Спосіб резекції лівого передсердя при комбінованих пневмонектоміях з приводу місцевопоширеного раку легень

Завантажити PDF файл.

Формула / Реферат

Спосіб резекції передсердя при комбінованій пневмонектомії з приводу раку легені, який включає бокову торакотомію, ревізію плевральної порожнини, визначення ступеня пухлинної інфільтрації легеневих вен, виконання широкої перикардотомії та обробку легеневої артерії, верхньої легеневої вени, головного бронха, який відрізняється тим, що далі накладають затискач Сатинського на передсердя на відстані не менше ніж 1,5-2 см від видимого краю інфільтрації, під затискачем накладають 4-5 П-подібних швів атравматичною голкою та зав'язують їх, потім дистальніше затискача передсердя перетинають і препарат видаляють з рани, проксимальніше П-подібних швів накладають другий додатковий ряд вузлових швів атравматичною голкою в кількості 5-6 швів, затискач знімають і зав'язують вузлові шви.

Текст

Реферат: Спосіб резекції передсердя при комбінованій пневмонектомії з приводу раку легені включає бокову торакотомію, ревізію плевральної порожнини, визначення ступеня пухлинної інфільтрації легеневих вен, виконання широкої перикардотомії та обробку легеневої артерії, верхньої легеневої вени, головного бронха. Накладають затискач Сатинського на передсердя на відстані не менше ніж 1,5-2 см від видимого краю інфільтрації, під затискачем накладають 45 П-подібних швів атравматичною голкою та зав'язують їх, потім дистальніше затискача передсердя перетинають і препарат видаляють з рани, проксимальніше П-подібних швів накладають другий додатковий ряд вузлових швів атравматичною голкою в кількості 5-6 швів, затискач знімають і зав'язують вузлові шви. UA 112074 U (12) UA 112074 U UA 112074 U 5 10 15 20 25 30 35 40 45 50 55 Корисна модель належить до медицини, а саме до торакальної онкохірургії, та може бути використаним при виконанні резекції лівого передсердя з приводу раку легені при значному пухлинному ураженні легеневих вен при місцевому поширенні ракового процесу. Комбіновані пневмонектомії складають 25-30 % від усіх операцій з приводу раку легені. Пневмонектомії з резекцією передсердя складають близько 5 % від комбінованих операцій. Способи резекції передсердя при комбінованих пневмонектоміях почали розроблятись порівняно нещодавно - в останні 25-30 років. Це пов'язано з розвитком хірургічної техніки та успіхів в анестезіології. Показанням до резекції передсердя є пухлинна інфільтрація легеневих вен всередині перикарда та перехід пухлини на передсердя. Так, наприклад, відомий спосіб резекції передсердя за допомогою механічного зшиваючого апарата УО-40, який накладають на устя лівого передсердя після перикардотомії, прошивають і перетинають передсердя дистальніше лінії швів [Петерсон Б.Е. Атлас онкологических операций. - М.: Медицина, 1986. - 206 с.]. Відомий також спосіб резекції передсердя, який передбачає використання механічного прошивача вушка серця, який накладають безпосередньо на передсердя та виконують накладання скріпкових швів. З метою підвищення їх надійності ще до перерізу судини трохи проксимальніше, відступивши 3-5 мм від першої лінії швів, накладають другий. Додаткового зміцнення такий шов не потребує та є цілком надійним [Колесников И.С. Хирургия легких и плевры. - Л., Медицина, 1988. - 302 с.]. Крім того, відомий спосіб резекції передсердя без використання зшиваючих апаратів. Дефект передсердя закривається безперервним чи П-подібним швом атравматичною голкою [Уткин В.В. Результаты комбинированных операций при раке и саркоме легкого / В.В. Уткин, М.Я. Юдин, Я.