Завантажити PDF файл.

Формула / Реферат

1. Тяговий привід електробуса, що містить несучий кузов вагонного типу, передній керований міст з незалежною або із залежною підвіскою коліс та із заднім привідно-керованим мостом з незалежною підвіскою одинарних коліс, що має два тягових електричних двигуни, який відрізняється тим, що оснащений проміжним одноступеневим конічним редуктором із трьома зубчатими колесами з косозубим або гіпоїдним зачепленням і двома вхідними протилежно розміщеними вхідними валами та окремим редуктором головної передачі з гіпоїдними зубчатими колесами і диференціалом, які встановлені у задньому звисі електробуса і кріпляться до каркаса його кузова.

2. Привід електробуса за п. 1, який відрізняється тим, що вихідні вали тягових електричних двигунів з'єднані із вхідними валами проміжного конічного редуктора півкарданними муфтами або компенсаційними муфтами іншого типу, вихідний вал проміжного конічного редуктора з'єднаний з вхідним валом редуктора головної передачі карданною передачею, а крутний момент від редуктора головної передачі передається на привідні колеса карданними передачами.

3. Привід електробуса за п. 1, який відрізняється тим, що оснащений двома одинарними вентиляторними системами з приводом від електричних двигунів, розміщеними між тяговими електричними двигунами і підвіскою коліс, для додаткового повітряного охолодження тягових електричних двигунів.

