Спосіб оцінки життєздатності та конкурентноспроможності лабораторних культур перетинчастокрилих ентомофагів

Номер патенту: 111487

Опубліковано: 10.11.2016

Автори: Дрозда Валентин Федорович, Кочерга Марина Олександрівна

Завантажити PDF файл.

Формула / Реферат

Спосіб оцінки життєздатності та конкурентоспроможності лабораторних культур перетинчастокрилих ентомофагів, що включає використання як об'єкта досліджень - трихограму, паразита яєць фітофагів, який відрізняється тим, що у перший день після відродження самиць ентомофагів їм згодовують вуглеводневу дієту, у вигляді 10 %-ного водного розчину меду, а також білкову дієту у вигляді 70 %-ного водного розчину гемолімфи гусениць совок, крім того, після спаровування ентомофагів визначають рухову активності самиць ентомофагів, крім того, визначають потенційну плодючість самиць шляхом прижиттєвого препарування гонад, крім того, відбирають не менше 1450-1500 дорослих особин ентомофагів, яких витримують за температури повітря 0+2°С впродовж 12-15 хвилин і переносять у порцелянову ступку, після цього додають 4,5-5,0 мл дистильованої води і ретельно розтирають не менш 2-3 хвилини, крім того, визначають загальний фонд гемоцитів крові та їх співвідношення, при цьому життєздатними та конкурентоспроможними вважають ентомофаги, рухова активність імаго яких - понад 70 см відрізку шляху пройдено самицею впродовж однієї хвилини, крім того, потенційна плодючість самиць проовігенних ентомофагів перевищує на 15-20 %, а синовігенних на 25-30 % реальну плодючість, крім того, у складі гемоцитів крові дорослих особин сумарний вміст мікронуклеоцитів та фагоцитів становить не менше 60,0 % від загального їх фонду, крім того, рівень зараження при цьому самицями перетинчастокрилих ентомофагів комах-хазяїнів становить 75,0-92,0 %.

