Завантажити PDF файл.

Формула / Реферат

Дозувально-фасувальний пристрій для сипкої продукції, що включає бункер-накопичувач з приводною заслінкою, вібраційний живильник, зважувальну місткість з датчиком ваги, систему зчитування поточної ваги дози продукції, системи керування режимом роботи вібраційного живильника та положенням приводної заслінки бункера, який відрізняється тим, що додатково включає механізм регулювання положення зважувальної місткості відносно несучого органа живильника та систему керування цим механізмом.

Текст

Реферат: Винахід належить до дозувально-фасувальних пристроїв для сипкої продукції. Може бути використаний на підприємствах харчової, фармацевтичної, мікробіологічної й інших галузях промисловості. Дозувально-фасувальний пристрій для сипкої продукції, що включає бункернакопичувач з приводною заслінкою, вібраційний живильник, зважувальну місткість з датчиком ваги, систему зчитування поточної ваги дози продукції, систем керування режимом роботи вібраційного живильника та положенням приводної заслінки бункера. Винахід додатково включено механізм регулювання положення зважувальної місткості відносно несучого органа живильника та систему керування цим механізмом. Технічний результат полягає у підвищенні надійності роботи та точності дозування при високій продуктивності роботи пристрою, автоматичному керуванні процесом дозування. UA 111242 C2 5 10 15 20 25 30 35 40 45 50 55 60 Винахід належить до дозувально-фасувальних пристроїв для сипкої продукції. Може бути використаний на підприємствах харчової, фармацевтичної, мікробіологічної й інших галузях промисловості. За прототип прийнятий лінійний ваговий дозатор з вібраційним живильником для дозування сипких матеріалів [Гавва О.М. Забезпечення заданої інтенсивності переміщення сипкої продукції із бункера в лінійних вагових дозаторах / О.М. Гавва, А.В. Деренівська, Л. О. Кривопляс-Володіна// Вібрації в техніці та технологіях.-2012. - № 4(68), с 103-108], який складається з бункера накопичувача з приводною заслінкою, вібраційного живильника, випускного патрубка, зважувальної місткості з датчиком ваги, системи зчитування поточної ваги дози продукції, систем керування режимом роботи вібраційного живильника та положенням приводної заслінки бункера. Недоліки даного пристрою - подрібнення частинок продукції при багаторазових ударах по стінках випускного патрубка, зниження точності дозування та невисока надійність при високій продуктивності дозатора. В основу корисної моделі поставлена задача створення дозувально-фасувального пристрою для сипкої продукції більш простої конструкції, який би поєднував в собі не тільки корисні елементи із взятого за прототип винаходу, а й забезпечував високу точність дозування. Поставлена задача вирішується тим, що дозувально-фасувальний пристрій для сипкої продукції, включає бункер-накопичувач з приводною заслінкою, вібраційний живильник, зважувальну місткість з датчиком ваги, систему зчитування поточної ваги дози продукції, систем керування режимом роботи вібраційного живильника та положенням приводної заслінки бункера. Згідно з винаходом. додатково включено механізм регулювання положення зважувальної місткості відносно несучого органу живильника та систему керування цим механізмом. Причинно-наслідковий зв'язок між запропонованими ознаками та очікуваними результатами полягає в наступному. Величина значення динамічного тиску при падінні продукції в зважувальну місткість залежить від висоти її розташування відносно робочої поверхні живильника та відображає зовнішнє навантаження на датчик ваги. Але це навантаження не відображає реальну кількість продукції що переміститься у зважувальну місткість після зупинки живильника. Для забезпечення відповідності цих навантажень потрібно щоб значення динамічного тиску потоку продукції на зважувальну місткість відповідало навантаженню від маси продукції, що знаходиться у стані переміщення після зупинки живильника. Ця умова буде виконуватись при розташуванні мірної місткості у відповідному раціональному положенні, а величина режимної складової динамічної похибки дозування буде прямувати до нуля. Використання механізму регулювання положення зважувальної місткості, який здійснює вертикальний зворотно-поступальний рух (переміщує вверх та вниз зважувальну місткість), забезпечуватиме таке її раціональне положення відносно несучого органа живильника при якому точність дозування і продуктивність пристрою буде максимальною. Використання системи керування механізмом регулювання положення зважувальної місткості відносно несучого органу живильника забезпечує зміну положення зважувальної місткості відносно несучого органу живильника відповідно до зміни режимів роботи дозувальнофасувального пристрою та виду сипкої продукції при набиранні дози у зважувальну місткість. Надійність роботи пристрою та точність дозування підвищується. На Фіг. 1 зображено дозувально-фасувальний пристрій для сипкої продукції. 