Спосіб захисту садових та лісопаркових насаджень від шкідливих членистоногих

Завантажити PDF файл.

Формула / Реферат

Спосіб захисту садових та лісопаркових насаджень від шкідливих членистоногих, що включає використання біологічних інсектицидів, який відрізняється тим, що весною за 3-4 дні до початку сокоруху у стовбурах дерев на висоті 45-50 см від поверхні ґрунту просвердлюють отвір діаметром 5-6 мм, глибиною 9-11 мм, при цьому отвір роблять під кутом 85-90°, крім того, в отвір закладають металевий сітчастий контейнер, при цьому контейнер заповнюють ретельно подрібненим активованим вугіллям, при цьому одночасно у контейнер з вугіллям заливають 0,03-0,05 %-ний водний розчин препарату Актара 25 %, водорозчинні гранули, крім того, на початку періоду масової яйцекладки самиць плодожерок, проводять два прийоми розселення, з інтервалом 6-7 днів, у крони дерев промислової культури паразита яєць лускокрилих фітофагів - трихограми виду Trichogramma dendrolimi Mats., крім того, норми розселення трихограми становлять 10 та 15 тисяч особин на одне дерево, крім того, на початку міграції гусениць плодожерок на діапаузування та зимівлю проводять один прийом обробки листкового опаду та ґрунту приштамбових кіл діаметром 50-70 см та штамбів дерев водним розчином 5,0 %-ного препарату Пециломін, сухий порошок.

