Завантажити PDF файл.

Формула / Реферат

1. Стопорний вузол, який містить корпус, оснащений елементом кріплення вузла до транспортного засобу, зв'язаний із корпусом фіксатор, який відрізняється тим, що корпус містить дві бокові вертикальні частини, розташовані на основі, а у бокових частинах виконані отвори для розміщення осі кріплення фіксатора, причому елемент кріплення вузла до транспортного засобу оснащений шліцами і зв'язаний з основою корпуса з можливістю повороту, а також є підпружиненим за допомогою пружини, зафіксованої у корпусі, а також виконаний суцільним, причому фіксатор має пласку частину і округлу частину, на якій виконане рифлення з можливістю фіксації гнучкого елемента у корпусі.

2. Стопорний вузол за п. 1, який відрізняється тим, що вузол додатково оснащений мотузкою, яка проходить у додаткових отворах, виконаних у корпусі і фіксаторі з можливістю віддаленого повороту фіксатора під час розфіксації гнучкого елемента.

Текст

Реферат: Пристрій належить до транспортної галузі, містить корпус, оснащений елементом кріплення вузла до транспортного засобу, зв'язаний із корпусом фіксатор, а корпус містить дві бокові вертикальні частини, розташовані на основі, а у бокових частинах виконані отвори для розміщення осі кріплення фіксатора, причому елемент кріплення вузла до транспортного засобу оснащений шліцами і зв'язаний з основою корпуса з можливістю повороту, причому фіксатор має пласку частину і округлу частину, на якій виконане рифлення з можливістю фіксації гнучкого елемента у корпусі, дозволяє підвищити надійність кріплення гнучкого елемента транспортного засобу, наприклад якірного троса або іншого гнучкого елемента, а також розширити область його застосування і поліпшити зручність експлуатації. UA 111652 C2 (12) UA 111652 C2 UA 111652 C2 5 10 15 20 25 30 35 40 45 50 55 Винахід належить до транспортної галузі і може бути використаний як механізм фіксації троса, мотузки, ременя та інших гнучких елементів на судні і може бути встановлений на корпусі, бортах або інших місцях човна для кріплення тросів і інших гнучких елементів. Відомий вузол кріплення (Патент JPS5218568A), що містить корпус, зв'язаний із ним фіксатор, елемент кріплення вузла до транспортного засобу, який складається з двох частин, між якими пропускають трос, а потім фіксують його у прорізі, виконаній у двох частинах фіксатора. Недоліком даного технічного рішення є ненадійна фіксація троса у вузлі фіксації через те, що не виключена ймовірність руйнування прорізів під впливом діючих зусиль. Найбільш близьким до винаходу, що заявляється, за технічною суттю, призначенням і результатом, що досягається є вузол фіксації гнучкого елемента лодки (Патент FR2945603, опубл. 19.11.2010], що він містить корпус, зв'язаний із ним фіксатор, елемент кріплення вузла до транспортного засобу. Фіксатор виконаний у вигляді двох фланців, сполучених між собою так, що між ними утворений місток, в якому, як в напрямних, розміщують трос, після чого фіксують його у отворах, виконаних у цих фланцях. Недоліком прототипу є низька надійність кріплення тросу у вузлі через низьку надійність фіксації у отворах, виконаних для проходження і фіксації мотузки (троса) за допомогою цих отворів, виконаних у фланцях. Такий спосіб кріплення є ненадійним через те, що не виключена ймовірність ковзання мотузки у напрямних фланців, неконтрольований вихід мотузки з фланців, тобто роз фіксація вузла кріплення. Також недоліком конструкції є її складність через наявність великої кількості складових елементів, а також складність самого процесу фіксації мотузки у вузлі. В основу винаходу поставлена задача підвищення надійності фіксації гнучкого елемента у вузлі. Поставлена задача вирішується тим, що стопорний вузол містить корпус, оснащений елементом кріплення вузла до транспортного засобу, зв'язаний із корпусом фіксатор. Відповідно до винаходу, корпус, містить дві бокові вертикальні частини, розташовані на основі, а у бокових частинах виконані отвори для розміщення осі кріплення фіксатора, причому елемент кріплення вузла до транспортного засобу оснащений шліцами і зв'язаний з основою корпуса з можливістю повороту, а також є підпружиненим за допомогою пружини, зафіксованої у корпусі, а також виконаний суцільним, причому фіксатор має пласку частину і округлу частину, на якій виконане рифлення з можливістю фіксації гнучкого елемента у корпусі. Відповідно до другого варіанта винаходу, вузол додатково оснащений мотузкою, яка проходить у додаткових отворах, виконаних у корпусі і фіксаторі з можливістю віддаленого повороту фіксатора під час розфіксації гнучкого елемента. У