Спосіб прогнозування ефективності комбінованого лікування хворих на меланому шкіри

Завантажити PDF файл.

Формула / Реферат

Спосіб прогнозування ефективності комбінованого лікування хворих на меланому шкіри, що включає визначення двічі позитивних Т-лімфоцитів, який відрізняється тим, що при високому вмісті цих клітин в периферичній крові прогнозують кращу відповідь на інтерфоронотерапію.

Текст

Реферат: Спосіб прогнозування ефективності комбінованого лікування хворих на меланому шкіри включає визначення двічі позитивних Т-лімфоцитів. При високому вмісті цих клітин в периферичній крові прогнозують кращу відповідь на інтерфоронотерапію. UA 112532 U (54) СПОСІБ ПРОГНОЗУВАННЯ ЕФЕКТИВНОСТІ КОМБІНОВАНОГО ЛІКУВАННЯ ХВОРИХ НА МЕЛАНОМУ ШКІРИ UA 112532 U UA 112532 U 5 10 15 20 25 30 35 40 45 50 55 60 Заявка належить до галузі медицини, а саме - клінічної онкології, і може бути використана в комбінованому лікуванні хворих на меланому шкіри. Меланому шкіри розглядають як одну з найбільш перспективних пухлин для імунотерапевтичного впливу серед онкологічних захворювань, проте клінічну відповідь на таке лікування відмічають лише у частини хворих. Емпіричне призначення імунотерапії пов'язують з відсутністю біомаркерів, визначення яких дозволило б прогнозувати перебіг захворювання. З огляду на це, активно вивчається прогностична цінність імунологічних параметрів при меланомі шкіри. Показано, що виявлення меланома-специфічних Т-лімфоцитів у периферичній крові, їх високий вміст у кістковому мозку асоціюється зі стадією та перебігом захворювання, а за умов індукції пухлинореактивних Т-лімфоцитів на тлі імунотерапії покращується безрецидивна виживаність хворих на меланому шкіри [1]. Цитокіновий профіль до початку інтерферонотерапії у хворих на меланому шкіри з кращою клінічною відповіддю характеризується підвищеним рівнем інтерлейкіну-1β, -1α, -6, фактора некрозу пухлини альфа [2]. В той же час, висока початкова концентрація трансформуючого фактора росту альфа, тканинного інгібітора 2 металопротеїнази 1, С-реактивного білка корелює з низькою ефективністю імунотерапії [3]. Поява антикардіоліпінових, антитиреоглобулінових, антинуклеарних автоантитіл на тлі інтерферонотерапії асоційована з подовженням безрецидивної виживаності хворих на меланому шкіри [4]. Продемонстровано, що початковий вміст циркулюючих лейкоцитів та, зокрема нейтрофілів, є незалежним прогностичним фактором терапії інтерлейкіном-2 при генералізованій меланомі шкіри. Підвищений рівень зазначених клітин корелює з низькою виживаністю таких хворих [5]. За прототип вибрано спосіб імунологічного дослідження, за яким у хворих на меланому шкіри визначали та порівнювали вміст двічі позитивних Т-лімфоцитів в метастазах, в уражених лімфатичних вузлах та в периферичній крові, вивчали функціональні властивості цих клітин за здатністю продукувати цитокіни у відповідь на автологічні клітини меланоми та на антитіла до СD3-антигену (Double positive CD4CD8 αβ Т cells: a new tumor-reactive population in human melanomas /J. Desfrancois, A. Moreau-Aubry, V. Vignard [et al.] //PLoS One. - 2010. - Vol. 5, № 1. P. e8437). Позитивним у прототипі є оцінка імунологічних параметрів хворих на меланому шкіри, що може бути використано для розробки нових та підвищення ефективності існуючих методів протипухлинної імунотерапії. Недоліком прототипу є дослідження двічі позитивних Т-лімфоцитів без визначення взаємозв'язку між їх кількістю та ефективністю лікування. Задачею корисної моделі є удосконалення способу прогнозування ефективності комбінованого лікування хворих на меланому шкіри шляхом визначення абсолютної кількості + + + СD3 СD4 СD8 -лімфоцитів в периферичній крові до початку лікування, що дасть можливість спрогнозувати кращу відповідь на інтерферонотерапію у разі високих значень цього імунологічного параметра. Поставлена задача вирішується наступним чином: Хворим з клінічними ознаками первинно-локалізованої меланоми шкіри проводять клінікорентгенологічне обстеження, що включає комп'ютерну томографію головного мозку, органів грудної та черевної порожнин, органів таза, ультразвукове дослідження реґіонарних лімфатичних вузлів. На 8-10 день після висічення первинної пухлини та біопсії "сторожового" лімфатичного вузла хворим