Пристрій для приєднання шпалерного дроту до стовпця

Номер патенту: 112483

Опубліковано: 12.09.2016

Автор: Низовий Мирослав Іванович

Завантажити PDF файл.

Формула / Реферат

Пристрій для приєднання шпалерного дроту до стовпця, що містить стрижень, зовнішній діаметр якого відповідає внутрішньому діаметру кільця в'язального дроту, який відрізняється тим, що стрижень виконаний трубчастим, з прямим поздовжнім прорізом у стінці трубки з поперечною рукояткою, нерухомо прикріпленою до трубки з діаметрально протилежної прорізу сторони, на рукоятці впритул до трубки встановлений упор висотою, більшою за діаметр трубки, устаткований гачком, шарнірно приєднаним до упора з можливістю обертання в площині, паралельній до діаметральної площини прорізу трубки, при цьому ширина прорізу відповідає діаметру шпалерного дроту, а відстань від упора до борідки гачка відповідає осьовому розміру кільця в'язального дроту.

Текст

Дивитися

Реферат: Винахід належить до пристрою для приєднання шпалерного дроту до стовпця, що містить стрижень, зовнішній діаметр якого відповідає внутрішньому діаметру кільця в'язального дроту, причому стрижень виконаний трубчастим, з прямим поздовжнім прорізом у стінці трубки з поперечною рукояткою, нерухомо прикріпленою до трубки з діаметрально протилежної прорізу сторони, на рукоятці впритул до трубки встановлений упор висотою, більшою за діаметр трубки, устаткований гачком, шарнірно приєднаним до упора з можливістю обертання в площині, паралельній до діаметральної площини прорізу трубки, при цьому ширина прорізу відповідає діаметру шпалерного дроту, а відстань від упора до борідки гачка відповідає осьовому розміру кільця в'язального дроту. UA 112483 C2 (12) UA 112483 C2 UA 112483 C2 5 10 15 20 25 30 35 40 45 50 55 60 Винахід належить до сільського господарства і може бути використаний при улаштуванні шпалер, підтримуючих саджанці з фіксацією саджанців до шпалерного дроту, прямолінійно натягнутого кількома ярусами на різних висотах уздовж ряду вертикальних стовпців дерев'яних, бетонних чи металевих за фактурою та круглих, прямокутних чи фасонних за профілем. Відома, як аналог фіксації саджанця до шпалерного дроту, скоба з елементом охоплення саджанця, виконаним у вигляді півкола, і з двома елементами кріплення півкола скоби до шпалерного дроту, виконаними у вигляді гачків (див. Опис до патенту України на корисну модель № 93227, кл. А01G 17/08, 2014 p.). Скоба за аналогом фіксує саджанець своїми гачками в обох поздовжніх напрямах шпалерного дроту, а півколом і опертям на шпалерний дріт - в обох поперечних напрямах. Однак, аналог не вирішує задачі приєднання шпалерного дроту до стовпця. При улаштуванні шпалер приєднання шпалерного дроту в горизонтальному рівні до ряду вертикальних стовпців передбачає нерухоме скріплення обох кінців дроту з крайніми стовпцями ряду, а проміжні стовпці спряжені зі шпалерним дротом з можливістю його вільного осьового ходу у вузлі приєднання до кожного проміжного стовпця, для чого стовпці устатковані відповідними елементами: бетонні - закладними петлями, дерев'яні - скобами, металеві отворами у пластинах (див., наприклад, рекламне видання: Опоры и защита ваших растений. Основной ассортимент. - Компания "Ниф Агро Поставка", проспект Юности, 18, °F. 602 г. Винница. Украина, 21021. Підшивка ксерокопій цього Джерела інформації: додана до матеріалів даної заявки на 5-ти листках, 1-му примірнику). Універсальними для різних проміжних стовпців є кільця, навиті на одному кінці вітки в'язального дроту. В порівнянні зі шпалерним дротом, в'язальний дріт є тоншим і м'якшим і піддається деформації вручну. Парою віток в'язального дроту, попередньо нанизаною кільцями на шпалерний дріт, охоплюють стовпець і скручують кінці віток на тильній стороні стовпця. Навивання кільця на кінці вітки в'язального дроту здійснюють на затиснутому в лещатах стрижні, діаметр якого відповідає внутрішньому діаметру кільця, окремо від шпалери. Власне, нерухомо закріплений стрижень, як засіб виготовлення кільця в'язального дроту для проміжного стовпця, є прототипом запропонованого пристрою для приєднання шпалерного дроту до стовпця. Недолік прототипу - стрижня для навивання кільця на вітці в'язального дроту окремо від шпалери - полягає в необхідності нанизування кілець віток в'язального дроту на шпалерний дріт попередньо ще до кріплення шпалерного дроту на крайніх в ряді стовпцях з наступним проведенням численних віток в'язального дроту кільцями по шпалерному дроті до кожного проміжного стовпця уздовж рядів стовпців, на значні відстані, що ускладнює улаштування шпалери в цілому. Тобто, недоліком прототипу є його обмежена функціональна можливість. Технічною задачею винаходу є розширення функціональної можливості пристрою для приєднання шпалерного дроту до стовпця за рахунок досягнення можливості навивання кільця в'язального дроту з охопленням шпалерного дроту в будь-якому проміжку безпосередньо на шпалери Для вирішення поставленої задачі запропонована конструкція пристрою для приєднання шпалерного дроту до стовпця поряд з суттєвими ознаками, властивими для прототипу, такими як стрижень, зовнішній діаметр якого відповідає внутрішньому діаметру