Спосіб тестування теплових пожежних сповіщувачів із терморезистивним чутливим елементом

Завантажити PDF файл.

Формула / Реферат

Спосіб тестування теплових пожежних сповіщувачів із терморезистивним чутливим елементом, який полягає в тому, що через чутливий елемент пропускають електричний струм, вимірюють реакцію чутливого елемента на теплову дію електричного струму і порівнюють із апріорі заданою величиною, який відрізняється тим, що величину електричного струму змінюють за гармонічним у часі законом із апріорі фіксованою частотою, зводять цю величину у квадрат, вимірюють фазовий зсув між вихідним сигналом терморезистивного чутливого елемента теплового пожежного сповіщувача і квадратом величини електричного струму на частоті, яка дорівнює подвоєному значенню апріорі фіксованої частоти, а результат тестування визначають за допомогою нерівності

,

де  - нормована величина постійної часу теплового пожежного сповіщувача;  - фазовий зсув між вихідним сигналом терморезистивного чутливого елемента теплового пожежного сповіщувача і квадратом величини електричного струму на частоті, яка дорівнює подвоєному значенню апріорі фіксованої частоти .

Текст

Реферат: Спосіб тестування теплових пожежних сповіщувачів із терморезистивним чутливим елементом полягає в тому, що через чутливий елемент пропускають електричний струм, вимірюють реакцію чутливого елемента на теплову дію електричного струму і порівнюють із апріорі заданою величиною. Величину електричного струму змінюють за гармонічним у часі законом із апріорі фіксованою частотою, зводять цю величину у квадрат, вимірюють фазовий зсув між вихідним сигналом терморезистивного чутливого елемента теплового пожежного сповіщувача і квадратом величини електричного струму на частоті, яка дорівнює подвоєному значенню апріорі фіксованої частоти. Результат тестування визначають за допомогою нерівності tg20    0 , 20 де  0 - нормована величина постійної часу теплового пожежного сповіщувача; 20  фазовий зсув між вихідним сигналом терморезистивного чутливого елемента теплового пожежного сповіщувача і квадратом величини електричного струму на частоті, яка дорівнює подвоєному значенню апріорі фіксованої частоти 0 . UA 113824 U (54) СПОСІБ ТЕСТУВАННЯ ТЕПЛОВИХ ПОЖЕЖНИХ СПОВІЩУВАЧІВ ІЗ ТЕРМОРЕЗИСТИВНИМ ЧУТЛИВИМ ЕЛЕМЕНТОМ UA 113824 U UA 113824 U 5 10 15 20 25 Корисна модель належить до області пожежної автоматики, зокрема до контролю теплових пожежних сповіщувачів. Відомий спосіб тестування детектора тепла, який полягає в тому, що формують тепловий вплив на чутливий елемент детектора тепла за допомогою генератора тепла, фіксують результат цього впливу, який використовують для формування результату тестування детектора тепла пожежного сповіщувача [1]. Недоліком такого способу є те, що при його реалізації виникає необхідність у використанні зовнішніх пристроїв, зокрема генератора тепла. Найбільш близьким до способу, що заявляється, є спосіб, який полягає в тому, що через терморезистивний чутливий елемент теплового пожежного сповіщувача пропускають на фіксованому інтервалі часу постійний по величині електричний струм, вимірюють реакцію чутливого елемента на теплову дію електричного струму і порівнюють результат виміру із апріорі заданою величиною [2]. Недоліком такого способу є те, що результат тестування теплових пожежних сповіщувачів визначається за допомогою показника, який характеризує їх функціонування в статичному режимі, зокрема працездатність тестування теплових пожежних сповіщувачів визначається шляхом одержання оцінки величини коефіцієнта передачі теплових пожежних сповіщувачів. В основу корисної моделі поставлена задача по визначенню працездатності теплових пожежних сповіщувачів із терморезистивним чутливим елементом по результатах їх тестування в динамічному режимі. Поставлена задача вирішується тим, що в способі тестування теплових пожежних сповіщувачів із терморезистивним чутливим елементом, який полягає в тому, що через чутливий елемент пропускають електричний струм, вимірюють реакцію чутливого елемента на теплову дію електричного струму і порівнюють із апріорі заданою величиною, згідно з корисною моделлю, величину електричного струму змінюють за гармонічним у часі законом із апріорі фіксованою частотою, зводять цю величину у квадрат, вимірюють фазовий зсув між вихідним сигналом терморезистивного чутливого елемента теплового пожежного сповіщувача і квадратом величини електричного струму на частоті, яка дорівнює подвоєному значенню апріорі фіксованої частоти, а результат тестування визначають за допомогою нерівності 30  35 40 tg20   0 , 20 (1) де  0 - нормована величина постійної часу теплового пожежного сповіщувача; 20  фазовий зсув між вихідним сигналом терморезистивного чутливого елемента теплового пожежного сповіщувача і квадратом величини електричного струму на частоті, яка дорівнює подвоєному значенню