Текст

Дивитися

Реферат: Спосіб оцінки життєздатності та конкурентоспроможності лабораторних культур перетинчастокрилих ентомофагів включає використання як об'єкта досліджень - трихограму, паразита яєць фітофагів. У перший день після відродження самиць ентомофагів їм згодовують вуглеводневу дієту, у вигляді 10 %-ного водного розчину меду, а також білкову дієту у вигляді 70 %-ного водного розчину гемолімфи гусениць совок. Після спаровування ентомофагів визначають рухову активності самиць ентомофагів. Визначають потенційну плодючості самиць шляхом прижиттєвого препарування гонад. Відбирають не менше 1450-1500 дорослих особин ентомофагів, яких витримують за температури повітря 0+2 °С впродовж 12-15 хвилин і переносять у порцелянову ступку. Після цього додають 4,5-5,0 мл дистильованої води і ретельно розтирають не менш 2-3 хвилини. Визначають загальний фонд гемоцитів крові та їх співвідношення. Життєздатними та конкурентоспроможними вважають ентомофаги, рухова активність імаго яких - понад 70 см відрізку шляху пройдено самицею впродовж однієї хвилини. Потенційна плодючість самиць проовігенних ентомофагів перевищує на 15-20 %, а синовігенних на 25-30 % реальну плодючість. У складі гемоцитів крові дорослих особин сумарний вміст мікронуклеоцитів та фагоцитів становить не менше 60,0 % від загального їх фонду. Рівень зараження при цьому самицями перетинчастокрилих ентомофагів комах-хазяїнів становить 75,0-92,0 %. UA 111487 U (54) СПОСІБ ОЦІНКИ ЖИТТЄЗДАТНОСТІ ТА КОНКУРЕНТНОСПРОМОЖНОСТІ ЛАБОРАТОРНИХ КУЛЬТУР ПЕРЕТИНЧАСТОКРИЛИХ ЕНТОМОФАГІВ UA 111487 U UA 111487 U 5 10 15 20 25 30 35 40 45 50 55 60 Корисна модель належить до сільського господарства, зокрема до галузі масового лабораторного вирощування комах, і може бути використана в технологіях розведення ентомофагів для потреб біологічного захисту рослин. Відомо, що оцінка рівня життєздатності лабораторних культур ентомофагів необхідна для того, щоб підтримувати в межах норми біологічні та технологічні критерії видута популяції, оскільки штучно розселені в агроценози ентомофаги повинні витримувати конкуренцію з природними популяціями. Відомий спосіб оцінки життєздатності популяцій ентомофагів, розведених у біолабораторіях, який передбачає оцінку їх життєздатності за декількома показниками. Зокрема, оцінюють плодючість самиць, кількість самиць у певній партії, співвідношення статей, показник відродження імаго з лялечок, кількість деформованих особин, тривалість життя самиць, рівень зараження яєць комахи-хазяїна (Адашкевич Б.П. Стандартизация энтомофагов. Ж. Защита растений. - Москва, Агропромиздат, 1998, №10, с. 16). їх використання дозволило більш об'єктивно оцінювати життєздатність лабораторної культури ентомофагів та їх ефективність. Проте, не дивлячись на значну кількість оціночних критеріїв, досить складно отримувати об'єктивну характеристику життєздатності ентомофагів. Пропонується досить громіздкий спосіб оцінки лабораторних культур на прикладі видів роду трихограма. Відомий також спосіб оцінки життєздатності лабораторних культур трихограми, який є найбільш близьким аналогом до способу, що пропонується (Аленчикова Т.Ф., Соломатин В.М., Виноградова Т.П. Качество трихограммы и норма выпуска. Ж. Защита растений. - Москва: Агропромиздат, 1988. - №6. - С. 34-35.). Згідно з способом - найближчим аналогом пропонується проводити визначення рівня життєздатності трихограми і її ефективності внаслідок розселення в агроценози на основі поведінкової та рухової активності самиць. У складі способу розрахунок мінімальної кількості самиць трихограми, необхідних для повного 2 обстеження поверхні рослин у розрахунку на 1 м площі агроценозу. З врахуванням усіх 2 критеріїв оцінки якості трихограми мінімальна норма розселення хх не менше 9 особин на 1 м площі, що займає культура. Проте, спосіб-найближчий аналог має такі недоліки: пропонується проводити оцінку життєздатності тільки одного виду трихограми; невстановлена можливість реалізації способу по відношенню до лабораторної культури габробракона - представника перетинчастокрилих ентомофагів з синовігенною репродуктивною стратегією. В основу корисної моделі поставлена задача експериментально обґрунтувати спосіб оцінки життєздатності та конкурентоспроможності