Спосіб контролю поширення та шкідливості домінуючих фітофагів кісточкових та зерняткових садів

Завантажити PDF файл.

Формула / Реферат

Спосіб контролю поширення та шкідливості домінуючих фітофагів кісточкових та зерняткових садів, що включає обробку насаджень препаратом, що містить ентомопатогенний гриб, каолін та воду, який відрізняється тим, що в період початку масової міграції гусениць та личинок фітофагів на діапазування та зимівлю обприскування рослинних решток, поверхні землі, а також штамбів дерев та основи скелетних гілок проводять водним розчином препарату, що містить бластоспори ентомопатогенного гриба Metarrhisium anisopliae Metsch. та додатково містить моно- та діалкілові ефіри поліетиленгліколю при такому співвідношенні компонентів, мас. %:

бластоспори гриба Metarrhisium anisopliae Metsch.

0,09-0,5

моно- та діалкілові ефіри поліетиленгліколю

0,03-0,05

каолін

0,5-0,7

вода

решта.

Текст

Дивитися

Реферат: Спосіб контролю поширення та шкідливості домінуючих фітофагів кісточкових та зерняткових садів включає обробку насаджень препаратом, що містить ентомопатогенний гриб, каолін та воду. В період початку масової міграції гусениць та личинок фітофагів на діапазування та зимівлю обприскування рослинних решток, поверхні землі, а також штамбів дерев та основи скелетних гілок проводять водним розчином препарату, що містить бластоспори ентомопатогенного гриба Metarrhisium anisopliae Metsch., моно- та діалкілові ефіри поліетиленгліколю. UA 112312 U (12) UA 112312 U UA 112312 U 5 10 15 20 25 30 35 40 45 50 Корисна модель належить до сільського господарства, зокрема до галузі захисту рослин від шкідливих видів комах, і може бути використана в технологіях інтегрованого захисту плодових насаджень. Відомі способи контролю поширення шкідників за допомогою різноманітних препаратів, інших засобів, котрі отримують на основі ентомопатогенних організмів, у складі яких різноманітні наповнювачі, стабілізатори та формоутворюючі речовини [Микроорганизмы в борьбе с вредными насекомыми и клещами. - М.: Колос, 1976. - 287 с.]. Недоліком таких способів є те, що корисна дія використовуваних в них препаратів проявляється переважно по відношенню до лускокрилих видів гусениць, які активно живляться переважно вегетативними частинами рослин. Найбільш близьким по суті до способу, що заявляється, є спосіб, за яким для боротьби з діапаузуючими гусеницями яблуневої плодожерки використовують препарат Боверин, діючою речовиною якого є спори ентомопатогенного гриба Beaweria bassiana (Bah.) Vuill. з наповнювачем каоліном [Гафурова В.Л. Патогенные грибы против яблонной плодожорки. "Защита растений", 1973, № 4, С. 11-12]. Цей спосіб передбачає використання Боверину сумісно з пониженими, у порівнянні з рекомендованими, дозами хімічних інсектицидів шляхом роздільної обробки водними суспензіями штамбів дерев, ловильних поясів з мішковини, з наступним накладанням їх на штамби дерев та скелетні гілки яблунь, в результаті чого гине 45,6-62,1 % діапаузуючих гусениць яблуневої плодожерки. Недоліками цього способу є нестабільна та низька ефективність, для підвищення якої Боверин використовують зі зниженими нормами інсектицидів. Цей прийом супроводжує скорочення періоду дії препарату; знижується чисельність ентомофагів в насадженнях; погіршуються санітарно-гігієнічні умови обприскувань; зростає працемісткість використання препарату, котра зумовлена роздільним нанесенням суспензії препарату на штамби дерев та ловильні пояси, необхідністю заготівлі та утилізації ловильних поясів. В основу корисної моделі поставлена задача удосконалити спосіб контролю поширення та шкідливості домінуючих фітофагів кісточкових та зерняткових садів шляхом застосування препарату, усі складові частини якого були б органічного походження, забезпечити високий ступінь екологічної чистоти при його застосуванні в плодових насадженнях. Поставлена задача вирішується тим, що для обробки штамбів і ґрунту приштамбових кругів дерев використовують препарат, діючою речовиною якого є бластоспори ентомопатогенного гриба Metarrhisium anisoplial Metsch., і який містить як наповнювач каолін та додатково моно- та діалкілові ефіри поліетиленгліколю при такому співвідношенні компонентів, мас. %: бластоспори гриба Metarrhisium anisopliae Meisch. 