Завантажити PDF файл.

Формула / Реферат

Пристрій для зняття коронок, що включає кришку, пружини, бойок, корпус, кнопку, фіксатор, утримувач, гайку, стержень та гачок з кінчиком плескатої форми, який відрізняється тим, що додатково в конструкцію пристрою включений гачок, кінчик якого виконаний циліндричної форми d - 2 мм з можливістю заміни відомого гачка, при необхідності зняття ортопедичної конструкції з опорою на імплантат, при розташуванні краю коронки нижче рівня ясен на 1,5-3 мм та при знятті суцільнолитих, металоакрилових або металокерамічних протезів на природних зубах, препарування яких виконано з уступом.

Текст

Реферат: Пристрій для зняття коронок включає кришку, пружини, бойок, корпус, кнопку, фіксатор, утримувач, гайку, стержень та гачок з кінчиком плескатої форми. Додатково в конструкцію пристрою включений гачок, кінчик якого виконаний циліндричної форми d - 2 мм з можливістю заміни відомого гачка, при необхідності зняття ортопедичної конструкції з опорою на імплантат, при розташуванні краю коронки нижче рівня ясен на 1,5-3 мм та при знятті суцільнолитих, металоакрилових або металокерамічних протезів на природних зубах, препарування яких виконано з уступом. UA 112089 U (12) UA 112089 U UA 112089 U 5 10 15 20 25 30 35 40 45 50 55 60 Запропонована корисна модель належить до галузі медицини, а саме до стоматології, до ортопедичної стоматології, і призначена для зняття коронок та мостоподібних протезів, фіксованих за допомогою цементу на природних зубах або імплантатах. У практиці лікаря-стоматолога часто зустрічаються клінічні ситуації, коли необхідно зняти раніше зафіксовані на цементі одиночні коронки, мостоподібні протези або супраконструкції з опорою на головки імплантатів. Це необхідно при різних ситуаціях: реставрації облицювання супраконструкції, часткова розцементування, туалет супраконструкції, лікування пульпіту опорного зуба, лікування слизової в області промивного простору і т.п. Відомі різні пристрої, які використовують для зняття коронок (Коронкосниматель Коппа: инструмент для снятия с зубов искусственных коронок, имеющий съемные рабочие части в виде прочных крючков различного размера (Рожко М.М., Неспрядько В.П. Ортопедична стоматологія. К.: Книга плюс, 2003.-545 с). Пат. 6768, МПК А61С 3/00. Коронкознімач/ Оренбойм Б.Д., Бут Ю.А., Любомудров В.А., Шифрин А.Г., Гурбан В.Ю. Серебряков В.А. (UA).- № 4953081/SU; заявл. 13.06.1991; опубл. 29.12.1994, бюл. № 8; Пат. 23043, МПК А61СЗ/16. Коронкосниматель/ Килькинов А.А., Аксаков Л.А. (RU).-№ 2001136084/20; заявл. 27.12.2001; опубл. 20.05.2000; Пат. RU 2264194, МПК А61СЗ/16. Коронкосниматель пневматический/ Баутин Е.А. (RU); Агафонов Н.Н., Килькинов А.А., Килькинов Д.А., Аксаков Л.А., Прусакова Т.Г. (RU). - № 2004113863/14; заявл.27.04.2004; опубл. 20. 11. 2005 Найбільш близьким до запропонованого є пристрій для зняття коронок КС-3,призначений для зняття мостоподібних протезів, а також незафіксованих коронок, укріплених на цемент або попередньо розрізаних, що включає: кришку, пружини, бойок, корпус, кнопку, фіксатор, утримувач, гайку, стержень, гачок, з плескатою формою кінчика (Свідоцтво про державну реєстрацію № 9865/2010 згідно з наказом Держлікшспекції МОЗ України від 18 жовтня 2010 № 388. Коронкозбивач ТУ 33.1-20178846-002-2003). Однак відома конструкція пристрою, за рахунок будови гачка, не забезпечує достатній ступінь ефективності зняття ортопедичної конструкції у випадках, коли край коронки доводиться розміщувати значно нижче рівня ясен на 1,5-3 мм, при знятті ортопедичних конструкцій з опорою на імплантатах, або суцільнолитих металоакрилових та металокерамічних протезів на природних зубах, препарування яких виконано з уступом, за рахунок травматизації слизової оболонки в пришийковій ділянці протезу. Окрім того, при демонтажі одиночної або множинної реставрації на імплантатах, бокові удари можуть зашкодити процесу остеоінтеграції. В основу корисної моделі поставлена задача розробити конструкцію пристрою для зняття коронок, шляхом удосконалення відомого, досягти можливість зняття коронок з опорою на імплантати, розміщених значно нижче рівня ясен без травматизації слизової оболонки в пришийковій ділянці протезу і периімплантатних тканинах, забезпечити розширення функціональних можливостей пристрою та збереження коронки для повторного використання. Поставлену задачу вирішують розробкою пристрою для зняття коронок, що включає кришку, пружини, бойок, корпус, кнопку, фіксатор, утримувач, гайку, стержень та гачок кінчик, якого має плескату форму, який, згідно з корисною моделлю, відрізняється тим, що додатково в конструкцію пристрою включений гачок, кінчик якого виконаний циліндричної форми d-2мм з можливістю заміни відомого гачка, при необхідності зняття ортопедичної конструкції з опорою на імплантат, коли край коронки розміщений значно нижче рівня ясен