Спосіб пакування стосу плоских предметів в пакет і пристрій для його реалізації

Завантажити PDF файл.

Формула / Реферат

1. Спосіб пакування стосу плоских предметів в пакет, який включає подавання обгортувального матеріалу, з якого формується пакет в загортувальній камері при обгортуванні стосу, який відрізняється тим, що обгортування стосу матеріалом знизу і по боках здійснюється при його вертикальному переміщенні в нерухомій загортувальній камері, а загинання верхньої сторони стосу, заклеювання клапанів і формування готового пакету - при горизонтальному переміщенні в загортувальній камері.

2. Пристрій для пакування стосу плоских предметів в пакет, що містить засіб подачі обгортувального матеріалу, рухомий стіл для укладання стосу продукції, загортувальну камеру і нерухомі загиначі, який відрізняється тим, що загортувальна камера є нерухомою, в якій є приводний та нерухомі згиначі, і пристрій додатково містить притискну плиту, механізм штовхача для зміни напрямку руху стосу, нижній стіл з транспортувальним пристроєм та клейовий апарат для заклеювання клапанів пакету між нерухомими загиначами.

Текст

Реферат: Винаходи належать до пакувального обладнання і можуть бути використані для пакування стосу плоских предметів, наприклад газетної і книжково-журнальної продукції, в пакет. Спосіб пакування стосу плоских предметів в пакет передбачає обгортування матеріалом стосу знизу і по боках при вертикальному переміщенні у загортувальній камері та загинання верхньої сторони стосу, заклеювання клапанів і формування готового пакету при горизонтальному переміщенні у загортувальній камері. Пристрій для пакування стосу плоских предметів в пакет містить засіб подачі обгортувального матеріалу, рухомий стіл для укладання стосу продукції, притискну плиту, загортувальну камеру з розташованими в ній нерухомими загиначами, нижній стіл з транспортувальним пристроєм, механізми штовхача та клейовий апарат. Винаходи забезпечують пакування стосу плоских предметів в пакет з можливістю заклеювання його клапанів. UA 112481 C2 (12) UA 112481 C2 UA 112481 C2 5 10 15 20 25 30 35 40 45 50 55 60 Винахід належить до пакувального машинобудування і призначений для використання в галузях, які займаються пакуванням стосу плоских предметів в пакет, наприклад газетної і книжково-журнальної продукції. Відомий спосіб пакування стосу плоских предметів в пакет [1], в якому стос подають на стіл, вводять у загортувальну камеру і обгортають матеріалом по верхній і двома протилежними боковими сторонами, загинають вільний кінець матеріалу під нижню сторону стосу і далі, переміщаючи загортувальну камеру вздовж нерухомих згиначів, загинають торцеві сторони пакету. Однак, даному способу притаманні такі недоліки: - відсутність скріплення клапанів пакету; - відносно складніший процес формування готового пакету. В основу винаходу способу пакування стосу плоских предметів в пакет ставиться задача створення нового процесу формування готового пакету з можливістю заклеювання його клапанів. Поставлена задача вирішується тим, що спосіб пакування стосу плоских предметів в пакет, який включає подавання обгортувального матеріалу, з якого формується пакет в загортувальній камері при переміщенні її вздовж нерухомих загиначів, згідно з винаходом, обгортування стосу матеріалом знизу і по боках здійснюється при його вертикальному переміщенні в нерухомій загортувальній камері, а загинання верхньої сторони стосу, заклеювання клапанів і формування готового пакету при горизонтальному переміщенні в загортувальній камері. Запропонований спосіб пакування стопи плоских предметів в пакет здійснюється таким чином (креслення). Стос плоских предметів, наприклад, книг чи газет, що підлягає пакуванню в пакет, подається на стіл 2, на якому знаходиться аркуш обгортувального матеріалу. Стос затиснутий між притискною плитою 3 і столом 2 рухається вниз в загортувальну камеру 4. В результаті руху відбувається ряд послідовних операцій із загортуванням стосу обгортувальним матеріалом з п'яти боків, крім верху. Ця технологічна операція виконується виключно нерухомими елементами пристрою. Спочатку загортується стос книг по довших боках бічними стінками загортувальної камери 4. Потім, переміщуючись униз, загинаються два коротші боки стосу і їх чотири клапани нерухомими загиначами 5 і 6. Наступні операції призначені для загинання верхньої сторони стосу і формування готового пакету при горизонтальному переміщенні в загортувальній камері. Спочатку загинається верхній правий боковий клапан приводним загиначем 8. Далі, при переміщенні пачки вліво, за допомогою верхнього нерухомого загинача 11 загинається другий боковий клапан. При проходженні пачки через нерухомі загиначі 12 з початку загинається один клапан по довшому боці стосу, потім наноситься на нього клей і тоді загинається другий клапан загиначами 12. Відомий пристрій для пакування стосу плоских предметів