Завантажити PDF файл.

Формула / Реферат

Пристрій для дослідження процессу відділення олії з рослинної сировини, що включає прийомну ємність, зеєрну камеру, закріплену на нерухомій плиті, поршень, систему зливу олії, який відрізняється тим, що зеєрна камера установлена в прийомній ємності та включає змінні зеєрні планки з різними зазорами й тензометричну балку з датчиками, мірна ємність установлена на електронні ваги з автоматизованим процесом зважування.

Текст

Реферат: Пристрій для дослідження процессу відділення олії з рослинної сировини включає прийомну ємність, зеєрну камеру, закріплену на нерухомій плиті, поршень, систему зливу олії. Зеєрна камера установлена в прийомній ємності та включає змінні зеєрні планки з різними зазорами й тензометричну балку з датчиками. Мірна ємність установлена на електронні ваги з автоматизованим процесом зважування. UA 115325 U (12) UA 115325 U UA 115325 U 5 10 15 20 25 30 35 40 45 50 55 60 Корисна модель належить до галузі переробки сільськогосподарської продукції, а саме для переробки насіння олійних культур. Відомий пристрій, прийнятий за прототип, включає зеєрну камеру, поршень, перфороване днище (Масликов В.А. Упругие свойства мезги и работа, затрачиваемая на ее сжатие. Известия высших учебных заведений. Пищевая технология, №2, 1962 с. 128-133). Зеєрная камера виконана суцільним циліндром з нанесеними на внутрішній поверхні щілинами трикутної форми для стоку олії, а перфороване днище включає опорне кільце й плиту з отворами для стоку олії, що виділяється. Зовні зеєрна камера оточена водяною сорочкою, через яку циркулює гаряча вода з температурою пресування. Недоліком пристрою-прототипу є неможливість моделювати роботу шнекового преса тому, що тиск мезги збігається з напрямком фільтрації через перфороване днище. У шнекових пресах напрямок фільтрації відбувається перпендикулярно напрямку тиску. Температура пресування не відповідає робочій температурі пресування в робочому пресі. Час пресування й швидкість переміщення пуансона не пов'язані з частотою обертання шнекового вала преса. В основу корисної моделі поставлена задача: в пропонованому пристрої шляхом модернізації конструктивно-технологічної схеми, основаної на новій сукупності конструктивних елементів, їх взаємному розташуванні і наявності зв'язків між ними, забезпечити одночасне вивчення процесу фільтрації олії та моделювання роботи шнекового преса. Поставлена задача вирішується тим, що в пристрої для дослідження процесу відділення олії з рослинної сировини, що включає зеєрну камеру, закріплену на нерухомій плиті, поршень, систему зливу олії, відповідно до пропонованої корисної моделі зеєрна камера встановлена в прийомній ємності та включає змінні зеєрні планки з різними зазорами й тензометричну балку з датчиками, мірна ємність установлена на електронні ваги з автоматизованим процесом зважування. Змінні зеєрні планки з різними зазорами дозволяють експериментально визначити оптимальні зазори на кожному шаблі шнекового преса в залежності від олійної культури, місця шнекового преса в технологічному процесі, технології підготовки мезги до пресування. Установка зеєрної камери в прийомній ємності, з якої зливається масло в мірну ємність та автоматизоване зважування дозволяють визначити кількісно процес фільтрації олії в часі при різних режимах. Корисна модель пояснюється кресленнями, де на фіг. 1 надано загальний вид преса із зеєрною камерою. Зеєрна камера 1 (фіг. 1) складається із двох частин, з'єднаних між собою чотирма брусками 2 і скріпленими вісьма шпильками 3. Зеєрна камера 1 включає зеєрні планки 4, які закріплені притискними планками 5. Обидва кінці зеєрної камери 1 в зборі закриті фланцями 6, що виключають осьовий зсув зеєрних планок 4. Зеєрна камера 1 в зборі встановлюється на плиту 7, центруючись по внутрішньому діаметру фланця й відповідному виступу плити 7. Базовою деталлю є підстава 