лабораторних культур перетинчастокрилих ентомофагів, запропонувати об'єктивні тестові критерії якості лабораторних культур проовігенних та синовігенних ентомофагів для потреб біологічного захисту рослин від фітофагів. Поставлена задача вирішується тим, що спосіб оцінки життєздатності та конкурентоспроможності лабораторних культур перетинчастокрилих ентомофагів, у якому згідно з корисною моделлю, у перший день після відродження вуглеводневу дієту, у вигляді 10 %-ного водного розчину меду, а також білкову дієту у вигляді 70 %-ного водного розчину гемолімфи гусениць совок, після спаровування ентомофагів визначають рухову активність самиць ентомофагів, визначають потенційну плодючість самиць шляхом прижиттєвого препарування гонад, відбирали не менше 1450-1500 дорослих особин ентомофагів, яких витримують за температури повітря 0+2 °C впродовж 12-15 хвилин і переносять у порцелянову ступку, після цього додають 4,5-5,0 мл дистильованої води і ретельно розтирають не менш 2-3 хвилини, визначають загальний фонд гемоцитів крові та їх співвідношення, життєздатними та конкурентоспроможними вважають ентомофаги, рухова активність імаго яких - понад 70 см відрізку шляху пройдено самицею впродовж однієї хвилини, потенційна плодючість самиць проовігенних ентомофагів перевищує на 15-20 %, а синовігенних на 25-30 % реальну плодючість, у складі гемоцитів крові дорослих особин сумарний вміст мікронуклеоцитів та фагоцитів становить не менше 60,0 % від загального їх фонду. Рівень зараження при цьому самицями перетинчастокрилих ентомофагів комах-хазяїнів становить 75,0-92,0 %. Суть запропонованого способу полягає у тому, що поєднуються різноманітні тестові характеристики рівня життєздатності ентомофагів поведінкові, фізіологічні та господарські. Такий підхід дозволяє запропоновувати вичерпну інформацію, стосовно рівня життєздатності та конкурентоспроможності лабораторних культур ентомофагів. При цьому поєднуються показники рухової активності самиць ентомофагів, їх потенційна плодючість та картина крові дорослих особин паразитів. Останній показник відображає фізіологічний стан дорослих особин ентомофагів, їх життєвий статус і як наслідок рівень конкурентоспроможності в агроценозах. Важливим при цьому є те, що вони конкурують за екологічну нішу, за комах-хазяїнів з 1 UA 111487 U 5 10 15 20 природними популяціями ентомофагів. Саме тому, необхідна найбільш повна оцінка їх життєвого статусу в умовах лабораторії. Приклади здійснення способу. Типова біолабораторія, де вирощують лабораторні культури ентомофагів для потреб біологічного захисту рослин від комах-фітофагів. Культура трихограми - паразита яєць багатьох видів лускокрилих та інших фітофагів. Це типовий представник перетинчастокрилих ентомофагів з проовігенною репродуктивною стратегією. Вони характеризуються тим, що у самиць після відродження повністю сформована статева система. У дослідженнях використовували вид Trichogramma pintoi Voeg. Оцінку життєздатності проводили також типового представника синовігенної репродуктивної стратегії -- паразита гусениць лускокрилих фітофагів - габробракона, вид Habrobracon hebetor. Say. Для обґрунтування дієвості та ефективності запропонованого способу формували дослідні варіанти, яких було два. У першому реалізовували суттєві елементи запропонованого способу. У другому - аналогічне завдання вирішували шляхом реалізації суттєвих елементів способунайближчого аналога. Для підсумкової оцінки ефективності способів використовували найбільш інформативні та об'єктивні тестові характеристики продуктивності способів. Отриманий цифровий матеріал обробляли статистично. Результати досліджень наведено у таблицях. Приклад 1. Досліди з трихограмою. Оцінювали рівень життєздатності та конкурентоспроможності лабораторної культури трихограми. Результати реалізації способу наведені у таблиці 1. Таблиця 1 Результати реалізації оцінки ефективності способу життєздатності та конкурентоспроможності лабораторної культури трихограми (Trichogrammapintoi Voeg.) Способи, що порівнюються (спосіб, що пропонується) (спосіб найближчий аналог) НІР05 25 Рухова активність самиць, см/хв. Потенційна плодючість самиць, яєць/самицю Співвідношення гемоцитів, % Рівень зараження комах-хазяїнів, % мікронуклеоцити фагоцити 