Спосіб довготривалого контролю чисельності ґрунтоживучих фітофагів лісових розсадників та молодих культур

Номер патенту: 112272

Опубліковано: 12.12.2016

Автори: Коренчук Євген Володимирович, Дрозда Валентин Федорович

Завантажити PDF файл.

Формула / Реферат

Спосіб довготривалого контролю чисельності ґрунтоживучих фітофагів лісових розсадників та молодих культур, що включає внесення в ґрунт у район кореневої системи рослин органічних субстратів, який відрізняється тим, що у весняно-літній період, на початку масової яйцекладки самиць та відродження личинок хрущів та супутніх фітофагів, проводять один прийом внесення на поверхню ґрунту композиції у складі водної суспензії ентомопатогенної нематоди виду Steinernema feltiae із розрахунку 1,0-1,2 млн інвазійних личинок нематоди на 1 м2 поверхні ґрунту, крім того, у складі композиції є 5,0 %-ний водний розчин ентомопатогенного препарату Метаризин с. п. (сухий порошок), крім того, титр спор Metarrhisium anisoplial Metsch. діючої речовини препарату становить не менше 8 млрд у 1 г препарату.

Текст

Реферат: Спосіб довготривалого контролю чисельності ґрунтоживучих фітофагів лісових розсадників та молодих культур, що включає внесення в ґрунт у район кореневої системи рослин органічних субстратів, причому у весняно-літній період, на початку масової яйцекладки самиць та відродження личинок хрущів та супутніх фітофагів, проводять один прийом внесення на поверхню ґрунту композиції у складі водної суспензії ентомопатогенної нематоди виду 2 Steinernema feltiae із розрахунку 1,0-1,2 млн інвазійних личинок нематоди на 1 м поверхні ґрунту, крім того, у складі композиції є 5,0 %-ний водний розчин ентомопатогенного препарату Метаризин с. п. (сухий порошок), крім того, титр спор Metarrhisium anisoplial Metsch. діючої речовини препарату становить не менше 8 млрд у 1 г препарату. UA 112272 U (54) СПОСІБ ДОВГОТРИВАЛОГО КОНТРОЛЮ ЧИСЕЛЬНОСТІ ҐРУНТОЖИВУЧИХ ФІТОФАГІВ ЛІСОВИХ РОЗСАДНИКІВ ТА МОЛОДИХ КУЛЬТУР UA 112272 U UA 112272 U 5 10 15 20 25 30 35 40 45 50 55 60 Корисна модель належить до лісового господарства, зокрема до галузі захисту лісових розсадників та молодих культур від ґрунтоживучих фітофагів, і може бути використана в технологіях інтегрованого захисту. Відомо, що ґрунт є середовищем для багатьох безхребетних тварин, їх взаємодія має суттєве значення для збереження родючості ґрунту (Гиляров М.С. Особенности почвы как среды обитания и ее значение в эволюции насекомых. - М.: АН СССР, 1949. - 279 с). Відомо також, що значна частка від усього видового складу ґрунтоживучих членистоногих представники комах-фітофагів, їх личинки та гусениці під час живлення, завдають великої шкоди лісовим, садово-парковим культурам, а також агроценозам. Найбільш чисельними із них є личинки жуків-дротяників, чорнотілок та пилкоїдів. Особливу небезпеку багаторічним насадженням завдають личинки та дорослі особини пластинчастовусих жуків-хрущів. Відомо, що серед різноманітних способів та прийомів контролю чисельність ґрунтоживучих фітофагів, домінують винищувальні технології (Добровольский Б.В., Пономаренко А.В. Химическая борьба с вредными насекомыми в почве. - Изд. МГУ, 1965. - 130 с). Не дивлячись на високу ефективність хімічного захисту, очевидні і недоліки цих технологій. Як правило, вони супроводжуються масовою загибеллю корисних членистоногих-паразитів та хижаків. Це перш за все дощові черви, личинки та дорослі особини турунів та стафілінід. Відомий також спосіб біологічного захисту молодих насаджень сосни звичайної, дуба звичайного, кукурудзи та соняшника від ґрунтоживучих фітофагів, переважно дротяників та несправжніх дротяників, які є найбільш близьким технічним рішенням до запропонованого способу і вибраний як найближчий аналог (Пономаренко А.