Спосіб встановлення давності настання смерті

Завантажити PDF файл.

Формула / Реферат

1. Спосіб встановлення давності настання смерті, при якому досліджують внутрішні органи, який відрізняється тим, що з трупа отримують зразки внутрішніх органів та крові, проводять їх екстракцію із кристалоутворюючою речовиною, витримують з наступним фільтруванням екстракту та термічною його кристалізацією, після чого морфологічно визначають наявність кристалографічного малюнка із зразків тканин внутрішніх органів та крові, і при виявленні кристалограм в повній серії або в окремих її складових з різною комбінацією наявності кристалографічного малюнка діагностують давність настання смерті в межах перших 3-х діб, 4-ої доби, 5-ої, 5-6-ої діб, 6-ої доби та 7 і більше діб періоду після смерті.

2. Спосіб за п. 1, який відрізняється тим, що як внутрішні органи використовують головний мозок, серце, легені, печінку, нирки, селезінку та кров.

3. Спосіб за пп. 1, 2, який відрізняється тим, що кристалоутворюючу речовину використовують у вигляді спиртового 2 % розчину гідрату окису міді СuС12 2Н2О.

4. Спосіб за пп.1-3, який відрізняється тим, що температурну кристалізацію проводять в термостаті при температурі +45-50 градусів Цельсію впродовж не менше 8 годин.

