Спосіб інтегрованого захисту садових та лісопаркових насаджень від шкідливих членистоногих

Завантажити PDF файл.

Формула / Реферат

Спосіб інтегрованого захисту садових та лісових насаджень від шкідливих членистоногих, що включає використання хімічних та біологічних інсектицидів, який відрізняється тим, що у весняний період, за середньодобової температури повітря +7 - 8 °C, у стовбурах дерев, на відстані 38-40 см від поверхні ґрунту, роблять отвір, діаметром 5-6 мм, причому глибина отвору становить 10-11 мм, виконаного під кутом 85-90, крім того, у отвір закладають металевий сітчастий контейнер, крім того, контейнер заповнюють ретельно подрібненим фільтрувальним папером, при цьому одночасно контейнер з фільтром наповнюють в два прийоми з інтервалом 8-10 днів 0,3-0,4 %-ним водним розчином препарату Бі-58 новий, концентрат емульсії, крім того, після наповнення контейнера, отвір у стовбурі закривають прозорим силіконовим герметиком, крім того, на початку та в період масової яйцекладки самиць шкідливих видів членистоногих, проводять три прийоми, з інтервалом 6-8 днів, розселення на дерева паразита яєць комах фітофагів - трихограму виду Trichogramma dendrolimi Mats., з розрахунку 3,0; 5,0 та 3,0 тисячі особин на одне дерево, крім того, на початку відродження гусениць фітофагів проводять два прийоми, з інтервалом 5-6 днів обприскування дерев водним розчином біологічного препарату Лепідоцид, концентрований порошок з нормою витрати 2,5 та 3,0 кг/га.