В. Почвообитающие жесткокрылые Нижнего Дона. Видовой состав, экология и защита кукурузы, подсолнечника и посевов дуба от вредных видов. Автореферат диссертации доктора биол. наук. - Харьков, 1980. - 43 с.). Спосіб, викладений у найближчому аналогу полягає у тому, що у ґрунт, стрічковим способом вносять органічні атрактанти у вигляді глутамінової кислоти та живильного концентрату лізину. Ці компоненти вносять у ґрунт сумісно з гранульованим суперфосфором. Прийом проводять одноразово з висівом просапних культур на глибину загортання насіння і на відстані 2-3 см від їх краю. Позитивний результат відомого способу полягає у тому, що личинки дротяників приваблюються розчиненими у воді атрактантами, які концентрувались довкола гранул. Це відволікало фітофагів від насіння та сходів у найбільш критичний період їх росту та розвитку. Використання відомого способу сприяє збереженню ґрунтової фауни. У той же час, очевидні і недоліки запропонованого способу. Спосіб ніяким чином не знижує чисельність ґрунтоживучих фітофагів, а тільки відволікає їх від насіння та сходів у критичний період. Після споживання усієї кількості атрактанту, личинки дротяників пошкоджують культурні рослини. Невстановлена позитивна дія запропонованого способу по відносно ґрунтоживучих фітофагів, зокрема личинок хрущів, що пошкоджують молоді насадження сосни звичайної. В основу корисної моделі поставлено задачу експериментально обґрунтувати спосіб довготривалого контролю чисельності ґрунтоживучих фітофагів лісових розсадників та молодих культур. Ставилось завдання утримувати контроль поширення ґрунтоживучих фітофагів з використанням тільки біологічних засобів. Поставлена задача вирішується шляхом послідовної реалізації суттєвих елементів запропонованого способу. У весняно-літній період, на початку масової яйцекладки та відродження личинок хрущів та інших фітофагів, проводять один прийом внесення на поверхню ґрунту композиції у складі водної суспензії ентомопатогенної нематоди виду Steinernema feltiae. 2 Суттєвим є і те, вносять нематоду із розрахунку 1,0-1,2 млн інвазійних личинок на 1 м поверхні ґрунту. У складі композиції є 5,0 %-ний водний розчин ентомопатогеного препарату Метаризин с. п. (сухий порошок). Титр спор Metarrhisium anisoplial Metsch. у складі препарату становить не менше 8 млрд у 1 г препарату. Суть запропонованого способу полягає у тому, що використовують природну здатність паразитичних, хижих нематод досить ефективно відшукувати личинки та гусениці фітофагів з наступним їх проникненням всередину тіла і живитись їх вмістом. Попередньо, експериментально встановлено, що хижі нематоди активно відшукують та атакують гусениці та личинки фітофагів молодших віків. Фактично, уражені нематодою фітофаги, на перших етапах інвазування, різко скорочують рухову та трофічну діяльність і гинуть через 3-4 дні. У складі композиції - 5,0 %-ний водний розчин ентомопатогеного препарату Метаризин. Його токсична, відносно личинок та гусениць фітофагів, дія носить подвійний характер. Це контактна дія та кишкова. У останньому випадку гриб потрапляє у кишечник, що стає наслідком отруєння гусениць. Інтенсивне конідіальне спороношення гриба, призводить до септицемії, яка завершується загибеллю фітофагів. 1 UA 112272 U 5 10 15 20 25 Приклад здійснення способу Типові лісові розсадники та молоді культури сосни звичайної перед висадкою їх у ліси. Одним із визначальних факторів збереження саджанців та молодих рослин є їх захист від негативної дії ґрунтоживучих фітофагів. У період проведення досліджень домінували такі види хрущів: травневий східний лісовий (Melolontha hippocastani F.), травневий західний (Melolontha melolontha F.), червневий (Amphimallon solstitialis L.), сірий волохатий (Anoxia pilosa F.) та мармуровий (Polyphylla fullo L.). Початкова Чисельність ґрунтоживучих фітофагів була досить значною і становила 23,7-29,1 екз. на одне