77,8 59,4 48,1 14,7 77,3 59,9 47,2 36,4 10,4 60,5 4,8 3,7 2,9 2,1 3,8 Поставлена корисною моделлю задача виконана. За усіма тестовими характеристиками запропонований спосіб перевищує аналогічні показники способу-найближчого аналога. Найбільш важливим із них є показник рівня зараження комах-господарів - лускокрилих фітофагів насаджень ягідників - 77,3 % проти 60,5 % у найближчому аналогу. Приклад 2. Лабораторна культура представника синовігенних ентомофагів - ектопаразита габробракона. Умови досліджень аналогічні тим, що наведені у прикладі 1. Таблиця 2 Оцінка ефективності способу життєздатності та конкурентоспроможності лабораторної культури габробракона (Habrobracon hebetor. Say) Співвідношення Потенційна Рівень зараження гемоцитів, % плодючість самиць, комах-господарів, яєць/самицю % мікронуклеоцити фагоцити Способи, що порівнюються Рухова активність самиць, см/хв. (спосіб, що пропонується) Понад 3м. льотна активність імаго чергується з руховою 98,4 52,4 15,1 83,1 Понад 2 м. помірна льотна активність 84,4 47,7 10,6 69,7 4,7 3,1 2,2 4,1 (спосібнайближчий аналог) НІР05 30 Встановлено, що запропоновані тестові характеристики оцінки рівня життєздатності та конкурентоспроможності лабораторної культури габробракона об'єктивно відображають їх фізіологічний стан, поведінкові характеристики самиць паразита. Показано, що рівень 2 UA 111487 U 5 зараження комах-господарів в агроценозах самицями габробракона, що оцінювались згідно з запропонованим способом становив 83,1 % проти 69,7 % у способі-найближчому аналогу. Таким чином, запропонований спосіб оцінки життєздатності та конкурентоспроможності лабораторних культур перетинчастокрилих ентомофагів, внаслідок його реалізації, показав його дієвість, ефективність та практичну спрямованість. Тестові характеристики у складі способу дозволяють оцінювати якісний стан лабораторних культур проовігенних та синовігенних ентомофагів. ФОРМУЛА КОРИСНОЇ МОДЕЛІ 10 15 20 25 Спосіб оцінки життєздатності та конкурентоспроможності лабораторних культур перетинчастокрилих ентомофагів, що включає використання як об'єкта досліджень трихограму, паразита яєць фітофагів, який відрізняється тим, що у перший день після відродження самиць ентомофагів їм згодовують вуглеводневу дієту, у вигляді 10 %-ного водного розчину меду, а також білкову дієту у вигляді 70 %-ного водного розчину гемолімфи гусениць совок, крім того, після спаровування ентомофагів визначають рухову активності самиць ентомофагів, крім того, визначають потенційну плодючість самиць шляхом прижиттєвого препарування гонад, крім того, відбирають не менше 1450-1500 дорослих особин ентомофагів, яких витримують за температури повітря 0+2 °С впродовж 12-15 хвилин і переносять у порцелянову ступку, після цього додають 4,5-5,0 мл дистильованої води і ретельно розтирають не менш 2-3 хвилини, крім того, визначають загальний фонд гемоцитів крові та їх співвідношення, при цьому життєздатними та конкурентоспроможними вважають ентомофаги, рухова активність імаго яких - понад 70 см відрізку шляху пройдено самицею впродовж однієї хвилини, крім того, потенційна плодючість самиць проовігенних ентомофагів перевищує на 15-20 %, а синовігенних на 25-30 % реальну плодючість, крім того, у складі гемоцитів крові дорослих особин сумарний вміст мікронуклеоцитів та фагоцитів становить не менше 60,0 % від загального їх фонду, крім того, рівень зараження при цьому самицями перетинчастокрилих ентомофагів комах-хазяїнів становить 75,0-92,0 %. Комп’ютерна верстка Л. Бурлак Державна служба інтелектуальної власності України, вул. Василя Липківського, 45, м. Київ, МСП, 03680, Україна ДП “Український інститут інтелектуальної власності”, вул. Глазунова, 1, м. Київ – 42, 01601 3

Додаткова інформація

МПК / Мітки

МПК: A01K 67/00

Мітки: лабораторних, культур, перетинчастокрилих, життєздатності, спосіб, ентомофагів, конкурентноспроможності, оцінки

Код посилання

<a href="http://uapatents.com/5-111487-sposib-ocinki-zhittehzdatnosti-ta-konkurentnospromozhnosti-laboratornikh-kultur-peretinchastokrilikh-entomofagiv.html" target="_blank" rel="follow" title="База патентів України">Спосіб оцінки життєздатності та конкурентноспроможності лабораторних культур перетинчастокрилих ентомофагів</a>

Подібні патенти