Циклофільтр з батареєю циклонів із просторовим розподілом пилу

Номер патенту: 112800

Опубліковано: 25.10.2016

Автор: Свобода Піотр Слєбіода

Завантажити PDF файл.

Формула / Реферат

1. Циклофільтр з батареєю циклонів із просторовим розподілом пилу, який складається з опори, приєднаного до неї резервуара пилу, батареї циклонів, встановлених над резервуаром пилу, приєднаного до них каналу підводу забрудненого газу, каналів відводу очищеного газу та горизонтальних рукавних фільтрів, розташованих між резервуаром пилу та циклонами, горизонтальні рукавні фільтри встановлено у резервуар пилу із утворенням щілин між ними та зовнішньою стінкою резервуара пилу, а циклони оснащені каналами відведення газу, до яких ззовні прикріплені похилі пластини, щільно перекриваючі площину циклонів.

2. Циклофільтр за п. 1, який відрізняється тим, що до каналів відведення газу прикріплені шнекові елементи відведення пилу.

Текст

Реферат: Винахід належить до галузі очищення газів від пилу, а саме заявлений циклофільтр з батареєю циклонів із просторовим розподілом пилу відноситься до фільтрів циклонного типу для сухої очистки газів від пилу та може бути використаний в хімічній, харчовій, металургійній, деревообробній тощо галузях. Циклофільтр складається з опори, приєднаного до неї резервуару пилу, батареї циклонів, встановлених над резервуаром пилу, приєднаного до них каналу підводу забрудненого газу, каналів відводу очищеного газу та горизонтальних рукавних фільтрів, розташованих між резервуаром пилу та циклонами. Горизонтальні рукавні фільтри встановлено у резервуар пилу, таким чином, щоб утворити щілину між горизонтальними рукавними фільтрами та зовнішньою стінкою резервуару пилу. Циклони оснащені каналами відведення газу, до яких ззовні прикріплені похилі пластини, щільно перекриваючі площину циклонів. В іншому варіанті виконання до зовнішньої сторони каналів відведення газу прикріплені шнекові елементи відведення пилу. UA 112800 C2 (12) UA 112800 C2 UA 112800 C2 5 10 15 20 25 30 35 40 45 50 55 60 Винахід, що заявляється, належить до фільтрів циклонного типу для сухої очистки газів від пилу та може бути використаний в хімічній, харчовій, металургійній, деревообробній тощо галузях. Фільтри циклонного типу досить розповсюджені для сухої очистки газів від пилу. Так відомий фільтр за PL 216644, що складається з опори, резервуара пилу, батареї циклонів, каналу підводу забрудненого газу, каналів відводу очищеного газу та горизонтального рукавного фільтра. Даний пристрій працює наступним чином. Через канал підводу забрудненого газу до циклонів подається забруднений газ і під дією відцентрової сили позбавляється твердих домішок, котрі осідають на стінках циклонів, а потім потрапляють до резервуара пилу. Очищений газ через канали відводу очищеного газу виводиться з циклонів. Однак, таким чином очищується близько 70 % забрудненого газу, а решта потрапляє до резервуара пилу. З резервуара пилу газ подається до горизонтального рукавного фільтра, де і проводиться його очищення. Однак, даний пристрій має суттєвий недолік, пов'язаний з тим, що до горизонтального рукавного фільтра подається дуже запилений газ із резервуара пилу. Це призводить до великих втрат на регенерацію фільтрувальних рукавних елементів. Найбільш близьким до винаходу, що заявляється, є циклофільтр за PL 202788, що складається з опори, резервуара пилу, батареї циклонів, каналу підводу забрудненого газу, каналів відводу очищеного газу та горизонтальних рукавних фільтрів. Даний пристрій працює наступним чином. Через канал підводу забрудненого газу до циклонів подається забруднений газ і під дією відцентрової сили позбавляється твердих домішок, котрі осідають на стінках циклонів, а потім потрапляють до резервуара пилу. Очищений газ через канали відводу очищеного газу виводиться з циклонів. Однак, таким чином очищується близько 70 % забрудненого газу, а решта потрапляє до горизонтальних рукавних фільтрів, розташованих під циклонами, де і проводиться його очищення. Однак, даний пристрій також має суттєвий недолік, пов'язаний з тим, що до горизонтального рукавного фільтра, як і в попередньо описаному пристрої, подається дуже запилений газ. Це призводить до великих втрат на регенерацію фільтрувальних рукавних елементів. В основу винаходу поставлено задачу створення циклофільтра шляхом зміни конструкції циклонів та корпусу, що дозволить зменшити додаткові втрати регенеративного повітря у горизонтальному рукавному фільтрі, а також підвищити ефективність очистки газу від забруднень. Поставлена задача в запропонованому винаході вирішується тим, що у циклофільтрі з батареєю циклонів із просторовим розподілом пилу, який складається з опори, приєднаного до неї резервуара пилу, батареї циклонів, встановлених над резервуаром пилу, приєднаного до них каналу підводу забрудненого газу, каналів відводу очищеного газу та горизонтальних рукавних фільтрів, розташованих між резервуаром пилу та циклонами, горизонтальні рукавні фільтри