Спосіб дезінфекції виробничих приміщень м’ясопереробних підприємств

Завантажити PDF файл.

Формула / Реферат

Спосіб дезінфекції виробничих приміщень м'ясопереробних підприємств, що включає механічну очистку приміщень, їх дезінфекцію препаратом, який відрізняється тим, що використовують як дезінфікуючий препарат - засіб, який містить октилдецилдиметиламонію хлорид 0,0065-0,0325 %; діоктилдиметиламонію хлорид 0,0033-0,0165 %; дидецилдиметиламонію хлорид 0,0033-0,0165 %; алкілдиметилбензиламонію хлорид 0,0087-0,0435 %; етанол 0,01-0,05 %; допоміжні речовини 0,015-0,075 %; воду 99,9532-99,7660 % за експозиції 60 хвилин.

Текст

Реферат: Спосіб дезінфекції виробничих приміщень м'ясопереробних підприємств включає механічну очистку приміщень, їх дезінфекцію препаратом. Використовують як дезінфікуючий препарат засіб, який містить октилдецилдиметиламонію хлорид, діоктилдиметиламонію хлорид, дидецилдиметиламонію хлорид, алкілдиметилбензиламонію хлорид, етанол, допоміжні речовини, воду за експозиції 60 хвилин. UA 111964 U (12) UA 111964 U UA 111964 U 5 10 15 20 25 30 35 40 45 50 55 Корисна модель належить до галузі ветеринарної санітарії та мікробіології і може бути використана на м'ясопереробних підприємствах незалежно від форми власності при проведенні санації виробничих приміщень і об'єктів ветеринарного нагляду. Існує спосіб дезінфекції молочних залів [Патент на корисну модель № 66888 UA, МПК A61L 2/16. Спосіб дезінфекції молочних залів на фермах промислового типу [Текст] / А.П. Палій, А.П. Палій. - № u 2011 07424; заявл. 14.06.2011; опубл. 25.01.2012, Бюл. № 2] та спосіб дезінфекції автомобільного транспорту [Патент на корисну модель № 100119 UA, МПК A61L 2/16. Спосіб дезінфекції автотранспорту після перевезення ВРХ [Текст] / А.П. Палій, А.П. Палій № u2015 00582; заявл. 26.01.2015; опубл. 10.07.2015, Бюл. № 13] на тваринницьких підприємствах різної форми власності. Дані способи передбачають проведення вологої дезінфекції об'єктів ветеринарного нагляду при виробництві молока. Відомо, що в умовах промислових тваринницьких комплексів з вирощування й відгодівлі великої рогатої худоби дезінфекцію проводять відповідно до "Инструкции по дезинфекции на предприятиях по производству говядины на промышленной основе" (Затв. ГУВ МСГ 17.07.1975 p.) Даний спосіб передбачає застосування дуже вузького асортименту дезінфікуючих препаратів. Безпосередньо на виробництві дезінфекцію приміщень м'ясокомбінатів і об'єктів ветеринарного нагляду проводять відповідно до інструкції "Ветеринарна дезінфекція, дезодорація, дезінсекція, дезінвазія, дератизація" (Затв. наук.-метод. радою Держ. департ. вет. медицини МАП України 23.12.2005 p.) (найближчий аналог). За цим способом проводять ветеринарно-санітарну обробку приміщень та об'єктів ветеринарного нагляду із застосуванням лужних розчинів, засобів на основі хлору, альдегідів, кислот, йодвмісних окислювачів. Недоліком цього способу є те, що зазначені деззасоби є малоефективними внаслідок набуття до них мікроорганізмами підвищеної резистентності, зазначені препарати є високотоксичними, нестабільними під час зберігання та транспортування, мають високу корозійну активність, є малоефективними при наявності біологічного забруднення. При їх застосуванні робітникам необхідно використовувати додаткові засоби індивідуального захисту. В основу корисної моделі поставлено задачу розробити спосіб