на 1,5-3 мм та суцільнолитих, металоакрилових або металокерамічних протезів на природних зубах, препарування яких виконано з уступом. Пристрій для зняття зубних коронок складається з 1 - кришка, 2 - пружина, 3 - бойок, 4 пружина, 5 - пружина, 6 - корпус, 7 - кнопка, 8 - фіксатор, 9 - утримувач, 10 - гайка, 11 стержень, 12 - гачок, кінцівка якого має плескату форму На фіг. 1 - схематично зображений загальний вигляд запропонованого пристрою для зняття зубних коронок, де: 1 - кришка, 2 - пружина, 3 - бойок, 4 - пружина, 5 - пружина, 6 - корпус, 7 кнопка, 8 - фіксатор, 9 - утримувач, 10 - гайка, 11 - стержень, 12 - гачок, кінчик якого має циліндричну форму. На фіг. 2 - зображений гачок, з циліндричною формою кінчика. Запропонований пристрій для зняття зубних коронок функціонує наступним чином. Пристрій приводять у робоче положення за допомогою гайки (10) рухом у напрямку гачка (12), при цьому пружина (4) стискається, фіксатор (8) фіксує бойок в одному із шести можливих положень, які регулюють силу удару гачка. При натиску на кнопку (7) пружина (5) виводить бойок (3) із фіксуючого положення. Бойок, вдаряючи по втулці стержня (11), приводить в дію гачок, при цьому відбувається інтенсивний механічний імпульс, який руйнує цементне з'єднання між коронкою та зубом або абатментом імплантату. 1 UA 112089 U 5 10 15 20 25 Запропонований пристрій для зняття зубних коронок за рахунок додаткового введення в конструкцію гачка, кінчик якого виконаний циліндричної форми (1-2 мм з можливістю заміни відомого гачка, забезпечує виключення травматизації слизової оболонки в пришийковій ділянці протезу, периімплантатних тканин, при необхідності, зняття ортопедичної конструкції з опорою на імплантат, у випадках, коли край коронки розміщений значно нижче рівня ясен на 1,5-3 мм та при протезуванні суцільнолитими, металоакриловими або металокерамічними протезами на природних зубах, препарування яких виконано з уступом та розширює функціональні можливості пристрою. Циліндрична форма кінчика гачка дає можливість розташовувати коронкозбивач в порожнині рота під будь-яким кутом відносно повздовжньої осі супраконструкції. Така позиція особливо зручна при знятті протезів в дистальних ділянках порожнини рота, коли не завжди вдається дотримуватися паралельності між робочою частиною коронкозбивача та повздовжньою віссю зуба або імплантату. Таким чином введення у конструкцію запропонованого пристрою для зняття коронок додаткового гачка, кінчик якого виконаний циліндричної форми d-2 мм з можливістю заміни відомого гачка, забезпечує виключення травматизації слизової оболонки в пришийковій ділянці протезу, периімплантатних тканин, при необхідності, зняття ортопедичної конструкції з опорою на імплантат, у випадках, коли край коронки розміщений значно нижче рівня ясен на 1,5-3 мм та при протезуванні суцільнолитими, металоакриловими або металокерамічними протезами на імплантатах, розширює функціональні можливості пристрою та забезпечує збереження коронки для повторного використання. Сукупність суттєвих ознак запропонованої корисної моделі, дозволяє в процесі зняття зубних протезів, в залежності від ситуації, використовувати обидва гачки, у випадку необхідності, замінити гачок з плескатим кінчиком на гачок з кінчиком циліндричної форми, виключити травматизацію слизової оболонки в пришийковій ділянці протезу, в периімплантатних тканинах та оточуючих тканинах пародонту, що розширює функціональні можливості пристрою та забезпечує збереження коронки для повторного використання. Запропонована корисна модель впроваджена на кафедрі пропедевтики ортопедичної стоматології ВДНЗУ "Українська медична стоматологічна академія". 30 ФОРМУЛА КОРИСНОЇ МОДЕЛІ 35 Пристрій для зняття коронок, що включає кришку, пружини, бойок, корпус, кнопку, фіксатор, утримувач, гайку, стержень та гачок з кінчиком плескатої форми, який відрізняється тим, що додатково в конструкцію пристрою включений гачок, кінчик якого виконаний циліндричної форми d - 2 мм з можливістю заміни відомого гачка, при необхідності зняття ортопедичної конструкції з опорою на імплантат, при розташуванні краю коронки нижче рівня ясен на 1,5-3 мм та при знятті суцільнолитих, металоакрилових або металокерамічних протезів на природних зубах, препарування яких виконано з уступом. 2 UA 112089 U Комп’ютерна верстка Л. Ціхановська Державна служба інтелектуальної власності України, вул. Василя Липківського, 45, м. Київ, МСП, 03680, Україна ДП “Український інститут інтелектуальної власності”, вул. Глазунова, 1, м. Київ – 42, 01601 3

Дивитися

Додаткова інформація

МПК / Мітки

МПК: A61C 3/16

Мітки: коронок, зубних, пристрій, зняття

Код посилання

<a href="http://uapatents.com/5-112089-pristrijj-dlya-znyattya-zubnikh-koronok.html" target="_blank" rel="follow" title="База патентів України">Пристрій для зняття зубних коронок</a>

Подібні патенти