встановлено у резервуар пилу із утворенням щілин між ними та зовнішньою стінкою резервуара пилу, а циклони оснащені каналами відведення газу, до яких ззовні прикріплені похилі пластини, щільно перекриваючі площину циклонів. Також поставлена задача в іншому варіанті виконання запропонованого винаходу вирішується тим, що до каналів відведення газу прикріплені шнекові елементи відведення пилу. Суть винаходу пояснюється наступними кресленнями: Фіг. 1 - загальний вигляд першого варіанта виконання циклофільтра з батареєю циклонів із просторовим розподілом пилу. Фіг. 2 - вигляд зверху розріз А-А на фіг. 1. Фіг. 3 - загальний вигляд другого варіанта виконання циклофільтра з батареєю циклонів із просторовим розподілом пилу. Фіг. 4 - вид зверху розріз А-А на фіг.3. Циклофільтр з батареєю циклонів із просторовим розподілом пилу складається з опори 1, приєднаного до неї резервуара пилу 2, батареї циклонів 3, встановлених над резервуаром пилу 2, приєднаного до них каналу підводу забрудненого газу 4, каналів відводу очищеного газу 5 та горизонтальних рукавних фільтрів 6, розташованих між резервуаром пилу 2 та циклонами 3. Горизонтальні рукавні фільтри 6 встановлено у резервуар пилу 2, таким чином, щоб утворити щілину 7 між горизонтальними рукавними фільтрами 6 та зовнішньою стінкою резервуара пилу 2. Циклони 3 оснащені каналами відведення газу 8, до яких ззовні прикріплені похилі пластини 9, щільно перекриваючі площину циклонів. Циклофільтр, що заявляється, працює наступним чином. Через канал підводу забрудненого газу 4 до циклонів 3 подається забруднений газ і під дією відцентрової сили позбавляється твердих домішок, котрі осідають на стінках циклонів 3, а потім по стінках циклонів та за допомогою похилих пластин 9 потрапляють через щілини 7 до резервуара пилу 2. Частина 1 UA 112800 C2 5 10 15 20 очищеного газу через канали відводу очищеного газу 5 виводиться з циклонів, а решта через канали відведення газу 8 потрапляє до горизонтальних рукавних фільтрів 6. У другому виконанні циклофільтр складається з опори 1, приєднаного до неї резервуара пилу 2, батареї циклонів 3, встановлених над резервуаром пилу 2, приєднаного до них каналу підводу забрудненого газу 4, каналів відводу очищеного газу 5 та горизонтальних рукавних фільтрів 6, розташованих між резервуаром пилу 2 та циклонами 3. Горизонтальні рукавні фільтри 6 встановлено у резервуар пилу 2, таким чином, щоб утворити щілину 7 між горизонтальними рукавними фільтрами 6 та зовнішньою стінкою резервуара пилу 2. Циклони 3 оснащені каналами відведення газу 8, до яких ззовні прикріплені шнекові елементи відведення пилу 10. У даному виконанні пристрій працює наступним чином. Через канал підводу забрудненого газу 4 до циклонів 3 подається забруднений газ і під дією відцентрової сили позбавляється твердих домішок, котрі осідають на стінках циклонів 3, а потім по стінках циклонів потрапляють до шнекових елементів відведення пилу 10 та виводяться через щілини 7 до резервуара пилу 2. Частина очищеного газу через канали відводу очищеного газу 5 виводиться з циклонів, а решта через канали відведення газу 8 потрапляє до горизонтальних рукавних фільтрів 6. В обох випадках виконання циклофільтра відведення осідаючого пилу у резервуар пилу через щілину, утворену резервуаром пилу та горизонтальними рукавними фільтрами, зменшує запиленість газу, що потрапляє у горизонтальні рукавні фільтри. Це значно підвищує якість очистки газу, та зменшує витрати на очищення в горизонтальному рукавному фільтрі. ФОРМУЛА ВИНАХОДУ 25 30 1. Циклофільтр з батареєю циклонів із просторовим розподілом пилу, який складається з опори, приєднаного до неї резервуара пилу, батареї циклонів, встановлених над резервуаром пилу, приєднаного до них каналу підводу забрудненого газу, каналів відводу очищеного газу та горизонтальних рукавних фільтрів, розташованих між резервуаром пилу та циклонами, горизонтальні рукавні фільтри встановлено у резервуар пилу із утворенням щілин між ними та зовнішньою стінкою резервуара пилу, а циклони оснащені каналами відведення газу, до яких ззовні прикріплені похилі пластини, щільно перекриваючі площину циклонів. 2. Циклофільтр за п. 1, який відрізняється тим, що до каналів відведення газу прикріплені шнекові елементи відведення пилу. 2 UA 112800 C2 Комп’ютерна верстка І. Скворцова Державна служба інтелектуальної власності України, вул. Василя Липківського, 45, м. Київ, МСП, 03680, Україна ДП “Український інститут інтелектуальної власності”, вул. Глазунова, 1, м. Київ – 42, 01601 3

Дивитися

Додаткова інформація

Автори російською

Piotr Slebioda

МПК / Мітки

МПК: B04C 5/14, B04C 5/103, B01D 46/24

Мітки: розподілом, просторовим, циклонів, пилу, батареєю, циклофільтр

Код посилання

<a href="http://uapatents.com/5-112800-ciklofiltr-z-batareehyu-cikloniv-iz-prostorovim-rozpodilom-pilu.html" target="_blank" rel="follow" title="База патентів України">Циклофільтр з батареєю циклонів із просторовим розподілом пилу</a>

Подібні патенти