Текст

Реферат: UA 113603 U UA 113603 U 5 10 15 20 25 30 35 40 45 50 55 60 Корисна модель належить до біології і медицини, а саме до судової медицини і може бути використана для судово-медичного визначення давності настання смерті. Для встановлення давності настання смерті (надалі - ДНС) використовують дослідження трупних явищ [1]. Відомим аналогом є спосіб судово-медичного визначення давності настання смерті за трупними плямами, під час якого в ділянці трупної плями проводять стандартне натискування та відмічають в ній зміни кольору - зникнення, збліднення або відсутність змін кольору трупної плями з наступним визначенням часу відновлення її забарвлення, за яким і визначають давність настання смерті. Недоліками цього способу є те, що: 1) аналог може бути використаний виключно у "свіжих" випадках; 2) не дозволяє встановлювати давність настання смерті в термін, більший за 48 годин; 3) не може бути використаний при гнильних змінах. Найближчим аналогом до корисної моделі є спосіб визначення ДНС за експертними критеріями встановлення давності смерті у пізньому періоді після смерті [2]. Згідно з найближчим аналогом під час судово-медичної експертизи трупа проводять морфологічний опис зовнішнього вигляду шкірних покривів та таких внутрішніх органів, як головний мозок, легені, серце, нирки, печінку, скелетні м'язи та кров. За їх станом визначають можливу давність настання смерті. Недоліками найближчого аналога є те, що: 1) вказані діагностичні критерії не ґрунтуються на об'єктивних показниках, адже базуються на суб'єктивній оцінці стану органів, наприклад, "головний мозок - в'ялий, з зеленкуватим відтінком, структура розрізнюється", 2) визначені показники ДНС встановлюють в значному інтервалі часу в межах 2-3 діб, 3) спосіб не дозволяє проводити документування стану органів, які підлягають оцінці. В основу корисної моделі поставлена задача створити спосіб визначення ДНС, який враховує комплекс хімічних змін в тканинах в ПСП та забезпечує об'єктивність його встановлення із зменшенням діагностичного інтервалу. Поставлена задача вирішується тим, що спосіб встановлення давності настання смерті, згідно з корисною моделлю, передбачає наступне: з трупа отримують зразки внутрішніх органів та крові, як внутрішні органи використовують головний мозок, серце, легені, печінку, нирки, селезінку та кров; проводять їх екстракцію із кристалоутворюючою речовиною, як кристалоутворюючу речовину використовують у вигляді спиртового 2 % розчину гідрату окису міді СuСl22Н2О; витримують з наступним фільтруванням екстракту та термічною його кристалізацією, температурну кристалізацію проводять в термостаті при температурі +45-50 градусів Цельсію впродовж не менше 8 годин, після чого морфологічно визначають наявність кристалографічного малюнка із зразків тканин внутрішніх органів та крові, і при виявленні кристалограм в повній серії або в окремих її складових з різною комбінацією наявності кристалографічного малюнка діагностують давність настання смерті в межах перших 3-х діб, 4ої доби, 5-ої, 5-6-ої діб, 6-ої доби та 7 і більше діб періоду після смерті. Відмінними ознаками корисної моделі є те, що спосіб дозволяє отримати об'єктивну інформацію про ДНС за можливістю утворення кристалограм, що обумовлено змінами хімічного складу тканин та крові в періоді після смерті та, використовуючи діагностичну лінійку, встановити давність настання смерті. Перевагами корисної моделі є: 1) діагностичні критерії встановлення давності настання смерті ґрунтуються на отриманому об'єктивному кристаломорфологічному показнику - факті утворення кристалограми із екстракту тканин внутрішніх органів; 2) визначені показники конкретизують і зменшують діагностичний інтервал часу в ніслясмертному періоді, в порівнянні з прототипом, і дозволяють діагностувати ДНС в межах: перших 3-х діб, 4-ої, 5-ої, 5-6, 6-ої і 7 доби ГІСП, та більше 7 діб ПСП, 3) дозволяє проводити документування результату дослідження, так як отримані кристалограми після закінчення кристалізації фотографують з метою фіксації результату кристалізації та задля формування архіву. Корисну модель виконують наступним чином. Приклад 1. На судово-медичну експертизу доставлено труп гр-на А., 60 років, тіло якого було знайдено вдома в стані гнильних змін, а смерть настала за неясних обставин. Слідчим було поставлене питання про давність настання смерті. Під час зовнішнього дослідження трупа тіло було охолоджене до кімнатної температури, трупні плями були інтенсивно-фіолетового кольору, при стандартному натискуванні бліднули і відновлювали своє забарвлення через 50 хвилин, трупне заклякання було у всіх досліджуваних 1 UA 113603 U 5 10 15 20 25 30 35 40 45 50 55 групах м'язів, червона облямівка губ була бурувата, пергаментної щільності. По передній поверхні черева, більше - у правій здухвинній ділянці, були наявні гнильні зміни у вигляді зеленого забарвлення шкіри, поодинокої гнильної венозної сітки в ділянці правого стегна. Внутрішні органи були дряблуватої консистенції. Під час розтину вилучають шматочки внутрішніх органів - головного мозку, серця, легень, печінки, нирок, селезінки та зразок крові і синусів ТМО, з яких отримують екстракти шляхом змішування їх подрібненої маси із кристалоутворюючою речовиною - гідратом хлорної міді СuСl22Н2О, витримують 15 хвилин, фільтрують та проводять кристалізацію. Надалі відмічають наявність кристалограм, які утворились із тканинних екстрактів і аналізують дані кристалізації. В результаті кристаломофологічного аналізу виявилось, що утворились кристалограми всіх тканинних екстрактів та крові, що відповідає ДНС в межах перших 3-х діб ПСП. Приклад 2. При проведенні судово-медичної експертизи трупа гр-на Б., віком 63 роки, тіло якого було знайдено вдома в стані виражених гнильних змін, а смерть настала за неясних обставин, було виявлено, що: трупні плями не визначались в зв'язку з тотальною зміною забарвлення шкіри в зеленувато-бурий колір. Місцями спостерігалось утворення гнильних пухирів в епідермісі. Трупне заклякання було відсутнє, тіло було охолоджене до кімнатної температури. По ходу судин тіла та кінцівок спостерігалась гнильно-венозна