Текст

Дивитися

Реферат: Спосіб захисту садових та лісопаркових насаджень від шкідливих членистоногих включає використання біологічних інсектицидів. Весною за 3-4 дні до початку сокоруху у стовбурах дерев на висоті 45-50 см від поверхні ґрунту просвердлюють отвір діаметром 5-6 мм, глибиною 9-11 мм, при цьому отвір роблять під кутом 85-90°, крім того, в отвір закладають металевий сітчастий контейнер, при цьому контейнер заповнюють ретельно подрібненим активованим вугіллям, при цьому одночасно у контейнер з вугіллям заливають 0,03-0,05 %-ний водний розчин препарату Актара 25 %, водорозчинні гранули, крім того, на початку періоду масової яйцекладки самиць плодожерок, проводять два прийоми розселення, з інтервалом 6-7 днів, у крони дерев промислової культури паразита яєць лускокрилих фітофагів - трихограми виду Trichogramma dendrolimi Mats., крім того, норми розселення трихограми становлять 10 та 15 тисяч особин на одне дерево, крім того, на початку міграції гусениць плодожерок на діапаузування та зимівлю проводять один прийом обробки листкового опаду та ґрунту приштамбових кіл діаметром 50-70 см та штамбів дерев водним розчином 5,0 %-ного препарату Пециломин, сухий порошок. UA 111470 U (12) UA 111470 U UA 111470 U 5 10 15 20 25 30 35 40 45 50 55 60 Корисна модель належить до сільського та лісового господарства, зокрема до галузі захисту рослин від шкідливих видів комах та кліщів, і може бути використана в інтегрованих технологіях. Відомо, що у фауні садового агроценозу та лісопаркових насаджень нараховується понад 400 видів фітофагів, котрі живляться різними частинами дерев. Проте, до числа фітофагів, пошкодження яких можуть перевищувати економічний рівень шкідливості, відносяться біля 150 видів (Васильєв В.П., Лившиц И.З. Вредители плодовых культур. - М.: Колос, 1984. - 399 с.). Відомо, що для захисту садових та лісопаркових насаджень використовують переважно хімічні пестициди (Лапа О.М., Дрозда В.Ф., Мельничук С.Д. Технологія вирощування та захисту саду. - Київ, 2006, НАУ, 96 с.). Позитивний результат технологій, де переважають хімічні пестициди, супроводжується і негативними наслідками. Це стосується, перш за усе, якості урожаю, а також спостерігається загибель ентомофагів. Найближчим аналогом є (Способ защиты плодовых насаждений от вредителей. Авторское свидетельство СССР, № 1745166, МПК А01К 67/00. Опубл. 07.07.1992. Бюл. № 25; Смольякова В.М., Сторчевая Е.М.), який полягає у тому, що у промисловому саду формують резерват ділянку із яблунь зимового терміну дозрівання. Ця ділянка обробляється хімічними інсектицидами тільки до цвітіння. По периметру резервату після цвітіння проводять обробки дерев біологічними препаратами. Обробки хімічними та біологічними препаратами здійснюють у периферійних зонах зі збільшенням кратності обробок до оптимальної для району. Реалізація відомого способу забезпечує підвищення ефективності ентомофагів на 20,1-39,0 %. Зниження пестицидного навантаження на літніх та осінніх сортах скорочується на 1-2 обробки пестицидами, тобто на 10-25 %. Проте, спосіб - найближчий аналог має такі недоліки: 1. Не встановлена можливість використання способу у лісопаркових насадженнях; 2. Спостерігається незначне скорочення хімічних пестицидів тільки на 10-25 %. В основу корисної моделі поставлено задачу експериментально обґрунтувати спосіб захисту садових та лісопаркових насаджень від шкідливих членистоногих. Запропонувати спосіб, переважно біологічного захисту цих деревостанів, що забезпечує необхідну господарську ефективність та екологічну стабільність та безпечність. Поставлена задача вирішується тим, що реалізуються у часі та просторі суттєві елементи запропонованого способу. Перший із них передбачає прийом, що проводять весною за 3-4 дні до початку сокоруху і передбачає процес свердління у стовбурах дерев отворів діаметром 5-6 мм та глибиною 9-11 мм. Суттєвим у способі є те, що отвір у стовбурах роблять під кутом 8590°. У отвір закладають металевий сітчастий контейнер, який заповнюють ретельно подрібненим активованим вугіллям. Суттєвим є також і те, що одночасно у контейнер з вугіллям заливають 0,03-0,05 %-ний водний розчин препарату Актара, 25 % водорозчинні гранули. Суттєвим у способі є також і те, що на початку періоду масової яйцекладки самиць плодожерок, проводять два прийоми розселення, з інтервалом 6-7 днів, у крони дерев промислової культури паразита яєць лускокрилих фітофагів - трихограми виду Trichogramma dendrolimi Mats. Норми розселення трихограми становлять 10 та 15 тисяч особин на одне дерево. У складі способу - один прийом, котрий проводять на початку міграції гусениць плодожерок на діапаузування та зимівлю, що передбачає обробку листкового опаду, ґрунту приштамбових кіл діаметром 50-70 см та штамбів дерев водним розчином 5,0 %-ного препарату Пециломін (сухий порошок). Суть запропонованого способу полягає у тому, що пропонується комплексна, багатофункціональна дія по відношенню до цього комплексу шкідливих членистоногих - комах та кліщів. Фактично, на усі стадії їх розвитку - яйця, гусениці, личинки та пронімфи, у період їх розвитку, пропонується спрямована винищувально-регуляторна дія суттєвих елементів у складі способу. У критичні періоди розвитку