Знімач з керованими захоплювачами

Номер патенту: 111533

Опубліковано: 10.11.2016

Автори: Рис Василь Іванович, Чухрай Володимир Євгенович

Завантажити PDF файл.

Формула / Реферат

Знімач з керованими захоплювачами, що містить силовий циліндр з поршнем і штоком, траверсу з захоплювачами, який відрізняється тим, що додатково містить встановлену ззовні силового циліндра муфту з циліндричними пружинами, в яку вкручені штуцери з закріпленими в них линвами, з'єднаними через систему роликів з захоплювачами, розміщеними в пазах траверси, а також додатково важіль з пружиною і фрикційною колодкою, притисненою до поверхні муфти.

Текст

Реферат: Знімач з керованими захоплювачами містить силовий циліндр з поршнем і штоком, траверсу з захоплювачами. Додатково містить встановлену ззовні силового циліндра муфту з циліндричними пружинами, в яку вкручені штуцери з закріпленими в них линвами, з'єднаними через систему роликів з захоплювачами, розміщеними в пазах траверси. Додатково містить важіль з пружиною і фрикційною колодкою, притисненою до поверхні муфти. UA 111533 U (54) ЗНІМАЧ З КЕРОВАНИМИ ЗАХОПЛЮВАЧАМИ UA 111533 U UA 111533 U 5 10 15 20 25 30 35 40 45 50 55 60 Корисна модель належить до пристроїв для демонтажу деталей, напресованих на вал, і може бути використана під час виконання робіт з технічного сервісу та ремонту машин, в машинобудуванні і приладобудуванні. Відомий знімач з керованими захоплювачами [А.С. ССР № 1192958, МПК В 25 В 27/02; Опубл. 23.11.85, Бюл. № 43], що містить силовий циліндр з поршнем і штоком та траверсу з захоплювачами, встановлену коаксіально до штока втулку, встановлений на втулці перпендикулярно до її осі диск з канавками на одному із торців. На вільних кінцях захоплювачів закріплені штифти. На втулці одним кінцем закріплена спіральна пружина, інший кінець якої з'єднаний з диском. На втулці розміщений фіксатор положення диска, який має виїмки для фіксації. Шток підпружинений до втулки пружиною. Недоліком цього знімача є те, що значні габарити диска збільшують його вагу і обмежують доступ до деталей та затрудняють оглядовість зони виконання операцій демонтажу деталей з валів, погіршують зручність користування знімачем. В основу корисної моделі поставлена задача спростити конструкцію, зменшити металоємність, розширити технологічні можливості знімача з керованими захоплювачами та зручність його використання. Поставлена задача вирішується тим, що знімач з керованими захоплювачами, що містить силовий циліндр з поршнем і штоком, траверсу з захоплювачами, згідно з корисною моделлю, додатково містить встановлену ззовні силового циліндра муфту з циліндричними пружинами, в яку вкручені штуцери з закріпленими в них линвами, з'єднаними через систему роликів з захоплювачами, розміщеними в пазах траверси, а також додатково важіль з пружиною і фрикційною колодкою, притисненою до поверхні муфти. Знімач з керованими захоплювачами додатково містить встановлену ззовні силового циліндра муфту, що з'єднана з захоплювачами за допомогою линв з керованими, яка значно менша за вагою та габаритними розмірами від диска з канавкою у вигляді спіралі Архімеда. Технологічні можливості розширені за рахунок зменшення габаритів через відсутність великогабаритного диска і за рахунок кращого огляду. Конструкція спрощена за рахунок відсутності складного у виготовленні диска з канавкою у вигляді спіралі Архімеда на просту у виготовлені муфту із значно меншою вагою і габаритами. У знімачі з керованими захоплювачами зведення захоплювачів здійснюється через систему линв під дією пружин, а розведення вручну оператором шляхом переміщення муфти. Запропонована корисна модель пояснюється кресленнями. На Фіг. 1 зображено загальний вигляд знімача з керованими захоплювачами, на Фіг. 2 зображено поперечний