Спосіб встановлення технологічного критерію якості лабораторних культур ентомофагів

Номер патенту: 111946

Опубліковано: 25.11.2016

Автори: Дащенко Анна Валеріївна, Дрозда Валентин Федорович

Завантажити PDF файл.

Формула / Реферат

Спосіб встановлення технологічного критерію якості лабораторних культур ентомофагів, що включає оцінку активності пошуку самицями яєць комах-фітофагів, який відрізняється тим, що зразу після відродження дорослих особин лабораторних культур ентомофагів відбирають зразки самиць, не менше ніж 150 особин, проводять прижиттєве препарування гонад і визначають функціональну їх активність, при цьому вибраковують зразки лабораторних культур ентомофагів з ознаками дисфункції складових частин гонад - гермарію або вітелярію, або оваріол, крім того, проводять оцінку імаго ентомофагів за показниками інфекційної чистоти гонад, при цьому вибраковують зразки, у яких виявлені збудники ентомопатогених грибів, бактерій та протозойних хвороб, крім того, оцінюють критерій пошукової здатності самиць ентомофагів, при цьому використовують тільки фізіологічно мотивованих самиць, після їх спаровування та згодовування їм вуглеводневої дієти у вигляді 20 %-ного водного розчину меду, крім того, визначають рівень зараження самицями ентомофагів яєць природних популяцій листогризучих або підгризаючих совок, при цьому відбирають зразки ентомофагів, самиці яких заражають не менше 70 % яєць совок.