Текст

Дивитися

Реферат: UA 112373 U UA 112373 U 5 10 15 20 25 30 35 40 45 50 55 Корисна модель належить до автобусобудування, а саме до конструкцій міських автобусів з електричним тяговим приводом, тобто до конструкцій електробусів будь-якого типорозміру за габаритною довжиною. Електробуси все частіше застосовуються для перевезень пасажирів на внутрішньо-міських і міських маршрутах в силу найбільшої екологічності, оскільки вони майже не забруднюють навколишнє середовище. На даний час відомі тягові приводи електробусів на основі застосування одного електродвигуна або двох електродвигунів меншого розміру і відповідної потужності. Компонувальні схеми тягових приводів електробусів, які включають застосування одного тягового електричного двигуна (див. додаток 1), достатньо широко застосовуються для створення електробусів різних типорозмірів за габаритною довжиною - від електробусів малого класу (габаритна довжина понад 6,0 м до 8,0 м включно) до електробусів середнього (габаритна довжина понад 8,0 м до 10,0 м включно) і великого (габаритна довжина понад 10,0 м до 12,0 м включно) автобусів. Застосовувані компонувальні схеми тягових приводів електробусів відрізняються розміщенням тягового електричного двигуна і редуктора головної передачі, а також застосуванням у конструкціях механічних привідних мостів одинарних або подвійних коліс різних типорозмірів. Електродвигуни можуть встановлюватися у центральній частині заднього звису кузова (див. додаток 1, рис. 1, схема а) зі зміщенням до лівої боковини кузова (див. додаток 1, рис. 1, схеми б і г) або під кутом до осі симетрії привідного моста (див. додаток 1, рис. 1, схема в). На рис. 2 додатку 1 показане шасі електробуса великого класу (габаритна довжина кузова 12,0 м), створене за компонувальною схемою із зміщеним до лівої боковини кузова тяговим електричним двигуном, який встановлений під невеликим кутом до поздовжньої осі симетрії кузова електробуса. Компонувальні схеми тягових приводів електробусів, які включають використання двох тягових електричних двигунів (див. додаток 2), набувають застосування для створення електробусів сучасних конструкцій. Найближчим аналогом тягового приводу електробуса, що заявляється, є тяговий привід електробуса моделі "Богдан А091 Електро", розробленого луцькою фірмою-перевізником "Санрайз". Тяговий привід електробуса, що має кузов вагонного типу, передній керований та задній механічний привідний мости, коробку переміни передач, розміщену у передній частині кузова електробуса, одинарні передні і задні пасажирські двері з пневматичним приводом, встановлені, відповідно, у колісні базі на аркою колеса переднього керованого моста та у задньому звисі, складається із двох тягових електричних двигунів, вихідні вали яких - задній переднього і передній заднього - з'єднані послідовно за допомогою компенсаційної муфти, а передній вихідний вал переднього двигуна з'єднаний за допомогою ще однієї компенсаційної муфти із вхідним валом коробки переміни передач базового автобуса. Вихідний вал коробки переміни передач з'єднаний за допомогою карданної передачі з вхідним валом редуктора механічного привідного моста. Основними недоліками тягового приводу електробуса-аналога є розміщення тягових електродвигунів у передній частині кузова, що сприяє підвищеному рівню шуму на робочому місці водія, і наявність карданної передачі, яка проходить під підлогою пасажирського салону, що не дає можливості виконання підлоги у його середній частині з низьким рівнем, який не перевищує 360 мм. Задачею корисної моделі є створення тягового приводу електробуса на основі застосування двох тягових електричних двигунів, який забезпечив би можливість розроблення конструкцій сучасних конкурентоздатних електробусів з низьким рівнем підлоги у передній і середній частинах пасажирського салону, а також можливість досягнення мінімальної довжини заднього звису їх кузовів, ринкова вартість яких була би суттєво нижчою відносно ринкової вартості електробусів відповідного типорозміру або аналогічної пасажироємкості. Поставлена задача вирішується за рахунок застосування у конструкції електробуса двох тягових електродвигунів, протилежно розміщених у задньому звисі кузова, заднього привіднокерованого моста з незалежною підвіскою коліс одинарного типу з окремим конічним редуктором одноступеневої головної передачі з конічними зубчатими колесами з гіпоїдним зачепленням і диференціалом, та проміжного конічного одноступеневого редуктора з зубчатими колесами з косозубим або гіпоїдним зачепленням і двома вхідними протилежно розміщеними валами. Компоновка пропонованого тягового приводу електробуса показана на кресленнях, де на: фіг. 1 - тяговий привід електробуса з незалежною підвіскою керованих коліс, вигляд зверху; фіг. 2 - тяговий привід електробуса із залежною підвіскою керованих коліс, вигляд зверху; фіг. 3 - тяговий привід електробуса з одноступеневим проміжним конічним редуктором, вигляд ззаду на проміжний редуктор. 1 UA 112373 U 5 10 15 20 25 Тяговий привід електробуса, що має несучий кузов 1 вагонного типу, передній керований міст з незалежною підвіскою коліс 2 (див. фіг. 1) або із залежною підвіскою коліс 3 (див. фіг. 2), та задній привідно-керований 4 міст з одинарними колесами 5, оснащений двома протилежно розміщеними у задньому звисі кузова тяговими електричними двигунами 6 і 7, проміжним одноступеневим 8 конічним редуктором із трьома зубчатими колесами 9, 10 і 11 з косозубим або гіпоїдним зачепленням і редуктором 12 головної передачі з гіпоїдними зубчатими колесами і з диференціалом. Вихідні вали тягових електричних двигунів 6 і 7 з'єднані з вхідними валами проміжного одноступеневого 8 конічного редуктора півкарданними муфтами 13 і 14, які компенсують неспіввісність встановлення електричних двигунів на кузові електробуса. Вихідний вал проміжного одноступеневого конічного редуктора з'єднаний карданною передачею 15 із вхідним валом редуктора головної передачі 12. Крутний момент від редуктора головної передачі 12 передається на привідні колеса 5 карданними валами 16 і 17. Тяговий привід електробуса оснащений також двома одинарними вентиляторними системами 18 і 19, розміщеними над тяговими електричними двигунами, з приводом від електричних двигунів 20 і 21 для додаткового повітряного охолодження тягових електричних двигунів. Тяговий привід електробуса, що заявляється, забезпечує створення конструкцій електробусів будь-якого типорозміру за габаритною довжиною і, відповідно, пасажироємкість, з дуже коротким заднім звисом їх кузовів і, відповідно, короткою задньою частиною пасажирського салону, з повністю низьким рівнем підлоги, принаймні у передній і середній частинах пасажирського салону, і значно комфортабельніші умови за рівнем шуму і вібрацій на робочому місці водія. Запропоновані конструктивні рішення тягового приводу електробуса забезпечують йому значно кращі експлуатаційні характеристики, суттєво меншу ринкову вартість і більшу конкурентоздатність на ринку електробусів відповідного типорозміру за загальною пасажироємкістю. ФОРМУЛА КОРИСНОЇ МОДЕЛІ 30 35 40 45 1. Тяговий привід електробуса, що містить несучий кузов вагонного типу, передній керований міст з незалежною або із залежною підвіскою коліс та із заднім привідно-керованим мостом з незалежною підвіскою одинарних коліс, що має два тягових електричних двигуни, який відрізняється тим, що оснащений проміжним одноступеневим конічним редуктором із трьома зубчатими колесами з косозубим або гіпоїдним зачепленням і двома вхідними протилежно розміщеними вхідними валами та окремим редуктором головної передачі з гіпоїдними зубчатими колесами і диференціалом, які встановлені у задньому звисі електробуса і кріпляться до каркаса його кузова. 2. Привід електробуса за п. 1, який відрізняється тим, що вихідні вали тягових електричних двигунів з'єднані із вхідними валами проміжного конічного редуктора півкарданними муфтами або компенсаційними муфтами іншого типу, вихідний вал проміжного конічного редуктора з'єднаний з вхідним валом редуктора головної передачі карданною передачею, а крутний момент від редуктора головної передачі передається на привідні колеса карданними передачами. 3. Привід електробуса за п. 1, який відрізняється тим, що оснащений двома одинарними вентиляторними системами з приводом від електричних двигунів, розміщеними між тяговими електричними двигунами і підвіскою коліс, для додаткового повітряного охолодження тягових електричних двигунів. 2 UA 112373 U Комп’ютерна верстка Д. Шеверун Державна служба інтелектуальної власності України, вул. Василя Липківського, 45, м. Київ, МСП, 03680, Україна ДП “Український інститут інтелектуальної власності”, вул. Глазунова, 1, м. Київ – 42, 01601 3

Додаткова інформація

Автори англійською

Voitkiv Stanislav Volodymyrovych

Автори російською

Войткив Станислав Владимирович

МПК / Мітки

МПК: B62D 47/02

Мітки: привід, тяговий, електробуса

Код посилання

<a href="http://uapatents.com/5-112373-tyagovijj-privid-elektrobusa.html" target="_blank" rel="follow" title="База патентів України">Тяговий привід електробуса</a>

Подібні патенти