сітка. В тканинах паренхіматозних органів спостерігалась м'яка їх консистенція при пальпації. При проведенні кристалографічного дослідження екстрактів крові та тканин внутрішніх органів виявилось, що здатність до кристалоутворення спостерігалась у всіх екстрактах крові та тканин внутрішніх органів, окрім печінки. Отриманий результат відповідає 4-ій доби ПСП. Приклад 3. При проведенні судово-медичної експертизи трупа гр-на В., віком 68 років, тіло якого було знайдено вдома в стані виражених гнильних змін, а смерть настала за неясних обставин, було виявлено, що трупні плями не визначались в зв'язку з тотальною зміною забарвлення шкіри в бурий колір. Спостерігалось утворення гнильних пухирів в епідермісі. Трупне заклякання було відсутнє, тіло було охолоджене до кімнатної температури. М'які тканини тіла були збільшені в об'ємі, напружені, при їх пальпації відчувався хруст пухирків газу. Кров була в незначному об'ємі в порожнинах серця та просякувала його. В тканинах паренхіматозних органів спостерігалась м'яка їх консистенція при пальпації. При проведенні кристалографічного дослідження екстрактів крові та тканин внутрішніх органів виявилось, що здатність до кристалоутворення спостерігалась у екстрактах крові та тканин внутрішніх органів, окрім серця та селезінки, що відповідає 5-ій добі ПСП. Приклад 4. При проведенні судово-медичної експертизи трупа гр-ки Г., віком 48 років, тіло якої було знайдено вдома в стані виражених гнильних змін, а смерть настала за неясних обставин, було виявлено утворення гнильних пухирів в епідермісі. М'які тканини тіла були значно збільшені в об'ємі, напружені. В тканинах паренхіматозних органів спостерігалась м'яка їх консистенція при пальпації. При проведенні кристалографічного дослідження екстрактів крові та тканин внутрішніх органів виявилось, що здатність до кристалоутворення спостерігалась в екстрактах крові та в тканині легень, що відповідає ДНС в межах 5-6 діб ПСП. Приклад 5. При проведенні судово-медичної експертизи трупа гр-ки Д., віком 56 років, тіло якої було знайдено вдома в стані виражених гнильних змін, а смерть настала за неясних обставин, було виявлено наявність гнильних пухирів в епідермісі. М'які тканини тіла були значно збільшені в об'ємі, напружені. В тканинах паренхіматозних органів спостерігалось бруднувато-зеленуватокоричневе забарвлення та м'яка консистенція при пальпації. При проведенні кристалографічного дослідження екстрактів крові та тканин внутрішніх органів виявилось, що здатність до кристалоутворення спостерігалась в екстрактах крові та в тканині серця і легень, що відповідає 6-ій добі ПСП. Приклад 6. При проведенні судово-медичної експертизи трупа гр-на Ж., віком 54 років, тіло якої було знайдено вдома в стані виражених гнильних змін, а смерть настала за неясних обставин. Під час обстеження було виявлено утворення гнильних пухирів в епідермісі. М'які тканини тіла були значно збільшені в об'ємі, напружені. В тканинах паренхіматозних органів спостерігалось бруднувато-зеленувато-коричневе забарвлення та м'яка консистенція при пальпації. 2 UA 113603 U 5 10 15 При проведенні кристалографічного дослідження екстрактів крові та тканин внутрішніх органів виявилось, що здатність до кристалоутворення була відсутня у всіх екстрактах тканин внутрішніх органів, окрім крові. ДНС становить 7 діб. Приклад 7. При проведенні судово-медичної експертизи трупа гр-на 3., віком 49 років, тіло якого було знайдено вдома в стані виражених гнильних змін, а смерть настала за неясних обставин, було виявлено утворення гнильних пухирів в епідермісі. М'які тканини тіла були значно збільшені в об'ємі, напружені. В тканинах паренхіматозних органів спостерігалось бруднувато-зеленуватокоричневе забарвлення та м'яка їх консистенція при пальпації. При проведенні кристалографічного дослідження екстрактів крові та тканин внутрішніх органів виявилось, що здатність до кристалоутворення була відсутня у всіх об'єктах. ДНС становить більше 7 діб. Джерело інформації: 1. Визначення давності настання смерті у судово-медичній експертизі / Мішалов В.Д., Михайличенко В.В., Завальнюк А.Х. та ін. Методичні рекомендації. // Київ.-2014. -С. 47. 2. Шевченко І. М. Експертні критерії встановлення давності смерті у пізньому посмертному періоді. Автореферат дис. на здоб. ст. кандидата медичних наук // Київ, 1999.-С. 28. ФОРМУЛА КОРИСНОЇ МОДЕЛІ 20 25 30 1. Спосіб встановлення давності настання смерті, при якому досліджують внутрішні органи, який відрізняється тим, що з трупа отримують зразки внутрішніх органів та крові, проводять їх екстракцію із кристалоутворюючою речовиною, витримують з наступним фільтруванням екстракту та термічною його кристалізацією, після чого морфологічно визначають наявність кристалографічного малюнка із зразків тканин внутрішніх органів та крові, і при виявленні кристалограм в повній серії або в окремих її складових з різною комбінацією наявності кристалографічного малюнка діагностують давність настання смерті в межах перших 3-х діб, 4ої доби, 5-ої, 5-6-ої діб, 6-ої доби та 7 і більше діб періоду після смерті. 2. Спосіб за п. 1, який відрізняється тим, що як внутрішні органи використовують головний мозок, серце, легені, печінку, нирки, селезінку та кров. 3. Спосіб за пп. 1, 2, який відрізняється тим, що кристалоутворюючу речовину використовують у вигляді спиртового 2 % розчину гідрату окису міді СuСl22Н2О. 4. Спосіб за пп. 1-3, який відрізняється тим, що температурну кристалізацію проводять в термостаті при температурі +45-50 градусів Цельсію впродовж не менше 8 годин. 35 Комп’ютерна верстка М. Мацело Державна служба інтелектуальної власності України, вул. Василя Липківського, 45, м. Київ, МСП, 03680, Україна ДП “Український інститут інтелектуальної власності”, вул. Глазунова, 1, м. Київ – 42, 01601 3

Дивитися

Додаткова інформація

МПК / Мітки

МПК: G01N 33/50, A61B 5/00

Мітки: настання, смерті, спосіб, давності, встановлення

Код посилання

<a href="http://uapatents.com/5-113603-sposib-vstanovlennya-davnosti-nastannya-smerti.html" target="_blank" rel="follow" title="База патентів України">Спосіб встановлення давності настання смерті</a>

Подібні патенти