Спосіб проведення холецистектомії після міні-лапаротомії при неможливості накладання затискача люера на кишеню гартмана у хворих на гострий холецистит

Завантажити PDF файл.

Формула / Реферат

Спосіб проведення холецистектомії після міні-лапаротомії при неможливості накладання затискача Люера на кишеню Гартмана у хворих на гострий холецистит шляхом проведення міні-лапаротомії правостороннім підреберним вертикальним трансректальним оперативним доступом, фіксації кишені Гартмана та її тракції, диференціювання трубчастих структур трикутника Кало, холецистектомії від шийки жовчного міхура і подальшого дренування підпечінкового простору, який відрізняється тим, що стінку кишені Гартмана жовчного міхура прошивають голкою з ниткою вісімкою та виконують тракцію за нитку.

Текст

Реферат: Спосіб проведення холецистектомії після міні-лапаротомії при неможливості накладання затискача Люера на кишеню Гартмана у хворих на гострий холецистит шляхом проведення міні-лапаротомії правостороннім підреберним вертикальним трансректальним оперативним доступом, фіксації кишені Гартмана та її тракції, диференціювання трубчастих структур трикутника Кало, холецистектомії від шийки жовчного міхура і подальшого дренування підпечінкового простору. Стінку кишені Гартмана жовчного міхура прошивають голкою з ниткою вісімкою та виконують тракцію за нитку. UA 111529 U (12) UA 111529 U UA 111529 U 5 10 15 20 25 30 35 40 45 50 55 60 Корисна модель належить до медицини, а саме до невідкладної абдомінальної хірургії, та може бути використана при хірургічному лікуванні гострого холециститу - холецистектомії при неможливості накладання затискача Люера на кишеню Гартмана. Жовчнокам'яна хвороба (ЖКХ) зустрічається біля 10 % населення країн західної Європи та США. За даними багатьох авторів частота ЖКХ зростає, що пов'язано з подовженням життя населення та покращенням діагностики ЖКХ. Гострий холецистит є грізним ускладненням ЖКХ та зустрічається у 1-3 % хворих з симптомним холелетіазом. В структурі захворюваності гострої хірургічної абдомінальної патології гострий холецистит займає 2-е місце та складає 25 %. Основним методом лікування гострого холециститу залишається невідкладна операція холецистектомія. Оперативним доступом для відкритої холецистектомії є лапаротомія, яка виконується у двох варіантах: широка традиційна лапаротомія завдовжки 15-25 см та малотравматична міні-лапаротомія довжиною 4-7см. Ряд хірургів, за відсутності розлитого перитоніту, виконують міні-лапаротомію, бо встановлені її переваги перед традиційною лапаротомією: набагато кращі результати лікування. Втім, при міні-лапаротомії та неможливості накладання затискача Люера на кишеню Гартмана, наприклад при знаходженні в ній великого жовчного каменя, що не вдається змістити, з метою тракції для диференціювання трубчастих структур трикутника Кало та подальшого виконання холецистектомії від шийки жовчного міхура, виконати холецистектомію після міні-лапаротомії неможливо. Тому хірурги подовжують оперативний доступ, переводячи його в традиційну широку лапаротомію, що дозволяє виконати холецистектомію. Але в цих випадках унеможливлюються переваги міні-лапаротомії. Таким чином, найбільш бажаним та ефективним є міні-лапаротомія для холецистектомії. У доступній літературі ми не знайшли запропонованих способів, які б дозволяли у подібних ситуаціях все ж видалити жовчний міхур після міні-лапаротомії та залишити її переваги перед традиційною лапаротомією. Це обумовлює необхідність удосконалення існуючих та розробку нових, більш ефективних способів холецистектомії після міні-доступу. Найбільш близьким за технічною суттю та результатом, що досягається, є спосіб, який полягає у виконанні правосторонньої підреберної трансректальної вертикальної мінілапаротомії, і у випадку наявності великого фіксованого жовчного каменя у кишені Гартмана при конверсії доступу вдається виконати холецистектомію [Минимальные доступы в хирургии острого холецистита / В.Н. Клименко, А.В. Захарчук, Д.