Я. Башко // Вопросы онкологии. - 1987. - Т. 33. - № 12. - С. 85-89]. Останнім часом найчастіше застосовують спосіб, який поєднує в собі елементи механічного і ручного швів. Резекція передсердя здійснюється наступним чином. Обробку судинних стовбурів кореня легені починають з легеневої артерії та верхньої легеневої вени. Після їх перетину та обробки головного бронха мобілізують нижню легеневу вену і частину передсердя, яку резектують. Під задньою стінкою передсердя проводять зшиваючий апарат УО-40, нижню легеневу вену помірно відтягують латерально і стінки передсердя прошивають. З метою профілактики кровотечі, не знімаючи зшиваючого апарата, на легеневу вену накладають затискач Федорова, перетинають ушиту частину передсердя до середини, знімають зшиваючий апарат і лінію механічного шва обшивають обвивними швами на атравматичній голці, лігатури не зрізують, помірно підтягують за них, перетинають решту передсердя і аналогічним способом зміцнюють механічний шов. При негерметичності механічного шва застосування цього метода дає можливість перешкоджати ротації серця і відносно легко маневрувати для зупинки кровотечі. Резекція передсердя, як правило, супроводжується резекцією перикарда [Гагуа P.O. Результаты хирургического лечения местно-распространенного рака легкого / P.O. Гагуа, В.О. Кучава // Вопросы онкологии. - 1990. - Т. 36. - № 11. - С. 1345-1349]. Даний спосіб резекції лівого передсердя при комбінованих пневмонектоміях з приводу місцевопоширеного раку легень є найбільш близьким до того, що заявляється, за технічною суттю та результатом, який може бути досягнутим, тому його вибрано за прототип. Недоліками відомого способу є використання зшиваючого апарата, так як іноді зшиваючі апарати не спрацьовують, скріпки не прошивають і при знятті апарата настає фатальна кровотеча, іноді зшиваючих апаратів просто немає. Крім того, спостерігається травматизація тканини передсердя браншами апарата. Спосіб трудомісткий, що призводить до подовження часу операції і небажаних наслідків, які з цього виходять. У зв'язку з вищевикладеним, в основу винаходу поставлено задачу удосконалення способу резекції передсердя при комбінованих пневмонектоміях з приводу місцевопоширеного раку легені шляхом зменшення травматизації тканин передсердя і зниження трудомісткості операції. Поставлена задача вирішується тим, що в відомому способі резекції передсердя при комбінованій пневмонектомії з приводу раку легені, який включає бокову торакотомію, ревізію плевральної порожнини, визначення ступеня пухлинної інфільтрації легеневих вен, виконання широкої перикардотомії та обробку легеневої артерії, верхньої легеневої вени, головного бронха, згідно з корисною моделлю, далі накладають затискач Сатинського на передсердя на відстані не менш ніж 1,5-2 см від видимого краю інфільтрації, під затискачем накладають 4-5 Пподібних швів атравматичною голкою та зав'язують їх, затим дистальніше затискача передсердя перетинають і препарат видаляють з рани, проксимальніше П-подібних швів накладають другий додатковий ряд вузлових швів атравматичною голкою в кількості 5-6 штук, затискач знімають і зав'язують вузлові шви. 1 UA 112074 U 5 10 15 20 25 30 35 40 Технічний ефект корисної моделі, а саме удосконалення способу резекції передсердя при комбінованих пневмонектоміях з приводу місцевопоширеного раку легені шляхом зменшення травматизації тканин передсердя і зниження трудомісткості операції обумовлений тим, що ручний спосіб резекції лівого передсердя при місцевопоширеному раку легень і внутрішньо перикардіальній інфільтрації пухлиною легеневих вен не травматичний та не трудомісткий. Спосіб виконують наступним чином: Після бокової торакотомії проводять ревізію плевральної порожнини і визначають ступінь пухлинної інфільтрації легеневих вен (випадок вважається операбельним при внутрішньо перикардіальній пухлинній інфільтрації легеневих вен без переходу на передсердя). Затим виконують широку перикардотомію. Після цього обробляють легеневу артерію, верхню легеневу вену, головний бронх звичайним способом. Далі проводять накладання затискача Сатинського на передсердя на відстані не менш ніж 1,5-2 см від видимого краю інфільтрації (фіг. 1). Під затискачем накладають 4-5 П-подібних шва атравматичною голкою та зав'язують їх (фіг. 2). Після цього дистальніше затискача передсердя перетинають і препарат видаляють з рани. Проксимальніше П-подібних швів накладають другий додатковий ряд вузлових швів також атравматичною голкою в кількості 5-6 штук (фіг. 3). Після цього знімають затискач і