8 з прилаштованим виступаючим центром 9. На підставі 8 встановлюється прийомна ємність 10, у днище якої видалений виступ по профілю відповідний виступу 9 підстави 8. На підставу 8 установлюється прийомна ємність 10, що центрується по виступу у своєму днищі. У прийомну ємність 10 установлюють зеєрну камеру 1 в зборі із плитою 7, що центрується по виступу 9. На верхньому фланці 6 установлюється ущільнювач 12, що втримує витікання мезги при установці й русі вниз поршня 11. Рух поршня 11 здійснюється штоком випробувального стенда. При вимірі тиску плита 7 заміняється плитою для виміру внутрішнього тиску в зеєрній камері 1, на яку встановлюють тензометричну балку 13 з тензометричними датчиками. А на плиту виміру внутрішнього тиску встановлюють зеєрну камеру 1 (фіг. 1). Спосіб експериментальних досліджень пружних властивостей мезги й фільтрації масла через шар мезги й зазори між зеєрними планками зеєрної камери забезпечується в такий спосіб. Мезгу готують по заздалегідь прийнятій технології, доводячи її до певних пружних властивостей, з досліджуваним варіантом температури й вологості її пресування. Розбирають зеєрну камеру 1, установлюють змінні зеєрні планки 4 (фіг. 1) з одним з варіантів досліджуваного зазору. Збирають зеєрну камеру 1, установлюють у ній фланці 6. На підставу 8 установлюють прийомну ємність 10, центруючи її своїм виступом у днище по центральному виступу 9 у підставі 8. У прийомну ємність 10 вставляють плиту 7, центруючи її по виступу в днищі ємності. На плиту 7 установлюють зеєрну камеру 1. Верхній фланець 6 (фіг 1) знімають, відкриваючи вхід у робочу зону зеєрної камери 1, заповнюють її, підготовленою для пресування, мезгою. Ставлять верхній фланець 6 і ущільнювач 12, вставляють поршень 11. Включають випробувальний стенд, підводять шток випробувального стенда до поршня 11, включають робочий хід штока випробувального стенда. 1 UA 115325 U 5 10 Відбувається стискання мезги в робочій зоні зеєрної камери. Під створюваним тиском олія рухається в напрямку вільного простору в зазор між зеєрними планками 4. Чим більше робочий зазор між зеєрними планками, тим менше опір і краще фільтрується олія. Однак, при великому зазорі частина мезги проникає разом з маслом. Чим більше створюваний тиск у мезги, тим більше мезги проникає в зазор між зеєрними планками. Тому, коли моделюють процес пресування на перших етапах пресування, коли тиск ще не високий, встановлюють планки з більшим зазором, а при моделюванні процесу віджиму олії з мезги зазор між зеєрними планками зменшують до 0,45 мм. Процес фільтрації олії залежить від оптимальних режимів пресування й зазорів між зеєрними планками, а також від пружності одержуваної мезги при влаготепловій обробці й змісту лузги в м'ятці. ФОРМУЛА КОРИСНОЇ МОДЕЛІ 15 Пристрій для дослідження процессу відділення олії з рослинної сировини, що включає прийомну ємність, зеєрну камеру, закріплену на нерухомій плиті, поршень, систему зливу олії, який відрізняється тим, що зеєрна камера установлена в прийомній ємності та включає змінні зеєрні планки з різними зазорами й тензометричну балку з датчиками, мірна ємність установлена на електронні ваги з автоматизованим процесом зважування. 2 UA 115325 U Комп’ютерна верстка В. Мацело Державна служба інтелектуальної власності України, вул. Василя Липківського, 45, м. Київ, МСП, 03680, Україна ДП “Український інститут інтелектуальної власності”, вул. Глазунова, 1, м. Київ – 42, 01601 3

Дивитися

Додаткова інформація

МПК / Мітки

МПК: C11B 1/06, C11B 1/02, C11B 1/04

Мітки: відділення, пристрій, дослідження, процесу, рослинної, олії, сировини

Код посилання

<a href="http://uapatents.com/5-115325-pristrijj-dlya-doslidzhennya-procesu-viddilennya-oli-z-roslinno-sirovini.html" target="_blank" rel="follow" title="База патентів України">Пристрій для дослідження процесу відділення олії з рослинної сировини</a>

Подібні патенти