Багатоканальний пріоритетний пристрій для підключення абонентів до загальної магістралі з динамічним пріоритетом

Номер патенту: 113618

Опубліковано: 10.02.2017

Автор: Литвинов Анатолій Леонідович

Завантажити PDF файл.

Формула / Реферат

Багатоканальний пріоритетний пристрій для підключення абонентів до загальної магістралі з динамічним пріоритетом, що містить шину пріоритету пристрою, n каналів, кожний з яких містить вхід запиту, генератор пилкоподібної напруги, вентиль, перший і другий дільники напруги, компаратор, тривходовий елемент І, який відрізняється тим, що він містить ланцюг опитування, кожен з каналів пристрою містить інформаційний вихід, елемент НІ, двовходовий елемент І, причому вхід запиту каналу сполучений з третім входом тривходового елемента І і з входом запуску генератора пилкоподібної напруги, вихід якого сполучений безпосередньо з входом першого дільника напруги і з входом вентиля, вихід якого сполучений з загальною шиною пріоритету пристрою, яка у свою чергу сполучена з входом другого дільника напруги, виходи першого і другого дільників напруги сполучені з відповідними входами компаратора, вихід якого підключений до входу елемента НІ і до другого входу тривходового елемента І, вихід якого є інформаційним виходом каналу, а перший вхід тривходового елемента І підключений до ланцюга опитування пристрою і до першого входу двовходового елемента І, другій вхід якого підключений до виходу елемента НІ, а вихід двовходового елемента І формує продовження ланцюга опитування пристрою до наступного каналу.

