Завантажити PDF файл.

Формула / Реферат

Гвинтовий конвеєр, який містить корпус з розміщеними в ньому основним і додатковим гвинтами, які мають різні за напрямком навивки і обертаються в різні боки, причому додатковий гвинт виконаний пустотілим з вікнами, між якими розміщені лопаті, а між основним і додатковим гвинтами розміщений додатковий елемент, який складається з пустотілого циліндра, зовні якого розміщені дві гвинтові лопаті, які утворюють два гвинтові канали, один з яких служить для транспортування сипкого матеріалу із забірного бункера до внутрішньої частини додаткового гвинта, а другий - для транспортування матеріалу із лопаті додаткового гвинта на лопать основного, який відрізняється тим, що кожух додаткового елемента встановлений з можливістю здійснювати коливальні рухи паралельно осі вала гвинта.

Текст

Дивитися

Реферат: Гвинтовий конвеєр, який містить корпус з розміщеними в ньому основним і додатковим гвинтами, які мають різні за напрямком навивки і обертаються в різні боки, причому додатковий гвинт виконаний пустотілим з вікнами, між якими розміщені лопаті, а між основним і додатковим гвинтами розміщений додатковий елемент, який складається з пустотілого циліндра, зовні якого розміщені дві гвинтові лопаті, які утворюють два гвинтові канали, один з яких служить для транспортування сипкого матеріалу із забірного бункера до внутрішньої частини додаткового гвинта, а другий - для транспортування матеріалу із лопаті додаткового гвинта на лопать основного. Кожух додаткового елемента встановлений з можливістю здійснювати коливальні рухи паралельно осі вала гвинта. UA 111200 U (54) ГВИНТОВИЙ КОНВЕЄР UA 111200 U UA 111200 U 5 10 15 20 25 30 35 40 45 50 55 60 Корисна модель належить до підйомно-транспортних машин і може бути використана для транспортування різноманітних сипких матеріалів в різних галузях промисловості та сільського господарства. Відомий вертикальний гвинтовий конвеєр, який складається з корпуса з розміщеним на ньому гвинтом, в забірній частині гвинт виконаний у вигляді двох співвісних частин, які мають різні по напрямку навивки і обертаються в різні боки [1]. Недоліком даного пристрою є те, що він зменшує вплив відцентрових сил лише в зоні, яка розділяє дві частини гвинта. Найбільш близьким за технічною суттю є відомий гвинтовий конвеєр [2], який складається з корпуса з розміщеними в забірній частині основного і додаткового гвинтів, які мають різні за напрямком навивки і обертаються в різні боки, додатковий гвинт виконаний пустотілим, з вікнами, між якими розміщені лопаті, а між основним і додатковим гвинтами розміщений додатковий елемент, який складається з пустотілого циліндра, зовні якого розміщені дві гвинтові лопаті, які утворюють два гвинтові канали, один з яких служить для транспортування сипкого матеріалу із забірного бункера до внутрішньої частини додаткового гвинта, а другий для транспортування матеріалу із лопаті додаткового гвинта на лопать основного. Недоліком даного пристрою є наявність сили тертя між частинками матеріалу і кожухом додаткового елемента, що призводить до зменшення швидкості руху частинок сипкого матеріалу по поверхні кожуха додаткового елемента, а отже, і до зменшення продуктивності забірного пристрою гвинтового конвеєра. Задачею корисної моделі є зменшення сили тертя між частинками матеріалу і кожухом додаткового елемента для збільшення швидкості руху частинок сипкого матеріалу по поверхні кожуха додаткового елемента, а отже, і для збільшення продуктивності забірного пристрою гвинтового конвеєра. Поставлена задача вирішується тим, що у гвинтовому конвеєрі, який складається із корпуса з розміщеними в ньому основного і додаткового гвинтів, які мають різні за напрямком навивки і обертаються в різні боки, причому додатковий гвинт виконаний пустотілим з вікнами, між якими розміщені лопаті, а між основним і додатковим гвинтами розміщений додатковий елемент, який складається з пустотілого циліндра, зовні якого розміщені дві гвинтові лопаті, які утворюють два гвинтові канали, один з яких служить для транспортування сипкого матеріалу із забірного бункера до внутрішньої частини додаткового гвинта, а другий - для транспортування матеріалу із лопаті додаткового гвинта на лопать основного, кожух додаткового елемента встановлений з можливістю здійснювати коливальні рухи паралельно осі