з гістологічно підтвердженим діагнозом меланоми шкіри IB-III стадії призначають курс рекомбінантного α2b-інтерферону (лаферобіон, виробництво Україна) підшкірно в дозі 3 млн МО тричі на тиждень упродовж 12 місяців. Прогнозування ефективності комбінованого лікування хворих на меланому шкіри проводять + + на основі визначення до хірургічного лікування абсолютної кількості СD3 СD4 СD8-лімфоцитів в периферичній крові. Для цього вранці натщесерце з ліктьової вени відбирають кров в об'ємі 2 мл в пробірку з гепарином. Методом проточної цитофлуориметрії з використанням моноклональних антитіл CD3-PC5/CD4-RD1/CD8-FITC ("Beckman Coulter", США) визначають + + + відносний вміст CD3 CD4 CD8 -клітин серед лімфоцитів. Результати обчислюютьна проточному цитофлуориметрі FACScan ("Becton Dickinson", США) з використанням програми 3 "Cell Quest". Під час обліку результатів підраховують 10×10 лімфоцитів. Абсолютну кількість + + + CD3 CD4 CD8 -клітин визначають виходячи із вмісту лейкоцитів у периферичній крові та відсотка лімфоцитів у лейкоцитарній формулі. За заявленим способом прогнозування ефективності комбінованого лікування було проведено 25 хворим на меланому шкіри з ІВ-ПІВ стадіями захворювання. Прикладами реалізації заявленого способу є витяги з історій хвороб наступних пацієнтів. 1 UA 112532 U 5 10 15 20 25 30 35 40 45 50 55 60 І. Хвора Д., 1941 р. н., історія хвороби № 1495. Звернулась у відділення пухлин шкіри та м'яких тканин Національного інституту раку зі скаргами на наявність пігментної пухлини на шкірі правої гомілки, що з'явилась рік тому, стала швидко збільшуватись в розмірах та періодично кровити. Після обстеження, що включало рентгенографію органів грудної клітки, ультразвукового дослідження органів черевної порожнини та загальноклінічні дослідження, встановлено клінічний діагноз: меланома шкіри правої гомілки, II клінічна група. + + + 17.02.2011 р. хворій до хірургічного лікування визначили абсолютний вміст СD3 СD4 СD8 лімфоцитів у периферичній крові, для цього вранці натщесерце з ліктьової вени відбирали кров в об'ємі 2 мл в пробірку з гепарином. Методом проточної цитофлуориметрії з використанням моноклональних антитіл CD3-PC5/CD4-RD1/CD8-FITC ("Beckman Coulter", США) в крові + + + визначили відносний вміст СD3 СD4 СD8 -клітин серед лімфоцитів. Результати обчислювали на проточному цитофлуориметрі FACScan ("Becton Dickinson", США) з використанням програми 3 "Cell Quest". Під час обліку результатів підраховували 10×10 лімфоцитів. Абсолютну кількість + + + СD3 СD4 СD8 -клітин визначали виходячи із вмісту лейкоцитів у периферичній крові та відсотка + + + лімфоцитів в лейкоцитарній формулі. Загальна кількість СD3 СD4 СD8 -лімфоцитів у 9 периферичній крові значно перевищувала нормальні значення (0,040×10 /л проти (0,0209 0,032)×10 /л у практично здорових людей), що вказувало на сприятливий перебіг захворювання. 22.02.2011 р. під внутрішньовенним наркозом виконано широке висічення меланоми шкіри правої гомілки та біопсію "сторожового" лімфатичного вузла правої пахової ділянки. Після хірургічного лікування та гістологічного підтвердження ІІІВ стадії хвора упродовж 12 місяців отримувала рекомбінантний α2b-інтерферон (лаферобіон, виробництво Україна) по 3 млн ОД тричі на тиждень підшкірно. Патогістологічний висновок № 7840-46/11 від 01.03.2011 p.: вузлова форма злоякісної меланоми шкіри з поверхневим виразкуванням, IV рівень інвазії за Clark, товщина пухлини за Breslow більш ніж 6,0 мм. Метастази меланоми в "сторожовому" лімфатичному вузлі. Встановлено заключний діагноз: меланома шкіри правої гомілки, T4bN1aM0, стадія ІІІВ, клінічна група II. За період спостереження (60 місяців) рецидиву або метастазів пухлини у хворої не виявлено. II. Хвора С., 1950 р. н., історія хвороби № 12743. Звернулась у відділення пухлин шкіри та м'яких тканин Національного інституту раку зі скаргами на наявність пігментної пухлини на шкірі І пальця правої стопи, що була у хворої упродовж 4 років та у 2011 році стала збільшуватись в розмірах. Після обстеження, що включало рентгенографію органів грудної клітки, ультразвукового дослідження органів черевної порожнини та загальноклінічні дослідження, встановлено клінічний діагноз: меланома шкіри І пальця правої стопи, II клінічна