Пристрій для ендоваскулярної оклюзії дефектів артеріальних судин

Номер патенту: 112924

Опубліковано: 10.11.2016

Автори: Серкіз Олег Вікторович, Нечипорук Олег Олексійович

Завантажити PDF файл.

Формула / Реферат

1. Пристрій для ендоваскулярної оклюзії дефектів артеріальних судин, що містить трубку-доставник, мікроспіраль та систему відокремлення мікроспіралі, який відрізняється тим, що трубка-доставник виконана у вигляді полімерної трубки, яка містить спіраль та дротовий провідник, розташований всередині спіралі, мікроспіраль складається з щонайменш двох частин, проксимальної та дистальної, відокремлених від трубки-доставника та одна від одної, система відокремлення мікроспіралі складається з щонайменш двох полімерних муфт та з щонайменш двох ниток, довгої та короткої, які проходять через просвіт трубки-доставника та закріплені всередині кожної з двох частин мікроспіралі таким чином, що довга нитка закріплена однією з двох полімерних муфт всередині дистальної частини мікроспіралі, а коротка нитка закріплена другою полімерною муфтою всередині проксимальної частини мікроспіралі.

2. Пристрій за п. 1, який відрізняється тим, що спіраль виконана з металу.

3. Пристрій за п. 1, який відрізняється тим, що дротовий провідник проходить через всю довжину спіралі.

4. Пристрій за п. 1, який відрізняється тим, що мікроспіраль виконана з металу.

5. Пристрій за п. 1, який відрізняється тим, що кожна з двох ниток виконана з полімеру або металу.

