Спосіб захисту насаджень черешні та вишні від вишневої мухи rhagoletis cerasi l. (diptera, tephritidae)

Завантажити PDF файл.

Формула / Реферат

1. Спосіб захисту насаджень черешні та вишні від вишневої мухи Rhagoletis cerasi L., що включає обробку поверхні ґрунту приштамбових кругів дерев водним розчином препарату, який відрізняється тим, що на початку періоду масової міграції личинок вишневої мухи на діапаузування та зимівлю поверхню ґрунту приштамбових кругів дерев обробляють водним розчином ентомопатогенного препарату Пециломин с.п. (сухий порошок), при цьому концентрація робочого розчину становить 7,0-10,0 %, титр спор гриба Paecilomyces farinosus Brown et Smith (діючої речовини препарату Пециломин) становить 7,5-8,0 млрд у 1 г препарату, а також навесні, за 8-10 днів до початку реактивації діапаузуючих пупаріїв вишневої мухи, поверхню ґрунту приштамбових кругів дерев обробляють водним розчином ентомопатогеного препарату Боверин (с.п.), при цьому концентрація робочого розчину становить 6,0-7,0 %, титр спор гриба Beauveria bassiana (Bals.) Vuill. - діючої речовини препарату Боверин - становить 5,5-6,0 млрд. у 1 г препарату.

2. Спосіб за п. 1, який відрізняється тим, що водним розчином ентомопатогенних препаратів обробляють приштамбові круги, площа яких відповідає проекції крони дерева.

