Завантажити PDF файл.

Формула / Реферат

Захватний пристрій, що містить корпус із неферомагнітного матеріалу, шток, встановлені на фланці корпусу захватні елементи, зв′язані з приводом, виконаним у вигляді електромагніта, який відрізняється тим, що захватні елементи виконані у вигляді гнучкої оболонки з розташованими всередині металевими кульками, на кінці штока закріплені соленоїди з підпружиненими якорями, один кінець яких жорстко зв′язаний із стаканом, притиснутим до гнучкої оболонки.

Текст

Реферат: UA 111833 U UA 111833 U 5 10 15 20 25 30 35 40 45 50 55 60 Корисна модель належить до області машинобудування і може бути використана для створення промислових роботів і маніпуляторів в робототехнічних системах і комплексах при маніпулюванні об'єктами різної форми і розмірів. Відомий захватний пристрій того ж призначення [1], який містить корпус, шток, підпружинений відносно корпуса, і шарнірно встановлені на фланці корпуса захватні елементи, зв'язані з приводом, який виконаний у вигляді гідроциліндрів, за допомогою тяг, шарнірно пов'язаних з планкою, закріпленою на штоку. Недоліком даного захватного пристрою є втрати часу на виставлення фіксуючого упору під потрібний розмір деталі, а також складність конструкції, яка обумовлена складністю привода захватних важелів, виконаного у вигляді основного і двох додаткових гідроциліндрів, і необхідність встановлення зворотного клапана для усунення витоків рідини, що робить конструкцію більш дорожчою. За найближчий аналог, прийнятий як прототип, вибраний пристрій [2], що містить корпус, шток, підпружинений відносно корпусу, і шарнірно встановлені на фланці корпусу захватні важелі, зв'язані з приводом за допомогою тяг, шарнірно зв'язаних з планкою, закріпленою на штоку, а привод виконаний у вигляді електромагніта, всередині якого розміщений шток, причому корпус виконано із неферомагнітного матеріалу. До недоліків прототипу належать, по-перше, неможливість захвату об'єктів різної форми; подруге, обмежений діапазон діаметрів об'єктів, що затискаються захватними елементами. В основу корисної моделі поставлена задача удосконалення захватного пристрою шляхом виконання захватних елементів у вигляді гнучкої оболонки з розташованими всередині металевими кульками і використання соленоїдів з підпружиненими якорями, що дозволяє досягнути технічний результат розширення діапазону об'єктів маніпулювання по розміру і формі. Розв'язання поставленої задачі досягається тим, що в захватному пристрої, який містить корпус із неферомагнітного матеріалу, шток, встановлені на фланці корпусу захватні елементи, зв'язні з приводом, виконаним у вигляді електромагніта, згідно з корисною моделлю, захватні елементи виконані у вигляді гнучкої оболонки з розташованими всередині металевими кульками, на кінці штоку закріплені соленоїди з підпружиненими якорями, один кінець яких жорстко зв'язаний із стаканом, притиснутим до гнучкої оболонки. Завдяки зміні форми гнучкої оболонки під дією електромагніта і соленоїдів досягається бажаний технічний ефект широкодіапазонність захватного пристрою при маніпулюванні об'єктами різного розміру і форми. Суть корисної моделі пояснюється кресленням, де зображено на:фіг. 1 - повздовжній переріз захватного пристрою при затиску об'єкта мінімального діаметра; фіг. 2 - повздовжній переріз захватного пристрою при затиску об'єкта максимального діаметра. Захватний пристрій складається з корпуса 1 (фіг. 1) із неферомагнітного матеріалу, штока 2, який через фланець 3 жорстко зв'язаний з корпусом 1. Кінець штока 2 оснащений приєднувальною частиною 4 до маніпулятора. На передньому фланці розміщена гнучка оболонка 5 з розташованими всередині металевими кульками 6. На кінці штоку 2 рівномірно по колу закріплені соленоїди 7, кількість яких може бути 2, 3, 4. Всередині соленоїдів 7 розташовані відповідної кількості якорі 8, один кінець яких жорстко зв'язаний через диск 9 із стаканом 10. Між соленоїдами 7 і диском 9 розташовані пружини 11. Всередину отвору гнучкої оболонки 5 вводиться об'єкт маніпулювання 12 різної форми і розміру (фіг. 1, 2), а в зоні розташування гнучкої оболонки 12 на зовнішній поверхні корпуса 1 встановлений електромагніт 13. Пристрій працює наступним чином. Для затиску об'єкту маніпулювання 12 (фіг. 1) мінімального діаметра dmin=2rmin подається струм в соленоїди 7 при відключеному електромагніті 13. В результаті якорі 8 втягуються всередину соленоїдів 7, стискаючи пружини 11 і переміщуючи через диск 9 стакан 10 донизу, який своїм торцем стискає гнучку оболонку 5, а остання в свою чергу затискає об'єкт 12. При відключенні соленоїдів 7 під дією пружини 11 стакан 10 переміщується доверху. Подається струм в електромагніт 13 і металеві кульки 6 намагаються розійтися в напрямку радіуса R під дією електромагнітних сил, змінюючи форму гнучкої оболонки 5 в межах її постійного об'єму. Отвір оболонки збільшується, що дозволяє ввести об'єкт максимального діаметра Dmax=2Rmax (фіг.2). Після цього електромагніт 13 знеструмлюється і струм подається в соленоїди 7, що створює силу затиску об'єкта 12. При різній формі об'єкта 12 внутрішня поверхня гнучкої оболонки 5 пристосовується до зовнішній конфігурації об'єкта 12 в межах постійного об'єму оболонки 5. Таким чином принцип роботи широкодіапазонного захватного пристрою здійснюється за принципом топології (гумової геометрії) [3, 4], що займається вивченням властивостей фігур 1 UA 111833 U 5 10 (або просторів), які зберігаються при безперервних деформаціях (без порушення цілісності) згідно залежності 2 2 2 2 Vзп = π(R -r min)bmin = π(R -R max)Bmax=const. Джерела інформації: 1. Авторское свидетельство СССР № 1366390. Захватное устройство. МПК B25J 15/00, 1988, Бюл. №2. 2. Патент України на корисну модель №43614. Захватний пристрій. МПК B25J 15/00, опубл. 25.08.2009, Бюл. №16. 3. Александров П.С. Введение в теорию множеств и общую топологию. - М.:1977. 4. http:/kniganews.org/mple/01-10/hex6c/. Резиновая геометрия [6с]. ФОРМУЛА КОРИСНОЇ МОДЕЛІ 15 Захватний пристрій, що містить корпус із неферомагнітного матеріалу, шток, встановлені на фланці корпусу захватні елементи, зв’язані з приводом, виконаним у вигляді електромагніта, який відрізняється тим, що захватні елементи виконані у вигляді гнучкої оболонки з розташованими всередині металевими кульками, на кінці штока закріплені соленоїди з підпружиненими якорями, один кінець яких жорстко зв’язаний із стаканом, притиснутим до гнучкої оболонки. 2 UA 111833 U Комп’ютерна верстка Г. Паяльніков Державна служба інтелектуальної власності України, вул. Урицького, 45, м. Київ, МСП, 03680, Україна ДП “Український інститут промислової власності”, вул. Глазунова, 1, м. Київ – 42, 01601 3

Дивитися

Додаткова інформація

МПК / Мітки

МПК: B25J 15/00

Мітки: захватний, пристрій

Код посилання

<a href="http://uapatents.com/5-111833-zakhvatnijj-pristrijj.html" target="_blank" rel="follow" title="База патентів України">Захватний пристрій</a>

Подібні патенти