Пристрій і спосіб для поверхневої обробки газом у шахті відновного реактора

Завантажити PDF файл.

Формула / Реферат

1. Пристрій для створення губчастого металу або чавуну з металооксидовмісного кускового матеріалу із застосуванням відновного газу, який містить:

- шахту (1) відновного реактора,

- множину впускних трубопроводів відновного газу, що закінчуються у внутрішньому просторі шахти (1) відновного реактора, для введення відновного газу у внутрішній простір шахти (1) відновного реактора, який відрізняється тим, що

- є перетинаюче внутрішній простір шахти (1) відновного реактора тіло (11) каналу відновного газу, придатне для утворення вільного простору у засипці для розподілу відновного газу у внутрішньому просторі шахти (1) відновного реактора,

при цьому

- щонайменше на одному зверненому до внутрішньої стінки кінці тіла (11) каналу відновного газу вертикально під тілом (11) каналу відновного газу у вільному просторі у засипці є щонайменше один трубопровід для подачі відновного газу, що підводить відновний газ, під тілом каналу відновного газу у внутрішній простір шахти (1) відновного реактора, і

- тіло (11) каналу відновного газу має призначену для проходження потоку охолоджувального середовища опорну трубу.

2. Пристрій за п. 1, який відрізняється тим, що лежачі у внутрішньому просторі шахти (1) відновного реактора виходи відновного газу впускних трубопроводів відновного газу лежать, всі, всередині ділянки вертикального проходження шахти (1) відновного реактора, яка, при розгляді у вертикальному напрямі, має товщину до 100 % діаметра шахти (1) відновного реактора.

3. Пристрій за будь-яким з пп. 1 або 2, який відрізняється тим, що трубопровід для подачі відновного газу, який підводить відновний газ, розташований під тілом каналу відновного газу, і щонайменше деякі, переважно всі, впускні трубопроводи відновного газу постачаються відновним газом з одного і того ж внутрішнього і/або зовнішнього кільцевого каналу.

4. Пристрій за будь-яким з пп. 1-3, який відрізняється тим, що тіло (11) каналу відновного газу лежить щонайменше частково всередині тієї ділянки вертикального поздовжнього проходження шахти (1) відновного реактора, яка, при розгляді у вертикальному напрямі, має товщину, що складає до 100 %, переважно до 40 %, особливо переважно до 30 %, зовсім переважно до 20 %, діаметра шахти (1) відновного реактора, в якому лежать виходи відновного газу впускних трубопроводів відновного газу.

5. Пристрій за будь-яким з пп. 1-4, при цьому внутрішній або зовнішній кільцевий канал оснащений щонайменше одним підводом для відновного газу, через який відновний газ направляється у внутрішній або зовнішній кільцевий канал, який відрізняється тим, що щонайменше один підвід зміщений відносно периметра шахти (1) відновного реактора до положення трубопроводу, що підводить відновний газ, під звернений до внутрішньої стінки кінець тіла (11) каналу відновного газу, переважно на 45-90°, особливо переважно по суті на 90°.

6. Пристрій за будь-яким з пп. 1-5, який відрізняється тим, що внутрішній діаметр шахти (1) відновного реактора в зоні її поздовжнього проходження, в якому є тіло (1) каналу відновного газу і, можливо, консольні труби (21), розширюється відносно інших зон її поздовжнього проходження.

7. Спосіб створення губчастого металу або чавуну із засипки металооксидовмісного матеріалу в шахті відновного реактора із застосуванням відновного газу, при цьому першу часткову кількість відновного газу вводять у засипку за допомогою множини впускних трубопроводів відновного газу, що закінчуються у внутрішньому просторі шахти відновного реактора, який відрізняється тим, що другу часткову кількість відновного газу розподіляють у засипці за допомогою тіла каналу відновного газу, що перетинає внутрішній простір шахти відновного реактора, придатного для утворення вільного простору в засипці, і цю другу часткову кількість відновного газу подають вертикально під тілом каналу відновного газу у вільний простір у внутрішній простір шахти відновного реактора.

8. Спосіб за п. 7, який відрізняється тим, що першу часткову кількість і другу часткову кількість подають з одного і того ж внутрішнього і/або зовнішнього кільцевого каналу.