Текст

Реферат: Спосіб захисту насаджень черешні та вишні від вишневої мухи Rhagoletis cerasi L. включає обробку поверхні ґрунту приштамбових кругів дерев водним розчином препарату, причому на початку періоду масової міграції личинок вишневої мухи на діапаузування та зимівлю поверхню ґрунту приштамбових кругів дерев обробляють водним розчином ентомопатогенного препарату Пециломин с. п. (сухий порошок), при цьому концентрація робочого розчину становить 7,010,0 %, титр спор гриба Paecilomyces farinosus Brown et Smith (діючої речовини препарату Пециломин) становить 7,5-8,0 млрд у 1 г препарату, а також навесні, за 8-10 днів до початку реактивації діапаузуючих пупаріїв вишневої мухи, поверхню ґрунту приштамбових кругів дерев обробляють водним розчином ентомопатогеного препарату Боверин (с. п.), при цьому концентрація робочого розчину становить 6,0-7,0 %, титр спор гриба Beauveria bassiana (Bals.) Vuill. - діючої речовини препарату Боверин - становить 5,5-6,0 млрд у 1 г препарату. UA 113962 U (12) UA 113962 U UA 113962 U 5 10 15 20 25 30 35 40 45 50 55 60 Корисна модель належить до сільського господарства, зокрема до галузі захисту рослин від шкідників, і може бути використана у технологіях інтегрованого захисту кісточкових садів та системах органічного садівництва. Відомо, що серед комплексу фітофагів, які заселяють насадження черешні та вишні середнього та пізнього термінів достигання, найбільш небезпечним є вишнева муха, личинки якої розвиваються у плодах, переважно черешні [Васильєв В.П., Лившиц И.З. Вредители плодовых культур. - Μ.: Колос, 1984. - 399 с.]. Відомі способи захисту вишневих та черешневих насаджень від вишневої мухи, в яких застосовують хімічні інсектициди [Богдан Л.И. Биологические особенности вишневой мухи в условиях Лесостепи и Полесья УССР и меры борьбы с ней. Автореф. дисс. канд. биол. Наук. К., 1966. - 16 с.]. Недоліком цих способів є те, що корисна дія використовуваних в них препаратів супроводжується незначною ефективністю, згубною дією по відношенню до природних популяцій ентомофагів та ризиком забруднення урожаю та довкілля продуктами метаболізму інсектицидів. Відомий спосіб захисту черешні від вишневої мухи, за яким в насадженнях розміщують клейові пастки жовтого кольору, видаляючи раз у три дні виловлені імаго із клейової поверхні пасток упродовж усього терміну льоту вишневої мухи [Патент України на корисну модель № 105098, А01М 5/00; А01М 1/14; Спосіб екологічно безпечного захисту черешні від вишневої мухи в умовах органічного садівництва, опубл. 10.03.2016, Бюл. № 5, 2016 р.]. Недоліком цього способу є невисока технологічність, зокрема тієї її складової, котра включає видалення із клейової поверхні пасток тисяч дорослих особин вишневої мухи. Найбільш близьким по суті до способу, що заявляється, є спосіб, за яким на поверхню ґрунту приштамбових кругів дерев вносять водний розчин інсектицидного препарату Актара 25 WG, ВГ з дворазовим розселенням паразита - яєць трихограми виду Trichogramma dendrolimi Mats [Патент України на корисну модель № 50459, А01К 67/00, Спосіб захисту насаджень черешні від пошкоджень вишневою мухою (Rhagoletis cerasi L.), опубл. 10.06.2010, Бюл. № 11, 2010 р.]. Недоліками цього способу є згубна дія по відношенню до природних популяцій ентомофагів, ризик забруднення врожаю та довкілля продуктами метаболізму інсектициду. В основу корисної моделі поставлена задача удосконалити спосіб захисту насаджень черешні та вишні від пошкоджень вишневою мухою Rhagoletis cerasi L. шляхом обробки ґрунту приштамбових кругів дерев препаратами органічного походження забезпечити високий ступінь екологічної чистоти при застосуванні їх у технологіях інтегрованого захисту кісточкових садів та системах органічного садівництва. Поставлена задача вирішується тим, що для захисту вишневих і черешневих насаджень від вишневої мухи застосовують ентомопатогенні препарати Пециломин (восени) та Боверин (навесні). На початку періоду масової міграції личинок вишневої мухи на діапаузування та зимівлю поверхню ґрунту приштамбових кругів обробляють водним розчином ентомопатогенного препарату Пециломин с.п. (сухий порошок) з концентрацією робочого розчину 7,0-10,0 %, при цьому титр спор гриба Paecilomyces farinosus Brown et Smith - діючої речовини препарату Пециломин - становить 7,5-8,0 млрд. у 1 г препарату. Навесні, за 8-10 днів до початку реактивації діапаузуючих пупаріїв вишневої мухи, поверхню ґрунту приштамбових кругів обробляють водним розчином ентомопатогеного препарату Боверин (с.п.) з концентрацією робочого розчину 6,0-7,0 %, при цьому титр спор гриба Beauveria bassiana (Bals.) Vuill. - діючої речовини препарату Боверин - становить 5,5-6,0 млрд. у 1 г препарату. При цьому водним розчином ентомопатогенних препаратів обробляють приштамбові круги, площа яких відповідає проекції крони дерева. Діапаузуючі пупарії вишневої мухи перебувають в ґрунті впродовж 8-10 місяців. У цей період частина з них гине внаслідок дії різноманітних факторів. Однією з причин їх загибелі є збудники ентомопатогених хвороб, зокрема грибні ентомопатогени. Суттєвими елементами запропонованого способу є спрямоване використання двох ентомопатогених грибних препаратів - Пециломину та Боверину. Саме діючі речовини цих препаратів є причиною смертності значної частини пупаріїв вишневої мухи - це пряма дія