Спосіб підвищення продуктивності та покращення якості яєць несучих перепелів

Номер патенту: 113660

Опубліковано: 10.02.2017

Автори: Півторак Ярослав Іванович, Поврозник Ганна Василівна

Завантажити PDF файл.

Формула / Реферат

Спосіб підвищення продуктивності та покращення якості яєць несучих перепелів, що включає додавання до основного раціону пробіотику, який відрізняється тим, що як пробіотичну кормову добавку використовують "ПРОПОУЛплв" (РП № АА-04287-04-13) у вигляді порошкоподібної суміші, яку розводять у питній воді із розрахунку 8 г/л.

Текст

Реферат: Спосіб підвищення продуктивності та покращення якості яєць несучих перепелів включає додавання до основного раціону пробіотику. Як пробіотичну кормову добавку використовують "ПРОПОУЛплв" (РП № АА-04287-04-13) у вигляді порошкоподібної суміші, яку розводять у питній воді із розрахунку 8 г/л. UA 113660 U (12) UA 113660 U UA 113660 U 5 10 15 20 25 30 35 40 45 50 55 Корисна модель належить до птахівництва, зокрема до годівлі сільськогосподарської птиці, а саме до способів підвищення продуктивності та покращення якості яєць несучих перепелів, і може бути використаний у птахівничих господарствах з різними формами власності для підвищення ефективності ведення галузі. Розвиток галузі перепільництва дозволяє суттєво розширити асортимент продукції за рахунок виробництва високопоживних дієтичних продуктів харчування - перепелиних яєць і м'яса. Перепілки є найдрібнішим представником сільськогосподарської птиці та мають ряд істотних продуктивно-господарських переваг перед іншими видами сільськогосподарської птиці. Зокрема, у перепелів в п'ять разів вища швидкість росту ніж наприклад у курей. Швидкий термін інкубації і статева зрілість, яка настає в 6 - тижневому віці, дозволяє отримати 3-4 покоління птиці в рік. М'ясо перепелів - один з найбільш цінних білкових продуктів, що є найважливішим джерелом повноцінного білку тваринного походження та ліпідів з високим рівнем незамінних жирних кислот. У перепелиних яйцях, в порівнянні з курячими, у декілька разів більше вітамінів (А, Р, О, В1, В2), мікроелементів, а також біологічно активних речовин. Науково-обґрунтовані підходи у годівлі перепелів повинні враховувати фізіологічні особливості їх організму у порівнянні із іншими представниками сільськогосподарської птиці та відповідно, забезпечувати потреби у біологічно-активних речовинах природного походження для більш повного прояву генетичного потенціалу продуктивності. Відомі способи годівлі перепелів [Спосіб корекції обміну речовин та підвищення продуктивності і якості продукції перепелів, патент України № 55944; Спосіб підвищення несучості перепелів та курей, патент України № 71284; Спосіб підвищення енергетичного обміну та антиоксидантного захисту в організмі перепелів, патент України № 49848; Спосіб підвищення збереженості перепелів, патент України № 95309; Способ кормления японского перепела при производстве яиц, патент RU № 2421013; Способ получения яиц от японских перепелов с повышенным содержанием йода и витамина Е, патент RU № 2566666] передбачають використання різних біологічно-активних речовин, зокрема ліпідів, вітамінів, мікро- та макроелементів, тощо. Недоліком відомих способів є те, що вони не передбачають використання пробіотичних препаратів. На сьогоднішній день є багато наукових та практичних даних про позитивний вплив пробіотиків на продуктивність птиці, життєздатність та природну резистентність [Perdigon G., Fuller R., Raya R. Lactic acid bacteria and their effect on the immune system // Curr. Issues Intest. Microbiol. - 2001. - Vol. 2, № 1. - P. 27-42; Пышманцева Н.А. Рост, развитие и продуктивность птицы яичных кроссов при использовании в рационах пробиотик Биостим: автореф. дис. канд. с.-х. наук / Н.А. Пышманцева. Краснодар, 2007. - С. 12-14; Иванова Р.Н. Яичная продуктивность и мясные качества перепелов при применении пробиотиков: автореф. дис. канд. с.-х. наук / Р.Н. Иванова. Чебоксары, 2012. - С. 10-13]. Пробіотики, як відомо, покращують травлення, володіють протиалергійними та антитоксичними властивостями, підвищують резистентність організму [Fuller R. Probiotics in man and animals A review / R. Fuller // I. Apll. Baceterial. 1989. Vol. 66 - № 5. P. 365-378; Беркольд Ю.