група. + + + 21.11.2011 р. хворій до хірургічного лікування визначили абсолютний вміст СD3 СD4 СD8 лімфоцитів у периферичній крові, для цього вранці натщесерце з ліктьової вени відбирали кров в об'ємі 2 мл в пробірку з гепарином. Методом проточної цитофлуориметрії з використанням моноклональних антитіл CD3-PC5/CD4-RD1/CD8-FITC ("Beckman Coulter", США) в крові + + + визначили відносний вміст CD3 CD4 CD8 -клітин серед лімфоцитів. Результати обчислювали на проточному цитофлуориметрі FACScan ("Becton Dickinson", США) з використанням програми 3 "Cell Quest". Під час обліку результатів підраховували 10×10 лімфоцитів. Абсолютну кількість + + + CD3 CD4 CD8 -клітин визначали виходячи із вмісту лейкоцитів у периферичній крові та відсотка лімфоцитів в лейкоцитарній формулі. + + + Загальна кількість СD3 СD4 СD8 -лімфоцитів у периферичній крові не перевищувала 9 9 нормальні значення (0,024×10 /л проти (0,020-0,032)×10 /л у практично здорових людей), що вказувало на низьку очікувану ефективність лікування. 12.12.2011 р. під внутрішньовенним наркозом виконано екзартикуляцію І пальця правої стопи та біопсію "сторожового" лімфатичного вузла правої пахової ділянки. Після хірургічного лікування та гістологічного підтвердження ІІІА стадії хвора упродовж 12 місяців отримувала рекомбінантний α2b-інтерферон (лаферобіон, виробництво Україна) по 3 млн ОД тричі на тиждень підшкірно. Патогістологічний висновок № 51666-81/11 від 08.12.2011 p.: злоякісна меланома, що поверхнево розповсюджується, з вузловим компонентом, IV рівень інвазії за Clark, товщина пухлини за Breslow 3,7 мм. В одному із "сторожових" лімфатичних вузлів виявлено метастази меланоми. Встановлено заключний діагноз: меланома шкіри І пальця правої стопи, T3aN1aM0, стадія ІІІА, клінічна група II. 2 UA 112532 U 5 10 15 20 На 18 місяці спостереження у хворої виявлено метастази пухлини в шкіру. Джерела інформації: 1. Dendritic cell vaccination and immune monitoring / E.H. Aarntzen, C.G. Figdor, G.J. Adema [et al.] // Cancer Immunol. Immunother. - 2008. - Vol. 57, № 10.-P. 1559-1568. 2. Multiplex analysis of serum cytokines in melanoma patients treated with interferon-alpha2b / Z.R. Yurkovetsky, J.M. Kirkwood, H.D. Edington [et al.] // Clin. Cancer Res. - 2007. - Vol. 13, № 8. - P. 2422-2428. 3. Survival prognostic significance of TNFRII, TGFa, TIMP1 & CRP in high-risk melanoma patients / A.A. Tarhini, Y. Lin, W.A. LaFramboise [et al.] // Cancer Res. - 2013. - Vol. 73, № 8 (suppl.). - Abstr. 21. 4. Autoimmune antibodies and recurrence-free interval in melanoma patients treated with adjuvant interferon / M.G. Bouwhuis, S. Suciu, S. Collette [et al.] // J. Natl. Cancer Inst. - 2009. - Vol. 101, № 12. - P. 869-877. 5. Pretreatment levels of peripheral neutrophils and leukocytes as independent predictors of overall survival in patients with American Joint Committee on Cancer Stage IV Melanoma: results of the EORTC 18951 Biochemotherapy Trial. / H. Schmidt, S. Suciu, C.J. Punt [et al.] // J. Clin. Oncol. 2007.-Vol. 25, № 12.-P. 1562-1569. 6. Double positive CD4CD8 ap T cells: a new tumor-reactive population in human melanomas / J. Desfrancois, A. Moreau-Aubry, V. Vignard [et al.] // PLoS One. - 2010. - Vol. 5, № 1. - P. e8437 (прототип). ФОРМУЛА КОРИСНОЇ МОДЕЛІ 25 Спосіб прогнозування ефективності комбінованого лікування хворих на меланому шкіри, що включає визначення двічі позитивних Т-лімфоцитів, який відрізняється тим, що при високому вмісті цих клітин в периферичній крові прогнозують кращу відповідь на інтерфоронотерапію. Комп’ютерна верстка Л. Литвиненко Державна служба інтелектуальної власності України, вул. Василя Липківського, 45, м. Київ, МСП, 03680, Україна ДП “Український інститут інтелектуальної власності”, вул. Глазунова, 1, м. Київ – 42, 01601 3

Дивитися

Додаткова інформація

МПК / Мітки

МПК: G01N 33/53

Мітки: ефективності, лікування, комбінованого, спосіб, хворих, меланому, шкіри, прогнозування

Код посилання

<a href="http://uapatents.com/5-112532-sposib-prognozuvannya-efektivnosti-kombinovanogo-likuvannya-khvorikh-na-melanomu-shkiri.html" target="_blank" rel="follow" title="База патентів України">Спосіб прогнозування ефективності комбінованого лікування хворих на меланому шкіри</a>

Подібні патенти