апріорі фіксованої частоти 0 . Результат, який може бути одержаний при реалізації технічного рішення, полягає в тому, що працездатність теплових пожежних сповіщувачів із терморезистивним чутливим елементом визначається із урахуванням динамічних властивостей пожежних сповіщувачів. Спосіб тестування теплових пожежних сповіщувачів із терморезистивним чутливим елементом здійснюється наступним чином. Через терморезистивний чутливий елемент теплового пожежного сповіщувача пропускають електричний струм, величина якого змінюється у часі по гармонічному закону із фіксованою частотою 0 , тобто it   I sin 0 t , (2) 45 де I - амплітуда електричного струму. Згідно з законом Джоуля-Ленца теплова дія електричного струму на терморезистивний чутливий елемент теплового пожежного сповіщувача визначається квадратом виразу (2), тобто i 2 t   I2 sin 2 0 t  I2 1  cos 20 t . 2 (3) 50 Динамічні властивості функцією, яка має вигляд такого пожежного 1 сповіщувача визначаються передаточною UA 113824 U W p   Kp  11 , 5 (4) де K ,  - коефіцієнт передачі і постійна часу пожежного сповіщувача, p - комплексна величина. Реакція теплового пожежного сповіщувача із терморезистивним чутливим елементом на теплову дію електричного струму у вигляді (2) має вигляд   t   L1 W pi 2 p , 10 (5) де L1 - оператор зворотного перетворення Лапласа; i 2 p  - зображення по Лапласу від функції (3). В режимі, що встановився, для перемінної складової t  має місце 0 t   KI2 cos 20 t  20  sin 20 t   2 1  4 2  2 0  15  KI 2 2 2 1  4 0  2 cos2 t  arctg2  0 0 Із виразів (3) та (4) витікає, що фазовий зсув між вихідним сигналом терморезистивного чутливого елемента теплового пожежного сповіщувача - вираз (6) - і квадратом величини електричного струму - вираз (3) - на частоті, яка дорівнює подвоєному значенню фіксованої частоти 0 , описується виразом 20   arctg20  . 20 (6) (7) Вимір величини 20  дозволяє визначити величину постійної часу  , яка повністю визначає динамічні властивості пожежного сповіщувача наступним чином  tg20  . 20 (8) Результат тестування таких пожежних сповіщувачів визначається за допомогою нерівності  tg20   0 , 20 (9) 25 30 35 де  0 - нормована величина постійної часу теплових пожежних сповіщувачів. Згідно з ДСТУ ΕΝ54-5:2003 (Системи пожежної сигналізації. Ч.5. Сповіщувачі пожежні теплові точкові) для пожежних сповіщувачів класу А1  0  20 c , а для інших класів  0  60 c . Таким чином, використання для формування теплового впливу на терморезистивний чутливий елемент пожежних сповіщувачів електричного струму, величина якого змінюється за гармонічним у часі законом при апріорі фіксованій частоті, зведення цієї величини у квадрат і вимір фазового зсуву 20  , а також використання виразу (9), забезпечують одержання оцінки працездатності теплових пожежних сповіщувачів із терморезистивним чутливим елементом із урахуванням їх динамічних властивостей, які визначаються величиною постійної часу. Джерела інформації: 1. Патент США US8353625, МКИ G08B 25/145, 2011. 2. Патент США US6161958, МПК G08B 29/04, 1998. ФОРМУЛА КОРИСНОЇ МОДЕЛІ 40 Спосіб тестування теплових пожежних сповіщувачів із терморезистивним чутливим елементом, який полягає в тому, що через чутливий елемент пропускають електричний струм, вимірюють 2 UA 113824 U 5 10 реакцію чутливого елемента на теплову дію електричного струму і порівнюють із апріорі заданою величиною, який відрізняється тим, що величину електричного струму змінюють за гармонічним у часі законом із апріорі фіксованою частотою, зводять цю величину у квадрат, вимірюють фазовий зсув між вихідним сигналом терморезистивного чутливого елемента теплового пожежного сповіщувача і квадратом величини електричного струму на частоті, яка дорівнює подвоєному значенню апріорі фіксованої частоти, а результат тестування визначають за допомогою нерівності tg20    0 , 20 де  0 - нормована величина постійної часу теплового пожежного сповіщувача; 20  фазовий зсув між вихідним сигналом терморезистивного чутливого елемента теплового пожежного сповіщувача і квадратом величини електричного струму на частоті, яка дорівнює подвоєному значенню апріорі фіксованої частоти 0 . Комп’ютерна верстка А. Крижанівський Державна служба інтелектуальної власності України, вул. Василя Липківського, 45, м. Київ, МСП, 03680, Україна ДП “Український інститут інтелектуальної власності”, вул. Глазунова, 1, м. Київ – 42, 01601 3

Дивитися

Додаткова інформація

МПК / Мітки

МПК: G08B 29/00, G08B 17/00

Мітки: пожежних, сповіщувачів, чутливим, елементом, теплових, терморезистивним, тестування, спосіб

Код посилання

<a href="http://uapatents.com/5-113824-sposib-testuvannya-teplovikh-pozhezhnikh-spovishhuvachiv-iz-termorezistivnim-chutlivim-elementom.html" target="_blank" rel="follow" title="База патентів України">Спосіб тестування теплових пожежних сповіщувачів із терморезистивним чутливим елементом</a>

Подібні патенти