Завантажити PDF файл.

Формула / Реферат

Спосіб підвищення стресостійкості та продуктивності поросят, що включає задавання біологічно активних речовин, який відрізняється тим, що поросятам, починаючи з 2-3 місячного віку, протягом 30 діб випоюють вітамінну кормову добавку у вигляді водного міцелярного розчину вітаміну Ε у дозі 2 мл/кг маси тіла.

Текст

Реферат: Спосіб підвищення стресостійкості та продуктивності поросят включає задавання біологічно активних речовин. Поросятам, починаючи з 2-3 місячного віку, протягом 30 діб випоюють вітамінну кормову добавку у вигляді водного міцелярного розчину вітаміну Ε у дозі 2 мл/кг маси тіла. UA 114729 U (12) UA 114729 U UA 114729 U 5 10 15 20 25 30 35 40 45 50 55 60 Корисна модель належить до сільського господарства, зокрема до тваринництва і може бути використана для підвищення стресостійкості, активності неферментативної ланки системи антиоксидантного захисту, балансування раціонів та підвищення продуктивності поросят. Відомий спосіб підвищення продуктивності та стресостійкості поросят, що включає внутрішньом'язове введення 1 мл СrСl3 (попередньо розчиненого в фізіологічному розчині хлориду натрію та простерилізованого шляхом кип'ятіння) за три та за дві доби до відлучення. (Патент UA 29235 U. Спосіб підвищення стресостійкості в період відлучення від свиноматки. Іскра Р.Я., Максимович І.Я., Снітинський В.В. Опубліковано: 10.01.2008). Запропонований спосіб виявився біологічно виправданим і економічно вигідним. Відомій спосіб підвищення стресостійкості в період відлучення від свиноматки, який обрано за найближчий аналог. Спосіб включає застосування сульфату цинку в кількості 120 мг Zn/кг корму, який задають з кормом поросятам в період відлучення від свиноматки для усунення шкідливих наслідків стресу (Патент UA 92913 U. Спосіб підвищення стресостійкості в період відлучення від свиноматки. Мартинишин І.М., Сеньків О.М., Іскра Ρ.Я. Опубліковано: 10.09.2014). Використаний у відомому способі засіб сприяв підвищенню збереженості на 6 % стосовно контролю. Недоліком найближчого аналога є те, що його застосування ґрунтується на використанні неорганічних сполук, що не забезпечує достатнього рівня стресостійкості та продуктивності і надходження в організм свиней необхідних вітамінів для його функціонування, а саме - вітаміну Е, який володіє вираженою антиоксидантною активністю та бере участь у проліферації клітин та інших найважливіших процесах клітинного метаболізму. Крім того застосування мікроелементів потребує контролю їх умісту в комбікормі. А їх достатній вміст нівелює позитивний ефект від додаткового їх введення. Задача корисної моделі - досягнення високого рівня продуктивності і стресостійкості поросят за рахунок забезпечення зростання активності неферментативної системи антиоксидантного захисту та інтенсивності обміну речовин у організмі. Запропонована корисна модель включає задавання біологічно активних речовин, згідно корисної моделі, поросятам, починаючи з 2-3 місячного віку, протягом 30 діб випоюють вітамінну кормову добавку у вигляді водного міцелярного розчину вітаміну Ε у дозі 2 мл/кг маси тіла. Переваги вітамінної добавки полягають у тому, що жиророзчинний вітамін Ε в ній представлений у воднодисперсній (міцелярній) формі, що забезпечує його високу біодоступність, швидке всмоктування та більш активне використання у процесах обміну речовин. Для доставки вітаміну Ε в організм використовують міцели блок-кополімерів на основі метоксиполіетиленоксиду та полі акрилової кислоти, які є ефективними наноконтейнерами для інкапсуляції, та