дезінфекції виробничих приміщень м'ясопереробних підприємств. Поставлена задача вирішується тим, що спосіб дезінфекції виробничих приміщень м'ясопереробних підприємств включає механічну очистку приміщень, їх дезінфекцію препаратом, згідно з корисною моделлю, використовують як дезінфікуючого препарат- засіб, що містить октилдецилдиметиламонію хлорид 0,0065-0,0325 %; діоктилдиметиламонію хлорид 0,0033-0,0165 %; дидецилдиметиламонію хлорид 0,0033-0,0165 %; алкілдиметилбензиламонію хлорид 0,0087-0,0435 %; етанол 0,01-0,05 %; допоміжні речовини 0,015-0,075 %; воду 99,953299,7660 % за експозиції 60 хвилин, щоб забезпечити ефективність способу. Порівняльний аналіз корисної моделі і найближчого аналога дозволяє зробити висновок, що спосіб, який заявляється, відрізняється від існуючого застосуванням нового високоефективного дезінфікуючого препарату, що вміщує октилдецилдиметиламонію хлорид, діоктилдиметиламонію хлорид, дидецилдиметиламонію хлорид, алкілдиметилбензиламонію хлорид, етанол, допоміжні речовини, воду, що дозволяє якісно і в короткий термін провести санітарну обробку виробничих приміщень, мінімізувати затрати праці та є екологічно чистим й безпечним, що відповідає критерію "новизна". Запропонований спосіб виконується таким чином: Перед проведенням дезінфекції проводять механічне очищення приміщення. Очищенню піддають технологічне обладнання від технічного та органічного забруднення, підлогу, стелю, стіни. Після цього проводять вологу дезінфекцію препаратом, який вміщує октилдецилдиметиламонію хлорид - 0,0065 %; діоктилдиметиламонію хлорид - 0,0033 %; дидецилдиметиламонію хлорид - 0,0033 %; алкілдиметилбензиламонію хлорид - 0,0087 %; етанол - 0,010 %; допоміжні речовини - 0,015 %; воду -99,9532 %. Експозиція дії препарату складає 60 хвилин. Приклад 1. Дезінфекцію виробничих приміщень проводили препаратом, як зазначено вище, при наступному співвідношенні компонентів: октилдецилдиметиламонію хлорид 0,0065 %; діоктилдиметиламонію хлорид - 0,0033 %; дидецилдиметиламонію хлорид -0,0033 %; алкілдиметилбензиламонію хлорид - 0,0087 %; етанол - 0,010 %; допоміжні речовини - 0,015 %; вода- 99,9532 %. Приклад 2. 1 UA 111964 U 5 10 15 20 25 30 Теж саме, що і в прикладі 1, тільки дезінфекцію виробничих приміщень проводили препаратом при наступному співвідношенні компонентів: октилдецилдиметиламонію хлорид 0,0130 %; діоктилдиметиламонію хлорид - 0,0066 %; дидецилдиметиламонію хлорид -0,0066 %; алкілдиметилбензиламонію хлорид - 0,0174 %; етанол - 0,02 %; допоміжні речовини - 0,03 %; вода - 99,9064 %. Приклад 3. Теж саме, що і в прикладі 1, тільки дезінфекцію виробничих приміщень проводили препаратом при наступному співвідношенні компонентів: октилдецилдиметиламонію хлорид 0,0195 %; діоктилдиметиламонію хлорид - 0,0099 %; дидецилдиметиламонію хлорид - 0,0099 %; алкілдиметилбензиламонію хлорид - 0,0261 %; етанол - 0,030 %; допоміжні речовини - 0,045 %; вода - 99,8596 %. Приклад 4. Теж саме, що і в прикладі 1, тільки дезінфекцію виробничих приміщень проводили препаратом при наступному співвідношенні компонентів: октилдецилдиметиламонію хлорид 0,0325 %; діоктилдиметиламонію хлорид - 0,0165 %; дидецилдиметиламонію хлорид - 0,0165 %; алкілдиметилбензиламонію хлорид - 0,0435 %; етанол - 0,050 %; допоміжні речовини - 0,075 %; вода - 99,7660 %. Ефективність запропонованого способу представлена у таблиці. З матеріалів таблиці видно, що