Квітковий горщик з сигналізатором про полив квітів

Завантажити PDF файл.

Формула / Реферат

Квітковий горщик з сигналізатором про полив квітів, який містить візуальний сигналізатор постійної дії - світлодіод, який відрізняється тим, що сигналізатор вбудований в квітковий горщик, голчасті електроди сигналізатора максимально віддалені один від одного, деталі електричної схеми сховані в ручках для перенесення квітів, а світлодіод має вихід на поверхню горщика.

Текст

Дивитися

Реферат: Винахід належить до квіткового горщика з сигналізатором про полив квітів. Сигналізатор вбудований в квітковий горщик, голчасті електроди сигналізатора максимально віддалені один від одного, деталі електричної схеми сховані в ручках для перенесення квітів, а візуальний сигналізатор постійної дії - світлодіод - має вихід на поверхню горщика. UA 112730 C2 (12) UA 112730 C2 UA 112730 C2 5 10 15 20 25 30 35 40 45 50 55 Винахід належить до квітникарства, зокрема до квіткових аксесуарів - горщиків, і може бути використаний на підприємствах малого та середнього бізнесу. Відомо багато способів підтримки оптимальної вологості ґрунту у квіткових горщиках, для чого використовують різні прилади, які дозволяють вимірювати вологість і температуру ґрунту [1-3]. Недоліком цих способів є те, що у такий спосіб можна визначати вологість ґрунту в горщиках через показники тиску (в гектопаскалях) в тих точках, де розміщується прилад, А бажано, щоб прилад показував інтегральне значення вологості в різних точках, які можуть відрізнятися по цьому показнику при поливанні квітів. Для цього необхідно виконувати декілька вимірів і визначати їх середнє значення. Але при переміщенні тензіометра в інше місце необхідно чекати 30…60 хвилин для стабілізації показників тиску, що утруднює процес одержання його середнього значення. Найбільш близьким технічним рішенням до винаходу є прилад для вимірювання вологості ґрунту [4, 5], який передбачає періодичний полив ґрунту, де для підтримки заданої споживачем мінімальної вологості ґрунту в квіткових горщиках використовують візуальний сигналізатор постійної дії - світлодіод. Він загоряється в разі відхилення мінімальної вологості ґрунту від заданого оптимального значення для певної рослини, сигналізуючи про необхідність поливу. Недолік такого типу сигналізаторів полягає в близькому розташуванні металевих голок, що встромляються в ґрунт при вимірюванні вологості ґрунту, так як сигналізатор являє собою прилад для індивідуального перенесення. При близькому розташуванні металевих голок, що встромлюються в ґрунт, вологовміст вимірюється в дуже обмеженому об'ємі фунту і визначає точкові значення вологості, замість середнього його значення. А тому, в разі нерівномірного поливу показання вологоміру будуть різними в різних точках, тобто не відповідати дійсності. В основу винаходу поставлена задачу створення квіткового горщика з сигналізатором про полив квітів з покращеними властивостями, шляхом вбудування в квітковий горщик сигналізатора, що забезпечує автоматичну підтримку заданої вологості у горщику. Поставлена задача вирішується тим, що у відомому способі вимірювання вологості ґрунту передбачається періодичний полів ґрунту та використання візуального сигналізатора постійної дії - світлодіода, згідно з винаходом сигналізатор вбудовано в квітковий горщик, голчасті електроди сигналізатора максимально віддалені один від одного, деталі електричної схеми сховані з ручках для перенесення квітів, а світлодіод має вихід на поверхню горщика. Відміна даного пристрою полягає в тому, що в прототипі деталі електричної схеми розміщуються в копусі сигналізатора, а сам сигналізатор відокремлений від квіткового горщика і приводиться в робоче положення, встромляється в ґрунт в разі необхідності. У винаході електрична схема складає одне ціле з квітковим горщиком, а сигналізатор контролює вологість ґрунту безперервно, при