И. Михантьев [и др.] // Актуальні питання фармацевтичної та медичної науки та практики: 36. наук. статей. - Випуск IV. - Запоріжжя, 2009. - С. 180-181]. Спосіб полягає у такому. Виконують оперативний доступ - правосторонню підреберну трансректальну вертикальну міні-лапаротомію. Діагностують гострий холецистит. На кишеню Гартмана жовчного міхура накладають затискач Люера та фіксують його з подальшою тракцією, що дозволяє диференціювати трубчасті структури трикутника Кало. Після цього виконують холецистектомію від шийки жовчного міхура, дренують підпечінковий простір та зашивають пошарово оперативний доступ. Спільними суттєвими ознаками прототипу і способу, що заявляється, є такі: - міні-лапаротомія є правостороннім підреберним вертикальним трансректальним оперативним доступом; - фіксація кишені Гартмана та її тракція; - диференціювання трубчастих структур трикутника Кало; - холецистектомія від шийки жовчного міхура; - дренування підпечінкового простору. Однак, цей спосіб недостатньо ефективний при неможливості фіксації кишені Гартмана затискачем Люера та її тракції, наприклад при знаходженні в ній великого щільного жовчного каменя, що не вдається змістити, а це вимагає розширення оперативного доступу, чим виключаються переваги міні-лапаротомії. Збільшується травматичність, зростає частота післяопераційних ускладнень, можливість повторних операцій, витрати на лікування, терміни лікування у клініці, період реабілітації. За наявності відносно м'яких жовчних каменів наполеглеві неодноразові спроби накладання затискача Люера на кишеню Гартмана призводять до їх роздавлювання з наскрізним пошкодженням стінки жовчного міхура та витіканням гнійної жовчі у черевну порожнину, що у післяопераційному періоді може призвести до різних ускладнень: абсцесу черевної порожнини або перитоніту, що після їх діагностики потребують пункції та дренування під УЗД-контролем або релапаротомії; нагноєння рани, евентрації та ін. з виконанням втручань для корекції цих ускладнень. Таким чином прототип має певні вади. В основу корисної моделі поставлено задачу удосконалення способу проведення холецистектомії після міні-лапаротомії при неможливості накладання затискача Люера на кишеню Гартмана у хворих на гострий холецистит, шляхом тракції за кишеню Гартмана 1 UA 111529 U 5 10 15 20 25 30 35 40 45 50 55 жовчного міхура хірургічною ниткою, що забезпечить покращення ефективності результатів хірургічного лікування та збереже всі переваги міні-лапаротомії. Поставлена задача вирішується тим, що у способі, який полягає у проведенні мінілапаротомії правостороннім підреберним вертикальним трансректальним оперативним доступом, фіксації кишені Гартмана та її тракції, диференціювання трубчастих структур трикутника Кало, холецистектомії від шийки жовчного міхура і подальшого дренування підпечінкового простору новим є те, що стінку кишені Гартмана жовчного міхура прошивають голкою з ниткою вісімкою та виконують тракцію за нитку. Причинно-наслідковий зв'язок між сукупністю ознак, що заявляються, та технічним результатом полягає у наступному. У пацієнта на гострий холецистит після виконання міні-лапаротомії встановлено, що неможливе накладання затискача Люера на кишеню кармана Гартмана з метою тракції для диференціювання трубчастих структур трикутника Кало та подальшого виконання холецистектомії від шийки жовчного міхура при знаходженні в ній великого жовчного каменя, що не вдається змістити. У зв'язку з цим стінку кишені Гартмана прошиваємо голкою з ниткою вісімкою та виконуємо тракцію за кишеню Гартмана, що дозволяє диференціювати трубчасті структури трикутника Кало з подальшим виконанням холецистектомії від шийки жовчного міхура. Таким чином, зберігаються всі переваги міні-лапаротомного доступу: мала травматичність міні-лапаротомії, у післяопераційному періоді мінімальний больовий синдром забезпечує активізацію хворих в ранні терміни (8-10 годин після операції), що призводить до найбільш швидкого відновлення функцій всіх органів та систем організму, відсутності післяопераційних ускладнень (зі сторони рани: гематома, нагноєння, евентрація, зі сторони черевної порожнини: абсцес, перитоніт, ятрогенні пошкодження, екстра абдомінальні: серцеволегенева недостатність, пневмонія, тромбо-емболічні ускладнення, пролежні та ін.), короткі терміни лікування (зменшені у 2-3 рази), невеликі грошові витрати, короткий період реабілітації, має місце високий косметичний ефект. Спосіб здійснюється таким чином. Хворому на гострий холецистит під внутрішньовенною тотальною анестезією з штучною вентиляцією легень проводять міні-лапаротомію правостороннім підреберним вертикальним трансректальним оперативним доступом. Діагностують морфологічну форму гострого холециститу з наявністю в його кишені Гартмана великого жовчного каменя, що не вдається змістити та накласти на нього затискач Люера з фіксацією