забезпечують можливість зниження активної концентрації вітаміну Ε за збереження ефективності його дії. Дана міцелярна система є нетоксичною і продемонструвала гарні результати у випробуваннях на білих мишах (Maksin V. Water-solubleformof Vitamin E inmethabolismprocessesofwarm-bloodanimals /V. Maksin, О. Iakubchak, Μ. Ignatovskaya, Т. Zheltonozhskaya, N. Permyakova, V. Kaplunenko //NUBiPofUkraineandGCHERA, Int. Sci. Electronic J. "EarthBioresourcesandLifeQuality" 2013. - http://gchera-ejournal.nubip.edu.ua/index.php/ebql). Отже, даний спосіб підвищення стресостійкості та продуктивності поросят простий і доступний, а використання міцелярного розчину вітаміну Е, добре вписується в технологію утримання тварин і дозволяє корегувати активність неферментативної системи антиоксидантного захисту та відповідно впливати на рівень продуктивності тварин. Вплив жиророзчинних вітамінів на метаболічні процеси в організмі сільськогосподарських тварин є загальновизнаним, внаслідок чого вони широко використовуються в тваринництві з профілактичною і лікувальною метою. Вітамін Ε входить до складу всіх плазматичних мембран і оберігає їх від вільнорадикального окиснення, так як цей вітамін здатен обривати ланцюг вільнорадикального окиснення ненасичених жирних кислот. Токофероли запобігають окисленню ненасичених жирних кислот, сприятливо діють на функцію статевих залоз, стимулюють діяльність м'язової системи. Ця група вітамінів також сприяє засвоєнню ретинолу та ергокальциферолу, білків, жирів, вуглеводів. Препарати альфа-токоферолу необхідні для нормальної лактації, розмноження, зокрема збереження вагітності, для лікування гіпертонічної хвороби та ішемічної хвороби серця. Приклад. Досліди проводили на поросятах великої білої породи 2-місячного віку. Для постановки досліду сформували 2 групи поросят по 10 голів у кожній за методом аналогів. Умови утримання, використання, раціон та кратність годівлі для всіх тварин були однаковими. Відповідно до розрахунків складу раціону та фізіологічної потреби організму поросят, тваринам II-ї дослідної групи задавали міцелярний розчин вітаміну Ε у дозі 2 мл/кг маси тіла. 1 UA 114729 U 5 Тварини контрольної групи отримували лише основний раціон. Кормову добавку задавали індивідуально з водою протягом 30 діб. На початку та в кінці досліду проводили відбір зразків крові для біохімічних досліджень. В плазмі крові визначали вміст дієнових кон'югатів, кетодієнів та основ Шиффа. Продуктивність поросят оцінювали за середньодобовими приростами. Дані, наведені в таблиці, свідчать, що щоденне, протягом 30 діб, згодовування свиням вітаміну Е, інкапсульованого у міцелярну систему, у дозі 2 мл добавки на 1 кг маси тіла тварини сприяє підвищенню їх стресостійкості, що випливає із зниження інтенсивності пероксидації ліпідів. Таблиця 1 Показники стресостійкості організму поросят (М ± m, n=10) Група тварин І контрольна II дослідна Різниця, % Показники ТК Е278/Е220 0,40±0,02 0,32±0,06 -20 ДК Е232/Е220 0,94±0,05 0,78±0,04* -17 ОШ Е400/Е220 0,10±0,01 0,07±0,01* -30 Примітка: 1. ДК-дієнові кон'югати; ТК-триєнові кон'югати; ШО- основи Шиффа. 2. Різниця вірогідна при *р

Дивитися

Додаткова інформація

МПК / Мітки

МПК: A23L 33/15, A23K 20/174

Мітки: стресостійкості, продуктивності, спосіб, підвищення, поросят

Код посилання

<a href="http://uapatents.com/5-114729-sposib-pidvishhennya-stresostijjkosti-ta-produktivnosti-porosyat.html" target="_blank" rel="follow" title="База патентів України">Спосіб підвищення стресостійкості та продуктивності поросят</a>

Подібні патенти