Спосіб оцінки молочної продуктивності корів за вмістом окремих жирних кислот загальних ліпідів у еритроцитах крові

Завантажити PDF файл.

Формула / Реферат

Спосіб оцінки молочної продуктивності корів за вмістом окремих жирних кислот загальних ліпідів у еритроцитах крові, який відрізняється тим, що визначають вміст лінолевої і ліноленової жирних кислот загальних ліпідів у еритроцитах крові, при вмісті в еритроцитах крові лінолевої кислоти на рівні 372 г-3/л, а ліноленової - 136 г-3/л, первісток відносять до високопродуктивного типу, надій за першу лактацію у них складає 5242 кг молока, а при вмісті в еритроцитах крові лінолевої кислоти в межах 294 г-3/л, а ліноленової відповідно 116 г-3/л, первісток відносять до низькопродуктивного типу, надій за лактацію у них складає 3842 кг молока.

Текст

Реферат: Спосіб оцінки молочної продуктивності корів включає визначення вмісту лінолевої і ліноленової жирних кислот загальних ліпідів у еритроцитах крові. При вмісті в еритроцитах крові лінолевої -3 -3 кислоти на рівні 372 г /л, а ліноленової - 136 г /л, первісток відносять до високопродуктивного типу, надій за першу лактацію у них складає 5242 кг молока, а при вмісті в еритроцитах крові -3 -3 лінолевої кислоти в межах 294 г /л, а ліноленової відповідно 116 г /л, первісток відносять до низькопродуктивного типу, надій за лактацію у них складає 3842 кг молока. UA 114069 U (12) UA 114069 U UA 114069 U 5 10 15 20 25 30 35 40 45 50 55 60 Корисна модель належить до галузі зоотехнії, зокрема розведення молочної худоби, а саме до способів біологічної оцінки худоби й може бути використана в племінних і товарних господарствах регіону різних організаційно-правових форм, які розводять молочну худобу. У сучасній зоотехнічній практиці для оцінки молочної продуктивності худоби використовують різні способи, зокрема спосіб комплексної оцінки типу конституції великої рогатої худоби [ПУ № 21703 А, А01К 67/02], спосіб біологічної оцінки комплекції бичків [ПУ № 43809 А, А01К 67/02], які полягають у визначенні низки інтер'єрних показників, а також враховують показники лінійних промірів статей тіла, господарсько-корисні ознаки. Відомий спосіб прогнозування продуктивності тварин у ранньому віці [Аминотрансферазный тест как признак отбора и подбора при селекции скота / O.K. Смирнов [и др.] // Бюл. науч. работ ВИЖ. - 1976. - № 48], який ґрунтується на визначенні ACT в сироватці крові тварин. При цьому вважають, що вищий рівень активності ACT в сироватці крові відповідає високій продуктивності, а низький рівень активності ACT - низькій продуктивності. Оскільки між лінолевою і ліноленовою жирними кислотами загальних ліпідів у крові та молочною продуктивністю існує пряма залежність, тому у новому способі для прискорення оцінки корів-первісток за молочною продуктивністю пропонується визначати вміст окремих жирних кислот загальних ліпідів еритроцитів крові на 2-3 місяцях лактації. Новий спосіб доповнює спосіб прогнозування продуктивності тварин у ранньому віці [Аминотрансферазный тест как признак отбора и подбора при селекции скота / O.K. Смирнов [и др.] // Бюл. науч. работ ВИЖ. - 1976. - № 48] тому, що як окремі жирні кислоти загальних ліпідів для прогнозування молочної продуктивності корів-первісток використано вміст лінолевої і ліноленової жирних кислот у еритроцитах крові. Заявлений нами спосіб оцінки молочної продуктивності корів за вмістом окремих жирних кислот загальних ліпідів у еритроцитах крові доповнює найближчий аналог і забезпечує прискорену об'єктивну оцінку та характеристику молочної продуктивності первісток за лактацію. В основу корисної моделі поставлена задача розробити об'єктивний спосіб оцінки молочної продуктивності корів, економічно вигідний, доступний і зручний для застосування у племінних і товарних господарствах регіону різних організаційно-правових форм, які розводять молочну худобу., згідно з корисною моделлю Поставлена задача вирішується тим, що спосіб оцінки молочної продуктивності корів за вмістом окремих жирних кислот загальних ліпідів у еритроцитах крові, згідно з корисною моделлю, визначають вміст лінолевої і ліноленової жирних кислот загальних ліпідів у еритроцитах крові, при вмісті в еритроцитах крові лінолевої кислоти на рівні 372 г-3/л, а ліноленової - 136 г-3/л, первісток відносять до високопродуктивного типу, надій за першу лактацію у них складає 5242 кг молока, а при вмісті в еритроцитах крові лінолевої кислоти в межах 294 г-3/л, а ліноленової відповідно 116 г-3/л, первісток відносять до низькопродуктивного типу, надій за лактацію у них складає 3842 кг молока. У оцінюваних первісток на 2-3 місяці лактації відбирають проби крові та визначають вміст лінолевої і ліноленової жирних кислот загальних ліпідів у еритроцитах крові, і за даним показником концентрації прогнозують молочну продуктивність корів за лактацію. При вмісті в -3 -3 еритроцитах крові лінолевої кислоти 372 г /л, а ліноленової - 136 г /л, первісток відносять до високопродуктивного типу, надій за першу лактацію у них складає 5242 кг молока, а при вмісті в -3 -3 еритроцитах крові лінолевої кислоти 