Завантажити PDF файл.

Формула / Реферат

1. Кільцева екструзійна головка, що містить корпус та дорн, вставлений на дорнотримачі, утворюючи формуючий канал для протікання полімеру, яка відрізняється тим, що принаймні один дорнотримач оснащено щонайменше одним пристроєм додаткового живлення з каналом, вихідний отвір якого направлений в напрямку вихідного формуючого каналу.

2. Кільцева екструзійна головка за п. 1, яка відрізняється тим, що вихідний отвір каналу пристрою додаткового живлення оснащено зворотним клапаном.

3. Кільцева екструзійна головка за п. 1, яка відрізняється тим, що пристрій додаткового живлення виконано з можливістю регулювання розміщення вихідного отвору по висоті формуючого каналу.

Текст

Реферат: Кільцева екструзійна головка містить корпус та дорн, вставлений на дорнотримачі, утворюючи формуючий канал для протікання полімеру. Принаймні один дорнотримач оснащено щонайменше одним пристроєм додаткового живлення з каналом, вихідний отвір якого направлений в напрямку вихідного формуючого каналу. UA 112311 U (12) UA 112311 U UA 112311 U 5 10 15 20 25 30 35 40 45 50 55 Корисна модель належить до області переробки термопластичних полімерів та композицій на їх основі, зокрема до екструзійного обладнання. Корисна модель може бути використана у технологічних лініях по виготовленню полімерних труб та інших виробів або заготівок кільцевого перерізу. Відомі різноманітні варіанти конструктивного оформлення кільцевих головок [патент України № 16817 U, МПК В29С 47/14, заявл. 24.03.2006, опубл. 15.08.2006]. Недоліком відомих конструкцій є неможливість введення в фіксовану точку перерізу погонажного виробу додаткових компонентів, наприклад домішок, наповнювачів або частинок, які можуть слугувати інтелектуальними датчиками. Як найближчий аналог вибрана екструзійна головка, що містить корпус з внутрішніми поверхнями, які утворюють порожнину для протікання розплаву, причому в корпусі додатково виконано принаймні один канал, що з'єднує порожнину для протікання розплаву з пристроєм додаткового живлення [патент України № 25417 U, МПК В29С 47/14, заявл. 22.03.2007, опубл. 10.08.2007]. Наведена конструкція має той недолік, що в ній не забезпечується введення додаткових домішок, компонентів або інтелектуальних датчиків в задану по висоті точку в потоці розплаву, це здійснюється лише на поверхні. В основу корисної моделі поставлена задача вдосконалення кільцевої головки шляхом введення у внутрішню частину стінки труби інтелектуальних датчиків, що дозволить при подальшій експлуатації труб контролювати їх напружено-деформований стан та цим самим своєчасно запобігати руйнуванню. Поставлена задача вирішується тим, що в кільцевій екструзійній головці, що містить корпус та дорн, встановлений на дорнотримачі, утворюючи формуючий канал для протікання полімеру, новим є те, що принаймні один дорнотримач оснащено щонайменше одним пристроєм додаткового живлення з каналом, вихідний отвір якого направлений в напрямку вихідного формуючого каналу. Вихідний отвір каналу пристрою додаткового живлення може бути оснащено зворотним клапаном. Пристрій додаткового живлення може бути виконано з можливістю регулювання розміщення вихідного отвору по висоті формуючого каналу. Перераховані вище ознаки складають суть корисної моделі. Суть корисної моделі пояснюється кресленнями Фіг. 1, Фіг. 2, Фіг. 3 та Фіг. 4, на яких зображено приклад конструктивного виконання головки. На Фіг. 2 показано розріз А-А Фіг. 1, на Фіг. 3, вид Б - окремо винесено дорнотримач, який дооснащено зворотним клапаном, а на Фіг. 4, ' вид Б , той же дорнотримач, оснащений зворотним клапаном, але вже із можливістю регулювання розміщення вихідного отвору по висоті формуючого каналу. Кільцева екструзійна головка містить вхідний канал живлення 1, матрицю 2, що формує зовнішню поверхню полімерного виробу та дорн 3, що утворює внутрішню поверхню виробу. Дорн 3 кріпиться в корпусі 2 за допомогою дорнотримача 4 у вигляді ніжок. Дорнотримач 4 оснащено щонайменше одним каналом 5, який на вході з'єднаний з пристроєм додаткового живлення 6, а на виході зі зворотним клапаном 7, в пристрої додаткового живлення 6 знаходиться концентрат суміші полімерів та інтелектуальних датчиків 8. Кінцеве розташування інтелектуальних датчиків 8 в готовому виробі визначає вихідний формуючий канал 9. Корисна модель працює в такий спосіб. Розплав полімеру, підготовлений черв'ячним екструдером, надходить у вхідний канал живлення 1, де рухається по матриці 2, яка формує зовнішню поверхню труби. Далі розплав потрапляє на дорн 3, який відповідає за внутрішню поверхню. Дорн 3 тримається в середині головки за допомогою дорнотримача 4. Пройшовши зону дорнотримача 4 в розплав через канал 5 з пристрою додаткового живлення 6 крізь зворотний клапан 7 потрапляють з певною послідовністю інтелектуальні датчики 8, які в подальшому рухаються до вихідного формуючого каналу 9. В результаті на виході з головки одержуємо полімерну трубу, в стінці якої вмонтовано інтелектуальний датчик. Отже, завдяки використанню даної корисної моделі з'явилася можливість вводити через формуючу головку інтелектуальні датчики на прикладі головки для виробництва полімерних труб, що дасть змогу при подальшій експлуатації труби контролювати напруженодеформований стан та інші параметри виробів. Це дозволить зменшити кількість проривів, аварій та нещасних випадків на трубопроводах, завдяки завчасного сигналізування вмонтованих інтелектуальних датчиків та швидкого усунення людиною даної проблеми. Таким чином можна модернізувати значну частину формуючих головок для виробництва різних типів виробів. 60 1 UA 112311 U ФОРМУЛА КОРИСНОЇ МОДЕЛІ 5 10 1. Кільцева екструзійна головка, що містить корпус та дорн, вставлений на дорнотримачі, утворюючи формуючий канал для протікання полімеру, яка відрізняється тим, що принаймні один дорнотримач оснащено щонайменше одним пристроєм додаткового живлення з каналом, вихідний отвір якого направлений в напрямку вихідного формуючого каналу. 2. Кільцева екструзійна головка за п. 1, яка відрізняється тим, що вихідний отвір каналу пристрою додаткового живлення оснащено зворотним клапаном. 3. Кільцева екструзійна головка за п. 1, яка відрізняється тим, що пристрій додаткового живлення виконано з можливістю регулювання розміщення вихідного отвору по висоті формуючого каналу. 2 UA 112311 U Комп’ютерна верстка Л. Бурлак Державна служба інтелектуальної власності України, вул. Василя Липківського, 45, м. Київ, МСП, 03680, Україна ДП “Український інститут інтелектуальної власності”, вул. Глазунова, 1, м. Київ – 42, 01601 3

Дивитися

Додаткова інформація

МПК / Мітки

МПК: B29C 47/14

Мітки: кільцева, головка, екструзійна

Код посилання

<a href="http://uapatents.com/5-112311-kilceva-ekstruzijjna-golovka.html" target="_blank" rel="follow" title="База патентів України">Кільцева екструзійна головка</a>

Подібні патенти