Текст

Реферат: Спосіб інтегрованого захисту садових та лісових насаджень від шкідливих членистоногих включає використання хімічних та біологічних інсектицидів. У весняний період у стовбурах дерев роблять отвір, в який закладають металевий сітчастий контейнер, заповнений ретельно подрібненим фільтрувальним папером. Контейнер з фільтром наповнюють в два прийоми з інтервалом 8-10 днів 0,3-0,4 %-ним водним розчином препарату Бі-58 новий, концентрат емульсії. Після наповнення контейнера отвір у стовбурі закривають прозорим силіконовим герметиком, крім того, на початку та в період масової яйцекладки самиць шкідливих видів членистоногих, проводять три прийоми, з інтервалом 6-8 днів, розселення на дерева паразита яєць комах фітофагів - трихограму виду Trichogramma dendrolimi Mats., з розрахунку 3,0; 5,0 та 3,0 тисячі особин на одне дерево, крім того, на початку відродження гусениць фітофагів проводять два прийоми, з інтервалом 5-6 днів обприскування дерев водним розчином біологічного препарату Лепідоцид, концентрований порошок з нормою витрати 2,5 та 3,0 кг/га. UA 111471 U (12) UA 111471 U UA 111471 U 5 10 15 20 25 30 35 40 45 50 55 Корисна модель належить до лісового та садово-паркового господарства, зокрема до галузі захисту рослин від шкідливих членистоногих і може бути використана в інтегрованих технологіях захисту садових агроценозів та лісостанів. Відомо, що у практику захисту садових та лісопаркових насаджень поступово інтегруються та впроваджуються інтегровані програми. У їх складі - лабораторні популяції ентомофагів, біопрепарати (Цилюрик А.В. та інші. Новітня технологія захисту лісового і декоративного садивного лісоматеріалу від шкідливих комах та збудників хвороб у ценозах Полісся та Північного Лісостепу. Київ, "Аграрна освіта", 2006, 56 с.). Розглядається комплекс агротехнічних та лісогосподарських заходів, фізико-механічні, біологічні та хімічні. Існує певний ризик масових осередкових спалахів окремих видів за недосконалості окремих способів та прийомів. Найбільш близьким аналогом є (Способ защиты плодовых насаждений от вредителей. Авторское свидетельство СССР, № 1745166, МПК А01К 67/00. Опубл. 07.07.1992. Бюл. № 25; Смольякова В.М., Сторчевая Е.М.), який полягає у тому, що у промисловому саду формують резерват - ділянку із яблунь зимового терміну дозрівання. Ця ділянка обробляється хімічними інсектицидами тільки до цвітіння. По периметру резервату після цвітіння проводять обробки дерев біологічними препаратами. Обробки хімічними та біологічними препаратами здійснюють у периферійних зонах зі збільшенням кратності обробок до оптимальної для району. Реалізація відомого способу забезпечує підвищення ефективності ентомофагів на 20,1-39,0 %. Спостерігається скорочення прийомів використання хімічних інсектицидів на 10-25 %, що дозволяє зберегти незначну частину природних популяцій ентомофагів. Проте, найближчий аналог має такі недоліки: 1. Показана ефективність способів тільки по відношенню до насаджень яблуні. Відсутня інформація про можливість використання способу при захисті лісопаркових насаджень. 2. Пропонується досить складна операційна технологія захисту саду з чергуванням висадки сортів різного строку дозрівання, що утруднює реалізацію способу. В основу корисної моделі поставлено задачу експериментально обґрунтувати спосіб інтегрованого захисту садових та лісопаркових насаджень від шкідливих членистоногих. Розширити арсенал ефективних та екологічно безпечних способів, придатних для використання у різноманітних лісівничих та аграрних структурах. Поставлена задача вирішується шляхом послідовного у часі та просторі використання суттєвих елементів у складі запропонованого способу. У весняний період, за середньодобової температури повітря +7-8 °C, у стовбурах дерев, на відстані 38-40 см від поверхні ґрунту, роблять отвір, діаметром 5-6 мм. Глибина отвору становить 10-11 мм, виконаного під кутом 8590°. Суттєвим у способі є і те, що у отвір закладають металевий сітчастий контейнер. Контейнер заповнюють ретельно подрібненим фільтрувальним папером. У складі способу є прийом, що передбачає наповнення контейнера з фільтром, у два прийоми, з інтервалом 8-10 днів 0,30,4 %-вим водним розчином препарату Бі-58 новий, концентрат емульсії. Відразу після наповнення контейнера отвір у стовбурі закривається прозорим силіконовим герметиком. Суттєвим у способі є елемент, котрий проводять на початку та в період масової яйцекладки самиць шкідливих видів членистоногих. Проводять три прийоми, з інтервалом 6-8 днів, розселення на деревах паразита яєць комах фітофагів - трихограму виду Trichogramma dendrolimi Mats. Норми розселення Трихограми становлять 3,0; 5,0 та 3,0 тисячі особин на одне дерево. На початку відродження гусениць фітофагів проводять два прийоми, з інтервалом 5-6 днів обприскування дерев водним розчином біологічного препарату Лепідоцид (концентрований порошок) з нормою витрати 2,5 та 3,0 кг/га. Суть запропонованого способу полягає у тому, що оптимізуються винищувальні суттєві елементи, а це використання хімічного (Бі-58 новий) та біологічного (Лепідоцид) препаратів, що сполучається з тривалою регуляторною дією прийомів розселення на дерева лабораторної культури трихограми - паразита яєць лускокрилих фітофагів. Садові та лісопаркові насадження характеризуються значною екологічною місткістю. Ця своєрідна екологічна ніша, де концентрується значна - понад 400 видів членистоногих - комах та кліщів. Серед них домінують паразити та хижаки. Більшість фітофагів, це опортуністичні види, з періодичними різкими спалахами та згасаннями осередків. Для стабілізації їх чисельності, а отже, і захисту насаджень - ефективні прийоми у складі способу - хімічний та біологічний препарати. З цими прийомами інтегруються елементи штучного розселення на деревах паразита-трихограми. Приклад здійснення способу Типовий фермерський сад - насадження яблуні, сорт Айдаред, пізньостиглий, без краплинного зрошення. 