Номер патенту: 112173

Опубліковано: 12.12.2016

Автори: Кондратюк Олег Леонідович, Скоркін Антон Олегович

Завантажити PDF файл.

Формула / Реферат

Регулююча шліфувальна головка, яка містить обойму, де розміщені кулачки з підпружиненими штовхачами та абразивними елементами, яка відрізняється тим, що обойма утримується на штоку, на кінці якого розміщено конус, який має можливість рухатись у зворотно-поступальному напрямку за допомогою електромагнітного лінійного двигуна, що забезпечує переміщення штовхачів до периферії шліфувальної головки.

Текст

Реферат: Регулююча шліфувальна головка містить обойму, де розміщені кулачки з підпружиненими штовхачами та абразивними елементами. Обойма утримується на штоку, на кінці якого розміщено конус, який має можливість рухатись у зворотно-поступальному напрямку за допомогою електромагнітного лінійного двигуна, що забезпечує переміщення штовхачів до периферії шліфувальної головки. UA 112173 U (54) РЕГУЛЮЮЧА ШЛІФУВАЛЬНА ГОЛОВКА UA 112173 U UA 112173 U 5 10 15 20 25 30 35 40 45 50 55 Корисна модель належить до області обробки металів, зокрема до фінішної обробки внутрішніх циліндричних поверхонь. Відомо, що при обробці металів, а саме при фінішній обробці циліндричних поверхонь, для досягнення заданих параметрів точності, шорсткості поверхні, виключення мікротріщин використовують метод хонінгування, що полягає в обробці поверхні за допомогою дрібнозернистих абразивних брусків (елементів), надаючи їм відносно обертального і зворотнопоступального руху [1]. Відома конструкція пристрою для фінішної обробки внутрішніх циліндричних поверхонь [2], що містить корпус, закріплений на штанзі, що має можливість зворотно-поступального руху. Корпус виконаний у вигляді двох з'єднувальних циліндричних деталей, всередині яких розміщені оправка та регулювальний конус, при переміщенні якого має можливість переміщатися регулювальний елемент, виконаний у вигляді чотирьох взаємно перпендикулярно розташованих штифтів. Кожен такий штифт призначений для спільного з пружиною утримання в певному положенні рухомого сегмента з укріпленим на цьому сегменті відрізком шліфувального паперу; на оправці також розміщений регулювальний гвинт з встановленими на ньому стопорною гайкою і регулювальної гайкою з притиском. Такий пристрій дозволяє досить добре обробляти внутрішню поверхню, наприклад, труби, але для розширення арсеналу засобів, використовуваних при фінішній обробці внутрішніх циліндричних поверхонь, пропонується пристрій що заявляється. Задача корисної моделі полягає в наступному: створення пристрою для шліфування внутрішніх циліндричних поверхонь з регульованим діаметром, який би розширив технічні можливості фінішної обробки внутрішніх циліндричних поверхонь з широкою номенклатурою діаметрів. Для вирішення зазначеної задачі пропонується пристрій для фінішної обробки внутрішніх циліндричних поверхонь, що містить обойму, яка утримується на штоку, на кінці якого розміщено і закріплено конус, що має можливість рухатись у обертальному та зворотнопоступальному напрямах. Обойма виконана у вигляді циліндричної деталі з трьома отворами в яких розміщені рухомі та підпружинені штовхачі з абразивними сегментами, яка з'єднана з конічним корпусом конуса та корпусом електромагнітного лінійного двигуна. На фіг. 1 зображено конструкцію заявлюваного пристрою. Регулююча шліфувальна головка складається із циліндричної обойми 1, що за допомогою елементів кріплення 2 та 3 з'єднано з конічним корпусом 4, що, в свою чергу, об'єднано з електромагнітним лінійним двигуном (ЛЕМД) 5, який містить клемник 6, котушку з розгорнутою обмоткою 7 та фланець 8. На кінці штока 9 розміщено підшипниковий вузол 10 з конусом 11, який закріплено нерухомо за допомогою гайки 12. В обоймі 1 розміщено кулачки 13, які призводять до дії штовхачі 14, що розташовані в пружинах 15. На штовхачах 14, за допомогою елементів кріплення 16, зафіксовано абразивний елемент 17. На фіг. 2 представлено регулюючу шліфувальну головку в дії, а саме зі зміненим положенням штока з конусом. Перед початком роботи регулююча головка кріпиться фланцем 8 до електродвигуна обертаючої дії (ЕД). Сам пристрій подається до отвору, який необхідно обробити. При вмиканні ЕД шток 9 починає обертатися з заданою швидкістю. Через клемник 6 подається електроенергія на розгорнуту обмотку котушки 7, завдяки чому в ЛЕМД 5 створюється магнітне поле, що забезпечує лінійне переміщення штока 9. При зворотно-поступальному русі штока конус 11 переміщується до кулачків 13 та при натиску на них приводить до руху штовхачі 14, на яких закріплені абразивні елементи 17. Залежно від натиску конуса на кулачки і регулюється діаметр головки. Застосування запропонованого шліфувального пристосування дозволить розширити технологічні можливості фінішної шліфувальної обробки за рахунок збільшення діапазону діаметрів при обробці внутрішніх циліндричних поверхонь. Джерела інформації: 1. Справочник металлиста. В 5-ти т. Т. 1. Изд. 3-е, перераб. Под ред. С.А. Чернавского и В.Ф. Рещикова. - М.: Машиностроение, 1976. 2. Патент на полезную модель Устройство для финишной обработки внутренних цилиндрических поверхностей, RU № 96053, Классы МПК7: В24В33/08, В24В33/02, 2010. 1 UA 112173 U ФОРМУЛА КОРИСНОЇ МОДЕЛІ 5 Регулююча шліфувальна головка, яка містить обойму, де розміщені кулачки з підпружиненими штовхачами та абразивними елементами, яка відрізняється тим, що обойма утримується на штоку, на кінці якого розміщено конус, який має можливість рухатись у зворотно-поступальному напрямку за допомогою електромагнітного лінійного двигуна, що забезпечує переміщення штовхачів до периферії шліфувальної головки. 2 UA 112173 U Комп’ютерна верстка О. Гергіль Державна служба інтелектуальної власності України, вул. Василя Липківського, 45, м. Київ, МСП, 03680, Україна ДП “Український інститут інтелектуальної власності”, вул. Глазунова, 1, м. Київ – 42, 01601 3

Дивитися

Додаткова інформація

МПК / Мітки

МПК: B24B 5/06, B24D 7/00

Мітки: шліфувальна, головка, регулююча

Код посилання

<a href="http://uapatents.com/5-112173-regulyuyucha-shlifuvalna-golovka.html" target="_blank" rel="follow" title="База патентів України">Регулююча шліфувальна головка</a>

Подібні патенти