винаході забезпечується підвищення надійності кріплення гнучкого елемента у замку за рахунок того, що рифлення, виконане на поверхні фіксатора, забезпечує просту і надійну фіксацію гнучкого елемента у замку. Через те, що пружина забезпечує поворот фіксатора у корпусі тільки у одному напряму, виключена ймовірність виходу гнучкого елемента з замка. За рахунок того, що поверхня фіксатора є округлою стопорний вузол дозволяє зафіксувати на судні навіть плаский гнучкий елемент, наприклад ремінь або стрічку, тобто розширити область застосування замка. Наявність мотузки для віддаленої розфіксації гнучкого елемента дозволяє поліпшити зручність користування через те, що навіть не треба торкатися пласкої частини фіксатора для повороту, а лише потягнути за мотузку. Наявність шліців на елементі кріплення вузла дозволяє, за необхідності, здійснювати поворот вузла під час його експлуатації. Суть винаходу пояснюється на кресленнях, де на фіг. 1 - загальний вигляд стопорного вузла у розібраному стані; на фіг. 2 - стопорного вузла у зібраному стані; на фіг. 3 - вигляд стопорного вузла із розміщеним пасом у відкритому стані; на фіг. 4 - вигляд стопорного вузла із розміщеним пасом у закритому (зафіксованому) стані. Стопорний вузол містить корпус 1 з елементом кріплення до транспортного засобу та зв'язаний із ним фіксатор 2. Корпус містить дві бокові вертикальні частини, розташовані на основі (див. Фіг. 1- Фіг. 2). В бокових частинах виконані отвори для розміщення елементів кріплення фіксатора 2. Фіксатор є підпружиненим за допомогою пружини 4, зафіксованої у корпусі 1, виконаний суцільним, розміщений у корпусі 1 з можливістю повороту на осі 3, яка розміщена у отворах на бокових вертикальних частинах корпусу 1. Фіксатор 2 має пласку частину і округлу частину, на якій виконане рифлення з можливістю фіксації гнучкого елемента у корпусі 1. Вузол додатково оснащений мотузкою 5, яка проходить у додаткових отворах, виконаних у корпусі 1 симетрично 1 UA 111652 C2 5 10 15 20 25 уздовж поперечної осі і фіксаторі 2 з можливістю віддаленого повороту фіксатора під час розфіксації гнучкого елемента (див. Фіг. 3 і Фіг. 4). Пристрій використовується наступним чином. Після протягування троса або мотузки у корпусі 1 між основою і округлою частиною фіксатора 2, гнучкий елемент вже є зафіксований у зворотному напрямку. Тобто у напрямку просування троса у корпусі, його можна тягнути до необхідного положення за рахунок того, що фіксатор 2 є підпружинений. Вузол можна обертати за допомогою елемента кріплення, який за допомогою шліців кріплять на транспортному засобі. Мотузка 5, яка проходить у корпусі фіксатора 2 і корпусі 1, дозволяє здійснювати необхідний поворот фіксатора для роз фіксації гнучкого елемента, навіть віддалено, не прикладаючи зусиль до пласкої частини фіксатора 2. Таким чином, винахід дозволяє підвищити надійність кріплення гнучкого елемента транспортного засобу, наприклад якірного троса або іншого гнучкого елемента, а також розширити область його застосування і поліпшити зручність експлуатації. ФОРМУЛА ВИНАХОДУ 1. Стопорний вузол, який містить корпус, оснащений елементом кріплення вузла до транспортного засобу, зв'язаний із корпусом фіксатор, який відрізняється тим, що корпус містить дві бокові вертикальні частини, розташовані на основі, а у бокових частинах виконані отвори для розміщення осі кріплення фіксатора, причому елемент кріплення вузла до транспортного засобу оснащений шліцами і зв'язаний з основою корпуса з можливістю повороту, а також є підпружиненим за допомогою пружини, зафіксованої у корпусі, а також виконаний суцільним, причому фіксатор має пласку частину і округлу частину, на якій виконане рифлення з можливістю фіксації гнучкого елемента у корпусі. 2. Стопорний вузол за п. 1, який відрізняється тим, що вузол додатково оснащений мотузкою, яка проходить у додаткових отворах, виконаних у корпусі і фіксаторі з можливістю віддаленого повороту фіксатора під час розфіксації гнучкого елемента. 2 UA 111652 C2 Комп’ютерна верстка Л. Бурлак Державна служба інтелектуальної власності України, вул. Василя Липківського, 45, м. Київ, МСП, 03680, Україна ДП “Український інститут інтелектуальної власності”, вул. Глазунова, 1, м. Київ – 42, 01601 3

Дивитися

Додаткова інформація

Автори англійською

Borysenko Vitalii Mykolaiovych

Автори російською

Борисенко Виталий Николаевич

МПК / Мітки

МПК: F16B 2/10, B63B 21/08, F16G 11/10

Мітки: вузол, стопорний

Код посилання

<a href="http://uapatents.com/5-111652-stopornijj-vuzol.html" target="_blank" rel="follow" title="База патентів України">Стопорний вузол</a>

Подібні патенти