И. Влияние пробиотических препаратов на основе Вас. Subtilis и физиологические показатели роста цыплят-бройлеров / Ю.И. Беркольд, А.Б. Иванова // Сиб. вестник с.-х. науки. 2006. - № 4. - С.45-48]. Особливої уваги заслуговують пробіотики, які впливають на регуляторні функції організму, здатні продукувати різноманітні ферменти, пектини, білки, а також широкий спектр поліпептидних антибіотиків з вираженою антимікробною дією у відношенні як грамнегативних, так і грампозитивних бактерій, активізувати неспецифічні реакції імунітету та підвищувати резистентність перепелів у період несучості. Найбільш близьким по суті до способу, що заявляється, є спосіб підвищення збереженості, продуктивності та адаптивної здатності перепелів (Патент України № 53456), шляхом введення до основного рецепту комбікорму пробіотику "Протекто-актив" у дозі 1000 г на тонну комбікорму. Заявлений спосіб і прототип мають спільні ознаки, а саме: включає додавання до основного раціону пробіотику. До недоліків прототипу можливо віднести по-перше недоступність пробіотику "Протектоактив" на ринку України, а по-друге - спосіб застосування у вигляді суміші із кормом, оскільки невідомо, наскільки рівномірно вдасться перемішати пробіотик. Заявлений нами спосіб усуває недоліки прототипу і забезпечує підвищення рівня продуктивності та якості яєць несучих перепілок. 1 UA 113660 U 5 10 15 20 25 30 35 40 45 В основу корисної моделі поставлена задача - створити новий, простий у застосуванні, ефективний спосіб підвищення продуктивності та покращення якості яєць несучих перепелів, шляхом введення у раціон оптимальної кількості пробіотику у доступній для споживання формі. Поставлена задача вирішується тим, що як пробіотичну кормову добавку використовують "ПРОПОУЛплв" (РП № АА-04287-04-13) у вигляді порошкоподібної суміші, яку розводять у питній воді із розрахунку 8 г/л. Технічний результат способу обумовлений введенням до основного раціону перепелів у період несучості в як біологічно активну кормову добавку - "ПРОПОУЛплв" оптимальною кількістю. Пробіотики - це живі мікроорганізми, які можуть позитивно впливати при природному способі введення на фізіологічні, біохімічні та імунні реакції організму господаря через стабілізацію і оптимізацію функції нормальної мікрофлори (Пробиотики и пребиотики. Всемирная гастроэнтерологическая организация (практические рекомендации). 2008, 24 с.). У годівлі птиці використовується перспективна з практичного погляду, потенціююча пробіотична кормова добавка - "ПРОПОУЛплв". Вона містить у якості пробіотичного компоненту - Lactobacillus fermentum CCM 7158 та потенціюючий компонент - Мальто декстрин, фруктооліго-сахарид в 1 % конц. препарату. Потенціююча пробіотична кормова добавка з антибактеріальною дією на умовно патогенні і патогенні мікроорганізми, запобігає росту і розмноженню небажаних бактерій, підтримує оптимальний рівень рН, за рахунок вироблення молочної кислоти, та внаслідок утворення муцину стимулює активність імунної системи організму. "ПРОПОУЛплв" продукує вітаміни В 1, В2, В6, В12, ніацин, фолієву і пантотенову кислоти та підвищує перетравлення білків. Отже, такі дієві механізми пробіотику "ПРОПОУЛплв" позитивно впливають на рентабельність виробництво продукції птахівництва. При проведені патентного пошуку заявником виявлено технічне рішення, яке містить найбільшу кількість суттєвих ознак, спільних з заявленим способом (Спосіб підвищення збереженості, продуктивності та адаптивної здатності перепелів, патент України № 53456), який включає додавання до основного раціону пробіотику. Однак наявність зазначених, спільних з прототипом ознак, недостатня для отримання технічного результату, який забезпечує заявлений спосіб. Технічних рішень, які б за сукупністю ознак повністю співпадали з заявленим - не виявлено. Це дозволяє зробити висновок про відповідність заявленого технічного рішення критерію винаходу (корисної моделі) "новизни". В патентній і науково-технічній літературі не знайдено технічних рішень, в яких були б описані відомості про ознаки, що відрізняють заявлений спосіб від прототипу і забезпечують досягнення технічного результату тим, що в якості пробіотичної кормової добавки використовують "ПРОПОУЛплв" (РП № АА-04287-04-13) у вигляді порошкоподібної суміші, яку розводять у питній воді із розрахунку 8 г/л. Реалізацію заявленого способу здійснюють наступним чином: 1. У птахівничих господарствах з різною формою власності, які утримують дорослих перепілок заздалегідь приймають заходи щодо придбання пробіотичної кормової добавки "ПРОПОУЛплв" (РП № АА-04287-04-13). 