фітофагів, елементи способу дестабілізують структуру їх популяцій. Трихограму розселяють на дерева у період яйцекладки фітофагів. Гусениці та личинки, що відродились, споживають субстрат, у який системно проникає діюча речовина препарату Актара, 25 % водорозчинні гранули. Тривалий контакт діапаузуючих гусениць плодожерок, інших фітофагів, а це 7-8 місяців, відбувається у середовищі діючої речовини ентомопатогенного препарату Пециломін. Спори та конідії - основний фактор, що спричиняє ураження гусениць та личинок грибом рожевої мускардини - Paecylomyces farinosus. Приклад здійснення способу Плодоносні зерняткові сади - яблуня, груша, кісточкові насадження - слива та абрикос. Лісопаркові насадження з домінуванням багаторічних листяних порід. Шкідливі членистоногі комплекс лускокрилих видів - листокрутки, понад 15 видів, у тому числі плодожерки: яблунева, 1 UA 111470 U 5 10 15 20 грушева та сливова. Листогризучі види - філофаги - молі, п'ядуни, шовкопряди, хвилівки. Сисні фітофаги: рослиноживильні кліщі, попелиці та щитівки. Твердокрилі види: казарка, букарка, яблуневий квіткоїд. Чисельність їх перебуває в межах коливань від 1,5 до 3,0; 3,5 порогових рівнів, що потребує проведення прийомів захисту рослин. Для обґрунтування запропонованого способу, формували варіанти, яких було три та контроль. Суттєві елементи запропонованого способу реалізували у першому варіанті. У другому - елементи найближчого аналога. Хімічний стандарт, або регіональна технологія були представлені у третьому варіанті. Оцінку ефективності способів проводили за найбільш інформативними характеристиками. Отриманий цифровий матеріал обробляли статистично. Результати досліджень наведено у таблиці. Підсумкова ефективність запропонованого способу становила 88,6 % проти 70,3 % у найближчому аналогу. За показником ефективності запропонований спосіб не поступався і хімічному стандарту. Суттєвою очевидною перевагою запропонованого способу було те, що захист садових та лісопаркових насаджень здійснювався переважно ефективною дією як хімічного препарату, так і біологічних елементів: трихограми - паразита яєць фітофагів, а також шляхом використання біологічного препарату Пециломін. Таким чином запропоновано ефективний спосіб захисту як садових так и лісопаркових насаджень від комплексу шкідливих членистоногих. Екологічна складова запропонованого способу, полягає у тому, що зберігається природний комплекс ентомофагів, з вираженою регуляторною функцією. Таблиця Ефективність захисту зерняткових та кісточкових садів від шкідливих членистоногих Заражено яєць, Початкова гусениць та личинок Способи, що чисельність, Пошкоджено Ефективність фітофагів, % порівплодожерок, плодів, % способів, % нюються ентомо- збудниками гусені/га фагами хвороб Спосіб, що пропонується 163,8 53,4 60,2 2,1 88,6 Спосіб найближчий аналог 172,6 34,7 17,8 6,9 70,3 Регіональна технологія (хімічний стандарт) 159,3 8,9 11,7 1,8 90,3 Контроль 181,2 15,9 15,2 40,4 2,1 2,8 1,2 4,6 НІР05 Позитивний результат Забезпечується захист садів у системі саморегуляції. Спостерігається активна дія ентомофагів Спосіб частково забезпечує захист садів. Осередкові спалахи сисних фітофагів. Винищувальна тактика. Нестабільна екологічна ситуація. Проблеми з якістю урожаю. Неконтрольований розвиток фітофагів ФОРМУЛА КОРИСНОЇ МОДЕЛІ 25 Спосіб захисту садових та лісопаркових насаджень від шкідливих членистоногих, що включає використання біологічних інсектицидів, який відрізняється тим, що весною за 3-4 дні до початку сокоруху у стовбурах дерев на висоті 45-50 см від поверхні ґрунту просвердлюють отвір діаметром 5-6 мм, глибиною 9-11 мм, при цьому отвір роблять під кутом 85-90°, крім того, в 2 UA 111470 U 5 10 отвір закладають металевий сітчастий контейнер, при цьому контейнер заповнюють ретельно подрібненим активованим вугіллям, при цьому одночасно у контейнер з вугіллям заливають 0,03-0,05 %-ний водний розчин препарату Актара 25 %, водорозчинні гранули, крім того, на початку періоду масової яйцекладки самиць плодожерок, проводять два прийоми розселення, з інтервалом 6-7 днів, у крони дерев промислової культури паразита яєць лускокрилих фітофагів - трихограми виду Trichogramma dendrolimi Mats., крім того, норми розселення трихограми становлять 10 та 15 тисяч особин на одне дерево, крім того, на початку міграції гусениць плодожерок на діапаузування та зимівлю проводять один прийом обробки листкового опаду та ґрунту приштамбових кіл діаметром 50-70 см та штамбів дерев водним розчином 5,0 %-ного препарату Пециломін, сухий порошок. Комп’ютерна верстка А. Крулевський Державна служба інтелектуальної власності України, вул. Василя Липківського, 45, м. Київ, МСП, 03680, Україна ДП “Український інститут інтелектуальної власності”, вул. Глазунова, 1, м. Київ – 42, 01601 3

Додаткова інформація

МПК / Мітки

МПК: A01N 65/00, A01G 13/00

Мітки: лісопаркових, насаджень, спосіб, шкідливих, членистоногих, садових, захисту

Код посилання

<a href="http://uapatents.com/5-111470-sposib-zakhistu-sadovikh-ta-lisoparkovikh-nasadzhen-vid-shkidlivikh-chlenistonogikh.html" target="_blank" rel="follow" title="База патентів України">Спосіб захисту садових та лісопаркових насаджень від шкідливих членистоногих</a>

Подібні патенти