Текст

Реферат: UA 113618 U UA 113618 U 5 10 15 20 25 30 35 40 45 50 55 60 Корисна модель належить до обчислювальної техніки і може бути використана для підключення абонентів до загальної магістралі. Відомий багатоканальний пристрій для підключення окремих пристроїв до загальної магістралі, що складається з N каналів аналізу запитів, кожний з яких містить тригер запиту, виконаний на двох елементах І-НІ, елемент передачі керуючого сигналу, виконаний на елементі НІ, і елемент підтвердження запиту, виконаний на елементі І [1]. У цьому пристрої низька завадозахищеність, обумовлена появою помилкових короткочасних імпульсів на входах каналів під час проходження імпульсу опитування й можливістю в окремих випадках одночасного виходу на магістраль двох каналів. Найбільш близьким до пропонованого технічного рішення по виконуваних функціях є багатоканальний пріоритетний пристрій по патенту на корисну модель [2], що містить n каналів, адресну магістраль, шину опитування, шину пріоритету, кожен канал містить вхід запиту каналу, генератор пилкоподібної напруги, вентиль, два дільника напруги, компаратор, тривходовий елемент І, регістр адресу, вхід установки адресу, групу двовходових елементів І 14, перші входи двовходових елементів І сполучені з відповідними виходами регістра адресу, а виходи - з відповідними шинами адресної магістралі, вихід генератора пилкоподібної напруги сполучений безпосередньо з входом першого дільника напруги і з входом вентиля, вихід якого сполучений з загальною шиною пріоритету пристрою, яка у свою чергу сполучена з входом другого дільника напруги, виходи першого і другого дільників напруги сполучені з відповідними входами компаратора, вихід якого підключений до другого входу тривходового елемента І, третій вхід якого підключений до шина опитування пристрою, а вихід сполучений з другими входами двовходових елементів І групи, причому вхід запиту каналу сполучений з входом запуску генератора пилкоподібної напруги і з першим входом тривходового елемента І. Цей пристрій забезпечує обслуговування джерел запитів по алгоритму із динамічним пріоритетом, причому кількість шин у адресній магістралі дорівнює m і визначається адресом каналів у коді Джонсона. Задача даної корисної моделі - скорочення загальних ліній пристрою за рахунок виділення активного каналу з найбільшим пріоритетом з декількох шляхом їх послідовного опитування. Поставлена задача вирішується тим, що у багатоканальному пріоритетному пристрої для підключення абонентів до загальної магістралі з динамічним пріоритетом, що містить n каналів, шину пріоритету, ланцюг опитування, кожен з каналів пристрою містить вхід запиту, інформаційний вихід, генератор пилкоподібної напруги, вентиль, перший і другий дільники напруги, компаратор, тривходовий елемент І, елемент НІ, двовходових елемент І, причому вхід запиту каналу сполучений з третім входом тривходового елемента І і з входом запуску генератора пилкоподібної напруги, вихід якого сполучений безпосередньо з входом першого дільника напруги і з входом вентиля, вихід якого сполучений з загальною шиною пріоритету пристрою, яка у свою чергу сполучена з входом другого дільника напруги, виходи першого і другого дільників напруги сполучені з відповідними входами компаратора, вихід якого підключений до входу елемента НІ і до другого входу тривходового елемента І, вихід якого є інформаційним виходом каналу, а перший вхід тривходового елемента І підключений до ланцюга опитування пристрою і до першого входу двовходового елемента І, другій вхід якого підключений до виходу елемента НІ, а вихід двовходового елемента І формує продовження ланцюга опитування пристрою до наступного каналу. Корисна модель належить до обчислювальної техніки і може бути використана для підключення периферійних пристроїв до загальної магістралі. Задачею корисної моделі є скорочення загальних ліній пристрою за рахунок виділення активного каналу з найбільшим пріоритетом з декількох шляхом їх послідовного опитування. На фіг. 1 представлена функціональна схема пристрою, на фіг. 2 представлена функціональна схема каналу пристрою. Пристрій містить канали пристрою 1 i, і=1,2,…,n, шину пріоритету пристрою 2, ланцюг опитування пристрою 3, вхід запиту каналу 4, інформаційний вихід каналу 5, генератор пилкоподібної напруги 6, вентиль 7, перший дільник напруги 8, другий дільник напруги 9, компаратор 10, тривходовий елемент І 11, елемент НІ 12, двовходовий елементів I 13. Пристрій працює таким чином. У початковому стані на вході ланцюга опитування 3 присутній сигнал логічного нуля, на інформаційних виходах каналів 5 присутній сигнал логічного нуля. При появі сигналу логічної одиниці від i-го джерела на вході запиту i-го каналу 4, канал стає активним, а сигнал одиниці від i-го джерела подається на третій вхід тривходового елемента І 11 і на вхід генератора пилкоподібної напруги 6, який запускається і напруга на виході якого збільшується, згідно з функцією