1 UA 111471 U 5 10 15 20 25 Характерні лісопаркові насадження урбанізованих ландшафтів з вираженою антропогенною дією. Окрім синоптичних стресових аномалій, спостерігаються і техногенні наслідки - викиди транспорту, рекреаційні навантаження. Як наслідок - інтенсивне заселення дерев комплексом фітофагів, гусениці, личинки та імаго яких пошкоджують як вегетативні, так і репродуктивні органи. Для обґрунтування дієвості та ефективності запропонованого способу, формували дослідні варіанти, яких було три та контроль. У першому варіанті реалізували суттєві елементи запропонованого способу. У другому - елементи способу - найближчого аналога. Третій варіант - аналогічне завдання вирішувалось шляхом реалізації стандартних профілактичних прийомів. Для оцінки ефективності способів використовували найбільш інформативні типові характеристики. Отриманий цифровий матеріал обробляли статистично. Результати досліджень наведені у таблиці. Встановлено, що задача, поставлена корисною моделлю, вирішена. Внаслідок реалізації способу, за усіма типовими характеристиками, досягнуто значне підвищення показників способу - найближчого аналога, а також показників господарського еталону. Підсумкова ефективність інтегрованого засобу садових та лісопаркових насаджень, з використання запропонованого способу, становить 80,2 %, проти 69,5 % у найближчому аналогу та 71,6 % у господарському еталоні. Необхідно констатувати і те, що комплекс членистоногих у варіанті, де використовували суттєві елементи запропонованому способі, функціонував переважно у режимі саморегуляції з вираженими трофічними ланцюгами. Це свідчить про те, що були створені необхідні умови для розвитку природних популяцій ентомофагів. Таким чином, запропонований спосіб поповнює арсенал у складі технологій інтегрованого захисту садових та лісопаркових насаджень. Таблиця Ефективність реалізації способу інтегрованого захисту садових та лісопаркових насаджень від комах - фітофагів Способи, що порівнюються Початкова численність фітофагів, порогові рівні Рівень дефоліації, % листя Заражено Ефективність, ентомофагами, % цвіт та % зав'язь Спосіб, що пропонується 1,5-2,0 11,7 5,8 59,6 80,2 Спосіб найближчий аналог 2,0-2,5 19,4 10,2 40,2 69,5 Стандартні профілактичні прийоми (господарський еталон) 2,0-2,5 16,9 12,6 37,8 71,6 Контроль 1,5-2,5 42,7 24,5 34,6 2,8 2,5 3,9 4,6 НІР05 2 Позитивний результат Сади та лісостани функціонують в режимі саморегуляції Спосіб не забезпечує захист рослин. Виражені осередки фітофагів Досягається необхідна ефективність. Осередки фітофагів Неконтрольоване поширення фітофагів UA 111471 U ФОРМУЛА КОРИСНОЇ МОДЕЛІ 5 10 15 Спосіб інтегрованого захисту садових та лісових насаджень від шкідливих членистоногих, що включає використання хімічних та біологічних інсектицидів, який відрізняється тим, що у весняний період, за середньодобової температури повітря +7-8 °C, у стовбурах дерев, на відстані 38-40 см від поверхні ґрунту, роблять отвір, діаметром 5-6 мм, причому глибина отвору становить 10-11 мм, виконаного під кутом 85-90, крім того, у отвір закладають металевий сітчастий контейнер, крім того, контейнер заповнюють ретельно подрібненим фільтрувальним папером, при цьому одночасно контейнер з фільтром наповнюють в два прийоми з інтервалом 8-10 днів 0,3-0,4 %-ним водним розчином препарату Бі-58 новий, концентрат емульсії, крім того, після наповнення контейнера, отвір у стовбурі закривають прозорим силіконовим герметиком, крім того, на початку та в період масової яйцекладки самиць шкідливих видів членистоногих, проводять три прийоми, з інтервалом 6-8 днів, розселення на дерева паразита яєць комах фітофагів - трихограму виду Trichogramma dendrolimi Mats., з розрахунку 3,0; 5,0 та 3,0 тисячі особин на одне дерево, крім того, на початку відродження гусениць фітофагів проводять два прийоми, з інтервалом 5-6 днів обприскування дерев водним розчином біологічного препарату Лепідоцид, концентрований порошок з нормою витрати 2,5 та 3,0 кг/га. Комп’ютерна верстка А. Крулевський Державна служба інтелектуальної власності України, вул. Василя Липківського, 45, м. Київ, МСП, 03680, Україна ДП “Український інститут інтелектуальної власності”, вул. Глазунова, 1, м. Київ – 42, 01601 3

Дивитися

Додаткова інформація

МПК / Мітки

МПК: A01N 65/00, A01G 13/00

Мітки: шкідливих, захисту, інтегрованого, членистоногих, спосіб, лісопаркових, насаджень, садових

Код посилання

<a href="http://uapatents.com/5-111471-sposib-integrovanogo-zakhistu-sadovikh-ta-lisoparkovikh-nasadzhen-vid-shkidlivikh-chlenistonogikh.html" target="_blank" rel="follow" title="База патентів України">Спосіб інтегрованого захисту садових та лісопаркових насаджень від шкідливих членистоногих</a>

Подібні патенти