при застосуванні препарату, що вміщує октилдецилдиметиламонію хлорид 0,0065-0,0130 %, діоктилдиметиламонію хлорид 0,00330,0066 %, дидецилдиметиламонію хлорид 0,0033-0,0066 %, алкілдиметилбензиламонію хлорид 0,0087-0,0174 %, етанол 0,01-0,02 %, допоміжні речовини 0,015-0,030 %, воду 99,953299,9064 % він не повністю знезаражує оброблювані об'єкти ветеринарного нагляду м'ясопереробного підприємства. Зі змивів, відібраних після застосування препарату, що вміщує октилдецилдиметиламонію хлорид 0,0195-0,0325 %, діоктилдиметиламонію хлорид 0,0099-0,0165 %, дидецилдиметиламонію хлорид 0,0099-0,0165 %, алкілдиметилбензиламонію хлорид 0,02610,0435 %, етанол 0,03-0,05 %, допоміжні речовини 0,045-0,075 %, воду 99,8596-99,7660 % в жодному випадку росту мікроорганізмів не спостерігали, що вказує на повне знезараження оброблених об'єктів. Результати проведених досліджень свідчать про те, що запропонований спосіб дезінфекції виробничих приміщень м'ясопереробних підприємств відповідає сучасним вимогам організації виробництва, є ефективним, екологічно безпечним, економічним та простим при застосуванні. Таблиця Спосіб дезінфекції виробничих приміщень м'ясопереробних підприємств Склад препарату Концентрація, % октилдецилдиметиламонію хлорид діоктилдиметиламонію хлорид дидецилдиметиламонію хлорид алкілдиметилбензиламонію хлорид етанол допоміжні речовини вода октилдецилдиметиламонію хлорид діоктилдиметиламонію хлорид дидецилдиметиламонію хлорид алкілдиметилбензиламонію хлорид етанол допоміжні речовини вода 0,0065 0,0033 0,0033 0,0087 0,010 0,015 99,9532 0,0130 0,0066 0,0066 0,0174 0,020 0,030 99,9064 35 2 Ріст мікрофлори до дезінфекції після дезінфекції + + + + UA 111964 U Продовження Таблиці октилдецилдиметиламонію хлорид діоктилдиметиламонію хлорид дидецилдиметиламонію хлорид алкілдиметилбензиламонію хлорид етанол допоміжні речовини вода октилдецилдиметиламонію хлорид діоктилдиметиламонію хлорид дидецилдиметиламонію хлорид алкілдиметилбензиламонію хлорид етанол допоміжні речовини вода 0,0195 0,0099 0,0099 0,0261 0,030 0,045 99,8596 0,0325 0,0165 0,0165 0,0435 0,050 0,075 99,7660 + + Примітка: «+» - ріст мікроорганізмів; «-» - відсутність росту. ФОРМУЛА КОРИСНОЇ МОДЕЛІ 5 10 Спосіб дезінфекції виробничих приміщень м'ясопереробних підприємств, що включає механічну очистку приміщень, їх дезінфекцію препаратом, який відрізняється тим, що використовують як дезінфікуючий препарат - засіб, який містить октилдецилдиметиламонію хлорид 0,0065-0,0325 %; діоктилдиметиламонію хлорид 0,0033-0,0165 %; дидецилдиметиламонію хлорид 0,00330,0165 %; алкілдиметилбензиламонію хлорид 0,0087-0,0435 %; етанол 0,01-0,05 %; допоміжні речовини 0,015-0,075 %; воду 99,9532-99,7660 % за експозиції 60 хвилин. Комп’ютерна верстка Л. Литвиненко Державна служба інтелектуальної власності України, вул. Василя Липківського, 45, м. Київ, МСП, 03680, Україна ДП “Український інститут інтелектуальної власності”, вул. Глазунова, 1, м. Київ – 42, 01601 3

Дивитися

Додаткова інформація

МПК / Мітки

МПК: A61L 2/16

Мітки: м'ясопереробних, дезінфекції, підприємств, приміщень, виробничих, спосіб

Код посилання

<a href="http://uapatents.com/5-111964-sposib-dezinfekci-virobnichikh-primishhen-myasopererobnikh-pidpriehmstv.html" target="_blank" rel="follow" title="База патентів України">Спосіб дезінфекції виробничих приміщень м’ясопереробних підприємств</a>

Подібні патенти