пріоритетності цього каналу, і, досягши максимального значення, зберігається до тих 1 UA 113618 U 5 10 15 20 25 30 35 пір, поки існує сигнал на вході запиту 4. Ця напруга подається на перший дільник напруги 8 і на вхід вентиля 7. За умови, коли напруга на загальній шині пріоритету 2 менше напруги, що подається на вхід вентиля 7, останній відкривається, внаслідок чого напруга на загальній шині пріоритету 2 стає рівною значенню напруги, встановленої на генераторі пилкоподібної напруги 6 цього каналу. Напруга з шини 2 надходить також на вхід другого дільника напруги 9. Таким чином, з виходів дільників напруги 8 і 9 на входи компаратора 10 подаються рівні за величиною напруги, внаслідок чого компаратор 10 виробляє сигнал логічної одиниці, який подається на другий вхід тривходового елемента І 11 і на вхід елемента НІ 12, який виробляє сигнал логічного нуля і який подається на другій вхід елемента І 13, блокуючи його для проходження сигналу опитування по ланцюгу опитування 3 через перший вхід елемента I 13. В каналах, на які не надійшли сигнали запиту, а також у яких сигнали запиту надійшли, але напруга з генераторів пилкоподібної напруги 6 менша ніж напруга на шині пріоритету 2, на входах компараторів 10 будуть напруги різні по значенню, на виході компараторів 10 будуть сигнали логічного нуля, які інвертуються на елементах НІ 12, з виходів яких сигнали логічної одиниці будуть подаватися на другі входи елементів 13, дозволяючи проходження сигналу опитування по ланцюгу опитування 3 через перший вхід елементів І 13. При надходженні сигналу опитування по ланцюгу опитування 3 у вигляді логічної одиниці, він послідовно поширюється до і-го каналу через елементи I 13, водночас надходячи на перші входи елементів І 11. В i-му каналі на всіх трьох входах елемента І 11 будуть сигнали логічної одиниці і на його виходу, а відповідно і на інформаційному виході 5 і-го каналу сформується сигнал логічної одиниці, який буде використовуватися для підключення абонента до загальної магістралі. Зняття сигналу опитування з входу 3 ланцюга опитування приведе пристрій в початковий стан. У разі виникнення ситуації, коли декілька каналів в даний момент часу мають рівний пріоритет, то сигнал опитування дійде тільки до активного каналу, який стоїть першим в ланцюзі опитування від джерела сигналу опитування. Технічний результат даної корисної моделі полягає в тому, що за рахунок зміни алгоритму виділення найбільш пріоритетного активного каналу з декількох шляхом їх послідовного опитування, кількість загальних ліній зв'язку зменшено на m одиниць за рахунок виключення адресної магістралі. Джерела інформації: 1. Авторское свидетельство СССР № 544967, G06F 9/46, 1974. 2. Патент України на корисну модель № 103701, МПК G06F 13/37 (2006.01), бюл. № 24, 2015. ФОРМУЛА КОРИСНОЇ МОДЕЛІ 40 45 50 Багатоканальний пріоритетний пристрій для підключення абонентів до загальної магістралі з динамічним пріоритетом, що містить шину пріоритету пристрою, n каналів, кожний з яких містить вхід запиту, генератор пилкоподібної напруги, вентиль, перший і другий дільники напруги, компаратор, тривходовий елемент І, який відрізняється тим, що він містить ланцюг опитування, кожен з каналів пристрою містить інформаційний вихід, елемент НІ, двовходовий елемент І, причому вхід запиту каналу сполучений з третім входом тривходового елемента І і з входом запуску генератора пилкоподібної напруги, вихід якого сполучений безпосередньо з входом першого дільника напруги і з входом вентиля, вихід якого сполучений з загальною шиною пріоритету пристрою, яка у свою чергу сполучена з входом другого дільника напруги, виходи першого і другого дільників напруги сполучені з відповідними входами компаратора, вихід якого підключений до входу елемента НІ і до другого входу тривходового елемента І, вихід якого є інформаційним виходом каналу, а перший вхід тривходового елемента І підключений до ланцюга опитування пристрою і до першого входу двовходового елемента І, другій вхід якого підключений до виходу елемента НІ, а вихід двовходового елемента І формує продовження ланцюга опитування пристрою до наступного каналу. 2 UA 113618 U Комп’ютерна верстка В. Мацело Державна служба інтелектуальної власності України, вул. Василя Липківського, 45, м. Київ, МСП, 03680, Україна ДП “Український інститут інтелектуальної власності”, вул. Глазунова, 1, м. Київ – 42, 01601 3

Дивитися

Додаткова інформація

МПК / Мітки

МПК: G06F 13/37

Мітки: динамічним, підключення, абонентів, пріоритетом, загальної, багатоканальний, магістралі, приоритетний, пристрій

Код посилання

<a href="http://uapatents.com/5-113618-bagatokanalnijj-prioritetnijj-pristrijj-dlya-pidklyuchennya-abonentiv-do-zagalno-magistrali-z-dinamichnim-prioritetom.html" target="_blank" rel="follow" title="База патентів України">Багатоканальний пріоритетний пристрій для підключення абонентів до загальної магістралі з динамічним пріоритетом</a>

Подібні патенти