Пострезекційний протез-обтуратор для заміщення дефекту верхньої щелепи при тотальній її резекції

Номер патенту: 111362

Опубліковано: 10.11.2016

Автори: Жданов Віктор Єгорович, Павленко Максим Юрійович

Завантажити PDF файл.

Формула / Реферат

Пострезекційний протез-обтуратор для заміщення дефекту верхньої щелепи при тотальній її резекції, який складається зі знімного обтуратора із дротяними кламерами, акрилового базису зі штучними зубами, каркаса, фіксується до країв кісткового дефекту верхньої щелепи за допомогою імплантата, який відрізняється тим, що імплантат виконаний у вигляді одноетапної ендоосально-субперіостальної конструкції з чотирма абатментами та фіксуючими гвинтами.

Текст

Реферат: Пострезекційний протез-обтуратор для заміщення дефекту верхньої щелепи при тотальній її резекції складається зі знімного обтуратора із дротяними кламерами, акрилового базису зі штучними зубами, каркаса, фіксується до країв кісткового дефекту верхньої щелепи за допомогою імплантата. Імплантат виконаний у вигляді одноетапної ендоосальносубперіостальної конструкції з чотирма абатментами та фіксуючими гвинтами. UA 111362 U (54) ПОСТРЕЗЕКЦІЙНИЙ ПРОТЕЗ-ОБТУРАТОР ДЛЯ ЗАМІЩЕННЯ ДЕФЕКТУ ВЕРХНЬОЇ ЩЕЛЕПИ ПРИ ТОТАЛЬНІЙ ЇЇ РЕЗЕКЦІЇ UA 111362 U UA 111362 U 5 10 15 20 25 30 35 40 45 50 55 Корисна модель стосується медицини, зокрема відновлювальної та реконструктивної щелепно-лицевої хірургії, і призначена для заміщення кісткових дефектів верхньої щелепи, які виникли внаслідок патологічних процесів. Відомий протез-обтуратор для закриття піднебіння після повної резекції верхньої щелепи [1], який складається з акрилового базису зі штучними зубами та обтуратора, що являють собою єдине ціле. Базис з'єднаний роз'ємно із шинуючою балкою з кобальто-хромового сплаву за допомогою фіксуючих елементів. Фіксуючі елементи розташовані в тілі базису у вигляді пазів із силіконовими вставками і в конструкції балки - у вигляді кульовидних головок, що повторюють форму пазів. Шинуюча балка, у свою чергу, фіксована до щелепи, яку не резецирували, у місці вилицевого бугра верхньої щелепи за допомогою дентальних імплантів, довжина діаметрів яких - 13 та 11,5 мм відповідно, що фіксовані за допомогою гвинтової фіксації до шинуючої балки. Недоліки даної конструкції такі: складність техніки встановлення імплантатів, крайова резорбція імплантів через зміщення центру ваги внаслідок сильного нахилу і перерозподіл навантаження, неможливість установлення імплантатів за наявності дефекту бугра верхньої щелепи та вилицевої кістки, крихкість фіксуючих кріплень протеза - обтуратора до балки, що будуть вимагати постійної заміни. Як прототип взятий протез-обтуратор [2], що складається з акрилового базису, штучних зубів, каркаса з кобальто-хромового сплаву, фіксуючого на двох вилицевих імплантатах за допомогою гвинтової фіксації та знімного обтуратора з гнутими дротяними кламерами. Недоліками даної конструкції є наступні: складність техніки встановлення імплантатів, відсутність додаткових точок опори на фронтальній дільниці обтуратора, неможливість установки імплантатів за наявності дефекту бугра верхньої щелепи та вилицевої кістки. При створенні корисної моделі поставлена задача розробити пострезекційний протезобтуратор для заміщення тотальних дефектів альвеолярного відростка та піднебіння верхньої щелепи, який забезпечує стабільне з'єднання із збереженим кістковим фрагментом верхньої щелепи, повного відновлення функції жування, фонації, повної герметичності рота й порожнини носа, простоту використання пацієнтом. Поставлена задача вирішується тим, що у пострезекційному протезі-обтураторі для заміщення тотального двостороннього дефекту верхньої щелепи при тотальній її резекції, який складається зі знімного обтуратора із дротяними кламерами, акрилового базису із штучними зубами, каркаса протеза, який фіксують до країв кісткового дефекту верхньої щелепи за допомогою імплантатів, згідно з корисною моделлю, імплантат виконаний у вигляді одноетапної ендоосально-субперіостальної конструкції з чотирма абатментами та фіксуючими гвинтами. Суть моделі представлено на рис. 1. Вона складається з 1 - субперіостального імплантата, 2 - акрилового базису, 3 - каркаса протеза, 4 - знімного обтуратора. На рис. 2 представлений субперіостальний імплантат, установлений на стеріолітографічній моделі дефект, який складається з 1 - тіла імплантата, 2 - отворів під фіксуючі гвинти, 3 чотирьох абатментів. На рис. 3 представлено каркас протеза, який є складовим опорним елементом базису протеза. Пострезекційний протез-обтуратор для заміщення дефекту верхньої щелепи при тотальній резекції верхньої щелепи використовують наступним способом: виконується спіральна комп'ютерна томографія лицевого скелету; створюється об'ємна реконструкція зображення за допомогою програмного забезпечення "SimPlant Pro module Import (Materialise NV)". з отриманої моделі методом стеріолітографії виготовляють модель кісткового дефекту; стеріолітографічну