294 г /л, а ліноленової відповідно 116 г /л, первісток відносять до низькопродуктивного типу, надій за лактацію у них складає 3842 кг молока. При проведенні патентно-інформаційного пошуку виявлено рішення - Спосіб прогнозування продуктивності тварин у ранньому віці [Аминотрансферазный тест как признак отбора и подбора при селекции скота / O.K. Смирнов [и др.] // Бюл. науч. работ ВИЖ. - 1976. - № 48], що містить найбільшу кількість ознак, спільних із заявленим способом: новий спосіб включає взяття крові і визначення інтер'єрних показників, зокрема окремих жирних кислот загальних ліпідів у еритроцитах крові, а по закінченні лактації облік надоєного молока. Однак наявність зазначених, спільних з прототипом ознак недостатня для отримання технічного результату, який забезпечує заявлений спосіб. Технічних рішень, які б за сукупністю ознак повністю співпадали із заявленим способом не виявлено. Технічний результат корисної моделі є прогнозування молочної продуктивності корівпервісток за вмістом окремих жирних кислот загальних ліпідів у еритроцитах крові: -3 -3 При вмісті в еритроцитах крові лінолевої кислоти 372 г /л, а ліноленової - 136 г /л, первісток відносять до високопродуктивного типу, надій за першу лактацію у них складає 5242 кг молока, -3 -3 а при вмісті в еритроцитах крові лінолевої кислоти 294 г /л, а ліноленової відповідно 116 г /л, первісток відносять до низькопродуктивного типу, надій за лактацію у них складає 3842 кг молока. 1 UA 114069 U 5 10 Реалізацію способу здійснюють наступним чином. У корів-первісток на 2-3 місяці лактації беруть проби крові й визначають вміст лінолевої і ліноленової жирних кислот загальних ліпідів у еритроцитах крові та на основі цього роблять прогноз їх молочної продуктивності. Об'єктивність заявленого способу оцінки молочної корів за вмістом окремих жирних кислот загальних ліпідів у еритроцитах крові та його переваги перед прототипом вивчали на коровах української молочної чорно-рябої породи західного внутрішньопородного типу в різних господарствах західного Лісостепу. Результати досліджень показують, що за вмістом окремих жирних кислот загальних ліпідів у еритроцитах крові корови дослідної групи вірогідно переважали контрольних аналогів (табл. 1). Таблиця 1 Вміст жирних кислот загальних ліпідів у еритроцитах крові корів-первісток Жирні кислоти, їх код Ліновлева, 18:2 Ліноленова, 18:3 Група контрольна 294,0±0,78 116,0±4,87 ± до контролю дослідна 371,6±0,73* 136,'0±5,18* +77,6 120,0 Надій молока за лактацію, як і вміст жиру і білка в молоці корів дослідної групи був вищим проти контролю (табл. 2). 15 Таблиця 2 Молочна продуктивність піддослідних корів за 1 лактацію Група Показники контрольна 3842±193 3,58±0,07 137,54±10,0 3,24±0,05 124,48±7,20 Надій, кг Вміст жиру в молоці, % Кількість молочного жиру, кг Вміст білка в молоці, % Кількість білка в молоці, кг 20 дослідна 5266±141** 3,66±0,02 192,74±12,4 3,32±0,02 174,83±10,11 Отже, дослідження показують, що при вмісті лінолевої кислоти в еритроцитах крові на рівні -3 -3 372 г /л, а ліноленової - 136 г /л від корів-первісток можна одержати 5266 кг молока за першу лактацію і віднести їх до високопродуктивного типу, а при вмісті в еритроцитах крові лінолевої -3 -3 кислоти в межах 294 г /л, а ліноленової - 116 г /л молочна продуктивність первісток за лактацію становила 3842 кг, їх відносять низькопродуктивного типу. Таким чином результати досліджень, представлені на прикладі конкретного виконання корисної моделі підтверджують ефективність заявленого технічного рішення і його переваги над прототипом. 25 ФОРМУЛА КОРИСНОЇ МОДЕЛІ 30 35 Спосіб оцінки молочної продуктивності корів за вмістом окремих жирних кислот загальних ліпідів у еритроцитах крові, який відрізняється тим, що визначають вміст лінолевої і ліноленової жирних кислот загальних ліпідів у еритроцитах крові, при вмісті в еритроцитах крові -3 -3 лінолевої кислоти на рівні 372 г /л, а ліноленової - 136 г /л, первісток відносять до високопродуктивного типу, надій за першу лактацію у них складає 5242 кг молока, а при вмісті в -3 -3 еритроцитах крові лінолевої кислоти в межах 294 г /л, а ліноленової відповідно 116 г /л, первісток відносять до низькопродуктивного типу, надій за лактацію у них складає 3842 кг молока. 2 UA 114069 U Комп’ютерна верстка Л. Бурлак Державна служба інтелектуальної власності України, вул. Василя Липківського, 45, м. Київ, МСП, 03680, Україна ДП “Український інститут інтелектуальної власності”, вул. Глазунова, 1, м. Київ – 42, 01601 3

Дивитися

Додаткова інформація

МПК / Мітки

МПК: G01N 33/49, A01K 67/00

Мітки: еритроцитах, вмістом, крові, окремих, спосіб, кислот, корів, оцінки, продуктивності, загальних, молочної, ліпідів, жирних

Код посилання

<a href="http://uapatents.com/5-114069-sposib-ocinki-molochno-produktivnosti-koriv-za-vmistom-okremikh-zhirnikh-kislot-zagalnikh-lipidiv-u-eritrocitakh-krovi.html" target="_blank" rel="follow" title="База патентів України">Спосіб оцінки молочної продуктивності корів за вмістом окремих жирних кислот загальних ліпідів у еритроцитах крові</a>

Подібні патенти