та тракцією для диференціювання трубчастих структур трикутника Кало з подальшою холецистектомією від шийки жовчного міхура. Тому стінку кишені Гартмана жовчного міхура прошивають голкою з ниткою вісімкою з його фіксацією та виконують тракцію за нитку, що дозволяє диференціювати трубчасті структури трикутника Кало з подальшим виконанням холецистектомії від шийки жовчного міхура та дренуванням підпечінкового простору. Приклад. Хворий М., 78 років, госпіталізований 27.04.2016 р. о 8-50 у хірургічне відділення КУ "Міської клінічної лікарні № 2", на базі кафедри хірургії та анестезіології ФПО ЗДМУ, зі скаргами на гострий біль у правому підребер'ї та у ямці під грудьми. 24.04.2016 р. після прийому жирної їжі з'явилися вище наведені скарги. Біль у животі посилився. Загальний стан середньої важкості. Пульс 96 уд. у 1 хв. Температура тіла 37,2° С. AT 130/70 мм.рт.ст. Язик вологий. Живіт м'який, болючий у правому підребер'ї з позитивним симптомами Грекова-Ортнера та Щоткіна. Діагноз при госпіталізації "Гострий холецистит". УЗД: Хронічний кам'яний холецистит у стадії загострення. Сечокам'яна хвороба, Кісти нирок. Рентгенографія грудної та черевної порожнин без патології. Консервативна терапія не ефективна. Діагностований гострий деструктивний кам'яний холецистит. Через 25 годин після госпіталізації невідкладна операція. Правосторонній підреберний вертикальний трансректальний оперативний доступ. Жовчний міхур розміром 10×44 см, багряного кольору, стінка набрякла, напружений, розташований глибоко та високо під печінкою. Щільний інфільтрат у ділянці шийки жовчного міхура та гепато-дуоденальної зв'язки. Кишеня Гартмана досить щільна, в ній знаходиться великий жовчний камінь, який не вдається змістити та накласти затискач Люера та фіксувати її з метою тракції для диференціювання трубчастих структур трикутника Кало та подальшого виконання холецистектомії від шийки жовчного міхура. Тому стінку кишені Гартмана прошили голкою з ниткою вісімкою та виконали тракцію за кишеню Гартмана, що дозволило диференціювати трубчасті структури трикутника Кало та виконати холецистектомію від шийки жовчного міхура. Гемостаз ложа жовчного міхура за допомогою електрокоагуляції. Через контрапертуру у правому підребер'ї до Вінслового отвору встановлені 2 поліхлорвінілових дренажа. Пошарово зашита передня черевна стінка. Асептична пов'язка. 2 UA 111529 U 5 Макропрепарат. Жовчний міхур розміром 10×44 см, багряного кольору, стінка набрякла, на розрізі він наповнений щільними чорного кольору жовчними камінцями та великим жовчним каменем 4×3 см, значні ділянки слизової оболонки чорного кольору. Післяопераційний діагноз "Гострий гангренозний кам'яний обтураційний холецистит. Щільний навколоміхуровий інфільтрат". Післяопераційний період гладкий. Дренажі з черевної порожнини видалені на 5 добу. Виписаний 02.05.2016 р. Шви зняті на 9 добу. Рана зажила первинний натягом. ФОРМУЛА КОРИСНОЇ МОДЕЛІ 10 15 Спосіб проведення холецистектомії після міні-лапаротомії при неможливості накладання затискача Люера на кишеню Гартмана у хворих на гострий холецистит шляхом проведення мінілапаротомії правостороннім підреберним вертикальним трансректальним оперативним доступом, фіксації кишені Гартмана та її тракції, диференціювання трубчастих структур трикутника Кало, холецистектомії від шийки жовчного міхура і подальшого дренування підпечінкового простору, який відрізняється тим, що стінку кишені Гартмана жовчного міхура прошивають голкою з ниткою вісімкою та виконують тракцію за нитку. Комп’ютерна верстка Г. Паяльніков Державна служба інтелектуальної власності України, вул. Урицького, 45, м. Київ, МСП, 03680, Україна ДП “Український інститут промислової власності”, вул. Глазунова, 1, м. Київ – 42, 01601 3

Дивитися

Додаткова інформація

МПК / Мітки

МПК: A61B 17/00, A61B 17/04

Мітки: хворих, неможливості, люера, гострий, затискача, міні-лапаротомії, холецистит, спосіб, холецистектомії, накладання, проведення, гартмана, кишеню

Код посилання

<a href="http://uapatents.com/5-111529-sposib-provedennya-kholecistektomi-pislya-mini-laparotomi-pri-nemozhlivosti-nakladannya-zatiskacha-lyuera-na-kishenyu-gartmana-u-khvorikh-na-gostrijj-kholecistit.html" target="_blank" rel="follow" title="База патентів України">Спосіб проведення холецистектомії після міні-лапаротомії при неможливості накладання затискача люера на кишеню гартмана у хворих на гострий холецистит</a>

Подібні патенти