в пакет [1], який містить засіб подачі обгортувального матеріалу, стіл для укладання стопи продукції, загортувальну камеру і нерухомі загиначі. Недоліком цього пристрою є неможливість регулювання загортувальної камери при зміні формату і висоти стосу. В основу винаходу поставлено задачу створення нового пристрою для пакування стосу плоских предметів в пакет, в якому нове виконання пристрою дозволить забезпечити його регулювання при зміні формату і висоти стосу. Поставлена задача вирішується тим, що пристрій для пакування стосу плоских предметів в пакет, що містить засіб подачі обгортувального матеріалу, стіл для укладання стосу продукції, загортувальну камеру і нерухомі загиначі, згідно з винаходом, загортувальна камера є нерухомою, в якій є приводний та нерухомі загиначі і пристрій додатково містить притискну плиту, механізм штовхача для зміни напрямку руху стосу, нижній стіл з транспортувальним пристроєм та клейовий апарат для заклеювання клапанів пакету між нерухомими загиначами. Характерною особливістю будови пристрою для пакування стосу плоских предметів в пакет є використання загортувальної камери, яку можна регулювати на формат стосу, який запаковується в обгортувальний матеріал. На кресленні показана схема пристрою для пакування стосу плоских предметів в пакет. До складу пристрою входять засіб подачі обгортувального матеріалу 1, стіл для укладання стосу продукції 2, притискна плита 3, загортувальна камера 4 з розташованими в ній нерухомими загиначами 5, 6, 11 і 12, нижній стіл 7, механізми приводного загинача 8 і штовхача 9, транспортувальний пристрій 10 та клейовий апарат 13. Пристрій працює наступним чином. На рухомий стіл 2, який знаходиться у верхньому положенні, подається аркуш обгортувального матеріалу з подавального пристрою 1. Далі на стіл 2 подається стос плоских предметів. На стос опускається притискна плита 3 і разом зі 1 UA 112481 C2 5 10 столом 2 опускаються вниз в загортувальну камеру 4. За допомогою камери 4 і нерухомих загиначів 5 і 6 стос загортається з п'яти сторін. Коли стос досягне нижнього положення, притискна плита 3 повертається у вихідне (верхнє) положення. Приводним загиначем 8 загинається верхній правий боковий клапан. Далі штовхач 9 починає переміщати пачку вліво і за допомогою верхнього нерухомого загинача 11 загинається другий боковий клапан. Стіл 2 повертається у верхнє положення для подачі нового аркуша обгортувального матеріалу, а пачка переміщається по столу 7 транспортувальним пристроєм 10, наприклад, ланцюговим транспортером з упорами. При проходженні пачки через нерухомі загиначі 12 загинається з початку один клапан по більшій стороні стосу, наноситься клей на нього клейовим апаратом 13 і тоді загинається другий клапан загиначами 12. Готовий пакет виводиться з пристрою. Джерело: АС № 335911, МКІ B65D 77/02. Способ упаковки пачки плоских предметов в пакет, 1977. ФОРМУЛА ВИНАХОДУ 15 20 25 1. Спосіб пакування стосу плоских предметів в пакет, який включає подавання обгортувального матеріалу, з якого формується пакет в загортувальній камері при обгортуванні стосу, який відрізняється тим, що обгортування стосу матеріалом знизу і по боках здійснюється при його вертикальному переміщенні в нерухомій загортувальній камері, а загинання верхньої сторони стосу, заклеювання клапанів і формування готового пакету - при горизонтальному переміщенні в загортувальній камері. 2. Пристрій для пакування стосу плоских предметів в пакет, що містить засіб подачі обгортувального матеріалу, рухомий стіл для укладання стосу продукції, загортувальну камеру і нерухомі загиначі, який відрізняється тим, що загортувальна камера є нерухомою, в якій є приводний та нерухомі згиначі, і пристрій додатково містить притискну плиту, механізм штовхача для зміни напрямку руху стосу, нижній стіл з транспортувальним пристроєм та клейовий апарат для заклеювання клапанів пакету між нерухомими загиначами. 2 UA 112481 C2 Комп’ютерна верстка О. Рябко Державна служба інтелектуальної власності України, вул. Василя Липківського, 45, м. Київ, МСП, 03680, Україна ДП “Український інститут інтелектуальної власності”, вул. Глазунова, 1, м. Київ – 42, 01601 3

Дивитися

Додаткова інформація

Автори англійською

Chekhman Yaroslav Ivanovych, Topolnytskyi Petro Volodymyrovych, Khvedchyn Yurii Yosypovych, Shystyhevych Andrii Ivanovych

Автори російською

Чехман Ярослав Иванович, Топольницкий Петр Владимирович, Хведчин Юрий Иосифович, Шустикевич Андрей Иванович

МПК / Мітки

МПК: B65B 25/14, B65B 11/06

Мітки: реалізації, стосу, предметів, пакування, пристрій, плоских, пакет, спосіб

Код посилання

<a href="http://uapatents.com/5-112481-sposib-pakuvannya-stosu-ploskikh-predmetiv-v-paket-i-pristrijj-dlya-jjogo-realizaci.html" target="_blank" rel="follow" title="База патентів України">Спосіб пакування стосу плоских предметів в пакет і пристрій для його реалізації</a>

Подібні патенти