Спосіб визначення технологічного стандарту лабораторних культур проовігенних ентомофагів

Номер патенту: 111488

Опубліковано: 10.11.2016

Автори: Дрозда Валентин Федорович, Кочерга Марина Олександрівна

Завантажити PDF файл.

Формула / Реферат

Спосіб визначення технологічного стандарту лабораторних культур проовігенних ентомофагів, що включає лабораторний режим вирощування ентомофагів в яйцях амбарної зернової молі, який відрізняється тим, що як оціночні критерії використовують показник частки самиць ентомофагів, котрі паразитують яйця стандартної лабораторної культури комах, наприклад амбарної зернової молі (Sitotroga cerealella Oliv.), причому рівень паразитування яєць молі повинен становити від 80,0 % та більше, крім того проводять оцінку ентомофагів за показником рівня інфекційної чистоти гонад самиць, при цьому виключається присутність в гонадах збудників грибних, бактеріальних та паразитичних хвороб, крім того оцінюють гемоцитарну характеристику імаго ентомофагів, при цьому частка мікронуклеоцитів та фагоцитів повинна становити не менше 65,0 % від загального фонду гемоцитів, крім того визначають рухову активність запліднених самиць, які впродовж однієї хвилини долають відстань від 50 см та більше.

Текст

Реферат: Спосіб визначення технологічного стандарту лабораторних культур проовігенних ентомофагів включає лабораторний режим вирощування ентомофагів в яйцях амбарної зернової молі. Як оціночні критерії використовують показник частки самиць ентомофагів, котрі паразитують яйця стандартної лабораторної культури комах, наприклад амбарної зернової молі (Sitotroga cerealella Oliv.), причому рівень паразитування яєць молі повинен становити від 80,0 % та більше, крім того проводять оцінку ентомофагів за показником рівня інфекційної чистоти гонад самиць, при цьому виключається присутність в гонадах збудників грибних, бактеріальних та паразитичних хвороб, крім того оцінюють гемоцитарну характеристику імаго ентомофагів, при цьому частка мікронуклеоцитів та фагоцитів повинна становити не менше 65,0 % від загального фонду гемоцитів, крім того визначають рухову активність запліднених самиць, які впродовж однієї хвилини долають відстань від 50 см та більше. UA 111488 U (12) UA 111488 U UA 111488 U 5 10 15 20 25 30 35 40 45 50 55 Корисна модель належить до сільського господарства, зокрема до галузі масового лабораторного вирощування ентомофагів, і може бути використана в технологіях масового розведення комах для потреб біологічного захисту рослин. Відомо, що за характером овогенезу паразитичні перетинчастокрилі ентомофаги поділяються на три групи: про-син та епіовігенні (Чумакова Б.М., Биология размножения паразитических перепончатокрылых-наездников (Hymenoptera, Parasitica). Автореф. дисс. доктора биол. Наук. - Л., 1971. - 54 с.). Проовігенні види характеризуються формуванням яєць на стадії личинки. Типовими представниками ентомофагів з проовігенним овогенезом є паразити яєць багатьох фітофагів - види роду Trichogramma, основний засіб біологічного захисту агроценозів від комплексу лускокрилих фітофагів. Відомо, що продуктивність біолабораторій у значній мірі залежить від рівня життєздатності як усієї культури так і від мотивації, функціональної активності самиць ентомофагів. їхня роль полягає у формуванні критерію позитивного результату. Самиці паразитів, після їх розселення в агроценози та екосистеми відшукують та заражають певні стадії комах-фітофагів - яйця, гусениці та лялечки. Ефективність цього процесу оцінюється рядом тестових характеристик. І основне завдання біолабораторій вирощувати та використовувати високожиттєздатні стартові популяції ентомофагів, у тому числі і проовігенні (Гринберг Ш.М. Научные основы биотехнологии производства и применения трихограммы. Дисс. на соискание уч. степени доктора биол. наук. - Ленинград, 1991. - 56 с.). Пропонується ряд показників, переважно технологічного характеру - рівень зараження комах-господарів, кількість деформованих особин паразита, тривалість життя дорослих особин. Очевидно, що ці критерії характеризуються недостатньою інформативністю. Відомий спосіб боротьби з хворобами лабораторних популяцій комах, що включає обробку препаратом Ізатизон яєць комах у період 2-4 доби їх розвитку (Спосіб боротьби з хворобами лабораторних популяцій комах. Патент України № 20296, МПК А01К 67/00; Опубл. 27.02.1998 р., Бюл. № 1, Дрозда В.Ф., Дрозда Т.В., Лісова Г.