модель підготовляють, дублюють і виготовляють гіпсову вогнетривку модель; на модель наносять воскову композицію майбутнього імплантата; методом лиття створюють імплантат із воскової композиції, обробляють, стерилізують; виконують оперативне втручання: імплантат установлюють у відсепароване кісткове ложе, окутують слизисто-надкістковим лоскутом і зашивають рану щільно; за 1 місяць після операції знімають індивідуальною ложкою відтиск; на розбірний моделі моделюють восковий каркас зубного протеза, замінюють на метал методом лиття, каркас обробляють, припасовують в порожнині рота; каркас готують, в артикуляторі виробляють постановку штучних зубів на восковому базисі, після примірки в порожнині рота віск заміщають на базисну пластмасу; протез шліфують, полірують, припасовують в порожнині рота і цементують на головки раніше встановленого імплантата; 1 UA 111362 U 5 10 15 20 25 30 35 знімають з верхньої щелепи відбиток і виготовляють з еластичної пластмаси обтураційний протез з утримуючими кламерами, фіксованими на дистальні зуби раніше встановленого протеза. Приклад практичного використання пострезекційного протеза-обтуратора. Пацієнт Є. 34 роки, історія хвороби № 1245, переніс у 2012 році операцію: тотальна резекція верхньої щелепи з приводу хронічного дифузного токсичного остеомієліту верхньої щелепи. За 2 роки після операції хворий звернувся в щелепно-лицеве відділення із скаргами на порушення функції жування, мови, косметичний недолік. У пацієнта визначається деформація верхньої зони обличчя через втягнення м'яких тканин в області верхньої губи. Відкривання рота не обмежене. У порожнині рота визначається тотальна адентія верхньої щелепи, деформація, яка обумовлена відсутністю альвеолярного відростка верхньої щелепи, частково твердого піднебіння та бугрів верхньої щелепи. Пацієнт був обстежений клінічно, лабораторно, рентгенологічно. Зроблена спіральна комп'ютерна томографія черепа з об'ємною реконструкцією зображення. На 3-D реконструкції визначається тотальний кістковий дефект верхньої щелепи: часткова відсутність піднебінного відростка верхньої щелепи альвеолярного відростка та бугрів верхньої щелепи. У процесі роботи на підставі отриманої комп'ютерної моделі за допомогою програмного забезпечення виготовлена стеріолітографічна модель дефекту. Модель дубльована і виготовлена гіпсова вогнетривка модель, на яку була нанесена воскова композиція майбутнього імплантата. Методом лиття виготовлена модель із титану. Під місцевим провідниковим знеболюванням виконано оперативне втручання: імплантат установлений на кісткове ложе, фіксований титановими міні-гвинтами, обкутаний слизистонадкісничим лоскутом, рана зашита щільно. За 1 місяць після операції пацієнту був виготовлений зубощелепний протез і протез-обтуратор. Косметичний результат оцінений як задовільний. Відновлені контури обличчя, функція жування та мовотворення. Переваги корисної моделі: підвищення ефективності лікування за рахунок відновлення обширного дефекту верхньої щелепи, який неможливо ліквідувати звичайним пострезекційним протезом, повне відновлення жувальної ефективності та естетичних параметрів обличчя, що забезпечує покращення здоров'я та якості життя пацієнта. Джерела інформації: 1. Leles C.R. Implant-Supported Obturator Overdenture for Extensive Maxillary Resection Patient: A Clinical Report /C.R. Leles, J.R. Leles, C.P. Souza, R.R.Martins, E.F. Mendonc.a //Journal of Prosthodontics.- 2010. -Vol. 19, № 3. -P. 240-244. 2. Doyes-Varley J.G. A protocol for maxillary reconstruction following oncology resection using zygomatic implants /D.G. Howes, K.D. Davige-Pitts, J.F. McAlpine //The international Journal of Prostodontics.- 2007. -Vol. 20, № 5. - P. 521-531. ФОРМУЛА КОРИСНОЇ МОДЕЛІ 40 Пострезекційний протез-обтуратор для заміщення дефекту верхньої щелепи при тотальній її резекції, який складається зі знімного обтуратора із дротяними кламерами, акрилового базису зі штучними зубами, каркаса, фіксується до країв кісткового дефекту верхньої щелепи за допомогою імплантата, який відрізняється тим, що імплантат виконаний у вигляді одноетапної ендоосально-субперіостальної конструкції з чотирма абатментами та фіксуючими гвинтами. 2 UA 111362 U Комп’ютерна верстка Л. Литвиненко Державна служба інтелектуальної власності України, вул. Василя Липківського, 45, м. Київ, МСП, 03680, Україна ДП “Український інститут інтелектуальної власності”, вул. Глазунова, 1, м. Київ – 42, 01601 3

Дивитися

Додаткова інформація

МПК / Мітки

МПК: A61C 8/00, A61C 13/007

Мітки: протез-обтуратор, резекції, верхньої, заміщення, тотальній, пострезекційний, щелепи, дефекту

Код посилання

<a href="http://uapatents.com/5-111362-postrezekcijjnijj-protez-obturator-dlya-zamishhennya-defektu-verkhno-shhelepi-pri-totalnijj-rezekci.html" target="_blank" rel="follow" title="База патентів України">Пострезекційний протез-обтуратор для заміщення дефекту верхньої щелепи при тотальній її резекції</a>

Подібні патенти