Завантажити PDF файл.

Формула / Реферат

Розподільний механізм, який складається з корпусу, фланця вхідного, фланця вихідного, в якому виконано сідло, до якого притискається пружиною клапан, який являє собою порожнистий циліндр з ущільненнями, в порожнину якого вставлений поршень, клапан переміщується в корпусі та утворює з ним та поршнем порожнину, в яку подається тиск робочого середовища, підведеного через вхідний фланець, який відрізняється тим, що клапан виконаний у вигляді порожнистого циліндра, в порожнину якого вставлений поршень, дно якого опирається на корпус, поверхні зіткнення корпусу, клапана та поршня ущільнені, зворотна пружина спирається одним кінцем на виступ у порожнині запірного клапана, а другим - на дно поршня, вставленого у порожнину клапана.

Текст

Реферат: Розподільний механізм складається з корпусу, фланця вхідного, фланця вихідного, в якому виконано сідло, до якого притискається пружиною клапан. Клапан являє собою порожнистий циліндр з ущільненнями, в порожнину якого вставлений поршень, дно якого опирається на корпус. Клапан переміщується в корпусі та утворює з ним та поршнем порожнину, в яку подається тиск робочого середовища, підведеного через вхідний фланець. Поверхні зіткнення корпусу, клапана та поршня ущільнені. Зворотна пружина спирається одним кінцем на виступ у порожнині запірного клапана, а другим - на дно поршня, вставленого у порожнину клапана. UA 115537 U (12) UA 115537 U UA 115537 U 5 10 15 20 25 30 35 40 45 50 55 60 Корисна модель належить до пристроїв керування паливоподачею газотурбінних установок (МПК F02C 9/26) та може бути використана для перекриття паливопроводів газотурбінних установок. Розподільний механізм може бути також застосований в інших галузях техніки для аналогічних функцій. Відомий розподільний механізм [патент UA 95198, МПК F01L 9/00, F02C 9/26, 11.07.2011], що складається з корпусу, клапана запирання, клапана розвантаження, пружин, елементів ущільнення, схеми керування та сигналізатора положення розподільника. Комутація потоку робочого тіла здійснюється за рахунок використання для керування клапаном енергії робочого середовища. Принцип дії полягає в тому, що для керування клапаном під поршень подається тиск робочого середовища, за рахунок чого поршень переміщується і перекриває потік. Для відкриття клапана під поршнем тиск знімається і на поршень діє сила тиску за рахунок різниці діаметрів поршня клапана та ущільнення, яка долає зусилля пружини і відкриває магістраль. Для закриття клапана під поршень подається тиск робочого середовища, внаслідок чого тиск перед і за поршнем вирівнюється і клапан притискається до сідла під дією зусилля пружини, перекриваючи магістраль. Для керування розподільним механізмом використовується електроклапан та двосідельний клапан. За рахунок використання енергії (тиску) робочого середовища для керування розподільним механізмом потужність електричного сигналу керування досить не значна. Відомий також клапан [патент UA 27553, МПК F16K 1/00, 12.11.2007], що складається з корпусу з приєднувальними патрубками та сідлом. В корпусі розміщений поршень. Корпус закритий кришкою. В донці поршня виконаний запірний ущільнювач. Встановлена в поршні зворотна пружина притискає поршень та запірний ущільнювач до сідла і закриває прохідний отвір клапана. Зовні корпусу змонтований пілотний електромагнітний клапан, вхідний канал якого з'єднаний з порожниною поршня, а вихідний канал - з вихідним патрубком електромагнітного клапана. Пружина, яка розташована в ущільнювачі, притискає зносостійкий запірний орган до допоміжного сідла. Істотним недоліком цих пристроїв є те, що при відкритті клапана різко зростає площина, на яку діє тиск робочого середовища, внаслідок чого зростає сила, яка діє на клапан, що призводить до різкого удару клапана по корпусу, внаслідок чого пристрій може бути зруйнований. Негативні явища зростають разом з підвищенням тиску робочого середовища, що обмежує сферу застосування пристроїв. Другим недоліком таких пристроїв є недостатня швидкодія розподільного механізму внаслідок того, що для переміщення клапана треба видалити або наповнити певний об'єм робочого середовища. В основу корисної моделі поставлена задача створити розподільний механізм, в якому буде підвищено тиск робочого середовища, зменшено руйнівну силу удару, подовжено ресурс пристрою, а також підвищено швидкодію розподільника. Поставлена задача вирішується тим, що в розподільному механізмі, що складається з корпусу, вхідного та вихідного фланців, клапана запирання у вигляді порожнистого циліндра, в порожнину якого вставлений поршень, зворотної пружини, елементів ущільнення, схеми керування та сигналізатора положення клапана, зменшено активну площу, на яку діє тиск робочого середовища при відкритті клапана. Спільні з прототипами суттєві ознаки розподільного механізму: корпус з приєднувальними фланцями та сідлом, виконаним у вихідному фланці, запірний клапан з ущільненням, зворотна пружина, пілотний електромагнітний клапан. Суттєві відмінні ознаки розподільного механізму, що заявляється, які забезпечують одержання технічного