Текст

Реферат: Спосіб встановлення технологічного критерію якості лабораторних культур ентомофагів включає оцінку активності пошуку самицями яєць комах-фітофагів. Зразу після відродження дорослих особин лабораторних культур ентомофагів, відбирають зразки самиць, не менше ніж 150 особин, проводять прижиттєве препарування гонад і визначають функціональну їх активність, при цьому вибраковують зразки лабораторних культур ентомофагів з ознаками дисфункції складових частин гонад - гермарію або вітелярію, або оваріол, крім того, проводять оцінку імаго ентомофагів за показниками інфекційної чистоти гонад, при цьому вибраковують зразки, у яких виявлені збудники ентомопатогених грибів, бактерій та протозойних хвороб, крім того, оцінюють критерій пошукової здатності самиць ентомофагів, при цьому використовують тільки фізіологічно мотивованих самиць, після їх спаровування та згодовування їм вуглеводневої дієти у вигляді 20 %-ного водного розчину меду. UA 111946 U (54) СПОСІБ ВСТАНОВЛЕННЯ ТЕХНОЛОГІЧНОГО КРИТЕРІЮ ЯКОСТІ ЛАБОРАТОРНИХ КУЛЬТУР ЕНТОМОФАГІВ UA 111946 U UA 111946 U 5 10 15 20 25 30 35 40 45 50 55 Корисна модель належить до сільського господарства, зокрема до галузі масового лабораторного вирощування ентомофагів, і може бути використана в технологіях масового розведення комах для потреб біологічного захисту рослин від шкідливих членистоногих. Відомо, що серед арсеналу біологічних засобів, найбільш поширеною є трихограма паразит яєць переважно лускокрилих фітофагів зернових, технічних, овочевих та плодових насаджень. Частка трихограми серед усіх біологічних засобів становить понад 80 %. Тільки в Україні функціонує понад 70 лабораторій, де масово вирощують трихограму [Дрозда В.Ф., Кочерга М.О. Промислові культури ентомофагів в технологіях захисту овочів. Екологічний моніторинг, інноваційні та ресурсозберігаючі технології в системі захисту картоплі і овочевих культур від шкідливих організмів. – Житомир, 2014. - С. 18-19]. Відомо, що ефективність паразитування яєць комах-фітофагів в агроценозах ентомофагами залежить від рівня життєздатності, який визначається умовами розведення ентомофагів у біолабораторіях. Високожиттєздатні лабораторні культури надійно контролюють чисельність фітофагів. Прогнозування ефективності лабораторних культуру ентомофагів, ґрунтується на основі оцінки тестових характеристик. Відомий спосіб, котрий оцінює критерії ефективності лабораторної культури трихограми перетинчастокрилого ентомофага, самиці якої заражають яйця переважно лускокрилих фітофагів. Цей спосіб є найбільш близьким технічним рішенням до запропонованого способу і вибраний як найближчий аналог [Гринберг Ш.М., Подберезская Л.В., Менчер Э.М. Разработка теста поисковой способности трихограммы. Ж. Сельскохозяйственная биология, 1983. - № 3. С. 132-135]. Згідно з відомим способом, контроль якості лабораторної культури трихограми визначають за чотирма показниками: рівень відродження дочірніх поколінь трихограми із яєць комахигосподаря; співвідношення статей; плодючість самиць паразита; активність пошуку яєць комахфітофагів. Запровадження цього критерію оцінки якості трихограми, дозволило оптимізувати такі господарські характеристики як норми, строки та кратності розселення трихограми для захисту агроценозів. Проте, спосіб-найближчий аналог має такі недоліки: більшість параметрів критерію якості ентомофагів технологічного характеру; не оцінюється такий важливий фізіологічний критерій, як рівень інфекційної чистоти самиць ентомофагів. В основу корисної моделі поставлено задачу експериментально обґрунтувати спосіб встановлення технологічного критерію якості лабораторних культур ентомофагів. Ставилось завдання обґрунтувати найбільш інформативні та об'єктивні тестові характеристики ентомофагів, що корелюють з їх господарською ефективністю. Завданням передбачалось оцінити комплекс поведінкових та фізіологічних ознак самиць ентомофагів. Поставлена задача вирішується тим, що послідовно, з використанням стандартних лабораторних культур ентомофагів, реалізують суттєві елементи запропонованого способу. Зокрема, перший з них передбачає прийом, що здійснюють зразу після відродження дорослих особин лабораторних культур ентомофагів, коли відбирають зразки самиць, не менше ніж 150 особин, проводять прижиттєве препарування гонад і визначають функціональну їх активність. Суттєвим є і те, що вибраковують зразки лабораторних культур ентомофагів з ознаками дисфункції складових частин гонад - гермарію або вітелярію, або оваріол. Наступна суттєва відміна передбачає оцінку імаго ентомофагів за показниками інфекційної чистоти гонад. При цьому вибраковують зразки, у яких виявленні збудники ентомопатогених грибів, бактерій та протозойних хвороб. Інша суттєва відміна у способі передбачає оцінку критерію пошукової здатності самиць ентомофагів. Суттєвим є те, що використовують тільки фізіологічно-мотивованих самиць, після їх спаровування та згодовування їм вуглеводневої дієти у вигляді 20 %-ного водного розчину меду. Визначають рівень зараження самицями ентомофагів яєць природних популяцій листогризучих або підгризаючих совок. Відбирають зразки ентомофагів, самиці яких заражають не менше 70 % яєць совок. Суть запропонованого способу полягає у тому, що продуктивність лабораторних культур ентомофагів, рівень їх життєздатності, плодючість та конкурентоспроможність залежить від цілого комплексу факторів. Це перш за усе гідротермічні умови, фотоперіод, сприйнятливість для зараження лабораторної культури комах-господарів ентомофагів. Усі складові показники рівня життєздатності лабораторних культур формулюються загально-технологічними терміном якість. Визначальною умовою є те, що лабораторні культури повинні зберігати ознаки, які властиві природним популяціям ентомофагів. Очевидно, що найбільш об'єктивним стандартом якості є 1 UA 111946 U 5 10 15 20 25 30 природні популяції ентомофагів. При цьому необхідно експериментально обґрунтувати найбільш інформативні критерії технологічного стандарту якості лабораторних культур. Приклад здійснення способу Приклад 1. Типова біолабораторія, де вирощують стандартні популяції ентомофагів трихограму - паразита яєць лускокрилих фітофагів. Трихограму розводили в яйцях комахигосподаря - амбарної зернової