Охолоджувальний пристрій машини для виробництва порожнистих скляних виробів

Завантажити PDF файл.

Формула / Реферат

1. Охолоджувальний пристрій машини для виробництва порожнистих скляних виробів, що містить стрічковий транспортер, а також розташований над ним засіб для подавання повітря на зовнішню поверхню порожнистих скляних виробів, який відрізняється тим, що над стрічковим транспортером змонтовано замкнений ланцюг або стрічку із повітряними соплами з можливістю розташування кожного з них у порожнині порожнистого скляного виробу, при цьому швидкості руху стрічкового транспортера й замкненого ланцюга або стрічки синхронізовано, а перед замкненим ланцюгом або стрічкою розташовано засіб для орієнтування порожнистих скляних виробів на стрічковому транспортері, відповідно до розташування сопел на замкненому ланцюзі або стрічці.

2. Пристрій за п. 1, який відрізняється тим, що його споряджено обертовим повітряним колектором, сполученим із соплами за допомогою гнучких повітропроводів.

3. Пристрій за п. 1, який відрізняється тим, що над верхньою поверхнею нижньої гілки замкненого ланцюга або стрічки розташовано плоский нерухомий повітряний колектор з поздовжніми прорізами, при цьому канал кожного сопла розташовано з можливістю сполучення з одним із зазначених поздовжніх прорізів.