М.). Не дивлячись на виражений позитивний результат реалізації цього способу, вирішується тільки локальна задача - пригнічується перебіг збудників хвороб, котрі властиві лабораторним культурам. Спосіб не вирішує проблему отримання технологічного стандарту проовігенних ентомофагів. Відомий також спосіб оздоровлення лабораторних популяцій амбарної зернової молі, комахи-господаря трихограми, паразита яєць багатьох лускокрилих фітофагів (Виденова Е., Иванова Р., Балабанов В. Метод улучшения качества зерновой моли (Sitotroga cerealella Oliv.) В кн.: Применение трихограммы и биопрепаратов в интегрированной борьбы с вредителями растений. Доклады симпозиума, 1983 г. - София: НРБ, МОББ ВПРС, 1985. - С. 74-76). Для оздоровлення популяції амбарної зернової молі використовують антисептик Нібіол (5нітрокс) або фунгіцид - Фундазол, 50 %. Проводиться поверхнева дезінфекція яєць молі перед закладанням їх на зерна ячменю. Позитивний результат полягає у тому, що на 3,6-6,5 % збільшується виліт метеликів молі. Внаслідок використання способу отримано додатково 7,511,8 г яєць молі. Плодючість самиць збільшилась на 13-23 %. Проте, спосіб, найближчий аналог має такі недоліки: незначна ефективність способу, що не дозволяє реалізовувати продуктивність зернової молі. Не встановлена можливість визначити технологічний стандарт лабораторних культур комах. Препарати, що використовуються - це хімічні фунгіциди, що становить небезпеку для обслуговуючого персоналу. В основу корисної моделі поставлено задачу експериментально обґрунтувати спосіб визначення технологічного стандарту лабораторних культур проовігенних ентомофагів. Обґрунтувати об'єктивні тестові характеристики ентомофагів, що відповідають технологічному стандарту - їх життєздатності та продуктивності. Поставлена задача вирішується тим, що послідовно реалізовують суттєві елементи запропонованого способу. Зокрема перший з них включає використання як оціночного критерію, показника частки самиць ентомофагів, котрі паразитують яйця стандартної лабораторної культури комах, наприклад амбарної зернової молі (Sitotroga cerealella Oliv.). Суттєвим є і те, що рівень паразитування яєць молі повинен становити від 80 % та більше. Інша суттєва відміна у складі способу включає оцінку ентомофагів за показником рівня інфекційної чистоти гонад самиць. Суттєвим при цьому є те, що виключається присутність в гонадах збудників грибних, бактеріальних та протозойних хвороб. Наступна суттєва відміна способу полягає в тому, що оцінюють гемоцитарну характеристику імаго ентомофагів. Суттєвим є те, що частка мікронуклеоцитів та фагоцитів повинна становити не менше 65 % від загального фонду гемоцитів. Суттєвим є і те, що визначають рухову активність запліднених самиць, котрі впродовж однієї хвилини долають відстань від 50 см та більше. 1 UA 111488 U 5 10 15 20 25 30 35 40 45 50 55 Суть запропонованого способу полягає в тому, що пропонуються найбільш об'єктивні та інформативні тестові характеристики лабораторної культури проовігенних ентомофагів, на прикладі видів роду Trichograma - паразитів яєць переважно лускокрилих фітофагів. Спосіб поєднує у собі як господарські характеристики ентомофагів рівень паразитування яєць стандартної лабораторної культури яєць зернової молі, так і фізіологічні. Серед них - такий критерій, як інфекційна частина біоматеріалу, зокрема такої важливої системи органів як статевої: структур лігаменту, гермарію, вітелярію та оваріол. Не менш важливий показник фізіологічної природи - гемоцитарна характеристика імаго ентомофагів. Стан цих органів та систем повністю корелює із загальним фізіологічним станом ентомофагів і, таким чином дозволяє сформувати узагальнений технологічний стандарт групи проовігених ентомофагів. Гемоцитарна характеристика свідчить про рівень імунітету ентомофагів, стійкість до дії різноманітних стресових факторів. Рухова активність запліднених самиць є важливим тестовим показником, що характеризує ефективність пошуку яєць комах-господарів і їх паразитування. Приклад здійснення способу. Типова біолабораторія, де вирощують лабораторну культуру трихограми. Стандартний лабораторний господар трихограми - зернова міль - яйця, у які трихограми відкладає свої яйця. Вирощування трихограми проводили за відомими способами та технологіями, за оптимальних умов температури повітря та вологості. Для проведення досліджень формували варіанти. Використовувалась трихограма Trichogramma evanescens Westw. Усього було два варіанти. У першому - реалізовували суттєві елементи запропонованого способу, у другому способі найближчого аналога. Дослідження проводили на великому об'ємі біоматеріалу, де нараховувались тисячі особин трихограми. Для визначення можливого позитивного результату, оцінки ефективності способів, використовували найбільш інформативні тестові характеристики. Отриманий цифровий матеріал обробляли статистично. Результати досліджень наведені у таблиці. Види роду Trichogramma - типові представники паразитичних перетинчастокрилих видів з проовігенною репродуктивною стратегією. Характерним для них є те, що дорослі особини відроджуються з повністю сформованою статевою системою і додаткове