Текст

Реферат: Винахід належить до медицини, а саме до нейрохірургії, та до пристроїв, направлених на лікування дефектів артеріальних судин, а саме до пристроїв для ендоваскулярної оклюзії аневризм, артеріо-венозних мальформацій, артерій та вен головного мозку. Пристрій для ендоваскулярної оклюзії дефектів артеріальних судин містить трубку-доставник, мікроспіраль та систему відокремлення мікроспіралі. Трубка-доставник виконана з полімеру, містить спіраль та дротовий провідник всередині спіралі. Мікроспіраль має щонайменш дві незалежні частини: проксимальну та дистальну. Система відокремлення мікроспіралі складається з щонайменш двох полімерних муфт та з щонайменш двох ниток, довшої та коротшої, які проходять через просвіт трубки-доставника та закріплені всередині мікроспіралі таким чином, що довша нитка закріплена однією з двох полімерних муфт всередині дистальної частини мікроспіралі, а коротша нитка закріплена другою полімерною муфтою всередині проксимальної частини мікроспіралі. UA 112924 C2 (12) UA 112924 C2 UA 112924 C2 5 10 15 20 25 30 35 40 45 50 55 60 Винахід належить до медицини, а саме до нейрохірургії, та належить до пристроїв, направлених на лікування дефектів артеріальних судин, а саме до пристроїв для ендоваскулярної оклюзії аневризм, артеріо-венозних мальформацій, артерій та вен головного мозку. Ендоваскулярна оклюзія аневризм/судин, артеріо-венозних мальформацій, артерій та вен головного мозку за допомогою мікроспіралей є альтернативним прямому хірургічному втручанню, особливо у випадках аневризм зі складною, важкодоступною для мікрохірургічного лікування локалізацією, а також у хворих літнього віку з важкою супутньою соматичною патологією. На сьогодні для проведення ендоваскулярної оклюзії використовуються різні емболізуючі пристрої та речовини, в тому числі мікроспіралі, які мають різні системи доставки та різні системи відокремлення мікроспіралей, які можуть бути механічними, електролітичними, гідравлічними, ультразвуковими тощо Відомий пристрій для ендоваскулярної оклюзії дефектів артеріальних судин (патент ЕР 0616544 В2, публ. 27.12.2000, DETACHABLE PUSHER-VASOOCCLUSION COIL ASSEMBLY WITH THREADED COUPLING), що містить трубку-доставник, мікроспіраль та систему відокремлення мікроспіралі. Трубка-доставник представлена металевою трубкою, мікроспіраль є цільною, а завдяки наявності різьби на її дистальному кінці викручується з проксимального кінця мікроспіралі. Недоліками цієї системи є ригідна система доставки, що ускладнює суперселективну катетеризацію аневризми/судини, можливість деформації мікроспіралі під час відкручування від неї системи доставки та неможливість часткового відокремлення (сегментами) мікроспіралі. Відомий також пристрій для ендоваскулярної оклюзії дефектів артеріальних судин (патент ЕР 1792575 А1, публ., 21 апр 2011, Boston Scientific Scimed, Inc., Delivery system having stent locking structure), що містить трубку-доставник, мікроспіраль та систему відокремлення мікроспіралі, в якому трубка-доставник на її дистальному кінці має спеціальний 3-вимірний гвинтовидний замок, для відокремлення від проксимального кінця мікроспіралі. Недоліками цього пристрою є ригідна система доставки, що ускладнює суперселективну катетеризацію аневризми/судини, значна тривалість маніпуляції відокремлення, відсутність чітких критеріїв відокремлення мікроспіралі та неможливість часткового відокремлення (сегментами) мікроспіралі. Найближчим до рішення, що заявляється, є пристрій для ендоваскулярної оклюзії дефектів артеріальних судин Axium™ PRIME coils (Inter. Neuroradiol. 2013 Dec; 19(4): 445-454. Published online 2013 Dec 20. Endovascular Treatment of Traumatic Carotid Cavernous Fistula with BalloonAssisted Sinus Coiling), що містить, трубку-доставник, мікроспіраль та систему відокремлення мікроспіралі, в якому від'єднання мікроспіралі відбувається завдяки витягненню з трубкидоставника внутрішнього стрижня, що дозволяє відокремити мікроспіраль. Недоліками цієї системи є значна складність та, відповідно, витратність її виготовлення та неможливість часткового відокремлення мікроспіралі. Задачею даного винаходу є вдосконалення пристрою для ендоваскулярної оклюзії дефектів артеріальних судин, в якому за рахунок нового конструктивного виконання трубки-доставника, мікроспіралі та системи відокремлення мікроспіралі, забезпечується можливість імплантації визначеної необхідної довжини мікроспіралі, тобто, при досягненні тотальної оклюзії за допомогою дистальної частини мікроспіралі, її відокремлюють від проксимальної частини мікроспіралі, а проксимальну частину видаляють із судини разом із системою доставки. При цьому конструктивне рішення системи відокремлення спіралі є більш простим у виготовленні та використанні ніж подібні вже існуючі системи. Поставлена задача вирішується пристроєм для ендоваскулярної оклюзії дефектів артеріальних судин, що містить трубку-доставник, мікроспіраль та систему відокремлення мікроспіралі, в якому згідно винаходу, трубка-доставник виконана у вигляді полімерної трубки, яка містить спіраль та дротовий провідник, розташований в середині спіралі, мікроспіраль складається з щонайменш двох частин, проксимальної та дистальної, відокремлених від трубкидоставника та одна від одної, система відокремлення мікроспіралі складається з щонайменш двох полімерних муфт та з щонайменш двох ниток, довгої та короткої, які проходять через просвіт трубки-доставника та закріплені всередині двох частин мікроспіралі таким чином, що довга нитка закріплена однією з двох полімерних муфт всередині дистальної частини мікроспіралі, а коротка нитка закріплена другою полімерною муфтою всередині проксимальної частини мікроспіралі. При цьому спіраль виконана з металу, дротовий провідник проходить через всю довжину спіралі, мікроспіраль виконана з металу, кожна з двох ниток виконана з полімеру або металу. 