0,09-0,5 моно- та діалкілові ефіри поліетиленгліколю 0,03-0,05 каолін 0,5-0,7 вода решта. Запропонований спосіб контролю поширення та шкідливості домінуючих фітофагів кісточкових та зерняткових садів здійснюють таким чином. У період початку масової міграції гусениць домінуючих фітофагів кісточкових та зерняткових садів, тобто в період формування діапаузуючих стадій фітофагів перед їх зимівлею, штамби дерев, основи скелетних гілок та ґрунт приштамбових кругів дерев обприскують препаратом, діючою речовиною якого є бластоспори ентомопатогенного гриба Metarrhisium anisoplial Metsch., і який містить каолін та моно- та діалкілові ефіри поліетиленгліколю. Препарат у складі способу являє собою темнокоричневу без запаху водну суспензію, котра вміщує бластоспори гриба, дрібні не більше 46 мкм частки каоліну та розчинні у воді моно- та діалкілові ефіри поліетиленгліколю. Істотним є те, що препарат неагресивний по відношенню до робочих органів обприскувачів, нефітотоксичний. Препарат також нетоксичний для людей, теплокровних, природних популяцій ентомофагів. Зберігає активність у навколишньому середовищі по відношенню до фітофагів 7-8 місяців. Препарат готують наступним чином. Наважку бластоспор ентомопатогенного гриба, величина якої визначається титром бластоспор, ретельно розмішують з каоліном у невеликій кількості води до отримання пастоподібної маси, у яку потім додають розраховану кількість моно- та діалкілових ефірів поліетиленгліколю і розводять відповідною кількістю води. Приклад 1. Для визначення оптимальної норми витрати запропонованого препарату у складі способу та співставлення його активності у порівнянні з Боверином у лабораторному експерименті визначають його токсикологічні характеристики по відношенню до діапаузуючих гусениць сливової плодожерки. 1 UA 112312 U 5 10 Робочі суспензії готують таким чином: 2,0 г бластоспор гриба Metarrhisium anisopliae з титром 55,6 млрд/г ретельно перемішують з 6 г каоліну у 10 мл води до отримання рівномірної пастоподібної маси, у яку потім додають води до об'єму 100 мл. Далі додають 0,35 г моно- та діалкілових ефірів поліетиленгліколю. Отримана вихідна робоча суспензія утримує 0,95 млрд/мл, або 1,8 мас. %. бластоспор гриба, 5,5 % каоліну та 0,35 % моно- та діалкілових ефірів поліетиленгліколю. Наступні робочі суспензії готують шляхом десятикратного розведення попередньої, отримуючи таким чином три робочі розчини, що вміщують відповідно у 10; 100 та 1000 раз менші від вихідної кількості складових компонентів. Робочі суспензії препарату, який використовували в запропонованому способі, вирівнювали за вмістом у них бластоспор ентомопатогенного гриба М. anisopliae з робочими суспензіями препарату Боверин, який використаний у найближчому аналогу. Гусениць інфікують гіподермально і утримують за температури повітря 18-22 °C. Результати досліджень наведено у таблиці 1. 15 Таблиця 1 Порівняльна дія препаратів на діапаузуючі гусениці сливової плодожерки (відділ біометоду НУБіП, 2014-2015 pp.) Вміст бластоспор у робочій суспензії, млн/мл 0,9 9,0 90,0 900,0 СК50, млн/мл СК90, млн/мл 20 25 30 35 40 45 Загинуло діапаузуючих гусениць зливової плодожерки, оброблених запропонованим препаратом Боверином на 10-й день на 40-й день на 10-й день на 40-й день 11,9±3,4 53,8±4,7 49±1,7 31,7±4,2 26,2±3,9 62,6±5,2 13,8±3,4 48,5±4,9 58,7±4,8 81,5±5,7 40,9±4,2 69,2±5,1 74,1±5,7 93,8±4,8 55,2±5,3 79,8±5,4 52,63-59,93 1,73-2,04 273-302 9,82-10,11 362139,44 278293 3627538016 16211674 Встановлено, що смертність гусениць сливової плодожерки та супутніх фітофагів, оброблених препаратом із запропонованого способу в усіх дослідних варіантах перевищує показники загибелі гусениць від застосування препарату Боверин із способу-найближчого аналога. Розраховані величини СК50 для препарату із запропонованого способу у 4,8-5,5 нижче аналогічного показника для препарату із способу-найближчого аналога. За показниками СК90 у 5,8 та 10,0 разів нижче, що вказує на значно більш виражені токсичні властивості для гусениць сливової плодожерки препарату із запропонованого способу. Враховуючи величини СК50 та СК90 на 40-й день дослідів, оптимальний вміст складових компонентів у препараті запропонованого способу повинен бути у таких межах: бластоспор гриба Metarrhisium anisopliae 0,09-0,5 мас. %; моно- та діалкілових ефірів поліетиленгліколю 0,03-0,05 мас. %; каоліну 0,5-0,7 мас. %. Приклад 2. Дослідження проведені у 2013-2015 pp. в плодоносних насадженнях сливи у приватних господарствах (с. Петрушки, Києво-Святошинський р-н, Київська обл.). Серед домінуючих фітофагів - група видів, котрі