живлення сприяє реалізації реальної плодючості самиць без утворення нових ооцитів. Технологічний стандарт для них є однією з вирішальних умов, що прогнозує їх ефективність в агроценозах. Наведені у таблиці тестові характеристики свідчать про те, що поставлена корисною моделлю задача виконана. На відміну від існуючих аналогів запропонований спосіб дозволяє більш об'єктивно та інформативно оцінити рівень життєздатності лабораторних культур ентомофагів, а отже ті показники, що відповідають їх технічному стандарту. Як видно, за усіма характеристиками запропонований спосіб більш повно та об'єктивно визначає технологічний стандарт проовігенних ентомофагів. Спосіб поєднує у собі як фенотипічні, візуальні, так і фізіологічні та господарські характеристики. Привертає увагу показник інфекційної чистоти гонад самиць трихограми. Використання цього предиктора у запропонованому способі, виключає розведення лабораторних культур які є носіями збудників хвороб. Відсутність такого тесту у найближчому аналогу - визначальна причина значного зараження гонад самиць. Як наслідок суттєво знижується плодючість самиць і інші характеристики. Внутрішню фізіологічну структуру ентомофагів характеризує показник гемограми дорослих особин. Картина гемолімфи комах-своєрідний тест на їх функціональну активність і стійкість до дії різноманітних стресових факторів. Наявність його у складі запропонованого способу доповнює та поглиблює суть технологічного стандарту ентомофагів. Позитивний результат запропонованого способу полягає у тому, що лабораторні культури трихограми, що відповідають технологічному стандарту, розселялись в агроценози, як складова частина інтегрованих технологій захисту посівів кукурудзи та насаджень ягідників. Наведені результати свідчать про перевагу запропонованого способу визначення технологічного стандарту трихограми над кращим аналогом. Таким чином, запропонований спосіб дозволяє об'єктивно визначити предиктори технологічного стандарту лабораторних культур проовігенних ентомофагів. Його дотримання гарантує розведення у лабораторних умовах високожиттєздатні культури ентомофагів, а також забезпечує високий рівень їх використання в агроценозах для захисту культур від лускокрилих фітофагів. 2 UA 111488 U Технологічна та біологічна ефективність критеріїв стандарту лабораторних культур проовігенних ентомофагів на прикладі Trichogramma evanescens Westw. Способи, що Оціночні критерії Позитивний результат порівнюються Плодючість, Частка Інфекційна Гемоцитарна Рухова Заражено Заражено яєць/ самиць, чистота гонад характеристика, активність яєць яєць самицю що самиць частка самиць, лускокрилих вогнівок^ паразитує мікронуклеоцитів см/хв. видів яйця та фагоцитів, % ягідників, % господаря, % Суттєві елементи 53,8 88,4 Цілковита 72,5 64,2 84,8 85,3 запропонованого стерильність способу патогени відсутні Суттєві елементи 40,7 80,3 Тест не 53,2 44,6 71,8 69,7 способу оцінюється, як найближчого наслідок 30 % аналога та більше самиць є носіями мікроспоридій НіР05 3,9 4,6 4,3 4,7 5,2 4,6 ФОРМУЛА КОРИСНОЇ МОДЕЛІ 5 10 15 Спосіб визначення технологічного стандарту лабораторних культур проовігенних ентомофагів, що включає лабораторний режим вирощування ентомофагів в яйцях амбарної зернової молі, який відрізняється тим, що як оціночні критерії використовують показник частки самиць ентомофагів, котрі паразитують яйця стандартної лабораторної культури комах, наприклад амбарної зернової молі (Sitotroga cerealella Oliv.), причому рівень паразитування яєць молі повинен становити від 80,0 % та більше, крім того проводять оцінку ентомофагів за показником рівня інфекційної чистоти гонад самиць, при цьому виключається присутність в гонадах збудників грибних, бактеріальних та паразитичних хвороб, крім того оцінюють гемоцитарну характеристику імаго ентомофагів, при цьому частка мікронуклеоцитів та фагоцитів повинна становити не менше 65,0 % від загального фонду гемоцитів, крім того визначають рухову активність запліднених самиць, які впродовж однієї хвилини долають відстань від 50 см та більше. Комп’ютерна верстка Л. Бурлак Державна служба інтелектуальної власності України, вул. Василя Липківського, 45, м. Київ, МСП, 03680, Україна ДП “Український інститут інтелектуальної власності”, вул. Глазунова, 1, м. Київ – 42, 01601 3

Дивитися

Додаткова інформація

МПК / Мітки

МПК: A01K 67/033

Мітки: технологічного, культур, проовігенних, лабораторних, спосіб, стандарту, ентомофагів, визначення

Код посилання

<a href="http://uapatents.com/5-111488-sposib-viznachennya-tekhnologichnogo-standartu-laboratornikh-kultur-proovigennikh-entomofagiv.html" target="_blank" rel="follow" title="База патентів України">Спосіб визначення технологічного стандарту лабораторних культур проовігенних ентомофагів</a>

Подібні патенти