вала гвинта. Оскільки в запропонованій конструкції гвинтового конвеєра додатковий елемент здійснює коливальний рух, наприклад від вібратора, паралельно осі гвинта із значною частотою, то середня швидкість частинки сипкого матеріалу буде набагато більшою в осьовому напрямку, ніж в дотичному, а отже, і сила тертя, яка напрямлена завжди в протилежний бік від напрямку швидкості, буде максимальною в осьовому і мінімальною в дотичному напрямку, що покращує енергетичні показники процесу транспортування різноманітних сипких матеріалів. Крім того, оскільки коливальний рух передається також частинкам матеріалу, який знаходиться в бункері, то покращується транспортування сипкого матеріалу із бункера всередину забірного пристрою, що дозволяє зменшити матеріаломісткість конвеєра за рахунок зменшення геометричних параметрів забірного пристрою. На кресленні представлена схема гвинтового конвеєра. Гвинтовий конвеєр складається з бункера 1, вібратора 2, основного гвинта 3, розміщеного в корпусі гвинтового конвеєра 4 і розміщеного співвісно з основним гвинтом 3 додаткового пустотілого гвинта 5, з вікнами 6, між якими розміщені лопаті 7, та гвинтовою лопаттю 8. Між основним 3 та додатковим пустотілим гвинтом 5 розміщений додатковий елемент, який складається з пустотілого циліндра 9, зовні якого розміщені дві гвинтові лопаті 10 та 11, які нахилені вверх по вертикалі до вала гвинта і утворюють два гвинтові канали, один з яких 12 служить для транспортування сипкого матеріалу із бункера 1 всередину додаткового пустотілого гвинта 5, а другий 13, для транспортування матеріалу із гвинтової лопаті 8 на лопать основного гвинта 3. Кожух 14 додаткового елемента встановлений з можливістю вертикального коливального руху від вібратора 2. Оскільки кожух 14 додаткового елемента здійснює коливальний рух паралельно осі гвинта, то сила тертя між частинками матеріалу і кожухом додаткового елемента зменшується. Гвинтовий конвеєр працює наступним чином. Сипкий матеріал із бункера 1 через гвинтовий канал 12 потрапляє на лопаті 7 додаткового пустотілого гвинта 5 і за допомогою відцентрових сил інерції рухається через вікна 6 і попадає на гвинтову лопать 8, яка транспортує його до гвинтового каналу, який має таку ж по напрямку навивку, як і основний гвинт. По інерції 1 UA 111200 U 5 10 матеріал рухається по поверхні кожуха 14 додаткового елемента, який здійснює коливальний рух за допомогою вібратора 2, і потрапляє на лопаті основного гвинта 3, який транспортує його до вивантажувального патрубка. Використання запропонованого пристрою дозволяє зменшити силу тертя між частинками сипкого матеріалу і кожухом забірного пристрою, збільшити швидкість руху частинок сипкого матеріалу, який транспортується, а отже, і продуктивність забірного пристрою гвинтового конвеєра при однакових геометричних параметрах пристрою. Джерела інформації: 1. Деклараційний патент на корисну модель № 7934 В65633/00, 2005, Бюл. № 7. 2. Патент на корисну модель № 39080 B65G33/00, 2009 р., Бюл. № 3. ФОРМУЛА КОРИСНОЇ МОДЕЛІ 15 20 Гвинтовий конвеєр, який містить корпус з розміщеними в ньому основним і додатковим гвинтами, які мають різні за напрямком навивки і обертаються в різні боки, причому додатковий гвинт виконаний пустотілим з вікнами, між якими розміщені лопаті, а між основним і додатковим гвинтами розміщений додатковий елемент, який складається з пустотілого циліндра, зовні якого розміщені дві гвинтові лопаті, які утворюють два гвинтові канали, один з яких служить для транспортування сипкого матеріалу із забірного бункера до внутрішньої частини додаткового гвинта, а другий - для транспортування матеріалу із лопаті додаткового гвинта на лопать основного, який відрізняється тим, що кожух додаткового елемента встановлений з можливістю здійснювати коливальні рухи паралельно осі вала гвинта. 2 UA 111200 U Комп’ютерна верстка О. Гергіль Державна служба інтелектуальної власності України, вул. Василя Липківського, 45, м. Київ, МСП, 03680, Україна ДП “Український інститут інтелектуальної власності”, вул. Глазунова, 1, м. Київ – 42, 01601 3

Додаткова інформація

МПК / Мітки

МПК: B65G 33/08, B65G 33/00

Мітки: конвеєр, гвинтовий

Код посилання

<a href="http://uapatents.com/5-111200-gvintovijj-konveehr.html" target="_blank" rel="follow" title="База патентів України">Гвинтовий конвеєр</a>

Подібні патенти