переріз по А-А. Знімач з керованими захоплювачами складається з силового циліндра 1 зі штоком 2 і поршнем 3, траверси 4, зафіксованої на циліндрі 1 стопорним кільцем 5. В пазах траверси 4 розміщені захоплювачі 6. Зовні пази траверси 4 закриті вставками 7, що зафіксовані гвинтами 8. За допомогою гвинтів 9 та 10 на траверсі 4 і на ручці 12, закріпленій на протилежному торці гідроциліндра 1, встановлені з можливістю вільного обертання ролики 11, в канавках яких базується линви 13. Кінці линв закріплені за допомогою штуцерів 14, вкручених в муфту 15 і зафіксованих гайками 16. За допомогою затискачів 17 протилежні кінці линв закріплені на захоплювачах 6. За допомогою осі 18 на ручці 12 встановлений важіль 19 з фрикційною колодкою 20, яка під дією пружини (на кресленні не показано) притиснена до муфти 15 і фіксує її від осьового переміщення. В осьовому отворі штока 3 встановлена змінна вставка 22. Запропонований знімач з керованими захоплювачами, функціонує таким чином. Довжину керованих захоплювачів 6 підбирають з наявного комплекту так, щоб розмір L був більший або рівний віддалі від зовнішнього торця вала до тильної частини захоплюваної деталі. Змінну вставку 22 підбирають з наявного комплекту залежно від геометричних параметрів і особливостей конструкції торця вала. Перед встановленням знімача на вузол, що розбирається, натискають на плече важеля 19 зі сторони ручки 12 і звільняють муфту 15 від фіксування її фрикційною колодкою 20. Після цього переміщують муфту 15 в сторону траверси 4 і переміщують за допомогою линв 13 захоплювачі 6 в пазах траверси 4 в сторону її зовнішніх торців. Після цього знімач з керованими захоплювачами базують на торці вала за допомогою змінної вставки 22. Натискають на плече важеля 19 зі сторони ручки 12, звільняють муфту 15 від фрикційної колодки 20 і переміщують її під дією пружин 21 в сторону ручки 12 і тягнуть за відповідні кінці линв 13, які обкочуються по роликах 11 та переміщують через затискачі 17 захоплювачі 6 в пазах траверси 4 до контакту з поверхнею деталі (на кресленнях не показано), що знімається з вала. Далі натискають на клапан подачі робочої рідини в циліндр (на кресленнях не зображено)і під її дією переміщують поршень 3 зі штоком 2, таким чином 1 UA 111533 U 5 знімають захоплену деталь. Після зняття деталі натискають на важіль 19 зі сторони ручки 12, звільняють муфту 15 від дії фрикційної колодки 20 і переміщують її в сторону траверси 4 розсувають захоплювачі 6 до зовнішніх торців траверси 4 і звільнюють зняту деталь від захоплення. Запропонована корисна модель може бути використана як ручний переносний інструмент з силовим приводом, зокрема для демонтажу з валів деталей, встановлених з натягом. ФОРМУЛА КОРИСНОЇ МОДЕЛІ 10 15 Знімач з керованими захоплювачами, що містить силовий циліндр з поршнем і штоком, траверсу з захоплювачами, який відрізняється тим, що додатково містить встановлену ззовні силового циліндра муфту з циліндричними пружинами, в яку вкручені штуцери з закріпленими в них линвами, з'єднаними через систему роликів з захоплювачами, розміщеними в пазах траверси, а також додатково важіль з пружиною і фрикційною колодкою, притисненою до поверхні муфти. 2 UA 111533 U Комп’ютерна верстка І. Скворцова Державна служба інтелектуальної власності України, вул. Василя Липківського, 45, м. Київ, МСП, 03680, Україна ДП “Український інститут інтелектуальної власності”, вул. Глазунова, 1, м. Київ – 42, 01601 3

Дивитися

Додаткова інформація

МПК / Мітки

МПК: B23P 19/02, B25B 27/00

Мітки: керованими, захоплювачами, знімач

Код посилання

<a href="http://uapatents.com/5-111533-znimach-z-kerovanimi-zakhoplyuvachami.html" target="_blank" rel="follow" title="База патентів України">Знімач з керованими захоплювачами</a>

Подібні патенти