1 - приймальний бункер, 2 - приводназаслінка, 3 - живильник, 4 - зважувальна місткість, 5 датчик ваги, 6 - система зчитування поточної ваги дози продукції, 7 - система керування позиційним пневмоприводом, 8 - позиційний пневмопривод, 9 - система керування транспортною системою живильника, 12 - система керування механізмом регулювання положення зважувальної місткості, 13 - механізм регулювання положення зважувальної місткості. На Фіг. 2 зображено схему навантаження датчика вимірювання ваги зважувальної місткості з продукцією для дозувально-фасувального пристрою з вібраційним живильником. 4- зважувальна місткість, 5- датчик ваги, 10 - вібраційний живильник. На Фіг. 3 зображено схему навантаження датчика вимірювання ваги зважувальної місткості з продукцією для дозувально-фасувального пристрою з стрічковим живильником. 4 - зважувальна місткість, 5 - датчик ваги, 11 - стрічковий живильник. Пристрій працює наступним чином. При грубому дозуванні сипка продукція безперервно або періодично подається у приймальний бункер 1, звідки через випускний канал з приводною заслінкою 2 потрапляє на 1 UA 111242 C2 5 10 15 робочий орган живильника 3, з якого зсипається в зважувальну місткість 4, де формується доза. Вага продукції, що набирається у зважувальній місткості, вимірюється датчиком ваги 5 і контролюється системою зчитування поточної ваги дози продукції 6. При наближенні маси продукції, яка знаходиться у зважувальній місткості, до величини грубої дози, пристрій переводиться у режим тонкого дозування: система керування 7 за допомогою позиційного пневмоприводу 8 закриває приводну заслінку бункера, система керування 9 переводить транспортну систему живильника у режим повільної контрольованої подачі (тонке дозування). При досягненні заданої дози система керування 9 зупиняє транспортну систему. Доза продукції висипається зі зважувальної місткості 4. Пристрій переводиться у режим грубого дозування: система керування 9 переводить транспортну систему живильника у режим швидкої подачі, а система керування 7 відкриває приводну заслінку. Далі цикл повторюється. Потрібна інтенсивність переміщення сипкої продукції при різних режимах роботи живильника забезпечується зміною амплітуди й частоти коливань лотка вібраційного живильника 10 або зміною швидкості переміщення стрічки стрічкового живильника 11. Якщо інтенсивність переміщення сипкої продукції змінюється або змінюється сам вид сипкої продукції, то система керування 12 механізмом регулювання положення зважувальної місткості 13 коригує положення зважувальної місткості до відповідного раціонального значення: для дозатора з вібраційним живильником:   y 0    V02    [2  sin 2 ( ) 0,5 ] / g  (2 / 3)  Hм ; (1) для дозатора зі стрічковим живильником: 20 y 0  (  V0 ) 2 / g  R    (0,5   ) /(2)  (  2R )  ... ...    V0  [ V02  (1  2 )  2  g  (0,5   ) /(2)  (  2R )  ... , (2) 25  ...  4g  R  sin 2 (0,5 ) 0,5 / g  (2 / 3)  Hм де  - аеродинамічний коефіцієнт опору повітря потоку продукції; V0 - швидкість переміщення сипкої продукції живильником,  - кут нахилу живильника до горизонту; g прискорення вільного падіння, Hм - висота мірної місткості, R - радіус барабана стрічкового конвеєра,  - товщина шару продукції на робочому органі живильника. При відхиленні розташування мірної місткості відносно робочої поверхні переміщення продукції від раціонального значення точність дозування зменшується, а величина режимної складової динамічної похибки дозування складає: для дозатора з вібраційним живильником:  30    B  y  g    V0  V02  sin 2   2  y  g  100 % (3) Mд  g для дозатора зі стрічковим живильником:     B    V0  V02  2  g  ( y  R  cos  )  g  (R  y  (R  0,5  )  (  0,5  ))  100 % Mд  g (4) 35 Технічний результат полягає у підвищенні надійності роботи та точності дозування при високій продуктивності роботи пристрою, автоматичному керуванні процесом дозування. ФОРМУЛА ВИНАХОДУ 40 Дозувально-фасувальний пристрій для сипкої продукції, що включає бункер-накопичувач з приводною заслінкою, вібраційний живильник, зважувальну місткість з датчиком ваги, систему зчитування поточної ваги дози продукції, системи керування режимом роботи вібраційного живильника та положенням приводної заслінки бункера, який відрізняється тим, що додатково включає механізм регулювання положення зважувальної місткості відносно несучого органа живильника та систему керування цим механізмом. 2 UA 111242 C2 Комп’ютерна верстка Г. Паяльніков Державна служба інтелектуальної власності України, вул. Урицького, 45, м. Київ, МСП, 03680, Україна ДП “Український інститут промислової власності”, вул. Глазунова, 1, м. Київ – 42, 01601 3

Дивитися

Додаткова інформація

Назва патенту англійською

Weighting-and-packing machine for bulk products

Автори англійською

Derenivska Anastasia Vasylivna, Havva Oleksandr Mykolaiovych, Kryvoplyas-Volodina Lyudmyla Oleksandrivna, Volchko Anatolii Ivanovych

Назва патенту російською

Дозировочно-фасовочное устройство для сыпучей продукции

Автори російською

Деренивская Анастасия Васильевна, Гавва Александр Николаевич, Кривопляс-Володина Лбдмила Александровна, Волчко Анатолий Иванович

МПК / Мітки

МПК: B65B 37/18, B65B 37/04, B65B 1/32, G01G 13/04, G01G 13/02, B65B 1/08, G01G 13/08

Мітки: пристрій, сипкої, продукції, дозувально-фасувальний

Код посилання

<a href="http://uapatents.com/5-111242-dozuvalno-fasuvalnijj-pristrijj-dlya-sipko-produkci.html" target="_blank" rel="follow" title="База патентів України">Дозувально-фасувальний пристрій для сипкої продукції</a>

Подібні патенти