пошкоджують генеративні органи і чий онтогенез пов'язаний з ґрунтом. Це такі види, як сливова плодожерка (Grapholita funebrana Fr.), яблунева плодожерка (Laspeyresia pomonella L.), пильщики: чорний сливовий (Hoplocampa minuta Christ), вишневий блідоногий (Priophorus pallipes Lep.), кісточковий жовтий плодовий (Hoplocampa flava L.), вишневий слизистий (Caliroa cerasi L.), яблуневий плодовий (Hoplocampa testudinea Klug.); сливова товстоніжка (Eurytoma schreineri Schr.). Чисельність цих фітофагів щороку була високою і перевищувала у 1,8-3,0 рази порогові рівні. Для контролю поширення та шкідливості вищевказаних фітофагів, використовували запропонований спосіб, спосіб-найближчий аналог та варіант без використання прийомів обмеження чисельності фітофагів (контрольний). Для зменшення чисельності та шкідливості фітофагів сливи обробку насаджень препаратами проводили в кінці літа - на початку осені, в період початку масової міграції гусениць та личинок шкідників на діапаузування та зимівлю. Підсумкову ефективність оцінювали весною наступного року на початку реактивації фітофагів, підраховуючи кількість живих та загиблих особин на штамбах дерев, скелетних гілках та у ґрунті приштамбових кругів діаметром 2 м (саме на цій площі концентруються понад 85 % діапаузуючих стадій фітофагів) на 20-ти модельних деревах кожного варіанту. Результати досліджень наведено у таблиці 2. 2 UA 112312 U Таблиця 2 Ефективність застосування способів контролю по відношенню до діапаузуючих гусениць та личинок фітофагів садових насаджень (с. Петрушки Києво-Святошинського р-ну Київської обл., 2013-2015 pp.) Тестові характеристики Запропонований спосіб Спосіб-прототип Контроль Виявлено гусениць та личинок на штамбах 20-ти дерев сливи, екз. у т.ч. живих 32 115 231 мертвих 294 191 53 усього 326 306 284 Загинуло фітофагів, % 90,2 62,4 18,7 Біологічна ефективність, % 87,4 58,2 Виявлено фітофагів у ґрунті приштамбових кругів 20-ти дерев, екз. живих 81 113 246 мертвих 351 235 70 усього 432 348 316 Загинуло фітофагів, % 81,3 67,5 22,1 Біологічна ефективність, % 78,8 64,7 Середній показник смертності фітофагів, % 81,2 65,1 20,5 Заражено гусениць та личинок фітофагів 17,4 15,8 18,7 ентомофагами, % 5 10 Встановлено, що смертність діапаузуючих стадій - гусениць та личинок фітофагів на штамбах дерев і у ґрунті приштамбових кругів на 13,8-27,8 % вища у варіанті, де використовували запропонований спосіб. Встановлено також, що запропонований спосіб не діяв згубно на природні популяції ентомофагів. Рівень паразитування фітофагів у варіанті, де використовували запропонований засіб, не поступався контрольному варіанту. Таким чином, запропонований спосіб контролю поширення та шкідливості домінуючих фітофагів кісточкових та зерняткових садів дозволяє надійно захистити багаторічні насадження від домінуючих фітофагів, в тому числі в умовах органічного садівництва. ФОРМУЛА КОРИСНОЇ МОДЕЛІ 15 20 Спосіб контролю поширення та шкідливості домінуючих фітофагів кісточкових та зерняткових садів, що включає обробку насаджень препаратом, що містить ентомопатогенний гриб, каолін та воду, який відрізняється тим, що в період початку масової міграції гусениць та личинок фітофагів на діапазування та зимівлю обприскування рослинних решток, поверхні землі, а також штамбів дерев та основи скелетних гілок проводять водним розчином препарату, що містить бластоспори ентомопатогенного гриба Metarrhisium anisopliae Metsch. та додатково містить моно- та діалкілові ефіри поліетиленгліколю при такому співвідношенні компонентів, мас. %: бластоспори гриба Metarrhisium 0,09-0,5 anisopliae Metsch. монота діалкілові ефіри 0,03-0,05 поліетиленгліколю каолін 0,5-0,7 вода решта. Комп’ютерна верстка Г. Паяльніков Державна служба інтелектуальної власності України, вул. Урицького, 45, м. Київ, МСП, 03680, Україна ДП “Український інститут промислової власності”, вул. Глазунова, 1, м. Київ – 42, 01601 3

Додаткова інформація

МПК / Мітки

МПК: A01G 13/00, A01G 1/00, A01N 63/00

Мітки: шкідливості, зерняткових, садів, спосіб, поширення, контролю, фітофагів, домінуючих, кісточкових

Код посилання

<a href="http://uapatents.com/5-112312-sposib-kontrolyu-poshirennya-ta-shkidlivosti-dominuyuchikh-fitofagiv-kistochkovikh-ta-zernyatkovikh-sadiv.html" target="_blank" rel="follow" title="База патентів України">Спосіб контролю поширення та шкідливості домінуючих фітофагів кісточкових та зерняткових садів</a>

Подібні патенти