кільця в'язального дроту, містить нові, відмінні від прототипу суттєві ознаки, а саме - стрижень виконаний трубчастим з прямим повздовжнім прорізом у стінці трубки, ширина прорізу відповідає діаметру шпалерного дроту, і з поперечною рукояткою, нерухомо прикріпленою до трубки з діаметрально протилежної прорізу сторони, на рукоятці впритул до трубки встановлений упор висотою, більшою за діаметр трубки з гачком, шарнірно приєднаним до упора з можливістю обертання в площині, паралельній до діаметральної площини прорізу трубки, при цьому відстань від упора до борідки гачка відповідає осьовому розміру кільця в'язального дроту. Пристрій використовують наступним чином: тримаючи за рукоятку, в будь-якому місці безпосередньо на шпалери, проріз трубки орієнтують знизу під шпалерним дротом, підносять догори і охоплюють трубкою шпалерний дріт. Відрізок в'язального дроту, довжина якого забезпечує охоплення профілю стовпця, приблизно в половині підводять до контакту з трубкою знизу. Притримуючи один кінець в'язального дроту разом з рукояткою впритул до упора, протилежний за трубкою кінець другою рукою підіймають і навивають на трубку декількома витками, фіксують рукою уздовж рукоятки обидва кінці в'язального дроту. Потім кінець від першого витка відгинають під прямим кутом на ребрі упора до положення паралельного зі шпалерним дротом. Опускають гачок, захоплюючи його борідкою вихід з останнього витка і відгинають другий кінець під прямим кутом ε протилежний бік паралельно з трубкою. Піднімають 1 UA 112483 C2 5 10 15 20 25 гачок в початковий стан і притримуючи одною рукою навите кільце, другою рукою за рукоятку рухом уздовж шпалерного дроту витягують трубку з кільця в'язального дроту, що не важко, завдяки відцентрованій радіальній пружності спірально навитого кільця. Надалі через проріз знімають трубку зі шпалерного дроту і, переміщуючи по ньому кільцем в'язальний дріт, безперешкодно підводять до ближчого проміжного стовпця. На потрібній висоті стовпець охоплюють кінцями в'язального дроту скручують кінці на тильній стороні стовпця, приєднуючи кільцем до нього шпалерний дріт безпосередньо на шпалери. Отже, нова сукупність суттєвих ознак в порівнянні з прототипом, розширює функціональну можливість пристрою для приєднання шпалерного дроту до стовпця відповідно до задачі винаходу. Суть винаходу пояснюється кресленнями, де: на Фіг. 1 зображений загальний вигляд пристрою; на Фіг. 2 - профіль проміжного стовпця. Трубка 1 (Фіг. 1) виконана з прямим поздовжнім прорізом 2 і з поперечною рукояткою 3. На рукоятці 3 впритул до трубки 1 встановлений упор 4 висотою, більшою за діаметр трубки 1. До упора 4 шарніром 5 приєднаний гачок 6 з можливістю обертання в площині, паралельній до діаметральної площини прорізу 2 трубки 1. Ширина прорізу 2 відповідає діаметру шпалерного дроту 7, а відстань від упора 4 до борідки гачка 6 відповідає осьовому розміру кільця 8, виконаного на в'язальному дроті 9. Пристрій використовують наступним чином: в будь-якому місці безпосередньо на шпалері проріз 2 трубки 1 орієнтують знизу під шпалерним дротом 7 і рухом догори охоплюють його трубкою 1. Відрізок в'язального дроту 9 підводять до контакту з трубкою 1 знизу уздовж рукоятки 3 впритул до упора 4. Випущений за трубку 1 кінець в'язального дроту 9 підйомом догори навивають декількома витками на трубку 1. Потім кінець від першого витка відгинають на ребрі упора 4 вправо, опускають гачок 6 і на ребрі його борідки відгинають другий кінець в'язального дроту вліво. Підіймають гачок 6 і витягують трубку 1 з кільця 8, яке охоплює шпалерний дріт 7. Надалі в'язальним дротом 9 охоплюють проміжний стовпець 10 (фіг.2) і скручують кінці в'язального дроту 9 на тильній стороні стовпця. ФОРМУЛА ВИНАХОДУ 30 35 Пристрій для приєднання шпалерного дроту до стовпця, що містить стрижень, зовнішній діаметр якого відповідає внутрішньому діаметру кільця в'язального дроту, який відрізняється тим, що стрижень виконаний трубчастим, з прямим поздовжнім прорізом у стінці трубки з поперечною рукояткою, нерухомо прикріпленою до трубки з діаметрально протилежної прорізу сторони, на рукоятці впритул до трубки встановлений упор висотою, більшою за діаметр трубки, устаткований гачком, шарнірно приєднаним до упора з можливістю обертання в площині, паралельній до діаметральної площини прорізу трубки, при цьому ширина прорізу відповідає діаметру шпалерного дроту, а відстань від упора до борідки гачка відповідає осьовому розміру кільця в'язального дроту. 2 UA 112483 C2 Комп’ютерна верстка О. Рябко Державна служба інтелектуальної власності України, вул. Василя Липківського, 45, м. Київ, МСП, 03680, Україна ДП “Український інститут інтелектуальної власності”, вул. Глазунова, 1, м. Київ – 42, 01601 3

Додаткова інформація

МПК / Мітки

МПК: B21F 33/00, E04H 17/10, B21F 15/04, B21F 3/04, B21F 29/02, A01G 17/06, B21F 7/00, E04H 17/24

Мітки: дроту, шпалерного, стовпця, пристрій, приєднання

Код посилання

<a href="http://uapatents.com/5-112483-pristrijj-dlya-priehdnannya-shpalernogo-drotu-do-stovpcya.html" target="_blank" rel="follow" title="База патентів України">Пристрій для приєднання шпалерного дроту до стовпця</a>

Подібні патенти