результату: запірний клапан виконаний у вигляді порожнистого циліндра, в порожнину якого вставлений поршень, дно якого опирається на корпус, поверхні зіткнення корпусу, клапана та поршня ущільнені; зворотна пружина спирається одним кінцем на виступ у порожнині запірного клапана, а другим - на дно поршня, вставленого у порожнину клапана. Зазначені суттєві відмінні ознаки забезпечують наступний результат. Оскільки діаметри ущільнювань клапана з сідлом та клапана з поршнем майже співпадають, то при відкритті клапана активна площа, на яку діє тиск робочого середовища збільшується не значно, а тому сила, яка діє на клапан, має незначне зростання. Таким чином зменшується удар клапана по корпусу. Тим самим можна підвищити тиск робочого середовища без негативних наслідків для розподільного механізму. За рахунок зменшення об'єму робочого середовища під клапаном, за рахунок якого здійснюється керування клапаном, зростає швидкодія розподільного механізму при збереженні параметрів пілотного електроклапана та прохідних перерізів з'єднувальних каналів. 1 UA 115537 U 5 10 15 20 25 30 Технічна суть і принцип роботи розподільного механізму наведена на кресленні. Розподільний механізм складається з корпусу 1, вхідного 2 та вихідного 3 фланців. У корпусі 1 виконана глуха циліндрична порожнина, в якій рухається запірний клапан 4 у вигляді порожнистого циліндра, в порожнину якого вставлений поршень 5. Клапан з корпусом та поршнем ущільнений ущільненнями 6. В вихідному фланці 3 виконано сідло, до якого клапан притискається зворотною пружиною 7. Сідло і клапан ущільнені ущільненням 8. Корпус 1, клапан 4 та поршень 5 утворюють порожнину А. Керування розподільним механізмом здійснюється подачею тиску робочого середовища від вхідного фланця в порожнину А за допомогою електроклапана 9 або іншого пристрою, який дозволяє виконувати комутацію потоків робочого середовища незначних обсягів. Положення клапана відстежується датчиком 10. Зменшення об'єму порожнини А за рахунок використання поршня 5 робить клапан технологічним у виробництві, оскільки виконати проточку в корпусі під клапан без використання цієї деталі занадто складно. Розподільний механізм працює наступним чином. В вихідному положенні електроклапан 9 знеструмлений. Тиск робочого середовища через вхідний фланець через отвори Б у корпусі 1 подається в порожнину В, а також через електроклапан в порожнину А під клапаном, компенсуючи тиск робочого середовища на клапан збоку вихідного фланця. Клапан 4 притискається до сідла вихідного фланця 3 зворотною пружиною 7. Регулятор закритий. Шток датчика 10 піднятий. Датчик сигналізує про закритий стан регулятора. Для відкриття регулятора на електроклапан 9 подається електричний струм. Розподільний механізм електроклапана переводиться вправо, тиск робочого середовища з порожнини А під клапаном скидається в дренаж. Тиск робочого середовища, який діє на клапан 4 зі сторони вихідного фланця 3, переважує зусилля зворотної пружини 7 і переводить клапан 4 вправо у відкрите положення. Через відкритий отвір між клапаном 4 і вихідним фланцем 3 робоче середовище проходить на вихід і через отвір у клапані 4 в порожнину Г. Шток датчика 10 опускається в проточку на клапані 4. Датчик 10 сигналізує про відкритий стан регулятора. При припиненні електричного струму, розподільний механізм електроклапана 9 переводиться вліво. В порожнину А під клапан 4 підводиться тиск робочого середовища, компенсуючи тиск на протилежний бік клапана 4 зі сторони вихідного фланця 3. Від зусилля зворотної пружини 7 клапан переводиться вліво і притискається до сідла, тим самим перекриваючи потік робочого середовища. Шток датчика 10 піднімається вгору. Датчик сигналізує про закритий стан регулятора. ФОРМУЛА КОРИСНОЇ МОДЕЛІ 35 40 Розподільний механізм, який складається з корпусу, фланця вхідного, фланця вихідного, в якому виконано сідло, до якого притискається пружиною клапан, який являє собою порожнистий циліндр з ущільненнями, в порожнину якого вставлений поршень, клапан переміщується в корпусі та утворює з ним та поршнем порожнину, в яку подається тиск робочого середовища, підведеного через вхідний фланець, який відрізняється тим, що клапан виконаний у вигляді порожнистого циліндра, в порожнину якого вставлений поршень, дно якого опирається на корпус, поверхні зіткнення корпусу, клапана та поршня ущільнені, зворотна пружина спирається одним кінцем на виступ у порожнині запірного клапана, а другим - на дно поршня, вставленого у порожнину клапана. 2 UA 115537 U Комп’ютерна верстка М. Мацело Державна служба інтелектуальної власності України, вул. Василя Липківського, 45, м. Київ, МСП, 03680, Україна ДП “Український інститут інтелектуальної власності”, вул. Глазунова, 1, м. Київ – 42, 01601 3

Дивитися

Додаткова інформація

Автори англійською

Kazmiruk Vitalii Ivanovych

Автори російською

Казмирук Виталий Иванович

МПК / Мітки

МПК: F01L 9/00

Мітки: механізм, розподільний

Код посилання

<a href="http://uapatents.com/5-115537-rozpodilnijj-mekhanizm.html" target="_blank" rel="follow" title="База патентів України">Розподільний механізм</a>

Подібні патенти