Текст

Реферат: Охолоджувальний пристрій машини для виробництва порожнистих скляних виробів містить стрічковий транспортер, а також розташований над ним засіб для подавання повітря на зовнішню поверхню порожнистих скляних виробів. Над стрічковим транспортером змонтовано замкнений ланцюг або стрічку із повітряними соплами з можливістю розташування кожного з них у порожнині порожнистого скляного виробу, при цьому швидкості руху стрічкового транспортера й замкненого ланцюга або стрічки синхронізовано, а перед замкненим ланцюгом або стрічкою розташовано засіб для орієнтування порожнистих скляних виробів на стрічковому транспортері, відповідно до розташування сопел на замкненому ланцюзі або стрічці. UA 111786 U (12) UA 111786 U UA 111786 U 5 10 15 20 25 30 35 40 45 50 55 60 Корисна модель належить до технології скла й виробів з нього і може бути використана в технологічних лініях виробництва скляної тари, передусім пляшок і банок. Однією з технологічних операцій виготовлення порожнистих скляних виробів є їх охолодження та загартовування, які полягають в обдуванні відформованих і відпалених виробів стисненим повітрям. Найближчим за технічною суттю до пропонованого технічного рішення є охолоджувальний пристрій машини для виробництва порожнистих скляних виробів, що містить стрічковий транспортер, а також розташований над ним засіб для подавання повітря на зовнішню поверхню порожнистих скляних виробів [Общая технология силикатов / А.А. Пащенко, Е.А. Мясникова, В.Я. Круглицкая; под общ. ред. А.А. Пащенко. - К.: Вища шк., 1983. -С. 362]. Основним недоліком цього опорного пристрою є його низька ефективність, оскільки охолодження виробів він здійснює лише з боку їхньої зовнішньої поверхні. Наслідком цього є збільшення часу охолодження та загальної довжини технологічної лінії. В основу корисної моделі поставлено задачу вдосконалити охолоджувальний пристрій машини для виробництва порожнистих скляних виробів, у якому його нове виконання забезпечує охолодження виробів не лише ззовні, але й зсередини, що інтенсифікує процес охолодження, а отже й зменшує довжину технологічної лінії в цілому. Поставлена задача вирішується тим, що в охолоджувальному пристрої машини для виробництва порожнистих скляних виробів, що містить стрічковий транспортер, а також розташований над ним засіб для подавання повітря на зовнішню поверхню порожнистих скляних виробів, згідно з пропонованою корисною моделлю, новим є те, що над стрічковим транспортером змонтовано замкнений ланцюг або стрічку із повітряними соплами з можливістю розташування кожного з них у порожнині порожнистого скляного виробу, при цьому швидкості руху стрічкового транспортера й замкненого ланцюга або стрічки синхронізовано, а перед замкненим ланцюгом або стрічкою розташовано засіб для орієнтування порожнистих скляних виробів на стрічковому транспортері, відповідно до розташування сопел на замкненому ланцюзі або стрічці. У найприйнятніших прикладах виконання пристрою його споряджено обертовим повітряним колектором, сполученим із соплами за допомогою гнучких повітропроводів, а також над верхньою поверхнею нижньої гілки замкненого ланцюга або стрічки розташовано плоский нерухомий повітряний колектор з поздовжніми прорізами, при цьому канал кожного сопла розташовано з можливістю сполучення з одним із зазначених поздовжніх прорізів. Виконання охолоджувального пристрою із зазначеними ознаками забезпечує охолодження виробів не лише ззовні, але й зсередини за допомогою сопел, що інтенсифікує процес охолодження, а отже й зменшує довжину технологічної лінії в цілому. Спорядження пристрою обертовим повітряним колектором, сполученим із соплами за допомогою гнучких повітропроводів, забезпечує надійну подачу повітря в кожне із сопел. А спорядження пристрою плоским нерухомим повітряним колектором з поздовжніми прорізами надає змогу виконувати зазначені прорізи не суцільними, а дискретними (переривчастими по довжині), а отже й сполучати кожну з їхніх ділянок з окремою повітряною магістраллю, що розширює технологічні можливості пристрою. Суть корисної моделі пояснюється кресленнями, на яких зображено: на Фіг. 1 - схема будови пристрою, приклад виконання повітряного колектора обертовим; на Фіг. 2 - схема будови пристрою, приклад виконання повітряного колектора плоским; на Фіг. 3 - плоский повітряний колектор, вид знизу. Охолоджувальний пристрій машини для виробництва порожнистих скляних виробів 1 містить стрічковий транспортер 2, а також розташований над нимзасіб 3 для подавання повітря на зовнішню поверхню порожнистих скляних виробів. Над стрічковим транспортером 2 змонтовано замкнений ланцюг або стрічку 4 із повітряними соплами 5 з можливістю розташування кожного з них у порожнині порожнистого скляного виробу 1, при цьому швидкості руху стрічкового транспортера 2 і замкненого ланцюга або стрічки 4 синхронізовано, а перед замкненим ланцюгом або стрічкою 4 розташовано засіб 6 для орієнтування порожнистих скляних виробів 1 на стрічковому транспортері 2, відповідно до розташування сопел 5 на замкненому ланцюзі або стрічці 4 (Фіг. 1, 2). При цьому пристрій може бути споряджено обертовим повітряним колектором 7, сполученим із соплами 5 за допомогою гнучких повітропроводів 8 (див. Фіг. 1), або плоским нерухомим повітряним колектором 9 з поздовжніми прорізами 10, розташованим над верхньою поверхнею нижньої гілки замкненого ланцюга або стрічки 4, при цьому канал кожного сопла 5 розташовано з можливістю сполучення з одним із поздовжніх прорізів 10 (Фіг. 2, 3). Охолоджувальний пристрій працює в такий спосіб. Під час руху стрічкового транспортера 2 засіб 6 орієнтує розташовані на ньому вироби 1 так, що після їх потрапляння між стрічковим транспортером 2 і замкненим ланцюгом або стрічкою 4 1 UA 111786 U 5 у порожнини виробів 1 потрапляють сопла 5. Таким чином обдування виробів 1 повітрям здійснюватиметься не лише ззовні за допомогою засобу 3, а й зсередини, що істотно інтенсифікує процес охолодження виробів 1. При цьому спорядження пристрою плоским нерухомим повітряним колектором 9 з поздовжніми прорізами 10 надає змогу виконувати зазначені прорізи 10 не суцільними, а дискретними (переривчастими по довжині - див. Фіг. 3), а отже й сполучати кожну з їхніх ділянок з окремою повітряною магістраллю, що розширює технологічні можливості пристрою. Пропонована корисна модель інтенсифікує процес охолодження відформованих порожнистих скляних виробів, а також розширює технологічні можливості пристрою. 10 ФОРМУЛА КОРИСНОЇ МОДЕЛІ 15 20 25 1. Охолоджувальний пристрій машини для виробництва порожнистих скляних виробів, що містить стрічковий транспортер, а також розташований над ним засіб для подавання повітря на зовнішню поверхню порожнистих скляних виробів, який відрізняється тим, що над стрічковим транспортером змонтовано замкнений ланцюг або стрічку із повітряними соплами з можливістю розташування кожного з них у порожнині порожнистого скляного виробу, при цьому швидкості руху стрічкового транспортера й замкненого ланцюга або стрічки синхронізовано, а перед замкненим ланцюгом або стрічкою розташовано засіб для орієнтування порожнистих скляних виробів на стрічковому транспортері, відповідно до розташування сопел на замкненому ланцюзі або стрічці. 2. Пристрій за п. 1, який відрізняється тим, що його споряджено обертовим повітряним колектором, сполученим із соплами за допомогою гнучких повітропроводів. 3. Пристрій за п. 1, який відрізняється тим, що над верхньою поверхнею нижньої гілки замкненого ланцюга або стрічки розташовано плоский нерухомий повітряний колектор з поздовжніми прорізами, при цьому канал кожного сопла розташовано з можливістю сполучення з одним із зазначених поздовжніх прорізів. 2 UA 111786 U Комп’ютерна верстка В. Мацело Державна служба інтелектуальної власності України, вул. Василя Липківського, 45, м. Київ, МСП, 03680, Україна ДП “Український інститут інтелектуальної власності”, вул. Глазунова, 1, м. Київ – 42, 01601 3

Дивитися

Додаткова інформація

МПК / Мітки

МПК: F25D 1/00, C03B 27/04

Мітки: порожнистих, виробів, виробництва, скляних, машини, охолоджувальний, пристрій

Код посилання

<a href="http://uapatents.com/5-111786-okholodzhuvalnijj-pristrijj-mashini-dlya-virobnictva-porozhnistikh-sklyanikh-virobiv.html" target="_blank" rel="follow" title="База патентів України">Охолоджувальний пристрій машини для виробництва порожнистих скляних виробів</a>

Подібні патенти