досягненні вологості меншого значення, ніж необхідно, світлодіод включається, фіксуючи необхідність поливу. Суть винаходу пояснюється кресленнями: фіг. 1 - електрична схема сигналізатора, фіг. 2 горщик з сигналізатором. Електрична схема сигналізатора складається з електричних опорів R 1 та R2, світлодіода AL 107, транзистора КТ 1102, джерела струму напругою 3В та металевих голчастих електродів. Настроювання приладу на відповідну мінімальну вологість ґрунту здійснюється за допомогою змінного опору R1. При його регулюванні реле КТ 1102 розмикає електричне коло, якщо вологість ґрунту вища від мінімально необхідної, і вмикає електричне коло, якщо вологість ґрунту нижче від мінімально необхідної, сигналізуючи про необхідність поливу. Як видно із фіг. 2, електрична схема розміщується частково у лівій ручці горщика (R 1; R2 і AL 107) та частково у правій - КТ 1102 та джерело струму. У ґрунт із кожної ручки для перенесення горщика виведені голчасті електроди. Електрична схема працює таким чином. Якщо ввесь ґрунт між ручками горщика піддається рівномірному поливу, то електричне коло замикається і світлодіод згасає. У випадку часткового поливу або дуже нерівномірного, схема не працює, тобто електричне коло не замикається через ґрунт. В такому вигляді сигналізатор не являє собою окремий прилад для вимірювання вологості ґрунту, а являє собою одне ціле з горщиком для квітів. Технічним результатом, що досягається при реалізації винаходу, є поєднання конструктивно горщика та сигналізатора. Основні переваги запропонованого винаходу: горщик з сигналізатором дозволяють неперервно підтримувати задану вологість ґрунту в горщику; в разі зменшення вологості ґрунту в горщику до критичного рівня вмикається світлодіод, сигналізуючи про необхідність поливу; 1 UA 112730 C2 світло від світлодіода виведено на поверхню ручки горщика, що дозволяє легко візуально визначати момент поливу ґрунту. 5 10 15 Джерела інформації: 1. Тензиометр - самый простой прибор для определения влажности почвы [Электронный ресурс]. - Режим доступа: . 2. Extech MO750 - Прибор для определения влажности почвы. [Электронный ресурс]. Режим доступа: . 3. TR 46908 / Прибор для определения влажности и температуры почвы. [Электронный ресурс]. - Режим доступа: . 4. Патент на корисну модель № 84961 Сигналізатор для підтримки оптимальної вологості ґрунту в квіткових горщиках / Сорокіна С.В., Захаренко В.О., Д'яков О.Г. - № U201304254. Заявл. 05.04.2013. Опубл. 11.11.2013. Бюл. №2 1. 5. Патент на корисну модель № 84962 Спосіб підтримки оптимальної вологості ґрунту в квіткових горщиках / Соркіна С.В., Захаренко В.О., Д'яков О.Г. - № U201304255. Заявл. 05.04.2013. Опубл. 11.11.2013. Бюл. № 21. ФОРМУЛА ВИНАХОДУ 20 Квітковий горщик з сигналізатором про полив квітів, який містить візуальний сигналізатор постійної дії - світлодіод, який відрізняється тим, що сигналізатор вбудований в квітковий горщик, голчасті електроди сигналізатора максимально віддалені один від одного, деталі електричної схеми сховані в ручках для перенесення квітів, а світлодіод має вихід на поверхню горщика. 2 UA 112730 C2 Комп’ютерна верстка М. Мацело Державна служба інтелектуальної власності України, вул. Василя Липківського, 45, м. Київ, МСП, 03680, Україна ДП “Український інститут інтелектуальної власності”, вул. Глазунова, 1, м. Київ – 42, 01601 3

Додаткова інформація

Автори англійською

Sorokina Svitlana Viktorivna, Zaharenko Vitaliy Oleksandrovych

Автори російською

Сорокина Светлана Викторовна, Захаренко Виталий Александрович

МПК / Мітки

МПК: G05D 22/02, A01G 9/26, A01G 9/02

Мітки: горщик, квітів, полів, квітковий, сигналізатором

Код посилання

<a href="http://uapatents.com/5-112730-kvitkovijj-gorshhik-z-signalizatorom-pro-poliv-kvitiv.html" target="_blank" rel="follow" title="База патентів України">Квітковий горщик з сигналізатором про полив квітів</a>

Подібні патенти