1 UA 112924 C2 5 10 15 20 25 30 35 40 45 50 Завдяки тому, що трубка-доставник виконана з полімеру а в її середині розташована спіраль, досягається більша гнучкість цієї системи, що сприяє ефективній суперселективній катетеризації ділянки, де має бути проведена оклюзія. Тобто м'яка та гнучка трубка-доставник не змінює стабільного положення мікрокатетера в ділянці проведення оклюзії (при використанні більш ригідних систем доставки мікроспіралей можлива міграція (випадіння) мікрокатетера із ділянки проведення оклюзії при введенні туди мікрокатетера). Завдяки виконанню мікроспіралі з щонайменш двох незалежних частин, а системи відокремлення з розташованих в просвітах трубки-доставника та частинах мікроспіралі щонайменш двох ниток довгої та короткої, зафіксованих на проксимальній та дистальній частинах мікроспіралі полімерними муфтами, досягається можливість відокремлення дистальної частини мікроспіралі при досягненні тотальної оклюзії дефекту судини та видалення проксимальної частини мікроспіралі разом із трубкою-доставником. Суть винаходу пояснюється кресленням, де наведено: пристрій для ендоваскулярної оклюзії дефектів артеріальних судин. Пристрій для ендоваскулярної оклюзії дефектів артеріальних судин містить трубкудоставник 1, мікроспіраль 2 та систему відокремлення мікроспіралі 3. Трубка-доставник 1 виконана з полімеру. Всередині трубки-доставника 1 розташована спіраль 4, а в середині спіралі 4 розташований дротовий провідник 5. Мікроспіраль 2 має щонайменш дві незалежні частини проксимальну 6 та дистальну 7. Система відокремлення мікроспіралі 3 складається з щонайменш двох полімерних муфт 8 та 9, та з щонайменш двох ниток, довгої 10 та короткої 11, які проходять через просвіт трубки-доставника 1 та закріплені всередині проксимальної 6 та дистальної 7 частин мікроспіралі, таким чином, що довга нитка 10 закріплена однією з двох полімерних муфт 9 всередині дистальної частини мікроспіралі 7, а коротка нитка закріплена другою полімерною муфтою 8 всередині проксимальної частині мікроспіралі 6 (креслення). Пристрій працює наступним чином. Пристрій для ендоваскулярної оклюзії дефектів артеріальних судин розташовують в мікрокатетері, який ендоваскулярно проводять до ділянки, де необхідно провести оклюзію. Через просвіт мікрокатетера частини мікроспіралі послідовно встановлюють в просвіт аневризми або в необхідну ділянку судини Потім відокремлюють дистальну частину від трубкидоставника та проксимальної частини за допомогою витягнення довгої нитки з просвітів трубкидоставника та дистальної і проксимальної частин мікроспіралі, та імплантують цю частину в зазначену ділянку. При цьому, в просвіті аневризми/судини утворюється клубок з імплантованої частини мікроспіралі, що призводить до тромбоутворення та оклюзії цієї ділянки. При досягненні тотальної оклюзії за допомогою дистального сегменту, проксимальну частину мікроспіралі видаляють зі судини разом зі системою доставки. При відсутності тотальної оклюзії за допомогою дистального сегменту, імплантують також проксимальну частину мікроспіралі, для чого витягують коротку нитку з просвітів трубки-доставника та проксимальної частини мікроспіралі для тромбоутворення та оклюзії цієї ділянки. Після досягнення необхідного результату, пристрій для ендоваскулярної оклюзії дефектів артеріальних судин, разом з мікрокатером, видаляють з ділянки тіла. Отже, при встановленні частин мікроспіралі в просвіт аневризми або в необхідну ділянку судини, відокремлення кожної з її частин від системи доставки здійснюється за допомогою витягнення ниток з просвітів трубки-доставника та частин мікроспіралі. Завдяки тому, що мікроспіраль складається з декількох незалежних частин, забезпечується можливість імплантації визначеної необхідної довжини мікроспіралі. Тобто, при досягненні тотальної оклюзії за допомогою дистальної частини мікроспіралі, вона може бути відокремлена від проксимальної частини мікроспіралі, а проксимальна частина видалена із судини разом із системою доставки. Таким чином, запропонований пристрій є альтернативним прямому хірургічному втручанню та надійним і ефективним при ендоваскулярній оклюзії аневризм, артеріо-венозних мальформацій, артерій, вен головного мозку та артеріальних судин. ФОРМУЛА ВИНАХОДУ 55 60 1. Пристрій для ендоваскулярної оклюзії дефектів артеріальних судин, що містить трубкудоставник, мікроспіраль та систему відокремлення мікроспіралі, який відрізняється тим, що трубка-доставник виконана у вигляді полімерної трубки, яка містить спіраль та дротовий провідник, розташований всередині спіралі, мікроспіраль складається з щонайменш двох частин, проксимальної та дистальної, відокремлених від трубки-доставника та одна від одної, система відокремлення мікроспіралі складається з щонайменш двох полімерних муфт та з щонайменш двох ниток, довгої та короткої, які проходять через просвіт трубки-доставника та 2 UA 112924 C2 5 закріплені всередині кожної з двох частин мікроспіралі таким чином, що довга нитка закріплена однією з двох полімерних муфт всередині дистальної частини мікроспіралі, а коротка нитка закріплена другою полімерною муфтою всередині проксимальної частини мікроспіралі. 2. Пристрій за п. 1, який відрізняється тим, що спіраль виконана з металу. 3. Пристрій за п. 1, який відрізняється тим, що дротовий провідник проходить через всю довжину спіралі. 4. Пристрій за п. 1, який відрізняється тим, що мікроспіраль виконана з металу. 5. Пристрій за п. 1, який відрізняється тим, що кожна з двох ниток виконана з полімеру або металу. Комп’ютерна верстка Д. Шеверун Державна служба інтелектуальної власності України, вул. Василя Липківського, 45, м. Київ, МСП, 03680, Україна ДП “Український інститут інтелектуальної власності”, вул. Глазунова, 1, м. Київ – 42, 01601 3

Дивитися

Додаткова інформація

Автори англійською

Nechyporuk Oleg Oleksiyovych, Serkiz Oleg Viktorovych

Автори російською

Нечипорук Олег Алексеевич, Серкиз Олег Викторович

МПК / Мітки

МПК: A61F 2/06, A61F 2/82, A61F 2/88, A61B 17/12, A61F 2/844

Мітки: ендоваскулярної, артеріальних, судин, пристрій, оклюзії, дефектів

Код посилання

<a href="http://uapatents.com/5-112924-pristrijj-dlya-endovaskulyarno-oklyuzi-defektiv-arterialnikh-sudin.html" target="_blank" rel="follow" title="База патентів України">Пристрій для ендоваскулярної оклюзії дефектів артеріальних судин</a>

Подібні патенти