Текст

Реферат: Пристрій для вібраційної обробки включає основу, в опорах якої встановлено за допомогою цапф поворотне кільце, шарнірно зв'язане за допомогою двох опор з вертикальною камерою, рухомо з'єднаною з віброзбуджувачем за рахунок водила. Крім цього, всередині робочої камери за допомогою спеціальних гвинтів з лівою і правою різями та захватами закріплені активатори або великогабаритні деталі для обробки. UA 113428 U (54) ПРИСТРІЙ ДЛЯ ВІБРАЦІЙНОЇ ОБРОБКИ UA 113428 U UA 113428 U 5 10 15 20 25 30 35 40 45 50 55 60 Корисна модель належить до машинобудування та приладобудування і може бути використана для оздоблювально-очищувальної та зміцнювальної обробки деталей. Відомий пристрій для вібраційної обробки [1], що складається із основи, платформи, на якій в карданному підвісі шарнірно встановлена робоча камера, забезпечена водилом, кінематично зв'язаним з кулісним механізмом приводу об'ємних кутових коливань. Недоліком цього пристрою є низька продуктивність, обумовлена тим, що обробляюча дія абразивного робочого середовища забезпечується лише імпульсами, отриманими від поверхні робочої камери і великою його товщиною, яка зменшує силу взаємодії абразивної гранули з оброблюваною поверхнею деталі. Найбільш близьким за технічною суттю до запропонованої установки є пристрій для вібраційної обробки деталей [2], який має вертикальну камеру, забезпечену віброзбуджувачем, змонтованою на основі за допомогою двох гідроциліндрів, шарнірно зв'язаних з поворотним кільцем, установленим своїми цапфами в опорах основи. При цьому камера зв'язана з віброзбуджувачем за допомогою водила, змонтованого всередині робочої камери. Водило за допомогою сферичного підшипника з'єднано з гвинтовою передачею із двох ходових гвинтів, які забезпечують одночасне протилежне зміщення кінця водила і противаги. Основним недоліком прототипу є низька продуктивність, яка обумовлюється недостатньою площею надання вібраційного імпульсу для обробляючого абразивного робочого середовища, а велика його товщина поглинає силу взаємодії абразивної гранули з оброблюваною поверхнею. В основу корисної моделі поставлена задача збільшення сили взаємодії абразивної гранули з оброблюваною поверхнею деталі, а тим самим підвищення продуктивності за рахунок збільшення площі надання вібраційного імпульсу для обробляючого абразивного робочого середовища і зменшення його товщини. Поставлена задача вирішується у пристрої для вібраційної обробки, що включає основу, в опорах якої встановлено за допомогою цапф поворотне кільце, шарнірно зв'язане за допомогою двох опор з вертикальною камерою, рухомо з'єднаною з віброзбуджувачем за рахунок водила. Всередині робочої камери за допомогою спеціальних гвинтів з лівою і правою різями та захватами закріплені активатори або великогабаритні деталі для обробки. Встановлення активаторів різної геометричної форми (циліндричної, еліптичної, гіперболічної та ін.) всередині робочої камери збільшує площу надання вібраційного імпульсу для обробляючого сипучого абразивного робочого середовища, змінює напрямок його циркуляції, формуючи його різноманітну складність, що дозволяє обробляти деталі складної геометричної форми. Наявність активаторів всередині робочої камери дозволяє зменшити товщину сипучого абразивного середовища, що збільшує величину сили взаємодії абразивної гранули з оброблюваною поверхнею деталі, зменшує розсіювання отриманого вібраційного імпульсу всередині сипучого робочого середовища. Закріплення великогабаритних оброблюваних деталей замість активаторів, ідентично відтворює наведені вище властивості технологічного процесу вібраційної обробки і одночасно дозволяє обробляти як великогабаритні, так і малогабаритні деталі. Використання закріплених активаторів різної геометричної форми або великогабаритних оброблюваних деталей всередині робочої камери приводить до розширення можливостей технологічного процесу вібраційної обробки і підвищення продуктивності вібраційного пристрою. Запропоновані рішення ілюструються наступними зображеннями: на фіг. 1 зображено пристрій для вібраційної обробки; на фіг. 2 вигляд зверху пристрою для вібраційної обробки. Пристрій для вібраційної обробки складається зі станини 1, виконаної із сталевої труби, до нижнього торця якої приварено основу, виготовленої із товстого стального листа. Вздовж діаметрально протилежних