2. Несучим перепілкам додають "ПРОПОУЛплв" до питної води кількістю 8 г/л. Ефективність заявленого способу та його переваги перед прототипом підтверджені прикладом конкретного використання. Експериментальні дослідження застосування пробіотичної кормової добавки "ПРОПОУЛплв" (РП № АА-04287-04-13) проводилися в умовах ТзОВ "БАРКОМ" Пустомитівського району Львівської області на чотирьох групах несучих перепелів по 100 голів у кожній, за схемою наведеною у (табл.1). Таблиця 1 Схема науково-виробничого досліду, тривалість 120 діб. Групи піддослідної птиці 1 (контрольна) 2 (дослідна) 3 (дослідна) 4 (дослідна) Кількість птиці у групі, г. Особливості годівлі ОР (основний раціон) ОР+ "ПРОПОУЛ плв" - 4г на 1 л води ОР+ "ПРОПОУЛ плв" - 6 г на 1 л води ОР+ "ПРОПОУЛ плв" - 8 г на 1 л води 100 100 100 100 50 2 UA 113660 U 5 Групи були сформовані методом аналогів за походженням живою масою та віком. Проводили годівлю перепелів три рази на добу сухими збалансованими за поживністю подрібненими концентрованими кормами. Доступ до води був вільним. Кормова добавка "ПРОПОУЛплв" виготовляється у вигляді порошкоподібної суміші, яку розчиняли у питній воді з розрахунку 4,6,8 г/л. Проводилось визначення впливу кормової добавки "ПРОПОУЛплв" на яєчну продуктивність перепелів (табл. 2). Таблиця 2 Динаміка несучості курочок перепелів Показники 1 контрольна Кількість перепелів-несучок 100 Початок несучості, вік, доба 47+1,18 Несучість на початкову перепел-несучку, шт. 97 Кількість яєць, % стандартних 80,60±0,80 великих 8,10±0,03 малих 7,08±0,18 з насічкою 2,70±0,04 без шкарлупи 1,56±0,01 середня маса одного яйця 13,89±0,03 Вихід яєчної маси на одну перепел-несучку, кг 1,46±0,02 10 15 20 Групи перепелів 2 дослідна 3 дослідна 100 100 44+1,22 43+1,24 102 103 84,90±0,75 85,14±0,80 17,09±0,24 18,04±0,13 6,72±0,10 6,32±0,05 1,11±0,02 0.97±0,01 0.88±0,01 0,75±0,04 14,28±0,02 14,53±0,02 1,53±0,02 1,55±0,03 4 дослідна 100 43+1,24 104 85,90±0,75 18,08±1,15 6,33±0,05 0,96±0,01 0,75±0,04 14,89±0,02 1,55±0,03 За результатами продуктивних показників дорослих курочок було виявлено позитивний вплив кормової добавки, яку птиця споживала з питною водою. Проведений аналіз показав, що за кількістю отриманих стандартних яєць курочки дослідних груп переважали контрольних. Так, їх кількість у відсотках відповідно становила 84,9-85,9 проти 80,6 %. Аналогічна картина спостерігається за середньою масою яйця. Вихід яєчної маси на одну перепел-несучку за період досліду складав 1,53-1,55 кг при 1,46 кг у контрольній групі. Отже, найвищими показниками яєчної продуктивності характеризуються перепели дослідних груп, які споживали з питною водою кормову добавку. Найкращі результати було отримано при дозі 8 г/л. Таким чином, приклад конкретного використання підтверджує ефективність запропонованого способу. ФОРМУЛА КОРИСНОЇ МОДЕЛІ 25 Спосіб підвищення продуктивності та покращення якості яєць несучих перепелів, що включає додавання до основного раціону пробіотику, який відрізняється тим, що як пробіотичну кормову добавку використовують "ПРОПОУЛплв" (РП № АА-04287-04-13) у вигляді порошкоподібної суміші, яку розводять у питній воді із розрахунку 8 г/л. Комп’ютерна верстка Г. Паяльніков Державна служба інтелектуальної власності України, вул. Василя Липківського, 45, м. Київ, МСП, 03680, Україна ДП “Український інститут промислової власності”, вул. Глазунова, 1, м. Київ – 42, 01601 3

Дивитися

Додаткова інформація

МПК / Мітки

МПК: A23K 50/70, A23K 10/00

Мітки: несучих, продуктивності, перепелів, підвищення, спосіб, яєць, покращення, якості

Код посилання

<a href="http://uapatents.com/5-113660-sposib-pidvishhennya-produktivnosti-ta-pokrashhennya-yakosti-yaehc-nesuchikh-perepeliv.html" target="_blank" rel="follow" title="База патентів України">Спосіб підвищення продуктивності та покращення якості яєць несучих перепелів</a>

Подібні патенти