молі Sitotroga cereallella Oliv. Для обґрунтування дієвості та ефективності запропонованого способу, формували дослідні варіанти, яких було два. У першому варіанті використовували суттєві елементи запропонованого способу. У другому - елементи способу - найближчого аналога. Для оцінки технологічності та ефективності способів, визначення можливого позитивного результату, використовували найбільш інформативні та об'єктивні тестові характеристики. У дослідах використовували трихограму виду Trichogramma pintoi Voeg. Отриманий цифровий матеріал обробляли статистично. Результати досліджень наведено у таблиці 1. Встановлено, що запропоновані оціночні критерії технологічного стандарту у складі запропонованого способу суттєво перевищують тестові характеристики способу - найближчого аналога. На прикладі паразита яєць фітофагів трихограми, підсумкова ефективність запропонованого способу за показниками рівня зараження яєць совок становила 71,8 та 74,6 %, проти 59,3 та 62,8 % у найближчому аналогу (табл. 1). Різниця статистично доведена. Показовими є і інші тестові характеристики, ті що стосуються функціональної активності гонад самиць трихограми. На відміну від оцінки тестових характеристик найближчого аналогу фізіологічні тести досить чітко корелюють з господарськими показниками. Приклад 2. Лабораторна культура ектопаразита багатьох гусениць лускокрилих фітофагів габробракона (Habrobracon hebetor Say.). Паразит розводили за відомою технологією, де як комаху-господаря використовували лабораторну культуру млинової вогнівки (Ephestia kuehniella Zll.). Усі інші умови досліджень були аналогічні тим, що передбачені у прикладі 1. Результати досліджень наведено у таблиці 2. Встановлено, що оціночні критерії якості по відношенню до габробракона, характеризуються більшою інформативністю, ніж критерії, що належать до способу - найближчого аналога. У підтвердження цього висновку - рівень зараження гусениць стеблового метелика та бавовникової совки. Таким чином, поставлена корисною моделлю задача вирішена. Запропонований технологічний критерій якості лабораторних культур ентомофагів дозволяє з високим рівнем вірогідності отримувати показники як рівня життєздатності, так і прогнозувати господарську ефективність ентомофагів після їх розселення в агроценози. 35 Таблиця 1 Критерії ефективності способів оцінки технологічного критерію якості лабораторних культур трихограми Способи, що порівнюються Оціночні критерії Функціональний стан гонад самиць Гермарій Вітелярій Оваріоли Пошукова здатність самиць, % Виражена та спрямована в Суттєві Нормальні Ритмічний Пропорцій не агроценоз ах, елементи морфологічні процес наповнення по відношенню способу, що структури та продукування білком та до гусениць пропонується функція ооцитів ооцитами господарі в, на рівні 75 % Помірна, Суттєві елементами Ризик втрати елементи Існує ризик Спостерігається спорадичного функції способуморфологічних аритмія спрямованого продукування найближчого аномалій овогенезу пошуку ооцитів аналога господарі в, на рівні 55 % HiP05 2 Позитивний результат Зараженість Зараженість гусениць яєць капустяної бавовникової совки трихограм совки мою, % габробраконом, % 74,6 71,8 62,8 59,3 4,3 4,2 UA 111946 U Таблиця 2 Оціночні критерії лабораторних культур ектопаразита габробракона Оціночні критерії Способи, що порівнюються Позитивний результат Функціональний стан гонад самиць Гермарій Вітелярій Оваріоли Пошукова здатність самиць, % Лабораторні культури габробракона Динамічний Оптимальний без Ритмічний процес процес баланс фізіологічних Суттєві формування формування трофоциті в та дефактів. елементи гермінативних ооцитів. ооцитів. Виражена способу, що структур, їх Зберігаються Повноцінне рухова пропонується функціональний нормальні живлення та активність генезис морфологічні генезис самиць та їх структури ембріонів пошукова здатність гусениць фітофагів. Морфологічні та Аномалії фізіологічні Суттєві Не виключається гермінативної Часткова аномалії гонад елементи порушення тканини - аритмія знижують як способу морфологічних причина процесу рухову так і найближчого структур дисфункції овогенезу пошукову аналога вітелярію функцію самок габробракона HiP05 Заражено гусениць стеблового метелика, % Заражено гусениць бавовникової совки, % 80,3 77,6 68,6 64,4 4,6 3,8 ФОРМУЛА КОРИСНОЇ МОДЕЛІ 5 10 15 Спосіб встановлення технологічного критерію якості лабораторних культур ентомофагів, що включає оцінку активності пошуку самицями яєць комах-фітофагів, який відрізняється тим, що зразу після відродження дорослих особин лабораторних культур ентомофагів відбирають зразки самиць, не менше ніж 150 особин, проводять прижиттєве препарування гонад і визначають функціональну їх активність, при цьому вибраковують зразки лабораторних культур ентомофагів з ознаками дисфункції складових частин гонад - гермарію або вітелярію, або оваріол, крім того, проводять оцінку імаго ентомофагів за показниками інфекційної чистоти гонад, при цьому вибраковують зразки, у яких виявлені збудники ентомопатогених грибів, бактерій та протозойних хвороб, крім того, оцінюють критерій пошукової здатності самиць ентомофагів, при цьому використовують тільки фізіологічно мотивованих самиць, після їх спаровування та згодовування їм вуглеводневої дієти у вигляді 20 %-ного водного розчину меду, крім того, визначають рівень зараження самицями ентомофагів яєць природних популяцій листогризучих або підгризаючих совок, при цьому відбирають зразки ентомофагів, самиці яких заражають не менше 70 % яєць совок. Комп’ютерна верстка А. Крижанівський Державна служба інтелектуальної власності України, вул. Василя Липківського, 45, м. Київ, МСП, 03680, Україна ДП “Український інститут інтелектуальної власності”, вул. Глазунова, 1, м. Київ – 42, 01601 3

Дивитися

Додаткова інформація

МПК / Мітки

МПК: A01K 67/00

Мітки: лабораторних, культур, спосіб, технологічного, встановлення, якості, ентомофагів, критерію

Код посилання

<a href="http://uapatents.com/5-111946-sposib-vstanovlennya-tekhnologichnogo-kriteriyu-yakosti-laboratornikh-kultur-entomofagiv.html" target="_blank" rel="follow" title="База патентів України">Спосіб встановлення технологічного критерію якості лабораторних культур ентомофагів</a>

Подібні патенти