елемента та реборди барабана більша за міжосьову відстань між осями барабана та вала з гальмівним елементом. Таким чином, при необхідності гальмування ліфтової підйомної машини, наприклад, для огляду або технічного обслуговування, обертання вала із гальмівним елементом призведе до встановлення циліндричної частини вказаного гальмівного елемента напроти граней на ребордах барабана, що при спробі обертання барабана спричинить ексцентричне замикання обох валів радіальними силами та, як наслідок - гальмуванню підйомної машини. Суть винаходу пояснюється наступними ілюстраціями. Фіг. 1 - Підйомна машина із стоянковим гальмом із розрізом деяких деталей (аксонометричне зображення); Фіг. 2 - Гальмівний елемент, що має декілька лисок; Фіг. 3 - Гальмівний елемент, що має одну лиску. Стоянкове гальмо ліфтової підйомної машини використовується таким чином. Підйомна машина (наприклад, для використання трьох ременів або гумометалевих канатів як тягового органу для частково врівноважених систем) зі стоянковим гальмом, що пропонується, складається з барабана 1, через який перекинуті канати (умовно не показані), встановленого за допомогою підшипників кочення 2 на рамі 3. Вал барабана через, наприклад, зубчасту муфту 4 з'єднаний з валом двигуна 5. На ребордах а вказаного барабана створені грані б, наприклад у кількості шістьох. Паралельно з барабаном на додатковому валу 6 без можливості обертання встановлений гальмівний елемент 7, що має форму циліндра та одну або декілька лисок в, крізь які можуть проходити реборди барабана при його обертанні. На кінці вала 6 встановлений важіль 8, а на кінці вала барабана 1, протилежному від двигуна, - штурвал 9. 1 UA 115596 C2 5 10 15 20 25 При роботі з підйому та опускання (штатний робочий режим підйомної машини), важіль 8 встановлений в таке положення (на фіг. 1 - вертикально вверх), щоб вал 6 розташовував розміщений на ньому гальмівний елемент 7 лисками в до барабана (на фіг. 1 - вертикально вниз), та крізь них могли проходити реборди а барабана при його обертанні. У разі потреби гальмування барабана, наприклад, для огляду або технічного обслуговування, важіль 8 переводять у положення, що відрізняється від попереднього приблизно на 90° (наприклад, горизонтальне), при цьому попередньо штурвалом 9 барабан встановлюють у положення, коли грані б на його ребордах постають проти циліндричної частини гальмівного елемента (це положення показане на фіг. 1). Таким чином, подальше обертання барабана як штурвалом, так і завдяки крутному моменту від двигуна або від сил ваги кабіни (кліті) чи противаг стає неможливим, оскільки сума радіусів циліндричної частини гальмівного елемента та реборди барабана більша за міжосьову відстань між осями барабана та вала з гальмівним елементом. Тобто радіальні складові сил взаємодії між гранями барабана та циліндричної частини гальмівного елемента (у разі прикладання до барабана крутного моменту) будуть намагатися зігнути вал барабана 1 (та він завеликий) і вал 6 з гальмівним елементом 7, але при цьому циліндрична частина гальмівного елемента упреться в ребро жорсткості 10 рами 3 й гальмування відбудеться. Для розгальмування підйомної машини потрібно перевести важіль 8 у початкове положення (одночасно трохи повертаючи барабан 1 штурвалом 9), тобто обернути вал 6 разом з гальмівним елементом 7 таким чином, щоб крізь лиски в на ньому могли проходити реборди а барабана. Запропонований винахід дає можливість загальмувати барабан та унеможливити його обертання як штурвалом, так і завдяки крутному моменту від двигуна або від сил ваги кабіни (кліті) чи противаг. Таким чином, запропоноване стоянкове гальмо ліфтової підйомної машини істотно відрізняються від відомих. ФОРМУЛА ВИНАХОДУ 30 35 40 1. Стоянкове гальмо ліфтової підйомної машини, яка містить раму, двигун, барабан та гальмівний елемент, яке відрізняється тим, що гальмівний елемент має форму циліндра і розташований без можливості обертання на валу, встановленому у рамі ліфтової підйомної машини з можливістю обертання відносно осі, що паралельна осі барабана, який, у свою чергу, приводиться в дію за допомогою двигуна та має грані на ребордах, що у момент гальмування стикаються з циліндричною частиною гальмівного елемента. 2. Стоянкове гальмо ліфтової підйомної машини за п. 1, яке відрізняється тим, що гальмівний елемент має одну або декілька лисок, крізь які можуть проходити реборди барабана. 3. Стоянкове гальмо ліфтової підйомної машини за п. 1, яке відрізняється тим, що сума радіусів циліндричної частини гальмівного елемента та реборди барабана більша за міжосьову відстань між осями барабана та вала з гальмівним елементом. 2 UA 115596 C2 Комп’ютерна верстка Г. Паяльніков Міністерство економічного розвитку і торгівлі України, вул. М. Грушевського, 12/2, м. Київ, 01008, Україна ДП “Український інститут промислової власності”, вул. Глазунова, 1, м. Київ – 42, 01601 3

Дивитися

Додаткова інформація

МПК / Мітки

МПК: B66D 5/32, B66B 5/16, B66D 5/02

Мітки: стоянкове, гальмо, машини, підйомної, ліфтової

Код посилання

<a href="http://uapatents.com/5-115596-stoyankove-galmo-liftovo-pidjjomno-mashini.html" target="_blank" rel="follow" title="База патентів України">Стоянкове гальмо ліфтової підйомної машини</a>

Подібні патенти