зав'язують вузлові шви. Ефективність способу ілюструє наступний приклад його клінічного використання. Приклад 1. Хворий Л., 59 років, госпіталізований зі скаргами на кашель з мокротою з домішками крові, задишку, слабкість, періодичний біль в лівій половині грудної клітини. Клінікорентгенологічно, бронхоскопічно у хворого центральна бронхокарцинома нижньої долі лівої легені з переходом на нижню третину головного бронха, з метастазами в лімфовузли кореня легені і середостіння зліва T3N2M0 3/ІІ гр. Цитологічно-плоскоклітинний рак. Вирішено виконати розширену пневмонектомію зліва. Після обстеження під інтубаційним наркозом виконана бокова торакотомія зліва в VI міжребер'ї. При ревізії виявлено, що нижня доля в ателектазі. Центрально в нижній долі пальпується пухлина розміром 6 на 7 см, щільна, бугриста. В корені легені, середостінні (паратрахеальні, біфуркаційні, пароезофагіальні) діагностуються збільшені лімфатичні вузли до 1-1,5 см в діаметрі. Нижня легенева вена залучена до пухлинного конгломерату та погано диференціюється. Виконана широка перикардотомія для вирішення питання з операбельності процесу. Виявлено, що інфільтрація нижньої легеневої вени поширюється і інтраперикардіально, але має вільний її відрізок довжиною близько 1 см. Вирішено виконати розширену комбіновану пневмонектомію зліва з крайовою резекцією лівого передсердя. Виконана широка медіастинотомія, виділена клітковина середостіння разом зі збільшеними лімфовузлами і зміщена на препарат, який видаляється. Далі виконана типова обробка легеневої артерії, верхньої легеневої вени, головного бронха. Відступивши на 2 см від видимого краю інфільтрації накладено затискач Сатинського на ліве передсердя. Під затискачем атравматичною голкою накладено 4 П-подібних шви, які зав'язані. Дистальніше затискача передсердя перетнуто і препарат видалено з рани. Проксимальніше першого ряду накладено другий ряд вузлових швів також атравматичною голкою (5 швів). Після цього затискач Сатинського знятий, вузлові шви зав'язані. Досягнуто повний гемостаз. На перикард накладено рідкі шви, плевральна порожнина дренована, торакотомна рана ушита. В післяопераційному періоді серцевої слабкості та порушення серцевого ритму не спостерігалось. Хворий виписаний з відділення на 21 добу. Даний спосіб простий, економічний, не потребує застосування зшиваючих апаратів, не трудомісткий, не подовжує часу операції. Добре зарекомендував себе в клінічній практиці. 45 ФОРМУЛА КОРИСНОЇ МОДЕЛІ 50 55 Спосіб резекції передсердя при комбінованій пневмонектомії з приводу раку легені, який включає бокову торакотомію, ревізію плевральної порожнини, визначення ступеня пухлинної інфільтрації легеневих вен, виконання широкої перикардотомії та обробку легеневої артерії, верхньої легеневої вени, головного бронха, який відрізняється тим, що далі накладають затискач Сатинського на передсердя на відстані не менше ніж 1,5-2 см від видимого краю інфільтрації, під затискачем накладають 4-5 П-подібних швів атравматичною голкою та зав'язують їх, потім дистальніше затискача передсердя перетинають і препарат видаляють з рани, проксимальніше П-подібних швів накладають другий додатковий ряд вузлових швів атравматичною голкою в кількості 5-6 швів, затискач знімають і зав'язують вузлові шви. 2 UA 112074 U Комп’ютерна верстка Л. Ціхановська Державна служба інтелектуальної власності України, вул. Василя Липківського, 45, м. Київ, МСП, 03680, Україна ДП “Український інститут інтелектуальної власності”, вул. Глазунова, 1, м. Київ – 42, 01601 3

Дивитися

Додаткова інформація

МПК / Мітки

МПК: A61B 17/00

Мітки: резекції, пневмонектоміях, місцевопоширеного, спосіб, передсердя, легень, лівого, комбінованих, приводу, раку

Код посилання

<a href="http://uapatents.com/5-112074-sposib-rezekci-livogo-peredserdya-pri-kombinovanikh-pnevmonektomiyakh-z-privodu-miscevoposhirenogo-raku-legen.html" target="_blank" rel="follow" title="База патентів України">Спосіб резекції лівого передсердя при комбінованих пневмонектоміях з приводу місцевопоширеного раку легень</a>

Подібні патенти