молоде дерево сосни звичайної. Для обґрунтування дієвості та величини можливого позитивного результату, формували дослідні варіанти, яких було три та контроль. У першому варіанті контроль чисельності ґрунтоживучих фітофагів здійснювали шляхом використання суттєвих елементів запропонованого способу. У другому аналогічне завдання вирішували шляхом використання елементів способу - найближчого аналога. У третьому - використовували хімічні інсектициди, згідно з існуючими регіональними технологіями. Контрольний варіант - не менше 10-ти облікових дерев, де не використовували будь-які прийоми захисту. Для оцінки ефективності способів, відбирали найбільш інформативні тестові характеристики. Отриманий цифровий матеріал обробляли статистично. Результати досліджень наведено у таблиці. Встановлено, що задачу, поставлену в основу корисної моделі, виконано. Запропонований спосіб, фактично повністю зберігав усі насадження сосни звичайної. Підсумкова ефективність способу становила 84,3 %, проти 69,8 % у способі-найближчому аналогу. Різко скоротилась чисельність ґрунтоживучих фітофагів. Якщо початкова чисельність фітофагів у варіанті, де використовували запропонований спосіб, становила 23,7 екз. на одну рослину, то у кінці вегетації діапаузувало тільки 3,6 екз./дерево. За усіма тестовими показниками, запропонований спосіб перевищував показник способу-прототипу. Таким чином, запропонований спосіб поповнить арсенал екологічно безпечних способів захисту як лісових розсадників, так і молодих культур від ґрунтоживучих фітофагів. Таблиця Експертна оцінка ефективності способу контролю чисельності ґрунтоживучих фітофагів молодих культур сосни звичайної Інтенсивність Довжина Діапаузувало Початкова інвазування, Загинуло річного гусениць та Способи, що чисельність личинок Ефективність рослин, приросту личинок порівнюються фітофагів, нематоди у способів, % % гілок фітофагів, екз./рослину одній личинці дуба, см екз./рослину хруща, екз. Спосіб, що 23,7 6,8-7,7 3,2 84,3 15,7 3,6 пропонується Спосібнайближчий 26,3 0,7-1,2 8,9 69,8 11,3 8,4 аналог Хімічний стандарт 29,1 Не оцінюється 4,1 82,7 15,2 5,2 (базовий варіант) Контроль 25,6 Не оцінюється 39,4 9,6 38,7 HiP05 0,9 4,7 2,8 1,7 ФОРМУЛА КОРИСНОЇ МОДЕЛІ 30 35 Спосіб довготривалого контролю чисельності ґрунтоживучих фітофагів лісових розсадників та молодих культур, що включає внесення в ґрунт у район кореневої системи рослин органічних субстратів, який відрізняється тим, що у весняно-літній період, на початку масової яйцекладки самиць та відродження личинок хрущів та супутніх фітофагів, проводять один прийом внесення на поверхню ґрунту композиції у складі водної суспензії ентомопатогенної нематоди виду 2 Steinernema feltiae із розрахунку 1,0-1,2 млн інвазійних личинок нематоди на 1 м поверхні ґрунту, крім того, у складі композиції є 5,0 %-ний водний розчин ентомопатогенного препарату 2 UA 112272 U Метаризин с. п. (сухий порошок), крім того, титр спор Metarrhisium anisoplial Metsch. діючої речовини препарату становить не менше 8 млрд у 1 г препарату. Комп’ютерна верстка А. Крулевський Державна служба інтелектуальної власності України, вул. Василя Липківського, 45, м. Київ, МСП, 03680, Україна ДП “Український інститут інтелектуальної власності”, вул. Глазунова, 1, м. Київ – 42, 01601 3

Дивитися

Додаткова інформація

МПК / Мітки

МПК: A01G 1/00

Мітки: спосіб, розсадників, фітофагів, молодих, ґрунтоживучих, довготривалого, чисельності, лісових, контролю, культур

Код посилання

<a href="http://uapatents.com/5-112272-sposib-dovgotrivalogo-kontrolyu-chiselnosti-runtozhivuchikh-fitofagiv-lisovikh-rozsadnikiv-ta-molodikh-kultur.html" target="_blank" rel="follow" title="База патентів України">Спосіб довготривалого контролю чисельності ґрунтоживучих фітофагів лісових розсадників та молодих культур</a>

Подібні патенти