препаратів. Опосередкована полягає у тому, що частина пупаріїв мух, яка залишається життєздатною, зазнає різноманітних дій, внаслідок чого ця популяція мух стає фізіологічно ослабленою. Приклад. Типове фермерське господарство розташоване в селі Петрушки КиєвоСвятошинського р-ну Київської області, де вирощують переважно сорти черешні різного строку 1 UA 113962 U 5 10 достигання. Дослідження проводили у 2013-2015 pp. на фоні високого рівня чисельності вишневої мухи. Вишнева муха, як відомо, пошкоджує переважно плоди черешні, здебільшого середні та пізні сорти. Частково самиці мухи відкладають яйця і у плоди вишні, де розвиваються личинки мухи. Відсутність спеціалізованих паразитів, прихований спосіб життя - визначальні фактори значного поширення та шкідливості цього виду. Для захисту насаджень черешні від вишневої мухи використовували запропонований спосіб, спосіб-аналог (пастки), спосіб-прототип (Актара 25 WG, ВГ + дворазове розселення трихограми) та варіант без застосування будь-яких прийомів захисту (контрольний). Отриманий цифровий матеріал обробляли статистично. Результати досліджень наведено у таблиці. Таблиця Порівняння способів захисту насаджень черешні від пошкодження вишневою мухою (с. Петрушки Києво-Святошинського р-ну Київської області, 2013-2015 pp.) Способи захисту Спосіб-аналог (пастки) Спосібпрототип (Актара 25 WG, ВГ + дворазове розселення трихограми) Смертність Початкова Смертність Діапаузупупаріїв мухи Ефективчисельність пупаріїв вання до початку ність пупаріїв мухи мухи пупаріїв весняної способу, восени, екз/5 восени, мухи, екз/5 реактивації, % дерев жовтень, % дерев % 143,9 156,5 36,9 52,5 39,2 34,7 40,3 47,3 73,1 Спосіб не забезпечує ефективного захисту 91,2 Спосіб забезпечує високу ефективність Запропонований спосіб 168,7 46,8 28,6 52,8 81,4 Без захисту (контроль) 183,5 20,6 273,4 16,5 36,4 4,6 2,6 4,3 НІР05 15 20 25 Примітки Спосіб забезпечує досить високу ефективність Неконтрольоване наростання чисельності фітофага Підсумкова ефективність запропонованого способу становила 81,4 % проти 73,1 % у аналога (пастки) і 91,2 % у прототипу (інсектицид), але обробка насаджень препаратами запропонованого способу не супроводжується будь-якою негативною дією по відношенню до якості урожаю та довкілля взагалі. Грибні ентомопатогени - діюча речовина обох препаратів - є складовою частиною популяцій грибів, які досить поширені у природних екосистемах. При цьому внаслідок дії препарату Пециломин восени гинуло 46,8 % пупаріїв мухи. Внаслідок дії препарату Боверин до початку весняної реактивації мухи гинуло ще 52,8 % популяції. Це досить високі показники, котрі оцінюються в зв'язку із особливістю біології мухи. Висока рухова та льотна активність імаго, здатність самиць відкладати яйця під шкірочку плодів, що дозрівають, захищає личинки не тільки від згубної дії хімічних інсектицидів, але і від хижаків. Єдиний критичний період у онтогенезі мухи - тривалий період діапазування. Саме у цей період спрямовані винищувальні прийоми запропонованого способу. Запропонований спосіб дозволяє досить ефективно захистити насадження вишні та черешні від вишневої мухи та забезпечити високий ступінь екологічної чистоти при застосуванні його у технологіях інтегрованого захисту кісточкових садів та системах органічного садівництва. 2 UA 113962 U ФОРМУЛА КОРИСНОЇ МОДЕЛІ 5 10 15 1. Спосіб захисту насаджень черешні та вишні від вишневої мухи Rhagoletis cerasi L., що включає обробку поверхні ґрунту приштамбових кругів дерев водним розчином препарату, який відрізняється тим, що на початку періоду масової міграції личинок вишневої мухи на діапаузування та зимівлю поверхню ґрунту приштамбових кругів дерев обробляють водним розчином ентомопатогенного препарату Пециломин с. п. (сухий порошок), при цьому концентрація робочого розчину становить 7,0-10,0 %, титр спор гриба Paecilomyces farinosus Brown et Smith (діючої речовини препарату Пециломин) становить 7,5-8,0 млрд у 1 г препарату, а також навесні, за 8-10 днів до початку реактивації діапаузуючих пупаріїв вишневої мухи, поверхню ґрунту приштамбових кругів дерев обробляють водним розчином ентомопатогеного препарату Боверин (с. п.), при цьому концентрація робочого розчину становить 6,0-7,0 %, титр спор гриба Beauveria bassiana (Bals.) Vuill. - діючої речовини препарату Боверин - становить 5,56,0 млрд у 1 г препарату. 2. Спосіб за п. 1, який відрізняється тим, що водним розчином ентомопатогенних препаратів обробляють приштамбові круги, площа яких відповідає проекції крони дерева. Комп’ютерна верстка М. Мацело Державна служба інтелектуальної власності України, вул. Василя Липківського, 45, м. Київ, МСП, 03680, Україна ДП “Український інститут інтелектуальної власності”, вул. Глазунова, 1, м. Київ – 42, 01601 3

Дивитися

Додаткова інформація

МПК / Мітки

МПК: A01G 13/00, A01N 63/00, A01K 67/00, A01G 1/00, C12N 1/20

Мітки: cerasi, diptera, tephritidae, rhagoletis, захисту, мухи, насаджень, вишневої, черешні, спосіб, вишні

Код посилання

<a href="http://uapatents.com/5-113962-sposib-zakhistu-nasadzhen-chereshni-ta-vishni-vid-vishnevo-mukhi-rhagoletis-cerasi-l-diptera-tephritidae.html" target="_blank" rel="follow" title="База патентів України">Спосіб захисту насаджень черешні та вишні від вишневої мухи rhagoletis cerasi l. (diptera, tephritidae)</a>

Подібні патенти