твірних в середині поверхні станини приварені кронштейни 2 для кріплення опор 3, які є зварним корпусом, в який завулканізована гумою капронова втулка рухомого з'єднання з цапфами рамки 4. За допомогою знімних цапф 5 з рамкою 4 шарнірно з'єднана робоча камера 6. До дна робочої камери приварена ступиця з квадратним отвором, в який вільно входить водило 7, посаджене нижнім своїм кінцем в сферичний підшипник кочення. Корпус сферичного підшипника 8, за допомогою шарнірів, зв'язаний з вилкою 9, яка має різьбовий отвір для з'єднання з ходовим гвинтом 10, який має в наявності праву і ліву різі. На ділянку з лівою різзю накручується противага 11. Ходовий гвинт 10 встановлено в опорах 12 кривошипа 13, який обертається за допомогою клиноремінної передачі від електродвигуна 14, а стійка 15 кривошипа 13 жорстко кріпиться до основи станини. Активатор 16, який збільшує площу передачі імпульсу сипучому абразивному робочому середовищу, чи великогабаритна деталь, різної складності геометричної форми, закріплюється захватами 17 за допомогою спеціальних гвинтів 18, які мають в наявності праву і ліву різі. 1 UA 113428 U 5 10 15 20 Пристрій працює наступним чином. В першому варіанті в робочу камеру 6 завантажують гранули сипучого абразивного середовища і деталі, які потрібно обробити. В другому варіанті в робочій камері 6 замість активатора 16 закріпляють великогабаритну деталь, яку потрібно обробити, завантажують гранули сипучого абразивного середовища і деталі малої геометричної форми, які оброблятимуть. за допомогою ходового гвинта 10 переміщується вилка 9 і противага 11 на задану величину, що визначає потрібний амплітудний режим обробки. Після процесу завантаження і встановлення потрібного режиму обробки здійснюється пуск електродвигуна 14. Електродвигун 14 через клиноремінну передачу обертає кривошип 13 ходового гвинта 10, який знаходиться на опорі 12. Через корпус сферичного підшипника 8 і водила 7, зв'язаного ступицею з квадратним отвором з робочою камерою 6, від електродвигуна 14, за допомогою стінок робочої камери і активатора 16, передаються вібраційно-відцентрові коливання абразивному робочому середовищу. Після закінчення обробки на заданому амплітудному режимі здійснюється зупинка електродвигуна 14. За рахунок збільшення площі надання вібраційного імпульсу для обробляючого абразивного робочого середовища і зменшення його товщини, що приводить до збільшення сили взаємодії абразивної гранули з оброблюваною поверхнею деталі, розширяються можливості технологічного процесу вібраційної обробки і підвищується продуктивність вібраційного пристрою. При лабораторних дослідженнях запропонованого пристрою для вібраційної обробки деталей встановлено, що інтенсивність технологічного процесу підвищилась в 1,2-1,3 разу. Джерела інформації: 1. Авторское свидетельство № 1087312. MKИ B24B 31/06 Б.И. № 15-1984. 2. Авторское свидетельство № 1283059. МКИ В24В 31/073 Б.И. № 2-1987. ФОРМУЛА КОРИСНОЇ МОДЕЛІ 25 30 Пристрій для вібраційної обробки, що включає основу, в опорах якої встановлено за допомогою цапф поворотне кільце, шарнірно зв'язане за допомогою двох опор з вертикальною камерою, рухомо з'єднаною з віброзбуджувачем за рахунок водила, який відрізняється тим, що всередині робочої камери за допомогою спеціальних гвинтів з лівою і правою різями та захватами закріплені активатори або великогабаритні деталі для обробки. 2 UA 113428 U Комп’ютерна верстка А. Крижанівський Державна служба інтелектуальної власності України, вул. Василя Липківського, 45, м. Київ, МСП, 03680, Україна ДП “Український інститут інтелектуальної власності”, вул. Глазунова, 1, м. Київ – 42, 01601 3

Дивитися

Додаткова інформація

Автори англійською

Aichinger, Georg, Beham, Karl-Heinz, Pum, Reinhard, Sterrer, Wolfgang, Wieder, Kurt, Wurm, Johann

Автори російською

Айхингер Георг, Бехам Карл-Хайнц, Пум Райнхард, Штэррэр Вольфганг, Видэр Курт, Вурм Йоханн

МПК / Мітки

МПК: C21B 13/02, F27B 15/10, F27B 15/00

Мітки: поверхневої, пристрій, обробки, газом, спосіб, реактора, відновного, шахті

Код посилання

<a href="http://uapatents.com/5-113428-pristrijj-i-sposib-dlya-poverkhnevo-obrobki-gazom-u-shakhti-vidnovnogo-reaktora.html" target="_blank" rel="follow" title="База патентів України">Пристрій і спосіб для поверхневої обробки газом у шахті відновного реактора</a>

Подібні патенти